מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

היכן ישנם פרטים על 'בכל' בת אברהם?

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
הפלא ופלא
הודעות: 363
הצטרף: ב' מאי 10, 2010 3:24 pm

היכן ישנם פרטים על 'בכל' בת אברהם?

הודעהעל ידי הפלא ופלא » א' אוקטובר 21, 2012 12:49 pm

האם ישנם היכן שהוא פרטים על 'בכל' בת אברהם?
מתי נולדה, מתי נפטרה, למי נישאה וכדו'?

תודה

עוקר הרים
הודעות: 187
הצטרף: ה' מאי 31, 2012 12:45 am

Re: היכן ישנם פרטים על 'בכל' בת אברהם?

הודעהעל ידי עוקר הרים » א' אוקטובר 21, 2012 12:59 pm

בקובץ "נזר התורה" האחרון, יש מאמר נפלא המקיף נושא זה לכל פרטיו ודקדוקיו, מאת הרב דנדרוביץ שליט"א.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11451
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: היכן ישנם פרטים על 'בכל' בת אברהם?

הודעהעל ידי איש_ספר » א' אוקטובר 21, 2012 1:02 pm


הפלא ופלא
הודעות: 363
הצטרף: ב' מאי 10, 2010 3:24 pm

Re: היכן ישנם פרטים על 'בכל' בת אברהם?

הודעהעל ידי הפלא ופלא » א' אוקטובר 21, 2012 2:23 pm

תודה לכולם

לייטנר
הודעות: 4738
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: היכן ישנם פרטים על 'בכל' בת אברהם?

הודעהעל ידי לייטנר » א' אוקטובר 21, 2012 2:53 pm

תודה על ההפניה. מאמר מקיף ביותר.
היה משפט בתחילתו שמאוד שעשע אותי:
חשוב להקדים ולומר כי רבינו הרמב"ן מוסיף ומטעים... שיש בזה סוד מסודות , ולשיטות אלה התורה... אך אחרי הכל אין מקרא יוצא מידי פשוטו היתה לאברהם בת בשם 'בכל'


?!

ישבב הסופר
הודעות: 2733
הצטרף: ו' אוקטובר 22, 2010 7:37 pm

Re: היכן ישנם פרטים על 'בכל' בת אברהם?

הודעהעל ידי ישבב הסופר » א' אוקטובר 21, 2012 3:00 pm

:) :)

וואס
הודעות: 150
הצטרף: א' אפריל 29, 2012 6:46 pm

Re: היכן ישנם פרטים על 'בכל' בת אברהם?

הודעהעל ידי וואס » א' אוקטובר 21, 2012 5:05 pm

בסך הכל פראפרזה על משקל מטבע הלשון

יצא מפי
הודעות: 58
הצטרף: ג' נובמבר 15, 2011 2:21 pm

Re: היכן ישנם פרטים על 'בכל' בת אברהם?

הודעהעל ידי יצא מפי » א' נובמבר 04, 2012 9:01 pm

כעת נמכר בבתי כנסיות קונטרס בשם 'בכל מכל כל' העוסק כולו בענין זה.

י"ל ע"י הרב ויזל מקרי"ס, וניתן לקבלו חינם במייל - S9287088@GMAIL.COM


הבינני
הודעות: 63
הצטרף: ג' יולי 17, 2012 6:23 pm

Re: היכן ישנם פרטים על 'בכל' בת אברהם?

הודעהעל ידי הבינני » ב' נובמבר 05, 2012 1:02 pm

הרב דנדרוביץ הקיף פחות או יותר את הנושא. האם הרב ויזל מוסיף משהו?
מי יכול להעלות לכאן את קונטרסו של הרב ויזל?

סמל אישי של המשתמש
רחמים
הודעות: 1633
הצטרף: ג' נובמבר 01, 2011 12:28 pm
מיקום: http://yakobov-dev.co.il/
יצירת קשר:

Re: היכן ישנם פרטים על 'בכל' בת אברהם?

הודעהעל ידי רחמים » ג' נובמבר 06, 2012 1:21 pm

הנה מה שקיבלתי במייל הנ''ל מהר' ויזל שליט''א:
בכל מכל.pdf
(950.61 KiB) הורד 227 פעמים

יעל
הודעות: 148
הצטרף: ה' מרץ 20, 2014 3:41 pm

Re: היכן ישנם פרטים על 'בכל' בת אברהם?

הודעהעל ידי יעל » א' נובמבר 20, 2016 9:09 pmהלינקים כאן לא מובילים. האם אפשר לשים לינקים אחרים? תודה.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17382
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: היכן ישנם פרטים על 'בכל' בת אברהם?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » א' נובמבר 20, 2016 9:26 pm

כיוון שכתובת האתר השתנתה לפני כשנה יש לשנות מעט את הכתובת ואז אפשר להגיע. כדי לתת דוגמה שיניתי רק את השורה האחרונה כך שאפשר לראות מה השינוי המתבקש.

נוטר הכרמים
הודעות: 5496
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: היכן ישנם פרטים על 'בכל' בת אברהם?

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ב' נובמבר 21, 2016 10:02 pm

מהמקובץ אצלי:

כתב בחידושי מהרי"ל דיסקין ריש פר' חיי שרה (עמ' נד), וז"ל,
ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, ולבכותה כף זעירא, שמע שמתה בתה ג"כ, והיה בוכה על הבת ג"כ.

ובאמת קדמו בזה בספר מנחה בלולה (לרבינו אברהם מנחם הכהן רפאפורט ז"ל, בן דורו של מרן הבית יוסף ז"ל, נדפס בשנת שנ"ד), וז"ל,
מצאתי בדרש דלכך כ"ף זעירא דהוי כמי שאינה וקרי ולבתה, שגם בתו מתה באותו יום, שבת היתה לאברהם אבינו כמו שדרשו על וד' ברך את אברהם בכל.


הגר"א גרינבלט זצ"ל ממעפיס בעל רבבות אפרים נתקשה בדברים אלו ושלחן אצל פוסקי ההלכה, וכך השיבו הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל בשו"ת אגרות משה (אורח חיים ח"ד סימן מ אות ו),
בענין בתו של אאע"ה ומה שראה כתר"ה בספרו של מהרי"ל דיסקין זצ"ל פ' חיי שרה שהבת שהיתה לאברהם לר' יהודה ולאחרים כדאיתא בב"ב דף ט"ז מתה ביום שמתה שרה אמנו, הנה לא ראיתי במדרשים שבידי אבל לא ראינו אינה ראיה, אבל הוא דבר שלכאורה הוא דבר שאי אפשר שאברהם אבינו יענש בעונש כזה היותר גדול ואפילו בעונש קטן כשלא מפורש בקראי לא שייך לומר זה, ובפרט שהם לומדין זה מקרא דוה' ברך את אברהם בכל ואיזה ברכה הוא, וגם איך שייך לומר שמתה ביום שמתה שרה הא קרא דוה' ברך נאמר אחר שמתה שרה, ולכן ברור שאיזה טעות הוא ואם יש איזה מקום הוא טעות שם וכדחזינן שלא נמצא בדברי רבותינו המפרשים הראשונים, ועד עכשיו לא ראיתי ספרו של מהרי"ל דיסקין על התורה ואשתדל בל"נ לראותו.

ואילו הגאון רבי יהודה זרחיה סגל זצ"ל בשו"ת צמח יהודה (ח"ה סימן כא) השיבו בזה"ל,
מובא בספר מהגאון מהרי"ל דסקין בחומש שפירש ר"פ חיי שרה ששרה ובתה מתו יחד, ושואל היכן מקור לחידוש זה שהיה לשרה בת מלבד הבן יקיר יצחק.
תמהני, הלא מפורש בחז"ל (ב"ב טז, ב) ר"מ אומר הפירוש של הפסוק וה' ברך את אברהם בכל שלא היתה לו בת, ור' יהודה אומר איפכא שהברכה היא שהיתה לו בת, ואחרים אומרים היתה לו בת ובכל שמה יע"ש, וא"כ מדוע לא ייטב בעיניו פירוש מהרי"ל דאותה בת נפטרה גם היא, דהא קמן ר"י ואחרים דסברי שהיתה בת. ולדעתי אמר זאת מהרי"ל בתור תירוץ על קושית התוס' (ב"ב קמ"א ד"ה בת) שהקשו אמאי לא השיאה אברהם ליצחק, הלא הם היו מותרים באחיותיהם, כמו שנשאו שאר השבטים לדעת חז"ל את אחיותיהם, ותירצו שהיתה קטנה אי נמי מהגר היתה, ושני התירוצים דחוקים טובא, ולכן תירץ מהרי"ל דמתה אותה הבת יחד עם שרה ולכן בעת שחיפש שידוך ליצחק שזה היה כבר אחר מות שרה והבת אז לא היה שדוך. ואי יקשה לן הא קרא וה' ברך כתיב אחר מות שרה, י"ל אין מוקדם ומאוחר בתורה.
וע"ד החידוד אולי אמינא דרבנו מהרי"ל דיסקין שהיה גדול הגאונים בדורו כידוע ואין להרהר אחריו, ודאי מוקים לדר"מ דאמר שלא היתה לו אז בת בהכי, דאותה הבת מתה ולכן נזכר דוקא כאן שלא היתה לו בת, והטעם שלקחה אותה שרה הוא כמו שעשה רבי למשמשיו כמבואר בכתובות (קג, א) שאמר שישמשו אותו לעוה"ב עי"ש, וכן עשתה שרה שתשמש אותה בג"ע. וכבר ראינו הרבה גדולים ואדמורי"ם שהיה כן, וכבוד אלקים הסתר דבר, וזו כנראה מגזירות רחמנא וסודו ואין רשות להרהר בהם יותר מדאי.

והנה יסוד הדברים שהבת 'בכל' מתה זמן קצר לאחר לידתה מצינו בשו"ת כתב סופר (יורה דעה סימן קטו), שכתב כן דווקא למ"ד דלא היתה לו בת, וז"ל,
וחתימה בברכה מעין פתיחה ברכת אברהם ואברהם זקן בא בימים וה' בירך את אברהם בכל, אמרו ז"ל (בבא בתרא) שהיה לו בן בכל בגמטריא בן וי"א שהיה לו בת ובכל שמה רבי מאיר או' שלא היתה לו בת, עיין רמב"ן הולך לדרכו דרך סתר לו.
ואנן לדרכינו ישבנו כך דאלו ואלו דברי א"ח המה, דבאמת לא היה זה ברכה לאאע"ה שיהי' לו בת כמ"ש הרמב"ן, ונ"ל שהשי"ת נתן לו בת מפני שהיו אומרים מאבימלך נתעברה שרה שלא האמינו לנס כזה, וגם שרה תמה' ותצחק שרה בקרבה לאמור הבן מאה שנה יולד ואם שרה וכו' וכ' רמב"ן שהיא התמי' שהיו שניהם זקנים, ועד זקנתם לא הצמיחו ולא עשו פרי, ועתה עשו פרי ונ"ל לפרש משו"ה נענשה שרה שאמרו מאבימלך נתעברה שרה, ולא תלו באברהם, וזהו שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם היפלא מה' דבר למועד אשוב אליך כעת חי' ולשרה בן, ובתחלה אמר המלאך והנה בן לשרה אשתך שיהי' נקרא על שמו ושמה לשרה שהיא אשתך בן כדרך איש ואשה, ואחר שחטאה וצחקה נענשה ולשרה בן שיאמרו שהוא בנה ולא ממך הוא, ופירשתי בזה וה' פקד את שרה כאשר אמר היינו שנפקדה ברחמים כאשר אמר אמירה רכה ויעש ה' לשרה כאשר דבר קשות שהי' לה בן אבל יאמרו מאבימלך נתעברה.
וכדי להוציא מלב ב"א שלא האמינו כי מאברהם ילדה שרה, כי שניהם זקנים התעברה אח"כ וילדה בת כדי שיאמינו למפרע כי יצחק מאברהם הוא, ואח"כ מתה הבת, וכל דברי החכמים אמת, וה' בירך את אברהם בכל שהיה לו בן ע"י בת שהיה לו נתברר שיש לו בן, וקראו אותה בכל בגימטריא בן שעל ידה נתאמת שיש לו בן, ומ"ד שלא היה לו בת, היינו בת של קיימא, כי לא נצרכה מעיקרא אלא להעדפה לאמת כי יצחק בנו של אברהם הוא, וביצחק יקרא לו זרע.


חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 12 אורחים