מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

כי בדבר אשר זדו עליהם - פשט מחודש (פ' יתרו)

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
בריסק
הודעות: 182
הצטרף: ו' נובמבר 01, 2013 11:05 am

כי בדבר אשר זדו עליהם - פשט מחודש (פ' יתרו)

הודעהעל ידי בריסק » ד' פברואר 11, 2015 9:00 am

מובא בשם הגרי"ז זצ"ל. יתרו (י"ח,י') ויאמר יתרו ברוך ה' וגו' כי בדבר אשר זדו עליהם. פרש"י אשר זדו עליהם אשר הרשיעו, אבל באונקלוס תרגם "די חשיבו". והביאור בזה, דהנה ידוע מה שהשיב רק איצעלע מוואלאזין לשר רוסי, כששאלו מאי האי דכתיב "הללו את ה' כל גויים שבחוהו כל האומים כי גבר עלינו חסדו" וכי משום שגבר חסדו על ישראל צריכים הגויים להלל לה'. ענו ר"א מיד, הלא עם ישראל לא יודעים מזימות לבבכם בפטרבורג במינסטוריום להרע עליהם, וה' מפיר עצתכם הרעה, ורק אתם הגויים יודעים בחסדי ה' על ישראל, שאינכם יכולים להפק זממכם לפועל, ולכן אתם המחויבים להלל ולשבח לה' על זה. והנה איתא שלשה היו באותה עצה אלו הן בלעם איוב ויתרו (סנהדרין ק"ו). והנה איתא דבעכו"ם מחשבה רעה הקב"ה מצרף למעשה (קידושין ל"ט ב תד"ה מחשבה ומקורו ירושלמי פאה פ"א ה"א), ולפי"ז יתרו שידע כל אשר חשבו המצרים על ישראל, הוא אשר ראה המדה כנגד מדה גם על כל מחשבותיהם, ולכן אמר "כי בדבר אשר זדו עליהם" בכל מחשבותם כדת"א, אבל עם ישראל לא ידעו מזה כלל.

וחשבתי (באמצע התפילה) שאפשר על פי דבריו יובן היטב מה שכתוב בנחמיה כי אתה ידעת כי הזידו עליהם, ולכאו' מהו כי אתה ידעת, אלא הכוונה היא, שרק הוא עצמותו יתברך שמו ידע את אשר חשבו המצריים על ישראל.
כמה שחיפשתי טרם מצאתי מי שיאמר כן.
ואין צריך לומר, שפירושו של הגרי"ז ז"ל דלא כמאן ועיין שם רש"י.

בריסק
הודעות: 182
הצטרף: ו' נובמבר 01, 2013 11:05 am

Re: כי בדבר אשר זדו עליהם - פשט מחודש

הודעהעל ידי בריסק » ד' פברואר 11, 2015 9:20 am

פשטות הכוונה, כי ידעת, מלשון וידע אלוקים, וכמו שנאמר וידע אלוקים, שנתן אליהם תשומת לב כביכול היפך מהסתרת פנים.

הכהן
הודעות: 1592
הצטרף: א' נובמבר 25, 2012 1:46 pm

Re: כי בדבר אשר זדו עליהם - פשט מחודש

הודעהעל ידי הכהן » ד' פברואר 11, 2015 4:52 pm

הערה קטנטנה: אצלי לא כתוב כי אתה ידעת...

מה שנכון נכון
הודעות: 9086
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: כי בדבר אשר זדו עליהם - פשט מחודש

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ד' פברואר 11, 2015 5:08 pm

הכהן כתב:הערה קטנטנה: אצלי לא כתוב כי אתה ידעת...

וכבר היה לעולמים [אמנם אין הביאור תלוי בתיבה זו].
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... 49&hilite=
קרוב לסוף הקטע הראשון והשני.

[המש"ח בריש יתרו כיון לפירוש זה].

בריסק
הודעות: 182
הצטרף: ו' נובמבר 01, 2013 11:05 am

Re: כי בדבר אשר זדו עליהם - פשט מחודש

הודעהעל ידי בריסק » ה' פברואר 12, 2015 7:16 pm

מדבריהם של הכהן ושל מה שנכון נכון
הכהן כתב:הערה קטנטנה: אצלי לא כתוב כי אתה ידעת...

מה שנכון נכון כתב:
הכהן כתב:הערה קטנטנה: אצלי לא כתוב כי אתה ידעת...

וכבר היה לעולמים [אמנם אין הביאור תלוי בתיבה זו].
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... 49&hilite=
קרוב לסוף הקטע הראשון והשני.
[המש"ח בריש יתרו כיון לפירוש זה].

למדתי שלא ירדו לסוף דעתי, ואפרש שיחתי.

בנחמיה פרק ט פסוק י' כתוב בזה"ל: ותתן אתת ומפתים בפרעה ובכל עבדיו ובכל עם ארצו כי ידעת כי הזידו עליהם ותעש לך שם כהיום הזה: ע"כ.

תיבות אלו "כי ידעת כי הזידו עליהם" אין להם לכאו' פשט. ועיין בגמ' שפירשו דבריו של יתרו שאמר "כי בדבר אשר הזידו עליהם" בשני אופנים, הזידו, מלשון הרשיעו, והשני, מלשון בישלו. והובאו ברש"י. אמנם בנחמיה לא ניתן לפרש לא לשון הרשיעו ולא לשון בישלו. ועל זה אמרתי שניתן לפרש את הפסוק בנחמיה על פי מה שכתב מרן הגרי"ז ז"ל לפרש אצל יתרו "כי בדבר אשר הזידו" וגו', כלומר, בדבר אשר חשבו, ודייק כן מהתרגום וכנ"ל. וזהו שאמר בנחמיה "כי ידעת כי הזידו עליהם" שעשית דין במצריים כי ידעת מה שחשבו הם לעשות לישראל. "כי ידעת כי הזידו עליהם".

---
ומה שכתב ר' מה שנכון שבמ"ח כתב כעין זה.
אעתיק לכאן את דברי המשך חכמה (שמות יח,יא) וז"ל.
כי בדבר אשר זדו עליהם. נחמיה ט, י: "כי ידעת כי הזידו עליהם". על דרך צחות - כי ידוע מה שכתבו הקדמונים אף דהקב"ה אמר כי המצרים יעבדו אותם, בכל זאת לא כוונו לשם שמים. וזה (נחמיה שם) "ותתן אותות ומופתים (בפרעה ובכל עבדיו ובכל ארצו") אף "כי ידעת" מזה, וידיעתך מכרחת, בכל זאת נענשו - "כי הזידו עליהם" והבן.
וכוונתו כך. כי ידעת, כלומר אף כי ידעת, שהרי ידע הקב"ה שהמצריים יענו אותם ומדוע אם כן הענישם ועל זה תירץ, כי הזידו עליהם, כי לא עשו כן לשם שמים. וכוונתו לקושיית הרמב"ם הידוע, ואין זה נוגע למה שכתבתי לפרש.
--
ולעצם פירושו של מרן הגרי"ז ז"ל יש הרבה מה להוסיף וכפי שמבואר בכתובים ועוד חזון למועד אי"ה.

הכהן
הודעות: 1592
הצטרף: א' נובמבר 25, 2012 1:46 pm

Re: כי בדבר אשר זדו עליהם - פשט מחודש

הודעהעל ידי הכהן » ה' פברואר 12, 2015 8:00 pm

בריסק כתב:למדתי שלא ירדו לסוף דעתי, ואפרש שיחתי.

ירדתי וירדתי, אל שתיקנתי הנוסח שהיה נראה כאילו תיבת 'אתה' כתובה בפסוק.

מה שנכון נכון
הודעות: 9086
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: כי בדבר אשר זדו עליהם - פשט מחודש

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ה' פברואר 12, 2015 8:24 pm

אף אני כמו הרב הכהן.

ומה שכתבתי שבמש"ח כיון לביאור זה, היינו לביאורו של הדברי אמת שנתתי בקשור [שאותו הבאתי כי גם הוא כתב תיבת אתה בפסוק], ולא התכונתי כלל לביאור מר.

בריסק
הודעות: 182
הצטרף: ו' נובמבר 01, 2013 11:05 am

Re: כי בדבר אשר זדו עליהם - פשט מחודש

הודעהעל ידי בריסק » ה' פברואר 12, 2015 8:50 pm

עלי החובה להתנצל על מה שכתבתי כאילו הרב הכהן והרב מה שנכון לא ירדו לסוף דעתי.
--
ולגופו של דבר.
אציין שרש"י בנחמיה שם פי' לשון כי הזידו - כי הרשיעו. וז"ל. כי הרשיעו עליהם כמו כי בדבר אשר זדו עליהם (שמות יח):
כמו כן במלבי"ם שם כותב לפרש כפי שפירש המש"ח וז"ל. כי ידעת כי הזידו עליהם, שהוסיפו עינוי ולחץ במזיד לא מפני דבר ה' רק מזדון לבם.
וכבר כתבתי לעיל שניתן בדוחק לפרש גם בנחמיה לשון הרשיעו והסיבה שביקשתי לפרש כפי שדייק מרן הגרי"ז ז"ל היות ואין בזה מעליותא כל כך – כי ידעת כי הרשיעו.
--
מעניין הוא. שהמשך חכמה כותבו בדרך הלצה ואילו המלבי"ם מפרשו כפשט פשוט ויש ליישב קצת.


חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 9 אורחים