מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

הצעת שידוך: יצחק עם בכל

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
עושה חדשות
הודעות: 7658
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

הצעת שידוך: יצחק עם בכל

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' נובמבר 06, 2015 3:47 pm

וה' ברך את אברהם בכל. ובחז"ל יש שאמרו דבת היתה לאברהם ובכל שמה.

ועי' בד' הרמב"ן (ובית מדרשו, ובתו"ח וחת"ס ב"ב טז, א. וע"ע שו"ת כת"ס יו"ד סי' קטו) ביאור בסוד ענין האי בת דבכל שמה.

והתוס' בב"ב קמא, א כ' "בת היה לו ובכל שמה - וא"ת ולמה לא השיאה ליצחק למ"ד בפרק ארבע מיתות דבן נח מותר באחותו וי"ל דשמא קטנה היתה ולא רצה עדיין להשיאה ליצחק אי נמי מהגר היתה לו ולא משרה ולכך לא רצה להשיאה ליצחק".

וצ"ע אם היתה קטנה יותר מרבקה שהיתה ג"כ רק בת ג' לפי כמה מדרשים. (ואולי התוס' כאן אזיל בשי' שהיתה בת יד).

וצ"ל דמ"מ את הבת שלו לא רצה לחתן קטנה, דאסור לאדם לקדש ביתו קטנה עד שתיגדל ותאמר במי רוצה.

ועוי"ל דאחרי העקידה הרי נתבשר ע"י הקב"ה שנולדה רבקה והיא זיווגו של יצחק, וכל קו' התוס' היא רק על קודם העקידה.
או בנו"א ע"פ מה שכ' בשם המדרש ד'בכל' מתה בזמן מיתת שרה, וא"כ ודאי דאחר העקידה אין קו' למה לא השיאה ליצחק.

ומ"מ ד' התוס' על זיווג בכל ליצחק, כ"ה גם למ"ד שלא היתה לו בת, דהרי פי' הראשונים ענין הברכה בזה, כיון שאם היה לו לא היה במי לחתנה, וגם בזה ק' למה לא יכל להשיאה ליצחק, וע"כ כד' התוס'.

ובפי' רח"פ כאן כ' "ברך את אברהם בכל. והק' מ"ה למ"ד פ' השותפין דבת היתה לו לאברהם ובכל שמה אמאי לא השיאה אברהם ליצחק דקודם מתן תורה היו מותרים כאשר אמר אברהם דכתיב אחותי בת אבי, ויעקב נשא שתי אחיות. ותי' מ"ה דיצחק בכור היה והיה בימיהם עבודה בבכורות והיו נוהגין בו כל דין קדושת כהונה כדפרש רש"י בפ' תולדות הנה אנכי הלך למות, וזאת הבת היתה בת הגר וולד שפחה שהרי הוא כמוה כדאיתא בפרק האומר ואפי' היתה משוחררת מ"מ משוחררת אסורה לכהן וה"ה לבכור".

ישבב הסופר
הודעות: 2733
הצטרף: ו' אוקטובר 22, 2010 7:37 pm

Re: הצעת שידוך: יצחק עם בכל

הודעהעל ידי ישבב הסופר » ו' נובמבר 06, 2015 10:33 pm

היה עילוי אחד תלמיד הגרב"ב מקמניץ ושמו ר' משה אבא קאמייאן. היה בחור מבוגר תמהוני, והתגורר בפנימיית ישיבת לייקווד. עכ"פ הוא אמר פעם תי' על קושיית התוס', למה לא השיא אברהם את יצחק לבתו 'בכול'. והוא יישב על פי דרכו, "הרי אברהם אבינו ידע את כל התורה כולה עד שלא ניתנה, והרי ידע שיש גם דעה הפוכה במדרש 'שלא היה לו בת', נו אם כן איפוא, מה היה חסר לו להיכנס לשידוך של מחלוקת? ...."

ביליצר
הודעות: 1194
הצטרף: ה' אוקטובר 01, 2015 11:26 am

Re: הצעת שידוך: יצחק עם בכל

הודעהעל ידי ביליצר » ש' נובמבר 07, 2015 7:07 pm

עיין חתם סופר על הפסוק ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה ,שבכל מתה עוד לפני שרה ,

תוכן
הודעות: 4542
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: הצעת שידוך: יצחק עם בכל

הודעהעל ידי תוכן » ש' נובמבר 07, 2015 7:14 pm

ישבב הסופר כתב:היה עילוי אחד תלמיד הגרב"ב מקמניץ ושמו ר' משה אבא קאמייאן. היה בחור מבוגר תמהוני, והתגורר בפנימיית ישיבת לייקווד. עכ"פ הוא אמר פעם תי' על קושיית התוס', למה לא השיא אברהם את יצחק לבתו 'בכול'. והוא יישב על פי דרכו, "הרי אברהם אבינו ידע את כל התורה כולה עד שלא ניתנה, והרי ידע שיש גם דעה הפוכה במדרש 'שלא היה לו בת', נו אם כן איפוא, מה היה חסר לו להיכנס לשידוך של מחלוקת? ...."


"בחור מבוגר תמהוני"... לא יודע אם זה התיאור הנכון לבחור שאיבד שפיותו כשהנאצים רצחו את כלתו לעיניו מתחת לחופה (כך שמעתי). בכל מקרה, היה בעל כשרון גדול ביותר, והיה בעל מנגן ואבי עדיין זוכר ניגוניו שלימוד לבחורים.

אנא עבדא
הודעות: 312
הצטרף: ד' אפריל 29, 2015 5:02 pm

Re: הצעת שידוך: יצחק עם בכל

הודעהעל ידי אנא עבדא » א' נובמבר 08, 2015 2:09 am

ביליצר כתב:עיין חתם סופר על הפסוק ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה ,שבכל מתה עוד לפני שרה ,

בעלים לתרופה של השבוע הביאו מהמנחה בלולה שבכל מתה באותו יום שמתה שרה, ולכן יש כ"ף זעירא בתיבת "ולבכתה", דהוי כאילו אין אות זו, ואז זה נקרא "ויבא אברהם לספד לשרה ולבתה"

עקביה
הודעות: 2736
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: הצעת שידוך: יצחק עם בכל

הודעהעל ידי עקביה » א' נובמבר 08, 2015 3:09 am

אם 'בכל' מתה יחד עם שרה או לפניה, כיצד זה נאמר לאחר מות 'בכל' "וה' ברך את אברהם בכל"?
זה לא לעג לרש?

ישבב הסופר
הודעות: 2733
הצטרף: ו' אוקטובר 22, 2010 7:37 pm

Re: הצעת שידוך: יצחק עם בכל

הודעהעל ידי ישבב הסופר » א' נובמבר 08, 2015 5:57 am

תוכן כתב:
ישבב הסופר כתב:היה עילוי אחד תלמיד הגרב"ב מקמניץ ושמו ר' משה אבא קאמייאן. היה בחור מבוגר תמהוני, והתגורר בפנימיית ישיבת לייקווד. עכ"פ הוא אמר פעם תי' על קושיית התוס', למה לא השיא אברהם את יצחק לבתו 'בכול'. והוא יישב על פי דרכו, "הרי אברהם אבינו ידע את כל התורה כולה עד שלא ניתנה, והרי ידע שיש גם דעה הפוכה במדרש 'שלא היה לו בת', נו אם כן איפוא, מה היה חסר לו להיכנס לשידוך של מחלוקת? ...."


"בחור מבוגר תמהוני"... לא יודע אם זה התיאור הנכון לבחור שאיבד שפיותו כשהנאצים רצחו את כלתו לעיניו מתחת לחופה (כך שמעתי). בכל מקרה, היה בעל כשרון גדול ביותר, והיה בעל מנגן ואבי עדיין זוכר ניגוניו שלימוד לבחורים.

אמנם צודק, גם אני שמעתי את הסיפור המחריד.
אדאיירינן ביה, אצל המוכ"ס הידוע ר' טוביה רוטברג ראיתי תמונה של ר' משה אבא. הוא היה נראה די דומה לרבו הגרב"ב. אך מסורבל יותר.
היה בעל חוש הומור מצויין. בעל כשרון ועליז. הוא היה כותב מכתבים לגדולי ראשי הישיבות, ומצרף במכתב איזה ממתק....
העילוי השני בפנימיית לייקווד - ר' חיים קפלן (בן הרב ברוך) - היה 'תלמידו'. היה מתפאר בעצמו ואומר "משה אבא אמר עלי במפורש 'כל הפורש ממך כפורש מן ה'חיים'..."

יוסף פ
הודעות: 47
הצטרף: ו' יוני 26, 2015 9:08 am

Re: הצעת שידוך: יצחק עם בכל

הודעהעל ידי יוסף פ » א' נובמבר 08, 2015 7:37 am

בישיבות מתרצים שפשוט יצחק לא רצה להתחתן עם בת מדרשה...

כותי אדמוני
הודעות: 8
הצטרף: ג' יוני 02, 2015 3:33 pm

Re: הצעת שידוך: יצחק עם בכל

הודעהעל ידי כותי אדמוני » א' נובמבר 08, 2015 9:26 am

בספר אוצר המכתבים לרבי יוסף משאש מרבני מרוקו תירץ ״ואפשר עוד שלא רצה אותה יצחק או היא לא רצתה בו''.

הברכות
הודעות: 115
הצטרף: א' אוגוסט 05, 2012 10:54 pm

Re: הצעת שידוך: יצחק עם בכל

הודעהעל ידי הברכות » א' נובמבר 08, 2015 8:53 pm

כאן היה אשכול נוסף שעסק בעניניה של מרת 'בכל'
כמו כן הועלה שם קונטרס שלם העוסק בענין זה (ושם בסי' ב' מאריך הרבה אודות אפשרות נישואיה עם יצחק)

viewtopic.php?f=7&t=11476&p=109589#p109589

עושה חדשות
הודעות: 7658
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: הצעת שידוך: יצחק עם בכל

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' נובמבר 18, 2016 12:34 pm

לפו"ר עדיין לא מצאתי (פה ושם) ביאור בדברי הזוהר פ' כי תצא: דכתיב בת היתה לו לאברהם ובכל שמה ובה קיים כל אורייתא כלה ואפילו עירובי תבשילין... אשמח לשמוע.

לייטנר
הודעות: 4739
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: הצעת שידוך: יצחק עם בכל

הודעהעל ידי לייטנר » ו' נובמבר 18, 2016 12:55 pm

עושה חדשות כתב:לפו"ר עדיין לא מצאתי (פה ושם) ביאור בדברי הזוהר פ' כי תצא: דכתיב בת היתה לו לאברהם ובכל שמה ובה קיים כל אורייתא כלה ואפילו עירובי תבשילין... אשמח לשמוע.

כדי לקיים מצות פרו ורבו יש צורך בבן ובבת (אליבא דב"ה), לפיכך עם לידתה של בכל "קיים בה אברהם כל אורייתא כלה".


חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 11 אורחים