כניסה לחנותו של בשם-ספר מעט צרי, ביאור על תרגום אונקלוס

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
נוטר הכרמים
הודעות: 4625
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm

כניסה לחנותו של בשם-ספר מעט צרי, ביאור על תרגום אונקלוס

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' אוקטובר 24, 2010 8:33 am

זה לא מכבר יצא לאור עולם הספר הנפלא 'מעט צרי', והוא (מלשון השער-) ילקוט הערות וביאורים מדברי רבותינו הראשונים והאחרונים על תרגום אונקלוס. המחבר הרה"ג ר' יעקב זאב לב שליט"א, מחשובי ותיקי ולומדי ישיבת מיר בעיה"ק, ת"ח מופלג צניע ומעלי, אשר ענוותנותו ניכרת מבין שיטי חיבורו, הכי קרא שמו 'מעט', ואולם מרובה הוא באיכות ובכמות, בתחילה ביכר להוציא פרי עמלו בחוברות דקות, ובעילום שם, לאחר אשר עברו את עין בקורתם של גדולים ויודעי דבר בתחום זה אשר לא רבים יחכמו בו, גמרו עליו את ההלל, והוסיפו עוד כהנה וכהנה, זכינו עתה שנדפסו הדברים סביב למקרא ולתרגום ופירוש רש"י, באותיות מאירות עינים ובסדר המרחיב את הדעת.

באמת, אין זה רק ילקוט נפלא, פרי עמל של שנים רבות, אלא חיבור שלם מלא בחידושים וגילויים מפעימים, פירוש שלם ומקיף בבירור הפירוש הקדום של של התורה שבכתב, כמו דאיתא במגילה ג,א: ויקראו בספר תורת האלקים זה מקרא מפרש זה תרגום. וראה דברי רבינו הגר"א או"ח סי' רפח,ב: והתרגום אינו אלא משום פירוש. בשונה מחיבורים אחרים שעוסקים יותר בגירסאות ונוסחאות התרגום, מתמקד החיבור שלפנינו בהבנת פשט המקרא אליבא דאונקלוס, ומכאן גודל תועלתו לכל בר בי רב, אף שאינו בקי בנבכי לשונות התרגום וברזיו.

נכנס קימעא לחנותו של בשם, ונלקט מלא האורה וסלו, כמה דודאי בשמים, בפרשיות האחרונות שקראנו זה עתה.

בפרשת לך לך (טז,יב): והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו. ובתרגום: והוא יהי מרוד באנשא הוא יהי צריך לכולא ואף אנשא יהון צריכין ליה.
כאן פירש אונקלוס דלא כרש"י דפרא אדם היינו אוהב מדברות לצוד חיות וכו', ידו בכל-לסטים (שילסטם את הבריות), ויד הכל בו-שהכל שונאין אותו ומתגרין בו. אלא ענין פרא מורה על מרידה, שכמו שהפרא מורד באדוניו כך הוא יתנהג בין בני אדם למרוד בהם. וביאר במעט צרי שלשון הכתוב פרא אדם מורה כדברי אונקלוס, שלדברי רש"י לכאורה י"ל אדם פרא, כדרך לה"ק שהתואר בא אחר השם. (אגב, המשך הפס' גם מתפרש בענין זה, שהוא לא יהיה נתון למרות בני אדם, ומ"מ יהא לו שייכות עמהם שהוא יצטרך לכולם וכולם יצטרכו לו.

בפרשת וירא. (יח,כב) ואברהם עודנו עומד לפני ה'.
רש"י נדחק הרבה בביאור המקרא, יעויין בדבריו. לעומת זאת התרגום מפרש 'עומד'-משמש בצלוי, היינו מתפלל. והתרגום לשיטתו בכמה מקומות שפירש עומד מלשון שימוש, כמו בתחילת הפרשה שפירש כן את הפס' והוא עומד עליהם. ומביא המעט צרי את דברי האבודרהם שמפרש בסדר שחרית של שבת את הפס' שעומדים בבית ה' בחצרות בית אלקינו, מלשון שימוש, ומביא את דברי התרגום הנ"ל. (ויעו"ש שהביא גם קושיית הט"ז על התרגום שהרי לא התפלל אברהם עדיין עד שאמר לו הקב"ה מענין סדום, ויש להאריך בזה ואכ"מ).

(ולפי"ז חשבתי שאולי זהו טעם שנקראו המלאכים עומדים , שהם המשמשים המשרתים במרום, ואין להם אלא שימושם).

אלו דוגמאות בעלמא, והחכם המבקש 'עוד' יתור אחר הספר בבתי העקד המפורסמים, ויטלנו במחירו המוזל להביא הברכה אל ביתו.

אכשר דרא
הודעות: 100
הצטרף: ג' ספטמבר 14, 2010 4:41 pm

Re: כניסה לחנותו של בשם-ספר מעט צרי, ביאור על תרגום אונקלוס

הודעהעל ידי אכשר דרא » א' אוקטובר 24, 2010 8:56 am

נוטר הכרמים כתב:אלו דוגמאות בעלמא, והחכם המבקש 'עוד' יתור אחר הספר בבתי העקד המפורסמים, ויטלנו במחירו המוזל להביא הברכה אל ביתו.

מתוך אבן שושן:
בֵּית עֵקֶד [על פי "בית עקד הרועים", מלכים ב י יב, ושם כנראה שֵם מקום].
1. מְקוֹם הִתְאַסְּפוּת, בֵּית וַעַד: "אֶל מִשְׁכְּנוֹת הַלַּיְלָה אֶל בֵּית הָעֵקֶד נָהֲגוּ מִמֶּנּוּ אֶת הָעֶלֶם" (טשרניחובסקי, קינה על תמוז ד).
2. [קיצור מן "בית עקד ספרים"] סִפְרִיָּה: "'הַתְּחִיָּה'... אֵינָהּ מִתְקַבֶּלֶת כָּאן בְּבֵית-הָעֵקֶד שֶׁלָּנוּ" (ברנר, א 67).

מתוך ויקיפדיה:
מונחים מקבילים שהיו בשימוש הם בית ספרים (לדוגמה: בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי), אוצר ספרים (מונח המקובל גם כיום בספריות תורניות רבות) או בית עֵקֶד ספרים (משום שבעבר היו עוקדים, כלומר קושרים את הספרים שהיו כתובים במגילות קלף; ידוע בקיצור "בית עקד").


אמור מעתה: בית עקד - ספרייה ולא חנות.

יגל
הודעות: 569
הצטרף: ב' אוקטובר 11, 2010 10:45 am

Re: כניסה לחנותו של בשם-ספר מעט צרי, ביאור על תרגום אונקלוס

הודעהעל ידי יגל » א' אוקטובר 24, 2010 11:35 am

וישנם המבכרים ליטול ספריהם מבתי העקד ולא מבתי המסחר, וד"ל...

נוטר הכרמים
הודעות: 4625
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm

Re: כניסה לחנותו של בשם-ספר מעט צרי, ביאור על תרגום אונקלוס

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' אוקטובר 24, 2010 6:21 pm

אכשר דרא כתב:
נוטר הכרמים כתב:אלו דוגמאות בעלמא, והחכם המבקש 'עוד' יתור אחר הספר בבתי העקד המפורסמים, ויטלנו במחירו המוזל להביא הברכה אל ביתו.

מתוך אבן שושן:
בֵּית עֵקֶד [על פי "בית עקד הרועים", מלכים ב י יב, ושם כנראה שֵם מקום].
1. מְקוֹם הִתְאַסְּפוּת, בֵּית וַעַד: "אֶל מִשְׁכְּנוֹת הַלַּיְלָה אֶל בֵּית הָעֵקֶד נָהֲגוּ מִמֶּנּוּ אֶת הָעֶלֶם" (טשרניחובסקי, קינה על תמוז ד).
2. [קיצור מן "בית עקד ספרים"] סִפְרִיָּה: "'הַתְּחִיָּה'... אֵינָהּ מִתְקַבֶּלֶת כָּאן בְּבֵית-הָעֵקֶד שֶׁלָּנוּ" (ברנר, א 67).

מתוך ויקיפדיה:
מונחים מקבילים שהיו בשימוש הם בית ספרים (לדוגמה: בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי), אוצר ספרים (מונח המקובל גם כיום בספריות תורניות רבות) או בית עֵקֶד ספרים (משום שבעבר היו עוקדים, כלומר קושרים את הספרים שהיו כתובים במגילות קלף; ידוע בקיצור "בית עקד").


אמור מעתה: בית עקד - ספרייה ולא חנות.


אקבל בתודה ובברכה את התיקון, אם כי התפיסה אינה לעצם השימוש במלה זו, שהיא מבטאת כל אסיפת ספרים כל שהיא, לפחות במקורה הקדום והקדוש, אלא לרגילותו ומשמעותו המקובל של ניב זה.

אגב, לעיתים אני מתאכזב מהפורום על חביריו הנכבדים, שנאחזים בדקדוקי עניות, הערות נוקדניות (או נקדניות, לא אכנס לפולמוס דווקני נוסף), שמקומם יפה כהערה אגבית בשולי תגובה ענינית לגופו של נושא.

חכם באשי
הודעות: 9987
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: כניסה לחנותו של בשם-ספר מעט צרי, ביאור על תרגום אונקלוס

הודעהעל ידי חכם באשי » א' אוקטובר 24, 2010 7:04 pm

נוטר הכרמים כתב:אגב, לעיתים אני מתאכזב מהפורום על חביריו הנכבדים, שנאחזים בדקדוקי עניות, הערות נוקדניות (או נקדניות, לא אכנס לפולמוס דווקני נוסף), שמקומם יפה כהערה אגבית בשולי תגובה ענינית לגופו של נושא.


טול קורה מבין עיניך. ושמא, שתי קורות!

נוטר הכרמים
הודעות: 4625
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm

Re: כניסה לחנותו של בשם-ספר מעט צרי, ביאור על תרגום אונקלוס

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' אוקטובר 24, 2010 7:57 pm

חכם באשי כתב:
נוטר הכרמים כתב:אגב, לעיתים אני מתאכזב מהפורום על חביריו הנכבדים, שנאחזים בדקדוקי עניות, הערות נוקדניות (או נקדניות, לא אכנס לפולמוס דווקני נוסף), שמקומם יפה כהערה אגבית בשולי תגובה ענינית לגופו של נושא.


טול קורה מבין עיניך. ושמא, שתי קורות!


טוב לשמוע גערת חכם.

קהלת ז,ה

חברא
הודעות: 164
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 8:00 pm

Re: כניסה לחנותו של בשם-ספר מעט צרי, ביאור על תרגום אונקלוס

הודעהעל ידי חברא » א' אפריל 12, 2015 1:02 pm

יצא לאור חומש 'מעט צרי' על חומש ויקרא, ובזה הושלמה הסדרה.

מתוך הפרסומת על הספר:

האם שמת לב בקריאת תרגום אונקלוס:

שאונקלוס במקומות רבים מפרש בשונה מרש"י ושאר הראשונים?
שפעמים רבות אונקלוס מפרש בשונה מדרשת חז"ל?
שאונקלוס במקומות רבים מוסיף מלים כדי לבאר את לשון הפסוק?
שאונקלוס במקומות רבים מפרש את הפסוק בשני אופנים?
שאונקלוס משנה מלשון הפסוק בתרגומו את תארי הקב"ה ופעולותיו, ואף את שם הקב"ה עצמו?
שאונקלוס מתרגם אותה מלה עצמה, פעם כך ופעם כך, לפי הענין?
שדרכו של אונקלוס לתרגם לשון תמיהה שבתורה, כלשון מוחלטת?
שבמאות מקומות משנה אונקלוס מלשון יחיד לרבים ולהפך, וכן בלשון זכר ונקבה, עבר הוה ועתיד, וכדו'

כל זה ועוד רבות - בפירוש 'מעט צרי', המבאר בקיצור נמרץ את פירושו של אונקלוס על התורה"וניכר בו היגיעה הגדולה לעמוד ולברר דברי התרגום, שגופי תורה תלויים בזה, ואכן הצליח להביא לפנינו ספר רב תועלת לבירור הדברים" (מתוך הסכמת הגר"נ קרליץ שליט"א).
"פנינים יקרים מתוך ספרי הראשונים והאחרונים המבארים פירוש תרגום אונקלוס, להאיר עיני ישראל, ולהתבונן בנפלאות התורה הק' הטמונות בעומק כוונת דבריו" (מתוך הסכמת הגרנ"צ פינקל זצ"ל, ראש ישיבת מיר).
קבצים מצורפים
חומש מעט צרי.png
חומש מעט צרי.png (148.93 KiB) נצפה 4422 פעמים

חברא
הודעות: 164
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 8:00 pm

Re: כניסה לחנותו של בשם-ספר מעט צרי, ביאור על תרגום אונקלוס

הודעהעל ידי חברא » ו' ספטמבר 30, 2016 5:48 pm

יצא לאור כעת 'חומש מעט צרי' במהדורה חדשה, חמשה חומשי תורה בכרך אחד.
קבצים מצורפים
חמשה חומשי תורה.GIF
חמשה חומשי תורה.GIF (59 KiB) נצפה 4011 פעמים

סמל אישי של המשתמש
ר_חיים_הקטן
הודעות: 1173
הצטרף: ו' ספטמבר 23, 2011 1:56 pm
מיקום: ביתר עילית (שכונת הרב שך)
שם מלא: הק' ראובן חיים קליין
יצירת קשר:

Re: כניסה לחנותו של בשם-ספר מעט צרי, ביאור על תרגום אונקלוס

הודעהעל ידי ר_חיים_הקטן » ו' אוגוסט 24, 2018 1:08 pm

לצערנו, שמענו שאביו הגדול הג"ר יעקב לב שליט"א (בעמחה"ס מעט צרי) זקוק לרחמי שמים מרובים, ואני תפלה שהקב"ה ישלח לו רפו"ש מהרה בתושח"י.

קו ירוק
הודעות: 2940
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: כניסה לחנותו של בשם-ספר מעט צרי, ביאור על תרגום אונקלוס

הודעהעל ידי קו ירוק » ב' ספטמבר 03, 2018 11:00 am

חברא כתב:יצא לאור כעת 'חומש מעט צרי' במהדורה חדשה, חמשה חומשי תורה בכרך אחד.

היכן משיגים את הכרך האחד הנ"ל?

קו ירוק
הודעות: 2940
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: כניסה לחנותו של בשם-ספר מעט צרי, ביאור על תרגום אונקלוס

הודעהעל ידי קו ירוק » ש' אוקטובר 06, 2018 8:16 pm

קו ירוק כתב:
חברא כתב:יצא לאור כעת 'חומש מעט צרי' במהדורה חדשה, חמשה חומשי תורה בכרך אחד.

היכן משיגים את הכרך האחד הנ"ל?

הקפצה

גרשיים
הודעות: 10
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 8:51 pm

Re: כניסה לחנותו של בשם-ספר מעט צרי, ביאור על תרגום אונקלוס

הודעהעל ידי גרשיים » ש' אוקטובר 06, 2018 10:22 pm

כבנו של המחבר, אענה, שהמהדורה הנ"ל של כרך אחד נגמרה, ועתה עומדת להדפס מחדש, עם תיקונים והוספות לחומש בראשית.

בל"נ כשיצא לאור אעדכן כאן.


חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 9 אורחים