מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

הנהגת יעקב עם לבן

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
עושה חדשות
הודעות: 7777
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

הנהגת יעקב עם לבן

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' פברואר 18, 2016 10:41 pm

ידועים דברי הרמב"ן בפ' ויחי על הנהגת יעקב אבינו עם לבן,
ואל יקשה עליו מעודי עד היום הזה, עם מה שכתבנו בפסוק ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק (לעיל מו א), כי מעודו ינחהו בדרך אמת, אבל לא נתיחד לו המדה עד שובו לארץ אבותיו מפני היותו בחוצה לארץ, גם בעבור שהוצרך להתנהג עם לבן בדרך פתלתול ואיננו דרך האמת

ובניגוד להמקובל לתרץ ד"עם עקש תתפתל" זהו גופא מידת האמת.

כעת ראיתי שהאור זרוע ג"כ מתקשה במעשה יעקב עם המקלות, ומפרשם בדרך אחרת. ז"ל בשו"ת סי' תשסט -
פירושי מקלות. אומרים רבים טוב מי יראנו. בפרשת יעקב אבינו. על מחשוף הלבן טעם יביננו. אולי יש אשר לזכות ידידנו. וראיתי כי כולנו כצאן טעינו. כי לא כן כאשר דמינו. אשר פצל בשל לבן והפקיע ממונו ממנו אלא איש תם חסידות למדנו. מה' ומישראל לנקותנו. ומן הכיעור ומן הדומה להרחיקנו. שלא להחשד. כי אומר אני כי יעקב אבינו ידע שלבן רמאי ובעל תחבולות היה וחשב איך יעשה שלא יחשוד אותו לבן ויעליל עליו להוציא שכר טרחו מידו והתנה עם לבן שכל זה נקוד וטלוא בכשבים וטלוא ונקוד בעזים אשר יולד בעדר לבן יהיה שכרו של יעקב וגם אשר כבר נולד נקוד וטלו' בכשבים וטלוא ונקוד בעזים יהיה שכרו ויטול מיד ככתוב אעבור בכל צאנך היום הסר משם כל שה נקוד וטלוא וגו' וענתה בי צדקתי וגו' כלומר יודע אני שהבורא ישלח ברכה בחלקי שמא תאמר כי גנבתי מחלקך זה התנאי יהיה בינינו כל אשר איננו נקוד וטלוא גנוב הוא אתי ושלך הוא ועלי לשלם לך פי שנים ככתוב שנים ישלם ויאמר לבן יהי' כדבריך (גרמה) [נדמה] לו דבר מועט וקבל על עצמו ויסר ביום ההוא את התישים העקודים והטלואות ואת כל העזים הנקודות והטלואות ויתנם יעקב ביד ראובן ושמעון בניו וישם דרך שלשת ימים בין עדרו של יעקב הרועים בניו ובין עדרו של לבן הרועה יעקב שלא יאמר לבן שבאו מעדרו ויקח לו יעקב מקל לבנה לח ולוז וערמון ויפצל וגו' ויצג את המקלות אשר פצל גו' ברהטים בשקתות המים של עדר יעקב בהרועים ראובן ושמעון בניו ויחמו הצאן של יעקב אל המקלות ותלדנה הצאן עקודי' נקודי' וטלואים והכשבים נקודים וטלואים הנולדי' בצאן לבן הפריד יעקב לבד כי זהו שכרו כאשר התנה עמו וישת לו עדרים לבד ולא שתם על צאן לבן שלא יאמר לבן בעבור שרואים עקודים ונקודים יולדי' כמותם. ובהעטיף הצאן היינו המכוסים של לבן שכולם שחורים או כולם לבנים והם של לבן לא ישים שלא להפקיע ממונו של לבן והיה העטופים ללבן והקשורים ליעקב ולא יכול לבן לחשוד את יעקב כי עמד באמונתו וענתה בו צדקתו. כך נראה בעיני אני יצחק בר משה בן ה"ר יצחק בן החבר ר' שלום זכר צדיק לברכה

סעדיה
הודעות: 1391
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 10:43 pm

Re: הנהגת יעקב עם לבן

הודעהעל ידי סעדיה » ו' פברואר 19, 2016 8:13 am

עושה חדשות כתב:כעת ראיתי שהאור זרוע ג"כ מתקשה במעשה יעקב עם המקלות, ומפרשם בדרך אחרת. ז"ל בשו"ת סי' תשסט -
פירושי מקלות. אומרים רבים טוב מי יראנו. בפרשת יעקב אבינו. על מחשוף הלבן טעם יביננו. אולי יש אשר לזכות ידידנו. וראיתי כי כולנו כצאן טעינו. כי לא כן כאשר דמינו. אשר פצל בשל לבן והפקיע ממונו ממנו אלא איש תם חסידות למדנו. מה' ומישראל לנקותנו. ומן הכיעור ומן הדומה להרחיקנו. שלא להחשד. כי אומר אני כי יעקב אבינו ידע שלבן רמאי ובעל תחבולות היה וחשב איך יעשה שלא יחשוד אותו לבן ויעליל עליו להוציא שכר טרחו מידו והתנה עם לבן שכל זה נקוד וטלוא בכשבים וטלוא ונקוד בעזים אשר יולד בעדר לבן יהיה שכרו של יעקב וגם אשר כבר נולד נקוד וטלו' בכשבים וטלוא ונקוד בעזים יהיה שכרו ויטול מיד ככתוב אעבור בכל צאנך היום הסר משם כל שה נקוד וטלוא וגו' וענתה בי צדקתי וגו' כלומר יודע אני שהבורא ישלח ברכה בחלקי שמא תאמר כי גנבתי מחלקך זה התנאי יהיה בינינו כל אשר איננו נקוד וטלוא גנוב הוא אתי ושלך הוא ועלי לשלם לך פי שנים ככתוב שנים ישלם ויאמר לבן יהי' כדבריך (גרמה) [נדמה] לו דבר מועט וקבל על עצמו ויסר ביום ההוא את התישים העקודים והטלואות ואת כל העזים הנקודות והטלואות ויתנם יעקב ביד ראובן ושמעון בניו וישם דרך שלשת ימים בין עדרו של יעקב הרועים בניו ובין עדרו של לבן הרועה יעקב שלא יאמר לבן שבאו מעדרו ויקח לו יעקב מקל לבנה לח ולוז וערמון ויפצל וגו' ויצג את המקלות אשר פצל גו' ברהטים בשקתות המים של עדר יעקב בהרועים ראובן ושמעון בניו ויחמו הצאן של יעקב אל המקלות ותלדנה הצאן עקודי' נקודי' וטלואים והכשבים נקודים וטלואים הנולדי' בצאן לבן הפריד יעקב לבד כי זהו שכרו כאשר התנה עמו וישת לו עדרים לבד ולא שתם על צאן לבן שלא יאמר לבן בעבור שרואים עקודים ונקודים יולדי' כמותם. ובהעטיף הצאן היינו המכוסים של לבן שכולם שחורים או כולם לבנים והם של לבן לא ישים שלא להפקיע ממונו של לבן והיה העטופים ללבן והקשורים ליעקב ולא יכול לבן לחשוד את יעקב כי עמד באמונתו וענתה בו צדקתו. כך נראה בעיני אני יצחק בר משה בן ה"ר יצחק בן החבר ר' שלום זכר צדיק לברכה

כמדומני שיש דפוסים של חומש העמק דבר שבו הביא הנצי"ב את דברי האו"ז, והשווה לדברי הי"א שהביא הרמב"ן ה"ה ריק"ם (אבי הרד"ק) הובא ברד"ק עיי"ש בלשונו.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17489
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: הנהגת יעקב עם לבן

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ו' פברואר 19, 2016 8:38 am

אמרתי פעם רעיון ליישב את שאלת הרמאות.

והיינו שלבן הרשע אמר ליעקב אבינו ניחשתי ויברכני ה' בגללך. ורצה לרמוז לו שאין מגיע לו שכר על ההצלחה של הצאן כי הוא ברכת ה'. ואמנם הוא בגללך כי מאז באת בורכתי אבל אין מגיע לך שכר על כך. (כי אם מעט כרועה פשוט)

אומר לו יעקב אבינו, זה לא ברכת ה' בעלמא, זה בגלל שאני מומחה לרעות צאן ועל מומחיותי מגיע לי שכר רב. וזה מה שאוכיח לך שאע"פ שנסלק את כל החום והנקודים וכולי הצאן יילדו את מה שאני רוצה שיילדו וזה ראייה שאני מומחה ומכוח מעשי התרבה צאנך. ואם אוכיח את זה והיה זה שכרי. ועל זה הסכים לבן.
וממילא מעשה יעקב עם המקלות לא היה רמאות אלא להיפך זה היה ה"פטנט הסודי" שאמר שיעשה ויוכיח את מומחיותו ולכן הגיע לו השכר.

סעדיה
הודעות: 1391
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 10:43 pm

Re: הנהגת יעקב עם לבן

הודעהעל ידי סעדיה » ו' פברואר 19, 2016 9:06 am

אוצר החכמה כתב:אמרתי פעם רעיון ליישב את שאלת הרמאות.

והיינו שלבן הרשע אמר ליעקב אבינו ניחשתי ויברכני ה' בגללך. ורצה לרמוז לו שאין מגיע לו שכר על ההצלחה של הצאן כי הוא ברכת ה'. ואמנם הוא בגללך כי מאז באת בורכתי אבל אין מגיע לך שכר על כך. (כי אם מעט כרועה פשוט)

אומר לו יעקב אבינו, זה לא ברכת ה' בעלמא, זה בגלל שאני מומחה לרעות צאן ועל מומחיותי מגיע לי שכר רב. וזה מה שאוכיח לך שאע"פ שנסלק את כל החום והנקודים וכולי הצאן יילדו את מה שאני רוצה שיילדו וזה ראייה שאני מומחה ומכוח מעשי התרבה צאנך. ואם אוכיח את זה והיה זה שכרי. ועל זה הסכים לבן.
וממילא מעשה יעקב עם המקלות לא היה רמאות אלא להיפך זה היה ה"פטנט הסודי" שאמר שיעשה ויוכיח את מומחיותו ולכן הגיע לו השכר.

אבל לבן יכול לטעון שגם זה לא מחכמתו של יעקב, אלא שנולדו ככה בברכת ה'.

עושה חדשות
הודעות: 7777
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: הנהגת יעקב עם לבן

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' אוקטובר 27, 2016 12:06 am

ע"ע בקובץ הזה מעמוד 11.

עושה חדשות
הודעות: 7777
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: הנהגת יעקב עם לבן

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' אוקטובר 27, 2016 10:58 pm

כעת ראיתי עוד (הובא קצת ברבינו בחיי)
האמונה והבטחון המיוחס לרמב"ן פט"ו כתב:ומה שעשה יעקב בצאן לבן כדכתיב ויקח לו יעקב מקל לבנה לח ולוז, ואומר ויצג את המקלות אשר פצל ברהטים בשקתות המים, לא היה לא מרמה ולא שקר. וראה והבן מה שאמר לרחל וללאה ויהי בעת יחם הצאן ואשא עיני וארא בחלום והנה העתודים העולים על הצאן. ודע כי כשראה יעקב את המראה בחלום ידע כי הבורא עושה לו כדי שלא ירמה אותו לבן, כמו שאמר ואלהי אבי היה עמדי, ואומר לולי אלהי אבי אלהי אברהם ופחד יצחק היה לי כי עתה ריקם שלחתני. ואחר שראה כי מן השמים עוזרים אותו הציג המקלות ההם לב' ענינים. האחד כדי לכסות הנס ולהעלים אותו כדי שלא ישלוט בו עין הרע, וכן מצינו באלישע שאמר לגחזי וקח משענתי בידך ולך וגו'. וכל כך למה כדי שלא יכנס עם בני אדם בדברים ויודיע להם למה הוא הולך. ועל שלא שמר את הדבר וגלה שלטה בו עין הרע ולא הקיץ הנער. ואל תתמה באמרי כי ישלוט בו עין הרע אפילו בדבר שהוא מעשה נס, שהרי בלוחות הראשונות לפי שנתנו בפומבי שלטה בהן עין הרע ונשברו. וכן יעקב על אשר היה ירא שלא ישלוט עין הרע באותו ענין אם יבינו שהוא ע"י נס. והענין הב' לפי שאמר לו המלאך שא נא עיניך וראה כל העתודים העולים על הצאן, וכבר ידע כי זה הוא אסור להסתכל בנאוף ובעופות בשעה שנזקקין זה עם זה. וא"כ איך אמר המלאך שא נא עיניך וראה. וע"כ הבין יעקב כי לצורך דמיון ומשל נאמר לו. כמו שנאמר להושע קח לך אשת זנונים, והלך ועשה הכל בנבואה. וכן יעקב נשא עיניו בחלום וראה את העתודים העולים על הצאן, כמו שנאמר ויהי בעת יחם הצאן, והבין כי הוא צווה לעשות דבר להיות סבה לנס. והיה הדבר ההוא ענין נראה לעין, ועל ידי כן יתקיים הנס. וכן מצינו בהרבה ענינים ובהרבה נסים שעשה הקדוש ברוך הוא לישראל, כמו שמצינו בענין העי שאמר לו הקדוש ברוך הוא ליהושע שים לך אורב לעיר מאחריה. וכן מצינו שאמר לו למשה עשה לך שרף ושים אותו על נס. וכן דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו וגו', דבר אל בני ישראל וישובו וגו', וכתיב ואמר פרעה לבני ישראל נבוכים וגו', וכתיב וחזקתי את לב פרעה וגו', וכן הרבה ענינים בתורה. וכמו כן צוה ליעקב לעשות דוגמא לראיה, לפיכך עשה מה שעשה. ומפני מה צוה השם לעשות דוגמא לזה הענין, ומפני מה נכתב ענין המקלות, זהו באמת מה שאמר הכתוב כי אל דעות ה' וגו', עשה כדי ללמד לבני אדם שיטהרו עצמם בשעה שיזדקקו עם נשותיהן, כי כפי המחשבה יהיה העובר. וזה שאמרו לעולם יקדש אדם את עצמו בשעת תשמיש. וכן היה בענין המקלות כשהיו הצאן מתחממות והמקלות לעיניהם היו עובריהם מצטיירים בצורת המקלות המצטיירות בלב הצאן. ומזה המעשה יש ללמוד זה הענין בלי ספק. ועל כן נכתב בתורה זה הענין, שאם הבהמה שאין לה דעת להכיר הדבר ותועלתו או הזיקו ולהתבונן בו ואינה עושה אלא מכח הטבע אף על פי כן מחשבתה ורעיונה אל הצורות המצטיירות בלבה באותה שעה יש לה כח להתלבש באותו מעשה, האדם שהוא בעל חכמה ויודע לצייר במחשבתו על מה שירצה הן טוב והן רע ויודע לכוין לאותו ציור, אין ספק בזה שהוא צריך לטהר עצמו באותה שעה. ועל זה ועל כיוצא בזה אמר שלמה ומותר האדם מן הבהמה אין

לייטנר
הודעות: 4831
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: הנהגת יעקב עם לבן

הודעהעל ידי לייטנר » א' דצמבר 04, 2016 8:42 am

סעדיה כתב:
עושה חדשות כתב:כעת ראיתי שהאור זרוע ג"כ מתקשה במעשה יעקב עם המקלות, ומפרשם בדרך אחרת. ז"ל בשו"ת סי' תשסט -
פירושי מקלות. אומרים רבים טוב מי יראנו. בפרשת יעקב אבינו. על מחשוף הלבן טעם יביננו. אולי יש אשר לזכות ידידנו. וראיתי כי כולנו כצאן טעינו. כי לא כן כאשר דמינו. אשר פצל בשל לבן והפקיע ממונו ממנו אלא איש תם חסידות למדנו. מה' ומישראל לנקותנו. ומן הכיעור ומן הדומה להרחיקנו. שלא להחשד. כי אומר אני כי יעקב אבינו ידע שלבן רמאי ובעל תחבולות היה וחשב איך יעשה שלא יחשוד אותו לבן ויעליל עליו להוציא שכר טרחו מידו והתנה עם לבן שכל זה נקוד וטלוא בכשבים וטלוא ונקוד בעזים אשר יולד בעדר לבן יהיה שכרו של יעקב וגם אשר כבר נולד נקוד וטלו' בכשבים וטלוא ונקוד בעזים יהיה שכרו ויטול מיד ככתוב אעבור בכל צאנך היום הסר משם כל שה נקוד וטלוא וגו' וענתה בי צדקתי וגו' כלומר יודע אני שהבורא ישלח ברכה בחלקי שמא תאמר כי גנבתי מחלקך זה התנאי יהיה בינינו כל אשר איננו נקוד וטלוא גנוב הוא אתי ושלך הוא ועלי לשלם לך פי שנים ככתוב שנים ישלם ויאמר לבן יהי' כדבריך (גרמה) [נדמה] לו דבר מועט וקבל על עצמו ויסר ביום ההוא את התישים העקודים והטלואות ואת כל העזים הנקודות והטלואות ויתנם יעקב ביד ראובן ושמעון בניו וישם דרך שלשת ימים בין עדרו של יעקב הרועים בניו ובין עדרו של לבן הרועה יעקב שלא יאמר לבן שבאו מעדרו ויקח לו יעקב מקל לבנה לח ולוז וערמון ויפצל וגו' ויצג את המקלות אשר פצל גו' ברהטים בשקתות המים של עדר יעקב בהרועים ראובן ושמעון בניו ויחמו הצאן של יעקב אל המקלות ותלדנה הצאן עקודי' נקודי' וטלואים והכשבים נקודים וטלואים הנולדי' בצאן לבן הפריד יעקב לבד כי זהו שכרו כאשר התנה עמו וישת לו עדרים לבד ולא שתם על צאן לבן שלא יאמר לבן בעבור שרואים עקודים ונקודים יולדי' כמותם. ובהעטיף הצאן היינו המכוסים של לבן שכולם שחורים או כולם לבנים והם של לבן לא ישים שלא להפקיע ממונו של לבן והיה העטופים ללבן והקשורים ליעקב ולא יכול לבן לחשוד את יעקב כי עמד באמונתו וענתה בו צדקתו. כך נראה בעיני אני יצחק בר משה בן ה"ר יצחק בן החבר ר' שלום זכר צדיק לברכה

כמדומני שיש דפוסים של חומש העמק דבר שבו הביא הנצי"ב את דברי האו"ז

בדפו"ר, ולא ברור אם הנצי"ב או המלבה"ד הביאום.

מן השורה
הודעות: 300
הצטרף: א' דצמבר 22, 2013 8:59 pm

Re: הנהגת יעקב עם לבן

הודעהעל ידי מן השורה » א' דצמבר 18, 2016 11:38 pm

לא מבין מה הנידון, לבן רימה אותו 'עשרת מונים' מאה פעמים רק על המשכורת, א"כ המעט שהצליח להוציא הוא פשוט להציל את שלו.

אבל גם בלי זה,
כתוב באוה"ח ועוד שלבן רימה כבר מיד ביום הראשון, שהוציא גם את ה'עקודים' והתישים הזקנים, שלא סוכם על זה מראש, ובזה סיכל אפשרות שיחמו הצאן מול העקודים וכן שיולידו התיישים כדמותם. א"כ יעקב בא רק להחזיר המצב לקדמותו. ותו לא.

יש להוסיף, שבהושענות להו"ר מזכירים זכות יעקב, 'מיחם במקלות בשיקתות המים', ויל"ע איזה מעלה יש בזה שמזכירים אותה בהו"ר.

עושה חדשות
הודעות: 7777
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: הנהגת יעקב עם לבן

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' דצמבר 06, 2018 12:56 am

מתורת הסבא מנובהרדוק, ביאור אחר בכלל.
מדרגת האדם - מקלות יעקב.PDF
(465.18 KiB) הורד 46 פעמים


חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 11 אורחים

cron