מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
רון
הודעות: 847
הצטרף: ב' מרץ 21, 2016 9:02 am

ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום

הודעהעל ידי רון » ג' יולי 12, 2016 11:38 pm

הנה שמעתי מממו"ר הגאון (שליט"א) זצ"ל ביאור יקר מאד בפרשת בלק ששמע בצעירותו מחכ"א בגייטסהד ואינו מודפס בשום מקום רק בספרו של מורי ורבי.

וזה לשון הפסוקים "וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה אשר על הנהר ארץ בני עמו לקרוא לו לאמר. הנה עם יצא ממצרים הנה כסה את עין הארץ והוא יושב ממלי. ועתה לכה נא ארה לי את העם הזה וגו' אולי אוכל נכה בו ואגרשנו מן הארץ כי ידעתי את אשר תברך מברך ואשר תאר יואר" [במדבר כב' ה' - ו']

ויש להעיר בפסוקים אלו ד' קושיות.

א] לשם מה הקדימה התורה את מאמר בלק "הנה כיסה את עין הארץ". ורש"י פירש וז"ל סיחון ועוג שהיו שומרים אותנו עמדו עליהם והרגום". וצריך להבין למה חשובה הקדמה זו של בלק לבלעם.

ב] מדוע ביקש בלק מבלעם שיקלל את בנ"י, היה לו לבקש שיברך את מואב שינצחו [וכמ"ש בעצמו כי ידעתי אשר תברך מברך], וממילא בנ"י ינגפו בפניהם במלחמתם.

ג] צריך להבין הלשון של בלק "ועתה לכה ארה לי וגו' אולי אוכל נכה בו". וצ"ב שאין זה מן הנימוס לומר לבלעם שרק אולי יעזרו ברכותיו, ואין הדבר ודאי שיהיה כן רק ספק אם יעזרו ברכותיו [נתאר לעצמנו חסיד הנכנס לרבו ומבקש ברכה באומרו שהרי אם לא יועיל לא יזיק וכדי בזיון וקצף].

ד] וביותר קשה דמהמשך הכתוב "כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר" משמע דהוא פשיטא ליה בודאות גמורה שקללתו של בלעם ודאי עושה פרי ולא רק על הספק, וסותר מה שאמר לפנ"כ "אולי".

וביאור הדברים הוא כך, דהנה בפרשה הקודמת מבואר ברש"י דסיחון נלחמו במואב וכבשום [עמון ומואב טיהרו בסיחון] ונעזרו בני סיחון בכח פיו של בלעם לנצח את מואב וכמ"ש רש"י בד"ה כי ידעתי וז"ל ע"י מלחמת סיחון שעזרתו להכות את מואב ע"כ.

ועתה היה בלק מסופק באיזה צורה עזר בלעם לסיחון, דאפשר הדבר בב' אופנים. א] דאפשר שבירך את סיחון ולכן ניצחו מכח שהיו מבורכים ומשום כך התגברו על מואב. ב] אפשר שקילל את מואב ולכן הפסידו לסיחון לפי שהיו מקוללים ונחותים מסיחון.

והנפ"מ בזה, מה יבקש כעת בלק מבלעם, האם לברך את מואב או לקלל את ישראל. דהדבר תלוי, דאם נימא שמואב הפסיד לסיחון ע"י שבלעם קילל את מואב, תו א"א לבקש שיברך את מואב לפי שמקוללים הם, וקללתו של בלעם מועילה בודאות "כי ידעתי וגו' ואשר תאור יואר". אך אם מה שסיחון ניצחו את מואב הוא מפני שבירך את סיחון, א"כ כעת במלחמת מואב עם ישראל יכול לבקש מבלעם שיברך את מואב שינצחו את ישראל.

ומיושב היטב למה הקדימה התורה "הנה כסה את עין הארץ" והיינו דסיחון נפלו לפני ישראל. דרוצה בלק להוכיח מזה דלא יתכן שבמלחמת סיחון ניצחו את מואב בגלל שבירך את סיחון, שא"כ איך נפלו לפני בנ"י. וע"כ שמה שסיחון ניצחו את מואב הוא מפני שקילל את מואב. וא"כ כבר א"א לבקש ברכה כעת עבור מואב לפי שהם מקוללים. ומה ששייך כן לעשות הוא רק לבקש שיקלל את ישראל וממילא יהיה ריע מזלייהו גם אצל ישראל ויהיו בשוה מול מואב ואז "אולי אוכל נכה בו", לפי שהמצב הוא ששקולים שניהם, וכוחותיהם שקולים וישאר המצב בתיקו.

ומיושב היטב למה אמר "אולי", לפי שאדרבא מפני שדבריו של בלעם מתקיימים בודאי, וכיון שכבר מוכח שקילל את מואב וקללתו מועילה בודאי, ממילא אפשר לבקש רק שיקלל את ישראל ואז יהיה מלחמה של ב' אומות המקוללות ע"י בלעם, ואז אולי מואב ינצח לפי שאין אומה עדיפא על חבירתה.

ש"י מד"ן ודפח"ח.
נערך לאחרונה על ידי רון ב א' יולי 02, 2017 10:28 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

אמסטרדם
הודעות: 1498
הצטרף: א' אוקטובר 20, 2013 8:13 pm

Re: ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום

הודעהעל ידי אמסטרדם » א' יולי 17, 2016 11:44 pm

יפה מאוד!
תודה רבה

פלוריש
הודעות: 1235
הצטרף: ה' ינואר 15, 2015 6:17 pm
שם מלא: אריאל דוד

Re: ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום

הודעהעל ידי פלוריש » א' יולי 02, 2017 9:37 am

ביאור מחודד ביותר! אפיריון נימטיה לאותו חכם

דרומי
הודעות: 6376
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום

הודעהעל ידי דרומי » א' יולי 02, 2017 10:10 am

הברקה מיוחדת במינה. ייש"כ

אש משמים
הודעות: 1911
הצטרף: ב' אפריל 24, 2017 7:14 pm

Re: ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום

הודעהעל ידי אש משמים » א' יולי 02, 2017 10:34 am

חן חן על הדברים הנפלאים !

בעל קורא
הודעות: 247
הצטרף: א' אפריל 03, 2016 12:02 am

Re: ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום

הודעהעל ידי בעל קורא » ד' יולי 05, 2017 1:58 am

יפה נחמד ומתוק ממש.
אלא שאפשר להסתפק בזה האם זה שקילל מישהו בעבר עשה אותו מקולל לנצח נצחים ולא יכול לברכו יותר?
ועוד יש להעיר, שאם כך שרק רצה שיהיו ישראל שווים למואב, למה כ"כ מנעו הקב"ה מללכת לקלל את ישראל, בתחילה שלא נתנו ללכת, ואח"כ שהעמיד לו מכשולים, ואח"כ שהפך הקללות לברכות, אם אחר כל הקללות בסך הכל יעמדו בשווה ואין מניעה שישראל ינצחו גם אחר קללותיו. ובפרט לפי מה שמובא שרצה לומר "כלם" שאז אם יתקיימו קללותיו הרי לכאורה ודאי שמואב ינצחו את ישראל.

הגהמ
הודעות: 1315
הצטרף: א' אוגוסט 07, 2011 5:49 pm

Re: ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום

הודעהעל ידי הגהמ » ד' יולי 05, 2017 10:05 pm

בעל קורא כתב:יפה נחמד ומתוק ממש.
אלא שאפשר להסתפק בזה האם זה שקילל מישהו בעבר עשה אותו מקולל לנצח נצחים ולא יכול לברכו יותר?
ועוד יש להעיר, שאם כך שרק רצה שיהיו ישראל שווים למואב, למה כ"כ מנעו הקב"ה מללכת לקלל את ישראל, בתחילה שלא נתנו ללכת, ואח"כ שהעמיד לו מכשולים, ואח"כ שהפך הקללות לברכות, אם אחר כל הקללות בסך הכל יעמדו בשווה ואין מניעה שישראל ינצחו גם אחר קללותיו. ובפרט לפי מה שמובא שרצה לומר "כלם" שאז אם יתקיימו קללותיו הרי לכאורה ודאי שמואב ינצחו את ישראל.

נראה לי שזה כבר גובל על הכלל ש'אין משיבין על הדרוש', אבל בכל זאת (נישט אף דרוש ג'רעדט)... לקושיא ראשונה אולי יש להביא ראיה שעברתם שמורה לנצח ממה שאמר אאע"ה לאליעזר 'ואין ארור מתדבק בברוך', הרי שאין עצה ואין תבונה (אם לא שנאמר דשאני התם שהמקלל - נח - כבר לא היה בחיים אבל בעלמא המקלל עצמו אפשר להסיר קללתו). ועל קושיא שנייה י"ל שכוונתו של בלק היה לערוך מלחמה, ועל העימות במלחמה א"א לדעת מי יכריע את מי שאפילו אם תתקיים קללתו של בלעם אינה אמורה להתקיים דוקא בעת מלחמתם עם מקוללים דכוותייהו.

מה שכן יש לשאול הוא מהו שם הרב, ומהו שם הספר שבו הדברים אמורים להופיע?

אמיר כרמי
הודעות: 399
הצטרף: א' ינואר 29, 2017 6:59 pm

Re: ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום

הודעהעל ידי אמיר כרמי » ה' יולי 06, 2017 8:08 am

הגהמ כתב:
מה שכן יש לשאול הוא מהו שם הרב, ומהו שם הספר שבו הדברים אמורים להופיע?

ג"א מצטרף לשאלה

רון
הודעות: 847
הצטרף: ב' מרץ 21, 2016 9:02 am

Re: ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום

הודעהעל ידי רון » ה' יולי 06, 2017 10:33 am

אמיר כרמי כתב:
הגהמ כתב:
מה שכן יש לשאול הוא מהו שם הרב, ומהו שם הספר שבו הדברים אמורים להופיע?

ג"א מצטרף לשאלה


אחד מגדולי ראשי הישיבות זצ"ל בארץ ישראל.

יאיר
הודעות: 10401
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום

הודעהעל ידי יאיר » א' יולי 09, 2017 9:52 am

נפלא ביותר!

הנני להציע ביאור דומה אך אחר (הפוך!) העונה על שאלות המובאות לעיל ושאלות נוספות.

בלעם בירך את סיחון לפני המלחמה עם מואב ולכן ניצחום, לאחר מכן בירך את מואב [כמובא באוה"ח (מבמב"ר) על הפס' 'ארה לי' שבלק בורך ע"י בלעם] ומדוע הוצרך בלק לקלל את ישראל? משום שידע שגם הם מבורכים (ובפרט שניצחו את סיחון) שהרי היה ידוע מכבר, שאברהם אבי אומתם היה מבורך (כדאמר לאליעזר עבדו 'בני ברוך וכו' כמובא לעיל)

וכן אמר מפורש ה' לבלעם "לא תאר את העם כי ברוך הוא" ולכן היו כביכול שוים ושקולים מואב וישראל ורצה בלק להרע את ישראל מברכתם ולכן ביקש מבלעם לקללם כדי שאולי תיתפס הקללה בהם ויצליח להכותם ולגרשם לכל הפחות.

רון
הודעות: 847
הצטרף: ב' מרץ 21, 2016 9:02 am

Re: ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום

הודעהעל ידי רון » א' יולי 09, 2017 10:16 am

יאיר כתב:נפלא ביותר!

הנני להציע ביאור דומה אך אחר (הפוך!) העונה על שאלות המובאות לעיל ושאלות נוספות.

בלעם בירך את סיחון לפני המלחמה עם מואב ולכן ניצחום, לאחר מכן בירך את מואב [כמובא באוה"ח (מבמב"ר) על הפס' 'ארה לי' שבלק בורך ע"י בלעם] ומדוע הוצרך בלק לקלל את ישראל? משום שידע שגם הם מבורכים (ובפרט שניצחו את סיחון) שהרי היה ידוע מכבר, שאברהם אבי אומתם היה מבורך (כדאמר לאליעזר עבדו 'בני ברוך וכו' כמובא לעיל)

וכן אמר מפורש ה' לבלעם "לא תאר את העם כי ברוך הוא" ולכן היו כביכול שוים ושקולים מואב וישראל ורצה בלק להרע את ישראל מברכתם ולכן ביקש מבלעם לקללם כדי שאולי תיתפס הקללה בהם ויצליח להכותם ולגרשם לכל הפחות.


כיוון יפה מאד,
אך לא יתיישב עיקר השאלה שהערנו "אולי" שמשמעו ספק ומאידך "ידעתי" שהוא ודאות שדבריו קיימים.

יאיר
הודעות: 10401
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום

הודעהעל ידי יאיר » א' יולי 09, 2017 10:22 am

מדוע? הרי כיון ששניהם מבורכים, מעתה "אולי" מהני הקללה (אחר שהם כבר מבורכים) וא"ש ודו"ק.

(מ"מ שאלות יש על שני הביאורים)

משיב
הודעות: 97
הצטרף: א' אוגוסט 30, 2015 3:12 am

Re: ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום

הודעהעל ידי משיב » א' יולי 09, 2017 4:28 pm

בעל קורא כתב:
ועוד יש להעיר, שאם כך שרק רצה שיהיו ישראל שווים למואב, למה כ"כ מנעו הקב"ה מללכת לקלל את ישראל, בתחילה שלא נתנו ללכת, ואח"כ שהעמיד לו מכשולים, ואח"כ שהפך הקללות לברכות, אם אחר כל הקללות בסך הכל יעמדו בשווה ואין מניעה שישראל ינצחו גם אחר קללותיו.
שאלה זו קשה גם בלי הדרוש הנ"ל. לשם מה היו כל המניעות? הרי אם הקב"ה רוצה לא יועילו קללותיו, אז שיקלל ולא יועיל.
אלא יש לומר שלא נתנו לקלל כדי שלא יאמרו לעתיד כאשר ישראל ייענשו בעוונם שזה בגלל קללות בלעם, וימנעו מלפשפש במעשיהם ולשוב בתשובה.

ביני
הודעות: 41
הצטרף: ג' יולי 11, 2017 8:38 pm

Re: ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום

הודעהעל ידי ביני » ו' יולי 14, 2017 6:26 pm

פירוש הנ"ל מקורו הוא בספר הר סיני לר' סיני שטיינר בשם זקן אחד תלמידו של הגאון ר' יונתן אייבשיץ.שמעתי מר' חיים שאול קויפמאן מגייטסהד זצ"ל

אשר תאפו
הודעות: 26
הצטרף: ה' נובמבר 03, 2016 12:19 am

Re: ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום

הודעהעל ידי אשר תאפו » ו' יולי 12, 2019 5:38 pm

מעין זה מובא גם בספר אמרי פנחס.

סייג לחכמה
הודעות: 179
הצטרף: ג' מאי 31, 2016 6:16 pm

Re: ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום

הודעהעל ידי סייג לחכמה » ו' יולי 12, 2019 7:36 pm

הפלא ופלא
קבצים מצורפים
HebrewBooksOrg_31950_page_111.pdf
(80.35 KiB) הורד 94 פעמים

רון
הודעות: 847
הצטרף: ב' מרץ 21, 2016 9:02 am

Re: ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום

הודעהעל ידי רון » ש' יולי 13, 2019 11:20 pm

סייג לחכמה כתב:הפלא ופלא

יישר כח גדול

ארופאי
הודעות: 128
הצטרף: ד' מרץ 11, 2015 7:06 pm

Re: ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום

הודעהעל ידי ארופאי » ב' יולי 15, 2019 3:18 am

ביני כתב:פירוש הנ"ל מקורו הוא בספר הר סיני לר' סיני שטיינר בשם זקן אחד תלמידו של הגאון ר' יונתן אייבשיץ.שמעתי מר' חיים שאול קויפמאן מגייטסהד זצ"ל

נדפס בספרו משחת שמן. בחלק הפנינים. (יצא אחרי פטירתו).


חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 63 אורחים