מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

'פעור' ההמשך של חטא העגל

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
נוטר הכרמים
הודעות: 5624
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

'פעור' ההמשך של חטא העגל

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' יולי 17, 2016 8:19 pm

איתא בבית יוסף בהל' תפילין (או"ח סימן לב),
כתוב בשימושא רבא שצריך שיהיה שער זה של עגל כדי שיזכור מעשה העגל ולא יחטא דכתיב (יהושע כב, יז) המעט לנו את עון פעור אשר לא הטהרנו ממנו.
[ומובא בספר העיטור, ובספר האשכול, ובספר התרומה, ובספר המנהיג, וביראים ועוד].

הרי חזינן הכא שייכות ברורה בין עוון פעור דמיירי ביה קרא דיהושע לחטא העגל שלזכרונו עושים השער. וכבר עמד בזה הגריעב"ץ בספר מור וקציעה שם, וז"ל,
צ"ע מאי בעי הכא, שמא ר"ל דה"ק קרא אשר לא הטהרנו שצריך להיות בין עינינו שלא לבוא לידי חטא זה עוד, דאל"ה מאי קאמר וכי היכן מצינו שנכשלו עוד בעון פעור. ודוק. שמא י"ל ע"ד עברה גוררת עברה.

ובפשוטו י"ל דכוונת הדברים הוא שחטא העגל היה חטא של ע"ז, וגם עוון פעור היה חטא של ע"ז, ובודאי ששורש הענין שנתפתו לחטוא בפעור היה מחמת המכשול בחטא העגל, וזה ענין עבירה גוררת עבירה הנז' בדברי היעב"ץ, וכאשר מיירי באותה העבירה עצמה הרי אין הגרירה פועלת רק באופן סגולי מחמת רוח הטומאה השורה על האדם כתוצאה ממעשי העבירות, אלא גם מצד עצם המציאות, שאחר שנכשל אדם בעבירה כבר אינה חמורה בעיניו כ"כ להכשל בה בשנית.

וחידוש מצינו במדרש פתרון תורה כאן (עמוד 201), וז"ל,
ולמה לקח אותו לראש הפעור, אלא אמר בלק אני אעשה להם עלילה כי במקום הזה חטאו ישראל בעגל והשתחוו לבעל פעור הדא ה' ויצמד ישראל וג' ושם הקדוש ברוך הוא מלא עליהם אף וחמה, שנ' ויחר אף ה' בישראל לפיכך קרא ראש הפעור שמא יזכור עונותם של ישראל. קרב ולא נענה בראשונה ובשניה ובשלישית הזכיר להם מעשה העגל, שנ' ראש הפעור.


ואם כנים הדברים דפעור נחשב כהמשך למעשה העגל, תתיישב בזה תמיהת התורה תמימה (פרק כה הערה יא) על דברי הגמ' בסוטה (יד, א), מפני מה נקבר משה אצל בית פעור כדי לכפר על מעשה פעור, דלכאורה אינו מבואר, הלא הרבה מקומות היו שהכעיסו ישראל את הקדוש ברוך הוא עד שנתחייבו כליה ר"ל, וגם עשו את העגל, ומאי עדיפא בית פעור מכל הני עד שצריך לכפרה כזו בקבורת משה. וכתב התו"ת לדעת מ"ד (בסנהדרין סד, א) הנצמדים לבעל פעור כצמיד פתיל ניחא, דמשונה חטא זה שהיו צמודים ודבוקים בדבק חזק וזה חטא כפול על שלא רצו להפרד ממנו, ולכן היה צריך לכפרה יתירא, יעו"ש.

אולם לפי האמור ניחא שחטא פעור נחשב כהמשך למעשה העגל, ובודאי שבפעור כבר שנו ונשתרשו יותר בחטא, וזה פשר הדביקות היתירה בע"ז. ויעוי' במדרש תנחומא (בובר, סימן כז), ויצמד ישראל לבעל פעור. כצמידים הללו, ר' לוי אמר זו היתה קשה מן העגל, [דאילו בעגל כתיב ויתפרקו כל העם (שמות לב, ג), וכאן ויצמד ישראל, כצמידים, בעגל נפל כשלשת אלפים, וכאן ארבעה ועשרים אלף].
נערך לאחרונה על ידי נוטר הכרמים ב א' יולי 17, 2016 8:51 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

עושה חדשות
הודעות: 7777
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: 'פעור' ההמשך של חטא העגל

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' יולי 17, 2016 8:38 pm

אגב, פעם ביארתי למה השיער יוצא בין פרשת והיה אם שמוע לפרשת קדש לי כל בכור, כי וא"ש איירי בשכר ועונש על חטא ע"ז, וקלכ"ב בקדושת הבכורות שהומרה משום חטא העגל. אלא שבזוהר לא הוזכר כלל ענין חטא העגל, ואת מיקום השיער קבע השל"ה כפשרה בין השמועות.

סמל אישי של המשתמש
ר_חיים_הקטן
הודעות: 1296
הצטרף: ו' ספטמבר 23, 2011 1:56 pm
מיקום: ביתר עילית (שכונת הרב שך)
שם מלא: הק' ראובן חיים קליין
יצירת קשר:

Re: 'פעור' ההמשך של חטא העגל

הודעהעל ידי ר_חיים_הקטן » ד' יולי 12, 2017 11:18 am

נוטר הכרמים כתב:וחידוש מצינו במדרש פתרון תורה כאן (עמוד 201), וז"ל,
ולמה לקח אותו לראש הפעור, אלא אמר בלק אני אעשה להם עלילה כי במקום הזה חטאו ישראל בעגל והשתחוו לבעל פעור הדא ה' ויצמד ישראל וג' ושם הקדוש ברוך הוא מלא עליהם אף וחמה, שנ' ויחר אף ה' בישראל לפיכך קרא ראש הפעור שמא יזכור עונותם של ישראל. קרב ולא נענה בראשונה ובשניה ובשלישית הזכיר להם מעשה העגל, שנ' ראש הפעור.


כמובן דבר זה צע"ג שהרי חטא העגל היה ליד הר סיני ואילו בית הפעור הוא בעבר הירדן ליד מקום קבורת משה רבינו.

חלמישצור
הודעות: 1766
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 11:55 am
מיקום: הר ברכה
שם מלא: צוריאל חלמיש

Re: 'פעור' ההמשך של חטא העגל

הודעהעל ידי חלמישצור » ה' יולי 13, 2017 5:13 pm

אולי מדובר בקשר רוחני. בפרדר"א (פרק מ"ד במהד' היגר) כותב, שאחר חטא העגל: "שלח הב"ה חמשה מלאכים להשחית את ישראל, ואלו הן קצף אף חימה משחית וחרון... ונעצר המשחית... ועוד אמ' משה לפני הב"ה רבון כל העולמים למען שמך הגדול והקדוש שהודעת לי עצור חרון אף מישראל... מה עשה משה חפר בארץ כבית דירה גדולה בנחלת בני גד וטמן את חרון אף בארץ כאדם שהוא חבוש בבית האסורים, ובכל זמן שהיו חוטאין היה עולה ופועל בפיו לנשוך ברוחו להשחית את ישראל, והיה משה מזכיר עליו את השם ומורידו למטה לארץ, לפי' נקרא שמו פעור, וכשמת משה מה עשה הב"ה נתן את קברו כנגדן וכל זמן שהם חוטאין והוא רוצה לעלות ולפעור את פיו ולנשוך ברוחו להשחית את ישראל והוא רואה את קברו של משה כנגדו הוא מתפחד ויורד למטה לארץ, ולכך נאמ' ויקבור אותו בגיא מול בית פעור". כלומר שאותו הכוח המבקש להשחית בישראל אחר חטא העגל, הוא הכוח שמבקש לגרום לבני ישראל לחטוא בפעור, כדי שיוכל להשחית.


חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 10 אורחים