מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

ובשמו תשבע

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
מנצפך
הודעות: 446
הצטרף: ג' אוגוסט 02, 2016 11:05 pm

ובשמו תשבע

הודעהעל ידי מנצפך » א' אוגוסט 13, 2017 2:33 pm

בשבוע שעבר [-ואתחנן] למדנו (דברים ו יג):
אֶת יְהֹוָה אֱלֹהֶיךָ תִּירָא וְאֹתוֹ תַעֲבֹד וּבִשְׁמוֹ תִּשָּׁבֵעַ
וברש"י:
ובשמו תשבע. אם יש בך כל המדות הללו, שאתה ירא את שמו ועובד אותו, אז בשמו תשבע, שמתוך שאתה ירא את שמו תהא זהיר בשבועתך, ואם לאו לא תשבע.

ואילו השבוע בפרשה:
אֶת יְהֹוָה אֱלֹהֶיךָ תִּירָא אֹתוֹ תַעֲבֹד וּבוֹ תִדְבָּק וּבִשְׁמוֹ תִּשָּׁבֵעַ
את ה' אלהיך תירא. ותעבוד לו ותדבק בו, ולאחר שיהיו בך כל המדות הללו, אז בשמו תשבע

והנה במשך שבוע שלם נשבעתי, כיון שיראתי את שמו ועבדתי אותו, ורש"י כתב לי שאם "אתה ירא את שמו ועובד אותו, אז בשמו תשבע"
והנה השבוע רש"י מציב לי הגבלה נוספת, שאני צריך גם להידבק בו בכדי להישבע בשמו, מאי האי?

סגי נהור
הודעות: 3272
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: ובשמו תשבע

הודעהעל ידי סגי נהור » א' אוגוסט 13, 2017 3:21 pm

לכאורה יש לומר שיש חילוק גדול בין שני פסוקים אלו, ובהקדים כמה שינויים בין שני פירושי רש"י הנזכרים:

(א) בפ' ואתחנן בא לפרש התיבות "ובשמו תשבע" - שאם יש לך כל המדות הללו המבוארות לעיל אז בשמו תשבע, ואילו בפ' עקב מפרש הפסוק מתחילתו: "את ה' אלקיך תירא וכו', ולאחר שיהיו בך כו' אז בשמו תשבע". (ב) בפ' ואתחנן מבאר הטעם: שמתוך שאתה ירא את שמו תהא זהיר כו', ובפ' עקב אינו מבאר (אף שי"ל שסומך על מה שפירש כבר, אבל א"כ למה אינו שותק לגמרי, כדרכו במקומות שסומך על פירושו הקודם). (ג) בפ' ואתחנן מוסיף גם צד השלילה - "ואם לאו לא תשבע", ובפ' עקב אינו מוסיף.

ולכאורה הטעם פשוט, שהפסוק בפ' ואתחנן בא ללמדנו האיסור להשבע ללא יראת ה', ולפניו ואחריו פסוקים של איסור: השמר לך פן תשכח את ה' וגו', לא תלכון אחרי אלקים אחרים וגו', לא תנסו את ה' אלקיכם וגו'. ומפרש רש"י שגם פסוק זה בא להזהיר שלא להשבע ללא (הזהירות הבאה ע"י) יראת ה'. ולכן מפרש התיבות ובשמו תשבע, ומדגיש שדוקא מתוך שאתה ירא את שמו תהא זהיר, ואם לאו לא תשבע.

משא"כ בפ' עקב הפסוק מופיע בתוך פרשה המלמדת את האדם לאהוב את ה' ולדבוק בה' (עיי"ש), וכביטוי לדבקות זו הרי הוא גם נשבע בשם ה'. וזהו שפירש רש"י: אחר שיהיה בך כל המדות הללו, אז בשמו תשבע. פירוש, לא לאסור להשבע ללא דבקות (שלכן לא הזכיר צד השלילה), אלא לבאר כוונת הפסוק, שבא ללמדך לירא את ה' ולעבדו ולדבוק בו עד אשר בשמו תשבע מתוך דבקות זו. אבל גם בלא דבקות זו אין איסור להשבע כל זמן שאתה זהיר כו' מצד יראת שמו, וכנ"ל.

מנצפך
הודעות: 446
הצטרף: ג' אוגוסט 02, 2016 11:05 pm

Re: ובשמו תשבע

הודעהעל ידי מנצפך » א' אוגוסט 13, 2017 3:24 pm

חזק! ייש"כ!!

סגי נהור
הודעות: 3272
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: ובשמו תשבע

הודעהעל ידי סגי נהור » א' אוגוסט 13, 2017 6:11 pm


שייף נפיק
הודעות: 1888
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: ובשמו תשבע

הודעהעל ידי שייף נפיק » א' אוגוסט 13, 2017 7:21 pm

שמעתי כן מהגאון ר' זלמן דוד צוקרמן (רב ביהכנ"ס פרושים) להביא לתרץ שכאן מיירי מרשות להשבע וכאן ממצוה, שלמצוה בעינן מה שכתב רש"י בעקב. והאריך יותר בזה, וכתבתי תו"ד. עוד הביא מהר' חיים קרויזר שיש לחקור אם תלמיד חכם אינו מצווה ב'ובו תדבק' ( להדבק בתלמיד חכם) כי הוא דבוק ועומד בתורתו, וכמובן אם כן, שכאן רש"י מיירי בת"ח וא"צ לתנאי של ולדבקה בו, וכאן בכל אדם.

מנצפך
הודעות: 446
הצטרף: ג' אוגוסט 02, 2016 11:05 pm

Re: ובשמו תשבע

הודעהעל ידי מנצפך » א' אוגוסט 13, 2017 7:32 pm

אגב, למה באמת כאן רש"י לא תמה את תמיהתו אשר הוא תמה בסוף הפרשה (יא כב):
ולדבקה בו. אפשר לומר כן, והלא אש אוכלה הוא?

סגי נהור
הודעות: 3272
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: ובשמו תשבע

הודעהעל ידי סגי נהור » א' אוגוסט 13, 2017 7:41 pm

שייף נפיק כתב:שמעתי כן מהגאון ר' זלמן דוד צוקרמן (רב ביהכנ"ס פרושים) להביא לתרץ שכאן מיירי מרשות להשבע וכאן ממצוה, שלמצוה בעינן מה שכתב רש"י בעקב. והאריך יותר בזה, וכתבתי תו"ד.

אלו דברי הגמרא בתמורה הנזכרים (ג, ב). אבל רש"י לא הזכיר מענין זה ולא רמז לזה כלל, הרי שלדעתו אין זה פשוטו של מקרא.

סגי נהור
הודעות: 3272
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: ובשמו תשבע

הודעהעל ידי סגי נהור » א' אוגוסט 13, 2017 7:47 pm

מנצפך כתב:אגב, למה באמת כאן רש"י לא תמה את תמיהתו אשר הוא תמה בסוף הפרשה (יא כב):
ולדבקה בו. אפשר לומר כן, והלא אש אוכלה הוא?

ראה מפרשי רש"י.

דרומי
הודעות: 4932
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: ובשמו תשבע

הודעהעל ידי דרומי » א' אוגוסט 12, 2018 11:08 am

וראה כאן
קבצים מצורפים
עומק הפשט - ואתחנן (חלק יד).pdf
(150.97 KiB) הורד 56 פעמים

סגי נהור
הודעות: 3272
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: ובשמו תשבע

הודעהעל ידי סגי נהור » א' אוגוסט 12, 2018 11:28 am

דא"ג יש להעיר הערה שולית השייכת ללשכת הסופרים. הכותב משתמש להדגשות בגופן מרים, אולם מסתבר שכוונתו להשתמש בגופן לבנים (הדומה למרים) המשמש להדגשות בדפוסים מסוימים. וכשיתקן זאת יבחין תכף בהבדל.

ויעויין גם כאן.

קו ירוק
הודעות: 3539
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: ובשמו תשבע

הודעהעל ידי קו ירוק » א' אוגוסט 12, 2018 1:47 pm

שייף נפיק כתב:שמעתי כן מהגאון ר' זלמן דוד צוקרמן (רב ביהכנ"ס פרושים) להביא לתרץ שכאן מיירי מרשות להשבע וכאן ממצוה, שלמצוה בעינן מה שכתב רש"י בעקב. והאריך יותר בזה, וכתבתי תו"ד. עוד הביא מהר' חיים קרויזר שיש לחקור אם תלמיד חכם אינו מצווה ב'ובו תדבק' ( להדבק בתלמיד חכם) כי הוא דבוק ועומד בתורתו, וכמובן אם כן, שכאן רש"י מיירי בת"ח וא"צ לתנאי של ולדבקה בו, וכאן בכל אדם.

פשוט שת"ח דבק ברבו, ומשה רבינו דבק בה' למעלתו על כל בני אנוש.


חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 8 אורחים