בני נח צדיקים?

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
שמר
הודעות: 473
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 2:30 am

בני נח צדיקים?

הודעהעל ידי שמר » ו' אוקטובר 13, 2017 3:48 pm

ברמב"ן כ' "ביום השני יהי רקיע ויהי מבדיל, שבו היו מובדלין נח ובניו הצדיקים מן הרשעים שנדונו במים", והנה לקמן פרק ז' פ' א כ' הרמב"ן ז"ל "בא אתה וכל ביתך אל התיבה - עשה נח את התיבה ימים רבים קודם המבול, וכאשר קרב עת המבול בחדש השני בעשור לחדש, חזר וצוהו שיבא הוא וכל ביתו בתיבה הוא שאמר לו בראשונה (לעיל ו יח) אתה ובניך ואשתך ונשי בניך והודיעו כי בזכותו לבדו ינצלו, שלא אמר אתכם ראיתי צדיקים לפני". מפורש שלא היו בני נח צדיקים.

ושמא י"ל שכוונת הרמב"ן הכא שאמנם לפני המבול לא היו צדיקים אבל בודאי לאחמ"כ היו צדיקים גמורים, דהלא שם צדיק היה כמבואר.

בין גברא לגברא
הודעות: 174
הצטרף: ש' אוקטובר 27, 2012 6:42 pm

Re: בני נח צדיקים?

הודעהעל ידי בין גברא לגברא » ו' אוקטובר 13, 2017 4:00 pm

אולי מש"כ צדיק ר"ל צדיק מן הדין, כמו דאיתא ברש"י (שמות פכ"ג ז') - צדיק הוא, שנצטדק בבית דין. אפשר לחלק דשם פסקו עליו בב"ד שהוא צדיק ממש וכאן ר"ל שאין להם דין מיתה, אבל מ"מ שייך הענין.

יזל מדליו
הודעות: 290
הצטרף: א' מאי 07, 2017 6:50 pm

Re: בני נח צדיקים?

הודעהעל ידי יזל מדליו » ש' אוקטובר 14, 2017 8:48 pm

אולי הם צדיקים ביחס לרשעים, אבל אינם צדיקים מספיק כדי לינצל מהמבול שהרי כתוב שבשעה שיש אנדרלמוסיה בעולם אינו מבחין בין טובים לרעים. [רש"י ו', י"ב]

והיה צריך להצטרף לצדקתם גם ההיטפלות שלהם לנח שהיו ממשפחתו.

דרומי
הודעות: 4052
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: בני נח צדיקים?

הודעהעל ידי דרומי » ש' אוקטובר 14, 2017 8:58 pm

לגבי לוט יש סתירה ברש"י אם היה צדיק או רשע (אינו לפניי כרגע), ומבארים שלא היה רשע מצד עצמו אך כיון שלא מחה באנשי סדום נחשב כרשע. ואולי גם בעניננו כן הוא.

בין גברא לגברא
הודעות: 174
הצטרף: ש' אוקטובר 27, 2012 6:42 pm

Re: בני נח צדיקים?

הודעהעל ידי בין גברא לגברא » ש' אוקטובר 14, 2017 9:06 pm

קבלתי
בענין חם אם היה צדיק: ברש"י (פ"ה פסוק ל"ב) א"ר יודן מה טעם כל הדורות הולידו לק' שנה וזה לחמש מאות אמר הקב"ה אם רשעים הם יאבדו במים כו' כבש את מעיינו ולא הוליד עד חמש מאות שנה כדי שלא יהא יפת הגדול שבבניו ראוי לעונשין לפני המבול עכ"ל, מבואר בזה שאין הכרח שהיו בני נח צדיקים אלא שניצלו בזכות נח כיון שלא היו ראוים לעונשים.
והנה מצינו (סנהדרין דף ק"ח:) בחם ששימש בתיבה ובודאי לא היה צדיק באותה שעה וכ"ש לאחר שיצאו מהתיבה שקלקל מאד ולא היה צדיק, וברמב"ן (פ"ט פסוק ח') וטעם ויאמר ה' אל נח ואל בניו אתו על ידי אביהם, כי בניו לא היו נביאים, ולא הגיע חם למעלת הנבואה עכ"ל, [ולכאורה מה שהיה פשוט לו שלא הגיע חם למעלת הנבואה הוא משום המעשה בתיבה שהרי זה היה עוד קודם שקלקל אח"כ].
אמנם לא מצינו אם חם היה צדיק קודם המבול, והנה ברש"י (פי"ח פסוק ל"ב) על פחות לא בקש אמר דור המבול היו ח' נח ובניו ונשיהם ולא הצילו על דורם עכ"ל, וצ"ע מנ"ל שחם היה צדיק קודם המבול, ואמנם אינו מוכרח שלא היה צדיק באותה שעה אבל עכ"פ אין הכרח לומר כן ומאחר שמצינו אח"כ שלא היה צדיק מסתבר להעמידו אחזקה דהשתא ולעולם היה כן, ואולי מסתבר לומר שבן צדיק הוי צדיק ג"כ כל זמן שאינו מוכרח שנתקלקל וממילא אע"פ שמצינו שלא היה צדיק אח"כ מ"מ מעמידים אותו בחזקת צדיק קודם לזה, וצ"ע.
וראיתי ברמב"ן (בראשית ב, ג) שכתב ביום השני יהי רקיע ויהי מבדיל, שבו היו מובדלין נח ובניו הצדיקים מן הרשעים שנדונו במים ע"כ, ולא נתברר לי אם כוונתו שהיו צדיקים ממש, או רק צדיקים לגבי גזירת המבול שלא נדונו במים, דומיא למה דאיתא ברש"י (שמות פכ"ג ז') צדיק הוא, שנצטדק בבית דין ע"כ, ואע"פ שיש מקום לחלק מ"מ נראה שכל הזכאי בדין נקרא צדיק לגביו, וצ"ע.

שייף נפיק
הודעות: 1386
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: בני נח צדיקים?

הודעהעל ידי שייף נפיק » א' אוקטובר 15, 2017 3:09 pm

נ' שאף אם נכשל עדיין נקרא צדיק.
או שהכוונה צדיק לגבי גזל ועריות.

שומע כעונה
הודעות: 52
הצטרף: א' מאי 29, 2016 6:36 pm

Re: בני נח צדיקים?

הודעהעל ידי שומע כעונה » א' אוקטובר 15, 2017 6:26 pm

היבט נוסף יש בזה, שהרי עמד נח 120 שנה והודיע לכל באי עולם שהנה הנה יבא מבול לעולם, ומולו עמדו ולגלגו כל בני העולם, ואילו בניו לא רק שלא לגלגו עליו אלא אף באו ליכנס עמו לתיבה, [על שאר בני העולם לא כתוב שניסו להיכנס לתיבה אלא שניסו לשוברה], ענין זה כשלעצמו מורה שלא היו ככל בני אותו הדור.

שמר
הודעות: 473
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 2:30 am

Re: בני נח צדיקים?

הודעהעל ידי שמר » א' אוקטובר 15, 2017 8:02 pm

שומע כעונה כתב:היבט נוסף יש בזה, שהרי עמד נח 120 שנה והודיע לכל באי עולם שהנה הנה יבא מבול לעולם, ומולו עמדו ולגלגו כל בני העולם, ואילו בניו לא רק שלא לגלגו עליו אלא אף באו ליכנס עמו לתיבה, [על שאר בני העולם לא כתוב שניסו להיכנס לתיבה אלא שניסו לשוברה], ענין זה כשלעצמו מורה שלא היו ככל בני אותו הדור.


מנין לך שלא לגלגו, שמא גם הם לגלגו אך ניצלו בזכות אביהם.

שומע כעונה
הודעות: 52
הצטרף: א' מאי 29, 2016 6:36 pm

Re: בני נח צדיקים?

הודעהעל ידי שומע כעונה » א' אוקטובר 15, 2017 9:30 pm

שמר כתב:
שומע כעונה כתב:היבט נוסף יש בזה, שהרי עמד נח 120 שנה והודיע לכל באי עולם שהנה הנה יבא מבול לעולם, ומולו עמדו ולגלגו כל בני העולם, ואילו בניו לא רק שלא לגלגו עליו אלא אף באו ליכנס עמו לתיבה, [על שאר בני העולם לא כתוב שניסו להיכנס לתיבה אלא שניסו לשוברה], ענין זה כשלעצמו מורה שלא היו ככל בני אותו הדור.


מנין לך שלא לגלגו, שמא גם הם לגלגו אך ניצלו בזכות אביהם.


צודק, אך יתכן שלגלגו אך בכל אופן הסכימו להיכנס לתיבה אם כי גם לזה אין ראי' כ"כ.

שמר
הודעות: 473
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 2:30 am

Re: בני נח צדיקים?

הודעהעל ידי שמר » ב' אוקטובר 16, 2017 1:12 am

שומע כעונה כתב:
שמר כתב:
שומע כעונה כתב:היבט נוסף יש בזה, שהרי עמד נח 120 שנה והודיע לכל באי עולם שהנה הנה יבא מבול לעולם, ומולו עמדו ולגלגו כל בני העולם, ואילו בניו לא רק שלא לגלגו עליו אלא אף באו ליכנס עמו לתיבה, [על שאר בני העולם לא כתוב שניסו להיכנס לתיבה אלא שניסו לשוברה], ענין זה כשלעצמו מורה שלא היו ככל בני אותו הדור.


מנין לך שלא לגלגו, שמא גם הם לגלגו אך ניצלו בזכות אביהם.


צודק, אך יתכן שלגלגו אך בכל אופן הסכימו להיכנס לתיבה אם כי גם לזה אין ראי' כ"כ.

כמובן, לאחר שראו שכלתה עליהם הרעה ומים מכסים הארץ אז ודאי נכנסו לתיבה שקלטה אותם.

אותה אבקש
הודעות: 323
הצטרף: ג' אוקטובר 17, 2017 10:15 pm

Re: בני נח צדיקים?

הודעהעל ידי אותה אבקש » א' אוקטובר 22, 2017 9:02 pm

עיין בפירוש הרד"ק פרשת בראשית פ"ה פס' ל"ב - "והוליד שלושה בנים שהיו טובים,
אלא שחם לא היה שלם כאחיו", עיי"ש באריכות כל הענין.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16050
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: בני נח צדיקים?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » א' אוקטובר 22, 2017 9:50 pm

רש"י מבאר שאברהם אבינו כשהתפלל על סדום לא שאל על שמונה צדיקים כי ראה ששמונה צדיקים לא הועילו לכל המקום והיינו נח ובניו ונשותיהם.


חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 8 אורחים