בקללת יהושע שהבונה יריחו ימותו בניו

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
טברייני
הודעות: 553
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

בקללת יהושע שהבונה יריחו ימותו בניו

הודעהעל ידי טברייני » ד' ינואר 17, 2018 12:58 pm

במהלך לימודי (סנהדרין קיג.) נתקלתי בפסוקי קללת יהושע למי שיבנה את יריחו 'בבכורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה'
ואכן קללה זו נתקיימה בחיאל בית האלי שבנה עיר אחרת וקרא לה יריחו ומתו כל בניו מאבירם בכורו ועד שגוב בן זקוניו

ויש להבין, הא קיי"ל 'לא יומתו אבות על בנים' ומדוע ימות בנו של הקבלן הרשע?
חיפשתי תשובה לדבר במרוצה ולא זכיתי למצוא, ועל כן אבקש את עזרת אלו היודעים דבר מה בענין זה.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 15898
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: בקללת יהושע שהבונה יריחו ימותו בניו

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ד' ינואר 17, 2018 1:01 pm

בבי"ד של מטה לא יומתו אבות על בנים אבל בבי"ד של מעלה תינוקות מתים בעוון אביהם ועל שאלת הצדק שבזה כבר נודע התירץ שהקב"ה אל אמונה ולא עוול ודואג שהנענש ייענש בדין אמת.
וקללה הוא כבי"ד של מעלה שהרי הוא עונש בידי שמים.

טברייני
הודעות: 553
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: בקללת יהושע שהבונה יריחו ימותו בניו

הודעהעל ידי טברייני » ד' ינואר 17, 2018 1:34 pm

יישר כח
אשמח למעט מקורות.

שמשון
הודעות: 162
הצטרף: ב' אפריל 18, 2016 7:19 pm

Re: בקללת יהושע שהבונה יריחו ימותו בניו

הודעהעל ידי שמשון » ד' ינואר 17, 2018 1:52 pm

תשאל על ממזר מה הוא אשם שחטאו הוריו

טברייני
הודעות: 553
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: בקללת יהושע שהבונה יריחו ימותו בניו

הודעהעל ידי טברייני » ד' ינואר 17, 2018 1:58 pm

ממזר זו בעיה 'טכנית'
כאשר הורים עושים מעשה אסור יוצא מכך ילד ממזר.
לעומת זאת, כאשר ילד טוב ירושלים שהוריו בונים את יריחו אין לכאורה טעם שיענש וימות.

שמשון
הודעות: 162
הצטרף: ב' אפריל 18, 2016 7:19 pm

Re: בקללת יהושע שהבונה יריחו ימותו בניו

הודעהעל ידי שמשון » ד' ינואר 17, 2018 2:00 pm

קללת יהושע על מי שיבנה את יריחו זו קללה כמו שתקלל חוטא שבנו יהיה ממזר

טברייני
הודעות: 553
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: בקללת יהושע שהבונה יריחו ימותו בניו

הודעהעל ידי טברייני » ד' ינואר 17, 2018 2:02 pm

שמשון הגיבור אנא ממך,
ה' לא קילל את בנם של החוטאים שיהיה ממזר.
גבר ואישה שעושים מעשה אסור יוצא מזה ממזר ודוק.

שמשון
הודעות: 162
הצטרף: ב' אפריל 18, 2016 7:19 pm

Re: בקללת יהושע שהבונה יריחו ימותו בניו

הודעהעל ידי שמשון » ד' ינואר 17, 2018 2:07 pm

קללת יהושע הייתה כמה מאות שנים לפני שחיאל בית האלי הקים את יריחו, קללת יהושע הייתה שמי שיבנה את יריחו ימותו בניו, כלומר שכל מי שבנה את יריחו ידע שזה מה שיקרה, והרי הוא כמו חוטא שבנו ממזר, או לחילופין רוצח בניו, ועל קללת יהושע אין תימא

שייף נפיק
הודעות: 1316
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: בקללת יהושע שהבונה יריחו ימותו בניו

הודעהעל ידי שייף נפיק » ד' ינואר 17, 2018 2:31 pm

טברייני כתב:ממזר זו בעיה 'טכנית'
כאשר הורים עושים מעשה אסור יוצא מכך ילד ממזר.
לעומת זאת, כאשר ילד טוב ירושלים שהוריו בונים את יריחו אין לכאורה טעם שיענש וימות.

יפה כתבת על ממזר, ראה נא מה שכתב רבינו המשגיח בספר 'בין ששת לעשור' מכתב לראש הממשלה גולדה מאיר

טברייני
הודעות: 553
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: בקללת יהושע שהבונה יריחו ימותו בניו

הודעהעל ידי טברייני » ד' ינואר 17, 2018 3:14 pm

שמשון כתב:קללת יהושע הייתה כמה מאות שנים לפני שחיאל בית האלי הקים את יריחו, קללת יהושע הייתה שמי שיבנה את יריחו ימותו בניו, כלומר שכל מי שבנה את יריחו ידע שזה מה שיקרה, והרי הוא כמו חוטא שבנו ממזר, או לחילופין רוצח בניו, ועל קללת יהושע אין תימא


אנסה פעם אחרונה,
זה שחיאל אשם במיתת בניו אין ספק.
אך למה יהושע גזר עונש כזה שימותו הבנים ומה הם אשמים בחטא אביהם?

וימחל לי מר, ממזר אינו שייך לכאן כלל וכלל, ועיין בהודעותי הקודמות ודוק.....

מה שנכון נכון
הודעות: 8493
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: בקללת יהושע שהבונה יריחו ימותו בניו

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ד' ינואר 17, 2018 3:39 pm

יערות דבש ח"ב דרוש ז
והקב"ה מקפיד בכבוד צדיק יותר מכבודו, ומבטל רצונו מפני רצון צדיק, כמ"ש בגמרא דסנהדרין בפרק חלק [דף קיג ע"א] וישבע יהושע בעת ההיא לאמר ארור האיש לפני ה' אשר יקום ובנה את העיר הזאת את יריחו, ממשמע שנאמר העיר הזאת איני יודע שהיא יריחו, אלא עיר הזאת, אף על פי שאינה שמה, ולא עיר אחרת על שם יריחו, דכתיב בימיו בנה חיאל בית האלי את יריחו באבירם בכורו יסדה ובשגוב צעירו הציב דלתיה, תניא באבירם בכורו לא היה לו ללמוד לאותו רשע, בשגוב צעירו היה לו ללמוד, וממשמע שנאמר באבירם בכורו איני יודע ששגוב צעירו, אלא מלמד שהיה מקבר והולך מאבירם עד שגוב.
והדבר תמוה, כיון דכבר יליף מדיוקא דקרא דאחרת על שם יריחו ויריחו על שם אחרת, מה צורך תו להביא הך עובדא דחיאל בית האלי, וגם מה ביקש להביא דתניא מאבירם לא היה לו ללמוד וכו', דמה נפקא מינה בזה, ומה שייכות זה לכאן אם היה ללמוד מאבירם או לא רק משגוב, וביותר זר ואין ענין כלל להך דמקדם, מ"ש שהיה מקבר והולך מאבירם עד שגוב, כי מה נפקא מינה אם היה מקבר והולך, ואין לו סמיכות וענין כלל, והמשך הגמרא תמוה.

אבל יובן במעט עיון באר היטב, כי בהך דאמר יהושע ארור איש וכו', יש שני פנים, אם אמרה יהושע בדרך ספק ואיום, אם יהיה כן יהיה כך, כמו שבאו כן בתורה בכל תוכחות, או אמר כן ברוח הקדש ובנבואה, ורוח ה' דיבר בו ומלתו על לשונו, ככל דברי נביאים שלא ענו מלבם, ואת אשר ישים ה' בפיהם אותו ידברו, וכן דבר הזה שארור יהיה הגבר לא יצליח אם יבנה, בדרך החלטי ונבואה, שכך יהיה אשר יקום ויבנה שבבכורו ייסדנה וכו', ולא בדרך איום כלל כמו תוכחות שבתורה, רק בדרך אמת ונבואה. ולכאורה דבר זה מוכרח, דידוע אם אב חטא והבן גדול דלא ימות בעון אב, אבל אם הבן קטן נענש בסיבת חטא האב, וא"כ איך אמר סתם ארור אשר יבנה יריחו בבכורו ייסדנה וכו', הא אולי יבנה עיר ובנו גדול בשנים, איך ימות בשביל אביו שחטא ובנה עיר שלא כדבר ה', מה יעשה הבן הגדול בחטא האב, ועל כרחך צריך לומר דלא היה בתורת איום, רק על כרחך בתורת החלטי ובנבואה, שכך יהיה שאחד יקום ויבנה ויקרה לו שבבכורו ייסדנה, ובאמת קמיה שמיא גליא שאותו הבכור לא היה עדיין גדול ובן עונשין, ולכך נספה בעונש אביו, מה שאין כן אם נאמר בדרך איום ועונש, קושיא הנ"ל במקומה דאולי יהיה גדול כנ"ל.

אך לפי זה מוכרח דאין הפירוש רק על מי שיבנה אחרת ויכנה שמה יריחו, אבל לא על מי שיבנה יריחו ויתן לה שם אחר, דהא לא מצינו מי שבנה יריחו וקרא לה שם אחר ולא נעשה כן מעולם, ואחד היה חיאל בית האלי, ופרסם הכתוב שכך עשה וכך קרה לו כדבר ה' ביד יהושע, אבל לא מצינו שום אדם שקרה לו בבנין עיר יריחו ממש וקרא לה שם אחר, ולא איש אל ויכזב, וא"כ איך יאמר בנבואה בדרך החלטי, בשלמא אם נאמר דרך איום ותוכחת א"ש, שאם יעשה יקרה לו כך, ואם לא יעשה באמת לא יקרה כמו כל עונשים בתורה, וא"כ ל"ל כדברי הגמרא.

אך התינח אם אבירם לא היה בן עונשים, אבל אם באמת היה בן עונשים עדיין קושיא מכל צד. וצריך לומר כמ"ש במשפט החרם בשם מדרש, דגדול קללת חכם וחרם, דבחטא אין בנים גדולים נענשים בשביל האב, ובחרם נענשים, וכאן נאמר חרם - ארור האיש וכו', ולכך אף גדולים ימותו. ועדיין י"ל דלא נאמר בדרך החלטי רק בדרך איום ועונש, וכללא הוא שלעולם בנו הגדול ימות, כי בחרם אף בנים גדולים נענשים, וא"כ שפיר י"ל אפילו עיר זאת ואין שמה יריחו.
והנה המהרש"א פירש במה דאמרו מאבירם לא היה לו ללמוד, משום דהיה גדול, ואולי בחטאו מת, מה שאין כן שגוב היה קטן. אך לכאורה יש לומר פירש אחר דלא כמהרש"א, דאמרינן ביומא [דף לח ע"ב] שם רשעים דלא מסקינן בשמיה, ופריך הגמרא ממעשה בדואג בן יוסף וכו', וכשגבר טפחתו ואכלתו וכו', ומשני הגמרא, חזי מה סליק ביה, ופירש"י לכך קרה לו שמת בענין רע, הואיל והיה לו שמו על דואג הרשע. והנה זה נקרא אבירם ע"ש אבירם שהיה בעדת קרח וירד חיים שאולה, א"כ פשיטא דהיה לו למות, וזהו פירוש באבירם לא היה לו ללמוד דקרה לו בסיבת בנין העיר, רק תלוהו בסיבת שם רשע, אבל בשגוב היה לו ללמוד. אך באמת פירוש מהרש"א מוכרח, דהיה מקבר והולך מן אבירם עד שגוב וגם שאר בניו מתו לו, ולמה לא היה לו ללמוד ממיתתם, עד שנאמר שמן שגוב היה לו ללמוד, וכי גם היו שמותם של רשעים וכולי האי יקרה שכולם יהיו על שם רשעים שמם, ועל כרחך צריך לומר כפירוש מהרש"א, וכולם היו גדולים, ותלה הכל בעונש עד שגוב הצעיר וקטן כמ"ש מהרש"א.

ובזה יובנו דברי הגמרא דדריש מקרא דאפילו עיר הזאת על שם אחרת גם כן בכלל העונש, רק קשה הא על כרחך מוכח דלא נאמר רק בדרך נבואה והחלטי שכך יהיה, כדכתיב בדבר ה' ביד יהושע עבדו, וליכא למימר דהיה בדרך איום ועונש אולי יזדמן שיהיה הבכור גדול כנ"ל, וא"כ איך שקר אמר, דלא מצינו שבנה אחר עיר זה והסיב שמה לשם אחר וקרה לו עונש כהנ"ל, ועל זה קאמר הגמרא דאין זו הוכחה, דכתיב בימים ההם וכו', תנא באבירם בכורו לא היה לו ללמוד בשגוב היה לו ללמוד, וקשה למה לא היה ללמוד במיתת אבירם, וצריך לומר כתירוץ מהרש"א דהיה גדול, וא"כ אף דנימא דהיה בדרך נבואה חלוטה, קשה למה מת, וצ"ל כהנ"ל דחרם שאני, וא"כ עדיין י"ל דהיה רק בדרך איום ועונש כנ"ל, ושפיר י"ל אם יבנה אותה עיר נענש כהנ"ל, רק די"ל דלמא לא היה גדול, רק דתלה סיבת מיתתו בשביל שנקרא על שם רשע, ולכך לא היה לו ללמוד, ועל זה קאמר מה תלמוד לומר שגוב צעירו, מלמד שהיה מקבר והולך, א"כ קשה משאר בנים למה לא היה לו ללמד, ועל כרחך צריך לומר משום דהיו גדולים, ודברים הנ"ל מוכרחים וא"ש, ודברי הגמרא ברורים כפתור ופרח.

ועל כל פנים צאו ולמדו כי קללת ת"ח יותר מעונש הנזרק מפי הגבורה, דבזה לא יומתו בנים על אבות, ובזה פוקד עון אבות על בנים, כנראה מהך מעשה דחיאל, כי מאוד הקב"ה חס על כבוד חכמים, והוי זהיר בגחלתן, וא"כ איפוא איך לא נחלק כבוד לתורה כמ"ש.

קו ירוק
הודעות: 3052
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: בקללת יהושע שהבונה יריחו ימותו בניו

הודעהעל ידי קו ירוק » ד' ינואר 17, 2018 5:24 pm

כבר למך טען בפני נשותיו כי שבעתיים יוקן קין ולמך שבעים ושבעה. ואומר רש"י שזהו ק"ו של שטות שא"כ אין הקב"ה גובה עונשו.

לייטנר
הודעות: 4483
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: בקללת יהושע שהבונה יריחו ימותו בניו

הודעהעל ידי לייטנר » ד' ינואר 17, 2018 7:12 pm

טברייני כתב:
שמשון כתב:קללת יהושע הייתה כמה מאות שנים לפני שחיאל בית האלי הקים את יריחו, קללת יהושע הייתה שמי שיבנה את יריחו ימותו בניו, כלומר שכל מי שבנה את יריחו ידע שזה מה שיקרה, והרי הוא כמו חוטא שבנו ממזר, או לחילופין רוצח בניו, ועל קללת יהושע אין תימא


אנסה פעם אחרונה,
זה שחיאל אשם במיתת בניו אין ספק.
אך למה יהושע גזר עונש כזה שימותו הבנים ומה הם אשמים בחטא אביהם?

וימחל לי מר, ממזר אינו שייך לכאן כלל וכלל, ועיין בהודעותי הקודמות ודוק.....

מה אשמה אשתו של רוצח, שהופכים אותה בן רגע לאלמנה?

גבול ים
הודעות: 664
הצטרף: ד' יולי 29, 2015 1:47 am

Re: בקללת יהושע שהבונה יריחו ימותו בניו

הודעהעל ידי גבול ים » ד' ינואר 17, 2018 7:43 pm

מצינו בעונשי שמים כן כמו שאמרו בעוון נדרים בניו של אדם מתים, וראה בבית אלדים להמבי"ט שער התשובה פ"ח ופ"י.

מאור עינים
הודעות: 150
הצטרף: ב' אפריל 27, 2015 11:16 pm

Re: בקללת יהושע שהבונה יריחו ימותו בניו

הודעהעל ידי מאור עינים » ד' ינואר 17, 2018 9:53 pm

אוצר החכמה כתב:בבי"ד של מטה לא יומתו אבות על בנים אבל בבי"ד של מעלה תינוקות מתים בעוון אביהם ועל שאלת הצדק שבזה כבר נודע התירץ שהקב"ה אל אמונה ולא עוול ודואג שהנענש ייענש בדין אמת.
וקללה הוא כבי"ד של מעלה שהרי הוא עונש בידי שמים.

לא הבנתי למה קללה נחשבת לעונש של בי"ד של מעלה, והרי כל המושג קללה זה שיש לאדם במידה מסוימת כח לקבוע את עתיד אדם אחר, ובלי הקללה לכאו' לא היה נענש באופן זה,
וכי מותר לי להתפלל על אדם רשע, שכעונש על מעשיו ימותו בניו? מה אשמים בניו,
ואולי כוונתך שיהושע היה כשליחו של מקום, ובאמת לא קללת יהושע היא אלא קללתו של מקום, וצ"ע.

טברייני
הודעות: 553
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: בקללת יהושע שהבונה יריחו ימותו בניו

הודעהעל ידי טברייני » ד' ינואר 17, 2018 10:26 pm

להאיר עיני הרב מאור עינים
אמנם בחז"ל (ירושלמי תוספתא ועוד) מבואר שיהושע קילל מדעתו, אך שם מבואר גם שה' הסכים עמו.
ועוד שהרד"ק והאברבנאל מיאנו בפירוש זה וכתבו שודאי הדבר שיהושע נצטווה מאת ה' לקלל כן.


חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 5 אורחים