וישלח פרק לב פסוק כא - כפרה

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
שמואל דוד
הודעות: 3429
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

וישלח פרק לב פסוק כא - כפרה

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' מאי 10, 2018 5:29 am

רש״י אכפרה פניו - אבטל רוגזו וכן וכופר בריתכם את מות לא תוכלו כפרה ונראה בעיני שכל כפרה שאצל עון וחטא ואצל פנים כולן לשון קנוח והעברה הן ולשון ארמי הוא והרבה בגמרא וכפר ידיה בעי לכפורי ידיה בההוא גברא וגם בלשון המקרא נקראים המזרקים של קדש כפורי זהב על שם שהכהן מקנח ידיו בהן בשפת המזרק

והנה לשון וכפר ידיה לא מצינו בתלמוד. וכבר העירו בזה. ועיין בבא מציעא כד. ונגיב בגלימא וי״ג וכפר ידיה (עיין דק״ס) ואפשר שזהו גירסת רש״י.

וכן מבואר ברש״י עזרא פרק א פסוק י - כפורי - מזרקים ונקראו כפורי מלשון קנוח כמו דכפר ידיה בגלימא דחבריה על שם שהמקבל דם במזרק הי' מקנח נצוצות הדם שנתזו על ידו בשפת המזרק

אולם עיין רש״י זבחים צג: כפורי זהב - גבי כלי שרת כתיב בספר עזרא והן מזרקין ועל שם שמקנח בו אצבעו קרי להן כפורי לשון וכפר ידיה דנירון קיסר (גיטין דף נו.)

ולפי זה אפשר שכוונת רש״י להגמרא במסכת גיטין נו.
אבל א״כ צ״ע המשך לשון רש״י בחומש ״בעי לכפורי״ כו׳

(והנה לפנינו בגיטין לכפורי ידיה אבל עיין בכת״י וטיקן בגיטין שם שהגירסא וכפורי ידיה)

ועיין רש״י זבחים כה. כפורי זהב - קרי למזרקין בספר עזרא על שם קינוח כדאמר במסכת חולין (דף ח:) אי איכא בליתא דפריסא למכפריה א"נ ובעי לכפורי ידיה בההוא גברא גבי נירון קיסר (גיטין דף נו.)
ומבואר שגרס לכפורי ולא וכפר ידיה.

ועיין רש״י מנחות ז: בשפת מזרק - והיינו דקרי למזרקין כפורי זהב בספר עזרא על שם שמקנח ידו בו כדאמרינן במס' גיטין (דף נו.) גבי (נבוזר אדן) וכפר ידיה בההוא גברא

ועיין רש״י חולין ח: למיכפריה - לקנחו וחבירו בגיטין (דף נו.) (בנבוזראדן) ובעי לכפורי ידיה בההוא גברא ובעזרא קרי למזרקים כפורי זהב על שם שמקנח בם באצבעו מן הדם

וצ״ע בכל זה!

חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: מצליח ו־ 8 אורחים