עמוד 1 מתוך 1

דתן ואבירם היו אחים או גיסים?

פורסם: ה' יוני 14, 2018 4:27 pm
על ידי עזריאל ברגר
בתורה מפורש שהם היו אחים (ובני אליאב נמואל ודתן ואבירם), אז על זה אין חולקים.
אבל אם נשלב את כל גירסאות המדרשים יחד, נקבל שהם היו גם גיסים:
בילקוט ראובני נאמר שאבירם הוא אחיה של האשה שהמצרי בא עליה (מי שאנחנו רגילים לזכור אותה כ"שלומית בת דברי" אשת דתן).

בדקתי את הענין כפי יכולתי, ואלו הן מסקנותי:
אמנם אין בעיה לומר שדתן ואבירם היו אחים מאב בלבד, ואבירם ושלומית היו אחים מאם בלבד, אך לדעתי מדובר בעירוב נוסחאות וכו':
ילקוט ראובני כותב שהאשה אמרה את הענין לאחיה אבירם. אך בסוגריים מצוין שמקורו הוא ב"שלשלת הקבלה", ואמנם שלשלת הקבלה הוא ספר הידוע בחוסר מהימנותו, אך ליתר ביטחון פתחתי אותו וראיתי כתוב שם במפורש שהענין נאמר "לאחי אישה", דהיינו "לאחיו של בעלה", וקושיא מעיקרא ליתא.
מה שמעניין, שגירסת הילקוט ראובני מערבת בין הנאמר בשלשלת הקבלה (המתאים עם המסורת הרגילה שהניצים הם דתן ואבירם) לבין הנאמר בילקוט שמעוני, ומקורו ב"ספר הישר" (אשר גם מידת מהימנותו מוטלת קצת בספק, ובפרט גירסתו לסיפור זה תמוהה): "וירא כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו בחול - ויצל את העברי מיד מכהו. וילך משה וישב בית המלך והאיש עברי שב לביתו. ויהי כשוב האיש הביתה, ואמר לגרש את אשתו, כי לא נכון לבית יעקב לבוא אל אשתו אחרי אשר הוטמאה, ותלך האשה ותגד לאחיה, ויבקש אחי האשה להרגו. וינס אל ביתו וימלט."

את כל הדברים הנ"ל בדקתי גם בדפוסים ישנים (של ילקוט ראובני, ספר הישר, ושלשלת הקבלה), ולא מצאתי הבדלים בין הדפוסים השונים.

מצו"ב צילומים רלוונטיים.
ילקוט ראובני.png
ילקוט ראובני.png (67.5 KiB) נצפה 477 פעמים

שלשלת הקבלה.png
שלשלת הקבלה.png (17.04 KiB) נצפה 477 פעמים


הערה קטנה:
גם בספר "משה" מאת הרב בן-ציון פירר כותב שדתן ושלומית התגרשו, אך לדבריו היה זה במדבר אחרי מתן תורה, והתגרשו בבית דינו של משה רבינו.
(זהו ספר ספרותי על קורות חייו של משה רבינו, אשר כמעט כולו מלוקט ממדרשי חז"ל וכו'.)

Re: דתן ואבירם היו אחים או גיסים?

פורסם: ה' יוני 14, 2018 5:54 pm
על ידי קאצ'קלה
מן הענין להוסיף מה שכתב הרמ"ע בגלגולי נשמות:
גלגולי נשמות.JPG
גלגולי נשמות.JPG (61.21 KiB) נצפה 465 פעמים

Re: דתן ואבירם היו אחים או גיסים?

פורסם: ה' יוני 14, 2018 6:20 pm
על ידי דמשק
בספר למען תספר (ליקוט נאה מכל המדרשים בענין יציא"מ) ח"ב פי"א הערה כא, כתב על האיש שהוכה ע"י המצרי "ביל"ש איתא שאיש הזה היה דתן ואשתו שלומית בת דברי ממטה דן קלקלה עם מצרי הנ"ל וכו'". וציינתי לעצמי שהמחבר עשה כאן עירוב מדרשות.

Re: דתן ואבירם היו אחים או גיסים?

פורסם: ה' יוני 14, 2018 7:06 pm
על ידי עזריאל ברגר
קאצ'קלה כתב:מן הענין להוסיף מה שכתב הרמ"ע בגלגולי נשמות:
גלגולי נשמות.JPG

לפי זה אבירם היה לכאורה (גם) חתנו של דתן.

Re: דתן ואבירם היו אחים או גיסים?

פורסם: ה' יוני 14, 2018 7:21 pm
על ידי קאצ'קלה
עזריאל ברגר כתב:
קאצ'קלה כתב:מן הענין להוסיף מה שכתב הרמ"ע בגלגולי נשמות:
גלגולי נשמות.JPG

לפי זה אבירם היה לכאורה (גם) חתנו של דתן.

והוא פלא!
מה מקורו של הרמ"ע?