פלא המספרים אצל שבט לוי

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
בינוני
הודעות: 650
הצטרף: ג' ספטמבר 13, 2016 11:50 am

פלא המספרים אצל שבט לוי

הודעהעל ידי בינוני » ג' ספטמבר 11, 2018 10:31 pm

החשבונות שאעלה כאן ידועים ברובם, אבל לא מצאתי להם הסבר מניח את הדעת, וכלהלן. אשמח אם מישהו יענה/יביא הסבר מיישב.

1. בפרשת במדבר מספר כלל הלויים מבן חודש ומעלה הוא: 22,300.
המספר הזה כמובן קטן ביותר ומצריך ביאור.
השבט הקטן ביותר באותה ספירה היה בנימין, ולו 35,400 אנשים בני עשרים ומעלה. ז"א, שכלל שבט לוי היה כמחצית בלבד מכלל השבט הקטן ביותר! (ארבעים שנה מאוחר יותר היה לשבט בנימין 45,600 אנשים בני עשרים ומעלה. חמישית מהם - לפחות - היו ילדים בעת הספירה הראשונה, ז"א שבספירה הראשונה היה לשבט בנימין למעלה מ44,500 אנשים, כפול מכלל שבט לוי).
התירוץ הידוע על שאלה זו, ששבט לוי לא היה בכלל ברכת הריבוי כיון שלא היה חלק מהשיעבוד. להלן נראה שלכאו' אין התירוץ מספיק.

2. הפירוט של משפחות שבט לוי בפרשה הנ"ל הוא: גרשון 7,500. קהת 8,600. מררי 6,200.
בפרשת נשא יש ספירה נוספת של שבט לוי, שכוללת רק בני שלושים-חמישים, המניין הוא: גרשון 2,630. קהת 2,750. מררי 3,200.
נתמקד במשפחת מררי, שאצלה יותר ממחצית השבט (51.61%) היו בני 30-50.
לכאו' היה הגיוני מאוד שבני ה30-50, שהם למרבה חמישית מכלל הגילאים, יהיו לכל היותר שליש מכלל המשפחה (וכמו אצל משפחות גרשון וקהת - 35.06% ו31.97% בהתאמה).
ובפרט שתוחלת החיים באותה תקופה הייתה מן הסתם לפחות מאה שנה (אצל האבות שחיו יותר מ 150 שנה כתוב "זקן ושבע ימים", אצל שרה, יעקב, יוסף, משה אהרן ומרים שחיו מעל 110 לא כתוב כך), ומאידך, מן הסתם היה אמור להיות לכל בני ה30-50 בן אחד לפחות מתחת לגיל שלושים. ואיך קרה שהצעירים והמבוגרים יחדיו לא היו אפילו חצי מהכלל?
הדבר אומר דרשני, ולא מצאתי התייחסות לשאלה זו. בכל אופן רואים מזה שהריבוי של השבט היה ממש ממש מזערי.

3. בפרשת פנחס יש ספירה חדשה של שבט לוי, ספירה כוללת של כל השבט מעל גיל חודש, והמניין הוא: 23,000. זאת אומרת שהשבט גדל ב700 איש בלבד!
והנה שבט לוי לא היה בגזרת המרגלים, ושאר השבטים גדלו בשני שליש לפחות (לכל היותר מחצית מאנשי הספירה הראשונה היו אז בני 60 ומעלה, ונניח שרובם נשארו לחיות עד הספירה השנייה והם היוו שליש מהספירה הזאת, א"כ שני השליש הנותרים לא היו חלק מהספירה הראשונה), ולפי חשבון פשוט זה היה שבט לוי אמור להיות לפחות במספר 37,000, ולא 23,000 כמו שהיו בפועל. (במדבר כבר לא היה הבדל בין שאר השבטים ללוי).
על שאלה זו ישנן שתי תשובות ידועות: א', הארון היה מכלה בהם. ב', ארבע משפחות משבט לוי נהרגו אחרי מות אהרן כשרדפו אחרי החוזרים למצרים (רש"י במדבר כ"ו י"ג).
אכן גם לאחר תשובות אלו, יוצא לכאו' שמשפחת קהת, לא רק שלא גדלו כלל כל הארבעים שנה, אלא אף נחסרו מאוד ממספרם הראשון.
שהרי התשובה הראשונה שייכת כמובן רק לגבי משפחת קהת. ולפי היחס של שאר השבטים שגדלו בשני שליש, גרשון היה אמור להגיע למספר 12,500 איש, ומררי היה אמור להגיע למספר 10,300 איש.
והנה הארבע משפחות שנפלו ביטלו חצי ממשפחת גרשון (משפחת שמעי), ולא נגעו כלל למשפחת מררי. פשוט שילדים עד גיל 20 וכן זקנים ממש לא נהרגו ע"י החוזרים למצרים, וא"כ נפלו ממשפחת גרשון למרבה כשני שליש ממחצית המשפחה, והיינו שנשאר למשפחת גרשון כ8,300 איש, וביחד עם משפחת מררי היה לכאו' למשפחות האלו כ18,600 איש.
יוצא שלמשפחת קהת היה בספירה השנייה רק כ4,400 איש, והיינו, שלא רק שלא גדלו כלל במשך הארבעים שנה, אלא גם נחסרו כמעט חצי ממספרם בספירה הראשונה. בחשבון אחר, משפחת קהת - לפי יחס הגידול של שאר השבטים - היה אמור להיות במספר 14,300 לפחות, ובמקום זאת היה רק כ4,400, והיינו שכעשר אלף איש ממשפחת קהת נפלו בגלל קדושת הארון וע"י החוזרים למצרים! (המעשה הזה היה ממש בסוף הארבעים שנה).
בחשבון אחר, אם רוב רובה של משפחת קהת נפלה מקדושת הארון וע"י החוזרים למצרים, א"כ בסוף הארבעים שנה לא נשאר אצלה אלא כמעט רק נשים וילדים.
לחילופין יתכן, ששבט לוי בכללו התרבה פחות משאר עם ישראל.
וכל זה מפליא בעיניי.

4. בשולי הדברים - לגבי הריבוי של כל עם ישראל במצרים.
מהספירות שבתורה מוכח שבשנים האחרונות של השיעבוד לא היה ריבוי מיוחד.
כי גם אם כל אחד בן 20-40 היה יולד רק 6 בנים בכל העשרים השנים האחרונות במצרים, היה המספר בספירה השנייה אמור להיות לפחות פי שניים מהספירה הראשונה, וזה בלי לקחת בחשבון את הילודה של בני ה0-20 שמן הסתם התחתנו וילדו במשך הארבעים שנה. וכל זה עוד לפני החשבון של "וחמושים עלו" שאז מתו לכאו' רק גדולים.
אכן מ"מ אין בזה פליאה, שהרי פרעה ציווה להרוג את כל הבן היילוד.

בינוני
הודעות: 650
הצטרף: ג' ספטמבר 13, 2016 11:50 am

Re: פלא המספרים אצל שבט לוי

הודעהעל ידי בינוני » ג' ספטמבר 11, 2018 11:01 pm

הראו לי שכבר היה אשכול קרוב לאשכול זה:
דברי ה'משך חכמה' על פרשת פנחס - המצע של יש עתיד
וכאן החשבונות יותר מפורטים.
דרך אגב, לפי דברי הרבינו בחיי שהובאו שם, קצת קשה מש"כ חז"ל בסוטה לו:, ובפרט בירושלמי סוטה פ"ז ה"ד, כי איך ידעו כמה היו על הר גריזים ועל הר עיבל אחרי שהמספרים שבתורה אינם מראים אלא את יוצאי הצבא.

פרשנדתא
הודעות: 36
הצטרף: ג' פברואר 02, 2016 4:47 pm

Re: פלא המספרים אצל שבט לוי

הודעהעל ידי פרשנדתא » ה' ספטמבר 13, 2018 11:12 am

עי' באור החיים הק' במדבר ג' ל''ט עה''פ כל פקודי הלוים וגו' ותמצא נחת

שייף נפיק
הודעות: 1613
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: פלא המספרים אצל שבט לוי

הודעהעל ידי שייף נפיק » ה' ספטמבר 13, 2018 1:21 pm

האם הספר המופלא -נפלאות מתורת ה' לרבי ב"צ שלעז לא עומד בזה?


בינוני
הודעות: 650
הצטרף: ג' ספטמבר 13, 2016 11:50 am

Re: פלא המספרים אצל שבט לוי

הודעהעל ידי בינוני » ו' ספטמבר 14, 2018 1:56 am

פרשנדתא כתב:עי' באור החיים הק' במדבר ג' ל''ט עה''פ כל פקודי הלוים וגו' ותמצא נחת

תירוצו של האוה"ח הק' הוא, שבשעת הגזירה של כל הבן היילוד גירשו כל שבט לוי את נשותיהם, ורק עמרם החזיר גרושתו והשאר לא, ולכן לא נתרבו.

ראשית, כבר הקשו על דבריו מגמ' מפורשת, וז"ל שו"ת אפרקסתא דעניא ח"א סי' קצ"ג אות ד':
"הקשה לשאול בדברי האוה"ח הק' פ' במדבר ד"ה כל פקודי הלוים, שכ' דהגם דמצינו דעמרם החזיר גרושתו, אין ללמוד שכולם החזירו, והרי מפורש בש"ס סוטה י"ב ע"א דעמדו כולן והחזירו נשותיהן. אהובי ידידי! מה כחי ליישב זה, ואדרבה אוסיפנא קימחא ואוסיפנא מיא, דמדבריו ז"ל משמע דרק שבט לוי עבדו עובדא דעמרם לגרש נשותיהם, והנה לבד דגם מלשון הש"ס הנ"ל משמע דכל ישראל עשו כה בין בגירושין בין בחזרתן, הרי במדרש שמו"ר פ"א סי' י"ז איתא להדיא בין ברישא בין בסיפא עמדו כל ישראל".
וז"ל הגמ': "תנא, עמרם גדול הדור היה, כיון (שראה שאמר) [שגזר] פרעה הרשע כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, אמר, לשוא אנו עמלין, עמד וגירש את אשתו, עמדו כולן וגירשו את נשותיהן. אמרה לו בתו, אבא, קשה גזירתך יותר משל פרעה... עמד והחזיר את אשתו, עמדו כולן והחזירו את נשותיהן".

שנית, לפי החשבון שהעליתי מוכח שגם במשך הארבעים שנה במדבר לא התרבו הרבה, ולזה כמובן לא מספיק תירוצו.

בינוני
הודעות: 650
הצטרף: ג' ספטמבר 13, 2016 11:50 am

Re: פלא המספרים אצל שבט לוי

הודעהעל ידי בינוני » ו' ספטמבר 14, 2018 1:59 am

שייף נפיק כתב:האם הספר המופלא -נפלאות מתורת ה' לרבי ב"צ שלעז לא עומד בזה?

בדקתי עתה בספר המופלא הזה, והוא אכן מתעסק (פרק פ"ב) עם המספרים הכלליים, ושמחתי שכתב (סוף דף ע' ע"ב) את החשבון הרביעי שהעליתי, אבל לא ראיתי שנחת לדקדק בחשבון שבט לוי.
אם אתה יכול להפנות אותי למקום מדויק אודה לך מאוד.

בינוני
הודעות: 650
הצטרף: ג' ספטמבר 13, 2016 11:50 am

Re: פלא המספרים אצל שבט לוי

הודעהעל ידי בינוני » ו' ספטמבר 14, 2018 4:13 am


תודה רבה, בהחלט אשכול מרתק בהובלתם של החכמים ברזילי ואוצה"ח.
הנוגע משם לענייננו הוא זה:
ברזילי כתב:
הכהן כתב:ואם מעלים את הנושא הדמוגרפי של שבט לוי, מה עם משפחת מררי?

השאלה טובה, זו אותה בעיה שהזכרתי לגבי כלל הלויים רק בצורה חריפה יותר. אם שנתון ממוצע של בני 30-50 מונה 160 מרריים, כיצד ייתכן שבגילאי 0-30 היו בממוצע (לכל היותר, אם נניח שלא היה אף אחד מעל גיל 50) רק מאה מרריים בשנתון? ייתכן שאותו כיוון יכול לענות גם כאן - תמותת תינוקות לא רק שמורידה את קצב הריבוי הטבעי בצורה ניכרת, אלא גם יוצרת התנהגות קולקטיבית - התפרצות של מחלה מדבקת בשנה מסוימת עלולה לעשות שמות בבת אחת בשנתונים שלמים של תינוקות במשפחות מסויימות (בהעדר חיסונים ותרופות), בשעה שבאותה שנה עצמה במשפחות אחרות המצב רגיל. לא יפלא אם כן ששנתונים מסויימים נפגע אצל המרריים הרבה יותר מאשר הקהתים וכדומה. אך מכלל השערה ספקולטיבית לא יצאנו.

וכדבריו, זוהי השערה ספקולטיבית. אבל יותר מכך, עדיין נשאר קשה קצב הריבוי של השבט במשך הארבעים שנה ביחס לשאר השבטים, אלא א"כ נאמר שלאורך כל הזמן המחלות פגעו רק בשבט לוי.

בדרך אגב. באשכול ההוא ההנחה הפשוטה היא שתוחלת החיים הייתה אז 70 שנה, וכך באמת כתוב ברמב"ן (בראשית ה' ד') ע"ס הפסוק בתפילת משה "ימי שנותינו בהם שבעים שנה", אבל כבר העירו באשכול אחר שבגמ' (יבמות ס"ד ע"ב) מבואר להדיא שהפסוק מדבר בימי דוד דווקא, וכמבו' שם בתוס'. ולעיל הבאתי קצת ראיה מלשונות הפסוקים שתוחלת החיים הייתה למעלה ממאה שנה.

בינוני
הודעות: 650
הצטרף: ג' ספטמבר 13, 2016 11:50 am

Re: פלא המספרים אצל שבט לוי

הודעהעל ידי בינוני » ו' ספטמבר 14, 2018 5:31 am

אוסיף כאן ידיעה חשובה בנוגע לחשבון השלישי למעלה.
לעיל בנוגע לד' משפחות שבט לוי שנעלמו בספירה השנייה, הנחתי כדבר פשוט שילדים עד גיל 20 וכן זקנים ממש לא נהרגו ע"י החוזרים למצרים.
עתה ראיתי שמפורש בירושלמי (שרש"י מביאו כמקורו) שהמשפחות לא נכרתו בשלמותן, וזה"ל שם (יומא פ"א ה"א וסוטה פ"א ה"י): "ורץ אחריו שבטו של לוי והרג בהן שמונה משפחות, אף הן הרגו ממנו ארבע, הדא היא דכתיב (דברי הימים א' כ"ו כ"ג) לעמרמי ליצהרי לחברוני לעוזיאלי. אימתי חזרו בימי דוד".

ובאמת שכך מפורש בפסוקים עצמם, שהנה בדברי הימים, בפירוט משפחות בני לוי, ישנם ילדים וצאצאים גם למשפחות ש'נעלמו'.
מבני קהת נעלמה משפחת עוזיאל, אולם בדבה"י (א' כ"ג כ') מוזכרים צאצאים למשפחה זו. מבני גרשון נעלמה משפחת שמעי, וגם לה מוזכר שם (פסוק י') צאצאים. (ומכאן צע"ג על הקרבן העדה שם שכתב: "אף הן הרגו מבני לוי ארבע משפחות, אחת מהם נעקרה לגמרי והיא משפחת שמעי", וזה לכאו' היפך המפורש בפסוקים).

באופן כללי צריך לציין, שאף שרש"י מביא את דעת הירושלמי שנהרגו ז' משפחות מישראל וד' מלוי, מ"מ הוא עצמו לכאו' לא סבירא ליה כאגדה זו, וכמו שמוכח מדבריו לגבי "אזני" (שכתב שהוא "אצבון", ולא כמו האגדה הנ"ל שמשפחת אצבון נהרגה), וכ"כ כמה ממפרשיו. וכדברי רש"י גבי אזני מפורש בפסיקתא זוטרתא שם (ומה שכתב רש"י שאינו יודע מה הקשר בין אזני לאצבון מתבאר שם בפסיקתא. ובזה סרה תלונת האוה"ח על רש"י ש"אין נראה להמציא דבר שאין לו טעם ואינו מדבריהם ז"ל".).


חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 19 אורחים