עמוד 1 מתוך 1

ביאור ברבינו בחיי פרשת בחוקותי

פורסם: ב' מאי 27, 2019 11:49 pm
על ידי חיימקה
פרק כו פסוק מד
ותמצא בפרשה זו מן: (לעיל פסוק יד) "ואם לא תשמעו לי", עד: (סוף פסוק מג) "געלה נפשם", ש"ץ תיבות בכוון, ואין בכלן זכרון השם, ובא לרמוז ש"ץ שנים שחטאו השבטים בארץ, על שם שאמרו: (שמואל - ב כ, א) "אין לנו חלק בדוד ולא נחלה לנו בבן ישי" וגו'. ותמצא בדברי הימים: "ושבועתו לישחק" בשי"ן, וקרי בצד"י, שנשבע לו הקדוש ברוך הוא שאם אין בניו חוטאים יותר מש"ץ שנים שלא יגלה אותם מן הארץ, והוא שאמר יחזקאל: (יחזקאל ד, ה - ו) "ואני נתתי לך את שני עונם למספר ימים שלש מאות ותשעים יום, יום לשנה יום לשנה יום לשנה נתתיו לך".

צריך ביאור שהרי בדברי הימים א טז כתוב ליצחק, ובתהילים קה כתוב לישחק.
ועוד שאין בזה לכאורה קרי וכתיב אלא ע"פ המסורה ב-4 מקומות בתנ"ך נכתב ישחק במקום יצחק.