מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

"לתרע בית דינך"

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
נוטר הכרמים
הודעות: 7305
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

"לתרע בית דינך"

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' ספטמבר 04, 2019 11:55 pm

יז, ה וְהֽוֹצֵאתָ֣ אֶת־הָאִ֣ישׁ הַה֡וּא אוֹ֩ אֶת־הָאִשָּׁ֨ה הַהִ֜וא אֲשֶׁ֣ר עָ֠שׂוּ אֶת־הַדָּבָ֨ר הָרָ֤ע הַזֶּה֙ אֶל־שְׁעָרֶ֔יךָ אֶת־הָאִ֕ישׁ א֖וֹ אֶת־הָאִשָּׁ֑ה וּסְקַלְתָּ֥ם בָּאֲבָנִ֖ים וָמֵֽתוּ.

ופירש"י,
והוצאת את האיש ההוא אל שעריך וגו' - המתרגם אל שעריך, לתרע בית דינך, טועה, שכן שנינו אל שעריך זה שער שעבד בו, או אינו אלא שער שנדון בו, נאמר שעריך למטה ונאמר שעריך למעלה מה שעריך האמור למעלה שער שעבד בו אף שעריך האמור למטה שער שעבד בו. ותרגומו לקרויך.

וכבר עמדו המפרשים והאריכו למעניתם, שהרי אונקלוס על אתר תרגם 'לתרע בית דינך', ואטו שוינהו רש"י כטועה.

ובהגהות הרש"ש (כתובות מה, ב) כתב וז"ל,
דת"ר שעריך זה שער שעבד בו כו'. מזה כתב רש"י בנימוקיו לפי' התורה המתרגם לתרע בית דינך טועה כו'. והנה בתרגום אונקלוס שלפנינו הוא לתרע ב"ד. ונ"ל דלא טעה ח"ו דכוונתו לפרש שיוציאום לב"ד לדונם. והגז"ש לא עקר משמעותיה לגמרי דברוב מקומות דכתיב שער ר"ל ב"ד. עי' לעיל (לח ב) וכן הגמרא עצמה פירשה לפי משמעותיה בסנהדרין (טז קיב) איש ואשה אתה מוציא לשעריך (ופרש"י לב"ד שבכל עיר ועיר) ואי אתה מוציא כל העיר כולה לשעריך. ועוד שהתוס' כתבו בר"פ נגמר הדין דבעיר שרובה עובדי כוכבים סוקלין על פתח ב"ד משום דכתיב שעריך וכיון דלא אפשר מוקמינן אשער ב"ד וכעין זה כתבו לעיל (מד) בסד"ה אין. הרי דגם לענין סקילה מפרשינן ליה בשני המובנים.

והנה כתב הרמב"ם בהלכות סנהדרין (פט"ו ה"ב):
עובד ע"ז אין סוקלין אותו אלא על שער שעבד בו, ואם היתה עיר שרובה עכו"ם סוקלין אותו על פתח בית דין, ודבר זה קבלה מפי השמועה אל שעריך זה שער שעבד בו ולא שנגמר דינו בו.

ולכאורה צ"ב שהרי דבר זה אינו 'קבלה מפי השמועה' אלא ילפותא גמורה בגמ' בכתובות דילפינן בגז"ש כמובא ברש"י.

וע"כ נראה שהמכוון בדברי הרמב"ם שאין ילפותא זו באה לעקור את פשוטו של מקרא ד'אל שעריך' היינו לתרע בית דינך, וכדברי הרש"ש.
נערך לאחרונה על ידי נוטר הכרמים ב ד' ספטמבר 04, 2019 11:57 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

נוטר הכרמים
הודעות: 7305
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: "לתרע בית דינך"

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' ספטמבר 04, 2019 11:56 pm

בישוב דברי האונקלוס, עי' עוד בפי' רבי חיים פלטיאל ובספר הכתב והקבלה ובתורה תמימה על אתר, ובשיירי קרבן על הירושלמי סנהדרין פ"ו ה"א.

ובאמת יש לדון בכוונת רש"י, אם נתכוין להגיה בדברי אונקלוס או שלא היה לפניו תרגום זה, ונפ"מ אם זו הגהה בתרגום אונקלוס, לענין הקורא שנים מקרא ואחד תרגום היאך יתרגם 'לתרע בית דינך' או 'לקירויך', וראיתי מובא בשם הגאון רבי אביגדר נבנצאל שליט"א שיתרגם 'לקירויך' (קובץ זכור לאברהם (חולון) תשס"ד, עמוד תסט), ובשם הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א שיתרגם ב' פעמים כב' הפירושים (קובץ פעמי יעקב נא, תשס"ג, עמ' קכא).

כדכד
הודעות: 4771
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: "לתרע בית דינך"

הודעהעל ידי כדכד » ה' ספטמבר 05, 2019 12:54 pm

אולי הרב נבנצל לשיטת רבו רשז"א הולך שדרכו להצדיק שיטת רש"י בפירושו לתורה וכפי הוא אומר שהקורא שמע חייב לכוון בפסוק ראשון כדברי רש"י ה' שהוא אלקינ עתה הוא בעתיד ה' אחד וכל העמים יעבדוהו

קו ירוק
הודעות: 4703
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: "לתרע בית דינך"

הודעהעל ידי קו ירוק » ו' ספטמבר 06, 2019 8:11 am

בפשוטו רש"י עומד על כך שגירסת התרגום שלפניו (ושלפנינו) הוא טעות. כי זה נגד גמרא מפורשת ונגד הספרי כאן בהדיא. וליכא מאן דס"ל שזה לשער ב"ד.
וזהו שכתב רש"י בסו"ד 'ותרגומו לקירוך'.
וכן להלן פר' כי תצא (כד ה) 'ושימח את אשתו אשר לקח' ראה שם בפירש"י, כוונתו שיש טעות בתרגום שלפני רש"י.
וראה זה פלא בתרגום ירושלמי המלא באמת תרגם לקירון (ויונתן שבסיסו הוא ירו' כנראה כבר ראה גירסא אחרת באונקלוס ולכך הביאה, וכך גם בפ' תצא).

ומש"כ הרמב"ם (סנהד' טו ב) שזה מ'פי השמועה' אף שזו גז"ש להדיא, בספר המפתח הפנו לערוך השלחן העתיד הלכ' סנהדרין סי' נג סעיף ו. ואינו לפני.
נערך לאחרונה על ידי קו ירוק ב ש' ספטמבר 07, 2019 9:48 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

מעט דבש
הודעות: 3363
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: "לתרע בית דינך"

הודעהעל ידי מעט דבש » ו' ספטמבר 06, 2019 9:14 am

ז"ל ערוך השולחן (הל' סנהדרין נג, ו):
בעובד עכו"ם כתיב והוצאת את האיש ההוא וגו' אל שעריך וגו' ואמרינן בכתובות (מה ב) זהו שער העיר שעבד בה. ובמקום שרוב העיר עכו"ם סוקלין אותו על פתח ב"ד, וכתב הרמב"ם שם שדבר זה בא בקבלה מפי השמועה אל שעריך זה שער שעבד בו ולא שנגמר דינו בו עכ"ל. ולא אבין דהא זה למדנו מקרא בכתובות דנאמר שעריך למטה ונאמר שעריך למעלה כי ימצא בקרבך באחד שעריך מה שעריך דלמעלה הוי שער שעבד בו אף שעריך דלמטה ע"ש.

קו ירוק
הודעות: 4703
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: "לתרע בית דינך"

הודעהעל ידי קו ירוק » ו' ספטמבר 06, 2019 10:20 am

יישר כח.
שואל ולא מתרץ.
ומ"מ זר לומר בדעת הרמב"ם שכוונתו לדברי הרש"ש בכתובות מה: שהרי עדיין זו גז"ש ולא מפי השמועה, אף אם נאמר כחידוש הרש"ש. (ודבריו עצמם דוחק, ורק יישב כן מפני גי' אונקלוס שלפנינו),


חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 13 אורחים