מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

ספר מלכים. ציונים לפרקים א' ב' ג' ד' ה'. (מתחדש).

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
יעקב בורלשטיין
הודעות: 32
הצטרף: ד' אוקטובר 02, 2019 6:39 pm

Re: ספר מלכים. ציונים לפרקים א' ב' ג'. (מתחדש)

הודעהעל ידי יעקב בורלשטיין » א' אוקטובר 20, 2019 12:45 pm

אתה מתכוין לענות מדוע זה הגיע אל המלך?

לגבי משפט המלך, סביר שהמלך היה מאציל מסמכויותיו לכל השופטים שבאו מכוחו, שהרי גם אם המלך ישפוט בכל שעות היממה עדיין לא יוכל לדון אלא במעט מזעיר מכל הדיונים שבאים לפניו.
(לגבי מגדים, יש איפה לראותו ברשת?)

יעקב בורלשטיין
הודעות: 32
הצטרף: ד' אוקטובר 02, 2019 6:39 pm

Re: ספר מלכים. ציונים לפרקים א' ב' ג' ד' ה'. (מתחדש)

הודעהעל ידי יעקב בורלשטיין » ד' אוקטובר 30, 2019 9:17 pm

ד א. ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל. שלש פעמים ציין הכתוב את התחזקותה של מלכות שלמה. הראשון לעיל ב יב "ותכון מלכותו מאוד", וזאת לאחר מות דוד אביו. השניה לאחר הריגתם של אדוניהו יואב שמעי וגירושו של אביתר "והממלכה נכונה ביד שלמה (ב מו), והשלישית כאן לאחר המשפט שבו הוכחה חכמתו. ועיין בזה במפרשים.
ואלה הם שלשה שלבים, הראשון עצם המלכתו, השני סילוק אויביו, והשלישי מימוש מלכותו על ידי עשיית דין בחכמה.

ד ב. ואלה השרים אשר לו וגו'. המתין הכתוב עם תיאור מערכת שלטונו של שלמה עד עתה. ויש לידע מדוע.

ד ז. ולשלמה שנים עשר נצבים על כל ישראל וכלכלו את המלך ואת ביתו חודש בשנה וגו'. לכאורה גם לדוד ולשאול היתה איזו מערכת של גביית מיסים, ואם כן צריך ביאור מפני מה האריך הכתוב לתאר כיצד עבדה גביית מיסיו של שלמה.

ד כ. יהודה וישראל רבים כחול אשר על הים לרוב אוכלים ושותים ושמחים. לכאורה לא ברור ההקשר לכל מערכת גביית המיסים, ואף שבא לומר שהיו ישראל יכולים לספק את מיסיו של המלך, מכל מקום נראה שפסוק זה בא לפרש דבר מעבר לכך אודות מצב שמחתם של ישראל, ודבר זה לא שייך באופן ישיר לכל מנגנון גביית המיסים של שלמה.

יעקב בורלשטיין
הודעות: 32
הצטרף: ד' אוקטובר 02, 2019 6:39 pm

Re: ספר מלכים. ציונים לפרקים א' ב' ג' ד' ה'. (מתחדש)

הודעהעל ידי יעקב בורלשטיין » ד' אוקטובר 30, 2019 9:17 pm

ה ט. ויתן א-להים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאוד וגו'. לכאורה פסוקים אלו אינם במקומם, שהרי או שהיה מקום לכתבם מיד לאחר החלום שבו הובטח שלמה לקבל חכמה, או שהיה צריך לכתבם לפני הסיפור על מלכת שבא וכהקדמה אליו, אך כאן תיאור חכמתו של שלמה מגיע בין הפירוט של אנשי שלטונו של שלמה לבין ההסכם עם חירם על ארזים מן הלבנון. ועיין להלן פסוק כא ופסוק כו, וצל"ת.

ה יז. עד תת ה' אותם תחת כפות רגלי (כתיב רגלו). ויש לפרש הקרי והכתיב שאכן עיקר הנתינה היה תחת כפות רגלי דוד, אלא שרק שלמה כבר עמד יציב כביכול, כיוון שדוד כל הזמן היה צריך להאבק על כך.

ה כ. ועתה צוה ויכרתו לי ארזים מן הלבנון. לכאורה יש בזה טעם לפגם שבנין בית המקדש תלוי ברצונו של נכרי ובנדבת ליבו. ובבית שני נאמר "לא לכם ולנו לבנות בית לא-להינו", ואם כן מדוע כאן נבנה בית המקדש על גבי יסודות צוריים, שהיו אומה של עובדי אלילים. (וכמבואר באיזבל שהיתה מאומה זו והיא שהביאה את עבודת הבעל לישראל)

ה כו. וה' נתן חכמה לשלמה כאשר דבר לו ויהי שלום בין חירם ובין שלמה ויכרתו ברית שניהם. שוב הזכיר הכתוב את החכמה שניתנה לשלמה ולא מובן מהי השייכות לכאן.

לייטנר
הודעות: 4940
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: ספר מלכים. ציונים לפרקים א' ב' ג' ד' ה'. (מתחדש)

הודעהעל ידי לייטנר » ד' אוקטובר 30, 2019 10:38 pm

יעקב בורלשטיין כתב:ד ז. ולשלמה שנים עשר נצבים על כל ישראל וכלכלו את המלך ואת ביתו חודש בשנה וגו'. לכאורה גם לדוד ולשאול היתה איזו מערכת של גביית מיסים, ואם כן צריך ביאור מפני מה האריך הכתוב לתאר כיצד עבדה גביית מיסיו של שלמה.

חלוקת הניצבים של שלמה שונה מהותית מזו של דוד - בעוד אצל דוד החלוקה היא שבטית. כלומר, כל שבט אחראי על חודש בשנה, ואין משמעות לגדלו או לעשרו. אצל שלמה החלוקה היא אזורית (ואז הצורך בתיאור החלוקה הזו הוא גם טכני - האם תדע ללא מפה או תיאור גאוגרפי את שטח השיפוט של מועצה אזורית מרום הגליל, למשל?). בחלוקה זו יש כמובן מן החכמה בבחלוקת משאבים הוגנת יותר, אך יש בה הצהרה מכוונת שעם יצירת המלוכה - שהרי רק כאשר בנו של המלך הקודם מולך, אנו רואים שיש לפנינו מלכות, ולא רק שופט/נגיד לדור - אין חלוקה לשבטים. כמובן שמתחת לפני השטח ביטול החלוקה לשבטים יצרה וחיזקה את החלוקה של יהודה וישראל, דבר המופיע מיד לאחר מכן: "ויהודה וישראל שמחים", עד לפילוג הממלכה בדור שלאחר מכן. ויש עוד מה להרחיב, והדברים עתיקין ויגעים.

יעקב בורלשטיין
הודעות: 32
הצטרף: ד' אוקטובר 02, 2019 6:39 pm

Re: ספר מלכים. ציונים לפרקים א' ב' ג' ד' ה'. (מתחדש)

הודעהעל ידי יעקב בורלשטיין » ד' אוקטובר 30, 2019 11:25 pm

מאיפה אתה לוקח את החלוקה לשבטים במיסים של דוד המלך?

אגב, גם אצל שלמה חלק מהמסים מוטלים לפי שבטים, כך אצל נפתלי יששכר ובנימין, אך הצדק עמך שניכר שהנחת העבודה של החלוקה אינה שנים עשר השבטים.

יעקב בורלשטיין
הודעות: 32
הצטרף: ד' אוקטובר 02, 2019 6:39 pm

Re: ספר מלכים. ציונים לפרקים א' ב' ג' ד' ה'. (מתחדש). לימוד ביום שני הקרוב

הודעהעל ידי יעקב בורלשטיין » ד' אוקטובר 30, 2019 11:32 pm

בעז''ה ביום שני הבא ליל ז' חשוון בשעות הערב יתקיים לימוד בפרקים א-ה בירושלים
המעונין יוכל לפנות אלי בכתובת המייל limudnavi@gmail.com

צביב
הודעות: 1302
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: ספר מלכים. ציונים לפרקים א' ב' ג' ד' ה'. (מתחדש)

הודעהעל ידי צביב » ה' אוקטובר 31, 2019 12:14 am

יעקב בורלשטיין כתב:
ה כ. ועתה צוה ויכרתו לי ארזים מן הלבנון. לכאורה יש בזה טעם לפגם שבנין בית המקדש תלוי ברצונו של נכרי ובנדבת ליבו. ובבית שני נאמר "לא לכם ולנו לבנות בית לא-להינו", ואם כן מדוע כאן נבנה בית המקדש על גבי יסודות צוריים, שהיו אומה של עובדי אלילים. (וכמבואר באיזבל שהיתה מאומה זו והיא שהביאה את עבודת הבעל לישראל)

ה כו. וה' נתן חכמה לשלמה כאשר דבר לו ויהי שלום בין חירם ובין שלמה ויכרתו ברית שניהם. שוב הזכיר הכתוב את החכמה שניתנה לשלמה ולא מובן מהי השייכות לכאן.


דרשו חז''ל שהאריך חירם ימים עד ימי יחזקאל הנביא שהתנבא עליו 'מיום הבראך לא נמצא עולתה בך'
הרי שלכאורה שמר ז'- מצות בני נח.

רבי צדוק הכהן מלובלין כותב ( כמדומה בשם רבו) שהיה כנגד שלמה המלך לענין חכמה, ויש בזה לבאר מה שהזכיר חכמה.

( לכאורה יש קושיה מהקטע הראשון שכתבתי על הקטע השני)
נערך לאחרונה על ידי צביב ב ה' אוקטובר 31, 2019 12:53 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

לייטנר
הודעות: 4940
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: ספר מלכים. ציונים לפרקים א' ב' ג' ד' ה'. (מתחדש)

הודעהעל ידי לייטנר » ה' אוקטובר 31, 2019 12:50 am

יעקב בורלשטיין כתב:
לייטנר כתב:
יעקב בורלשטיין כתב:ד ז. ולשלמה שנים עשר נצבים על כל ישראל וכלכלו את המלך ואת ביתו חודש בשנה וגו'. לכאורה גם לדוד ולשאול היתה איזו מערכת של גביית מיסים, ואם כן צריך ביאור מפני מה האריך הכתוב לתאר כיצד עבדה גביית מיסיו של שלמה.

חלוקת הניצבים של שלמה שונה מהותית מזו של דוד - בעוד אצל דוד החלוקה היא שבטית. כלומר, כל שבט אחראי על חודש בשנה, ואין משמעות לגדלו או לעשרו. אצל שלמה החלוקה היא אזורית (ואז הצורך בתיאור החלוקה הזו הוא גם טכני - האם תדע ללא מפה או תיאור גאוגרפי את שטח השיפוט של מועצה אזורית מרום הגליל, למשל?). בחלוקה זו יש כמובן מן החכמה בבחלוקת משאבים הוגנת יותר, אך יש בה הצהרה מכוונת שעם יצירת המלוכה - שהרי רק כאשר בנו של המלך הקודם מולך, אנו רואים שיש לפנינו מלכות, ולא רק שופט/נגיד לדור - אין חלוקה לשבטים. כמובן שמתחת לפני השטח ביטול החלוקה לשבטים יצרה וחיזקה את החלוקה של יהודה וישראל, דבר המופיע מיד לאחר מכן: "ויהודה וישראל שמחים", עד לפילוג הממלכה בדור שלאחר מכן. ויש עוד מה להרחיב, והדברים עתיקין ויגעים.

מאיפה אתה לוקח את החלוקה לשבטים במיסים של דוד המלך?

דברי הימים א כז

יעקב בורלשטיין
הודעות: 32
הצטרף: ד' אוקטובר 02, 2019 6:39 pm

Re: ספר מלכים. ציונים לפרקים א' ב' ג' ד' ה'. (מתחדש)

הודעהעל ידי יעקב בורלשטיין » ה' אוקטובר 31, 2019 1:14 am

תודה

יעקב בורלשטיין
הודעות: 32
הצטרף: ד' אוקטובר 02, 2019 6:39 pm

Re: ספר מלכים. ציונים לפרקים א' ב' ג' ד' ה'. (מתחדש). לימוד ביום שני הקרוב

הודעהעל ידי יעקב בורלשטיין » ה' אוקטובר 31, 2019 2:40 pm

יעקב בורלשטיין כתב:בעז''ה ביום שני הבא ליל ז' חשוון בשעות הערב יתקיים לימוד בפרקים א-ה בירושלים
המעונין יוכל לפנות אלי בכתובת המייל limudnavi@gmail.com

וכאן המקום להוסיף שמתקיים לימוד גם בבני ברק ביום שלישי הקרוב ליל ח' בחשוון
לפרטים אודותיו ניתן לברר ב-0527697105
או ב-‫7697105@gmail.com‬

יעקב בורלשטיין
הודעות: 32
הצטרף: ד' אוקטובר 02, 2019 6:39 pm

Re: ספר מלכים. ציונים לפרקים א' ב' ג' ד' ה'. (מתחדש).

הודעהעל ידי יעקב בורלשטיין » ו' נובמבר 01, 2019 1:42 pm

לייטנר כתב:
יעקב בורלשטיין כתב:
לייטנר כתב:
יעקב בורלשטיין כתב:ד ז. ולשלמה שנים עשר נצבים על כל ישראל וכלכלו את המלך ואת ביתו חודש בשנה וגו'. לכאורה גם לדוד ולשאול היתה איזו מערכת של גביית מיסים, ואם כן צריך ביאור מפני מה האריך הכתוב לתאר כיצד עבדה גביית מיסיו של שלמה.

חלוקת הניצבים של שלמה שונה מהותית מזו של דוד - בעוד אצל דוד החלוקה היא שבטית. כלומר, כל שבט אחראי על חודש בשנה, ואין משמעות לגדלו או לעשרו. אצל שלמה החלוקה היא אזורית (ואז הצורך בתיאור החלוקה הזו הוא גם טכני - האם תדע ללא מפה או תיאור גאוגרפי את שטח השיפוט של מועצה אזורית מרום הגליל, למשל?). בחלוקה זו יש כמובן מן החכמה בבחלוקת משאבים הוגנת יותר, אך יש בה הצהרה מכוונת שעם יצירת המלוכה - שהרי רק כאשר בנו של המלך הקודם מולך, אנו רואים שיש לפנינו מלכות, ולא רק שופט/נגיד לדור - אין חלוקה לשבטים. כמובן שמתחת לפני השטח ביטול החלוקה לשבטים יצרה וחיזקה את החלוקה של יהודה וישראל, דבר המופיע מיד לאחר מכן: "ויהודה וישראל שמחים", עד לפילוג הממלכה בדור שלאחר מכן. ויש עוד מה להרחיב, והדברים עתיקין ויגעים.

מאיפה אתה לוקח את החלוקה לשבטים במיסים של דוד המלך?

דברי הימים א כז

מבוארות שם שתי חלוקות נפרדות
החלוקה של שירות המלך אינה לפי שבט, וחוץ מזה יש נגידים מטעם המלך על כל שבט ושבט. על כל פנים לא מצאתי שם חלוקת מיסוי שבטית

החלוקה של יהודה וישראל מופיעה כבר מימי השופטים ואילך, וגם בימי שאול שבהם לכאורה לא היתה סיבה לחלק בין יהודה לישראל, בכל זאת מופיעה ספירה נפרדת ליהודה ולישראל

לייטנר
הודעות: 4940
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: ספר מלכים. ציונים לפרקים א' ב' ג' ד' ה'. (מתחדש).

הודעהעל ידי לייטנר » ו' נובמבר 01, 2019 2:24 pm

שים לב שכתבתי 'יצרה וחיזקה את החלוקה של יהודה וישראל', ושים לב גם לסיומת בדברי.

למשל, אפשר להרחיב על הגאוגרפיה הפיזית והמדינית שחיזקו (אם לא גרמו) את החלוקה הזו, אך לא אעשה זאת.

יעקב בורלשטיין
הודעות: 32
הצטרף: ד' אוקטובר 02, 2019 6:39 pm

Re: ספר מלכים. ציונים לפרקים א' ב' ג' ד' ה'. (מתחדש).

הודעהעל ידי יעקב בורלשטיין » א' נובמבר 03, 2019 12:52 am

לייטנר כתב:שים לב שכתבתי 'יצרה וחיזקה את החלוקה של יהודה וישראל', ושים לב גם לסיומת בדברי.

למשל, אפשר להרחיב על הגאוגרפיה הפיזית והמדינית שחיזקו (אם לא גרמו) את החלוקה הזו, אך לא אעשה זאת.

אדרבא, נשמע שיש בידך דברים מסודרים בענין, אשמח מאוד לקראם.


חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 12 אורחים