מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

ותהי שרי עקרה אין לה ולד

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
דרומי
הודעות: 6841
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

ותהי שרי עקרה אין לה ולד

הודעהעל ידי דרומי » ב' אוקטובר 28, 2019 11:06 pm

'ותהי שרי עקרה אין לה ולד'. ודרשו חז"ל (יבמות סד) שלא זו בלבד שהיתה עקרה בפועל, אלא שלא היה לה בכלל בית ולד. ובפשטות הכוונה שבכלל לא היתה לה רחם.

ונשאלתי, הרי מפורש בכתוב (בתחילת פרשת וירא) 'חדל להיות לשרה אורח כנשים', והיינו, שבתחילה כן היה לה 'אורח כנשים' - ואם לא היתה לה רחם, מהיכן היה יוצא הדם?

ישראליק
הודעות: 1311
הצטרף: ב' ספטמבר 03, 2012 8:18 pm

Re: ותהי שרי עקרה אין לה ולד

הודעהעל ידי ישראליק » ב' אוקטובר 28, 2019 11:21 pm

אולי הכוונה שאפילו הי' לה רחם, לא הי' לה היכולת להתעבר כי חדל להיות לה אורח מטעם הגיל

הפצת המעיינות
הודעות: 923
הצטרף: ב' יוני 11, 2018 11:23 pm
שם מלא: ג'ינג'י

Re: ותהי שרי עקרה אין לה ולד

הודעהעל ידי הפצת המעיינות » ב' אוקטובר 28, 2019 11:36 pm

כנראה אין לכם גישה לאוצר החכמה
אולי לפחות יש לכם בהישג יד שאלות ותשובות שבט הלוי ח"ה סי' קכב

דרומי
הודעות: 6841
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: ותהי שרי עקרה אין לה ולד

הודעהעל ידי דרומי » ב' אוקטובר 28, 2019 11:40 pm

יישר כח גדול ועצום!

לא שיערתי שהתשובה לשאלה כזאת תימצא דוקא בשו"ת שבט הלוי...

אני לתומי פתחתי 'תורה שלימה' וראיתי שאינו מקשה דבר וחשבתי שאולי הקושיא אינה מתחילה

[השואל ששאלני הקריא לי מתוך איזה עלון שבו נאמר שלשרה לא היה רחם בכלל]

לבי במערב
הודעות: 5162
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: ותהי שרי עקרה אין לה ולד

הודעהעל ידי לבי במערב » ב' אוקטובר 28, 2019 11:43 pm

הפצת המעיינות כתב:כנראה אין לכם גישה לאוצר החכמה
אולי לפחות יש לכם בהישג יד שאלות ותשובות שבט הלוי ח"ה סי' קכב

נמצא בה"ב.

פרי יהושע
הודעות: 3047
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

Re: ותהי שרי עקרה אין לה ולד

הודעהעל ידי פרי יהושע » ה' נובמבר 07, 2019 11:04 pm

אולי י"ל עפ"י התוס' שם למ"ד שטומטומים היו, שע"כ נקרע לפני שנישא לשרה אלא שמ"מ כיון ומתחיל היה כן, נס גדול הוא יותר שיוולד לו לאחמ"כ, ואולי י"ל גם הכא שמלכתחילה הייתה כן, אבל כשנישא לה כבר לא הייתה כן, שאל"כ היו קידושיו בטעות, ועי' עוד לשון רבינו בחיי שנראה שהבין את הגמ' לא כפשוטה אלא שלא היה לה יכולת להוליד, אבל לא הייתה אילונית, (ועוד יש להוכיח כן, דא"כ לא היה לה הוד יופיה שהוא מסימני אילונית).

שמר
הודעות: 643
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 2:30 am

Re: ותהי שרי עקרה אין לה ולד

הודעהעל ידי שמר » ב' נובמבר 18, 2019 2:33 pm

מן הכתוב אצלי

ובפנים יפות (לעיל טז, ג) כ' וז"ל מקץ עשר שנים וגו'. למדו חז"ל [יבמות סד.] מזה, אשה ששהתה עם בעלה ולא ילדה וכו'. לכאורה קשה דהא אחז"ל ביבמות ס"ד ע"ב שרה אמנו איילונית היתה ולא היה לה בית ולד, א"כ מה ראיה מזה לשאר נשים. ועוד הא דאמרה שרה הנה עצרני ה' מלדת. ואם היתה איילונית משנולדה מאי שייך בה עצירה. וצ"ל בברית בין הבתרים כתיב ויוצא אותו החוצה, פירש"י צא מאיצטגנינות שלך אברם אינו מוליד אברהם מוליד שרי אינה יולדת שרה יולדת באותו שעה נתרפאה שתהיה ראויה לילד, והיינו דכתיב בפ' נח אין לה ולד אפילו בית ולד לא היה לה, והכא כתוב לא ילדה לו.

ובשו"ת שבט הלוי (ח"ה סי' קכב) כ' וז"ל אבל הפי' לפי שלמדתי מהנסיון ושמעתי מפי רופאים מומחים בארץ ובחו"ל שנשים כאלה אמנם יש להם רחם מלידה אבל רחם שלהם אינו מתפתח לפי שנות גידול האשה רק נשאר רחם קטן וצר כמו רחם של ילדה, שמחמת קטנותו אינו יכול להחזיק ולפתח ולד, והיינו שאין לה בית ולד בית הראוי לולד אף על פי שיש לה כעין רחם, ומיהו הולד אין לו בית, אבל רחם קטן יש לה, ויש לה דם נדות ווסת, והיינו דכ' בשרה אמנו דחדל להיות אורח כנשים מכלל דמעיקרא הי' לה אורח כנשים, ואין זה סתירה לאין לה בית ולד.

ולכאורה יש להביא ראיה לדבריו, הנה ביאר רש"י (יבמות שם) מנין דייקו שלא היה לה בית ולד ז"ל קרא יתירא הוא דהא כתיב עקרה עכ"ל מבואר דאי כתיב עקרה לבד אין הכוונה שאין לה בית ולד, אולם שם בדף מב: ביאר רש" מהי עקרה וז"ל עקרה - שנעקר רחמה ונטלה האם שלה עכ"ל, וא"כ אכתי תיקשי מה הוסיף הכתוב באומרו אין לה ולד הלא היא היא עקרה.

אולם לפי מה שביאר הגר"ש וואזנר זצ"ל מבואר שפיר דבאמת היה לשרה רחם אלא שלא היה ראוי להחזיק ולד "בית ולד", וזהו שביאר רש"י מהא דכתיב אין לה ולד ולא די במש"כ עקרה שמעינן דאע"פ שהיה לה רחם לא היה ראוי להחזיק ולד.

אבל יש לדחות דיש לחלק בין לשון תורה ללשון חז"ל, דבלשון התורה עקרה אין בהכרח שנטל רחמה אלא כל סיבה שבגינה אין האשה יכולה ללדת נקראת עקרות אלא א"כ פירש לך הכתוב ש"אין לה ולד" כמו כאן, אולם בלשון חז"ל מצינו סתירות בזה אף בפירוש רש"י עצמו ביבמות מב: כתב שעקרות היינו נטל רחמה אולם בעירובין מז. ד"ה עקרה פי' בענין אחר וביאר הערוך לנר ביבמות שם שבכל מקום פרש"י לפי עניינו, ועי' סוטה כד. תוד"ה שאינה.

עובדיה חן
הודעות: 1393
הצטרף: א' מאי 21, 2017 7:27 am

Re: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆

הודעהעל ידי עובדיה חן » א' אוקטובר 25, 2020 2:25 am

וַתְּהִ֥י שָׂרַ֖י עֲקָרָ֑ה אֵ֥ין לָ֖הּ וָלָֽד׃ וצ"ב מה הכפילות ואין לה ולד אחרי שאמר שהיא עקרה.

לבי במערב
הודעות: 5162
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆

הודעהעל ידי לבי במערב » א' אוקטובר 25, 2020 2:39 am

עובדיה חן כתב:וַתְּהִ֥י שָׂרַ֖י עֲקָרָ֑ה אֵ֥ין לָ֖הּ וָלָֽד׃ וצ"ב מה הכפילות ואין לה ולד אחרי שאמר שהיא עקרה.
נכב"ב.
נערך לאחרונה על ידי עזריאל ברגר ב ב' אוקטובר 26, 2020 3:38 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.
סיבה: האשכולות מוזגו

עובדיה חן
הודעות: 1393
הצטרף: א' מאי 21, 2017 7:27 am

Re: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆

הודעהעל ידי עובדיה חן » ב' אוקטובר 26, 2020 7:06 am

עובדיה חן כתב:וַתְּהִ֥י שָׂרַ֖י עֲקָרָ֑ה אֵ֥ין לָ֖הּ וָלָֽד׃ וצ"ב מה הכפילות ואין לה ולד אחרי שאמר שהיא עקרה.

שמעתי פשט על דרך הדרש, ע"פ היסוד שהישועה מגיעה לאדם אחרי מצב שאדם מגיע למסקנה שאין לו מגרמיה ולא כלום, אלא הכל מהקב"ה ובקיצור שמגיע למצב של" אין" , שלא השתדלותו או כוחו ואונו עושה לו את העניין אלא הכל מאיתו יתברך, וזה הפשט שרי עקרה, -וכשתיגע למצב של "אין" אז יהיה לה ולד.
ע"פ זה יבואר מש"כ אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי, אשא עיני אל ההרים אבל שיגיע למצב של "מאין" אז יבוא עזרי.
וע"ז יבואר מש"כ על תבטחו בנדיבים בב"א "שאין" לו תשועה, אדם שמגיע למצב של "אין" הוא זה שיכול להשפיע על ישועה.

ישראליק
הודעות: 1311
הצטרף: ב' ספטמבר 03, 2012 8:18 pm

Re: ותהי שרי עקרה אין לה ולד

הודעהעל ידי ישראליק » ב' אוקטובר 26, 2020 10:32 am

מצאינה וראינה:
עקרה, אין לה ולד.PNG
עקרה, אין לה ולד.PNG (50.19 KiB) נצפה 320 פעמים

יוסף חיים אוהב ציון
הודעות: 2407
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 2:34 pm
מיקום: ירושלים תובב"א
שם מלא: יוסף חיים

Re: ותהי שרי עקרה אין לה ולד

הודעהעל ידי יוסף חיים אוהב ציון » ב' אוקטובר 26, 2020 12:47 pmחזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 23 אורחים