מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

ביאור המדרש שנח ניצל מדור המבול בזכות משה רבנו

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
אוהב עמו
הודעות: 830
הצטרף: ג' יוני 05, 2018 9:48 pm

ביאור המדרש שנח ניצל מדור המבול בזכות משה רבנו

הודעהעל ידי אוהב עמו » ד' אוקטובר 30, 2019 11:20 pm

במדרש (בראשית רבה (פרשה כו אות ו')אמר רבי חנינא בר פפא אפילו נח שנשתיר מהם לא שהיה כדי אלא שצפה הקדוש ברוך הוא שמשה עתיד לעמוד ממנו שנאמר בשגם, זה משה דחושבניה דדין הוא חושבניה דין, רבנן מיתו לה מהכא והיו ימיו מאה ועשרים שנה, ומשה חי מאה ועשרים שנה.
והדבר טעון ביאור, דהניחא שלא היה ראוי נח על אף מעלתו להנצל, אך מדוע זכה נח להנצל בזכות משה, ולמה לא הוזכרו אברהם יצחק ויעקב, וכלל ישראל כסיבה שיינצל נח ממי המבול.
[האריז"ל (שמות ב,ג) ע"פ "ותחמרה בחמר ובזפת" ביאר שזכותו של משה רבנו מכפרת על שני דורות, דור המבול שנאמר בו (בראשית ה,יד) וכפרת אותה מבית ומחוץ בכופר", ועל דור הפלגה שנאמר בו (שם יא,ג) "והחמר היה להם לחומר". ]
ונראה לבאר ע"פ דברי מהרח"ו בשערי קדושה שגוף האדם נוצר מארבעה יסודות התחתונים, אש רוח מים ועפר. וכל המידות הרעות שורשם הוא אחד מד' יסודות אלו. יסוד האש ממנו הגאווה והכעס, יסוד הרוח ממנו הדיבור הרעים. יסוד המים ממנו תאוות התענוגים חמדת הממון והעריות והקנאה. יסוד העפר ממנו מידת העצבות.
וחטאם העיקרי של אנשי דור המבול היה גזל ועריות, והיינו שפגמו ביסוד המים, ולכן נענשו מידה כנגד מידה שנשטפו במי המבול.
והאדם שזכה לתקן את כלל עם ישראל מיסוד המים הוא משה רבנו, שכך נקרא שמו (שמות ב,י) "משה כי מן המים משיתיהו", וביאר בספורנו שלא נקרא שמו נמשה אלא משה שפירושו שמושה אחרים וממלט אותם, והיינו שמשה רבנו הוציא את בני ישראל מן המים מיסוד המים.

אשמח לשמוע שכבר קידמונו בביאור זה, וכל תוספת לזה.

מדה
הודעות: 40
הצטרף: ב' פברואר 26, 2018 10:16 pm

Re: ביאור המדרש שנח ניצל מדור המבול בזכות משה רבנו

הודעהעל ידי מדה » ו' נובמבר 01, 2019 10:35 pm

בקשר לרעיון זה, ראה במשך חכמה (במדבר יא, ד) שביאר שאצל משה היה העדר התאוה, משא"כ הזקנים היה להם להתגבר על תאוותם.

ויתכן עוד כי המן היה הולך בזכות משה והוא לחם אבירים (תהלים עת כו) שמלאכי השרת אוכלים אותו מזון רוחני כמעט בלתי ממש והנה בכל הצמחים יש כת ההיוני והצומח אבל כוח המתאוה אין בהם לבד בהחי ולכן עם הארץ אסור לאכול בשר (פסחים מט ב) כיון שיגביר כוח המתאוה ואין בו תורה להתאפק על תאותו וכמו שאמרו (קידושין ל ב) בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין ולכן התאוו תאוה שיהא להם תאוש וחשבו שבשביל שאין להם בשר ואוכלים דוממים שאין בהם כוח המתאווה כי אפילו בצמחים אמרו (בראשית רבה מא א) דקל זה מתאוה לתמרה שביריחו מה שאין כן במן ולכן רצו לאכול בשר חי שיש בו כח התאוה להגביר תאותם ולכן דרשו (ספרי כאן) שפיר בוכה למשפחותיו על עסקי עריות הנאסר להם לכן משה רבינו ששב אחרי מתן תורה להיות (דברים לג א) איש א להים מלאך רוחני בכל אומץ כוחו ותמימות אבריו [וכמו שפסלו בעלי מומים (בסנהדרין יז א) מאתך הדומים לך] וליחו החזק, פירש מהאשה (שבת פז א) שהיה חסר ממנו כוחות המתאוים לגשם לכן בא בסבתו המן שהוא מזון שאין בו כוח מתאוה ולזה היה אומר (פסוק יג) מאין לי בשר שבשר אינו יכול לבא בזכותי ולכן אמר השי"ת כי יאציל את רוחו על שבעים זקנים ובאמצעותם תהיה חופף ההנהגה האלקית על ישראל והמה אך אדם סלה כי המה אינם פרושים מנשותיהם ויש להם כוחות המתאוים אם המה יקדישו כוחותיהם עד כי יהיו ראויים להיות משכן האלקי עליהם ובאמצעותם תבא הרוח אז יהיה בשר שהוא מן החי שיש בו כוח המתאוה ולכך יצא הקצף והיה לזרא אבל על ידי משה לבדו לא היה בשר רק מן.

ישראליק
הודעות: 1311
הצטרף: ב' ספטמבר 03, 2012 8:18 pm

Re: ביאור המדרש שנח ניצל מדור המבול בזכות משה רבנו

הודעהעל ידי ישראליק » א' נובמבר 03, 2019 5:10 pm

יעיין בספר מגלה צפונות, סוף הפרשה שבהיות בנח נשמת משה פירש מן האשה, עכ"כ ויולד נח [רק] שלשה בנים, ולא יותר, עיי"ש

יוסף חיים אוהב ציון
הודעות: 2406
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 2:34 pm
מיקום: ירושלים תובב"א
שם מלא: יוסף חיים

Re: ביאור המדרש שנח ניצל מדור המבול בזכות משה רבנו

הודעהעל ידי יוסף חיים אוהב ציון » א' נובמבר 03, 2019 5:20 pm

שער הפסוקים - פרשת בראשית - דרוש ד'
"ודע, כי נח היה משה, ולא רצה להתפלל על בני דורו, כמ"ש חז"ל על פסוק (ישעי' נ"ד ט') כי מי נח זאת לי וגו'. כי הוא גרם שיבאו מי המבול, ולכן נקראו על שמו מי נח. ואמנם אעפ"י שלא התפלל עליהם, עכ"ז בזכותו נתלה להם ק"ך שנה, אולי יחזרו בתשובה כמנין שנותיו של מרע"ה. וזש"ה, בשגם הוא בשר, והיו ימיו ק"ך שנה. ובשגם זה הבל, וזה משה, כנודע.
וע"כ משה תקן אשר עוות נח, וחזר להתפלל עליהם, באמרו ואם אין מחני נא. ונקט מחני, מלשון מחוי, הנזכר במבול, וימח את כל היקום. וכל ימיו היו בתפלה על הדור, לתקן אשר עוות בתחלה. ולכן תמצא כי בדור המבול כתיב, (תהלים כ"ט י') יהו"ה למבול ישב, פירוש ישב, נתעכב מלהביא את המבול, עד ק"ך שנה, בזכות משה שהוא הבל, הנרמז בס"ת יהו"ה למבו"ל יש"ב. וישב ה' מלך לעולם, פירוש, כי אחר כך כשהביא המבול, היה בשם אלהים, ולא התנהג עמהם במדת רחמים, שהוא שם ההוי"ה ישב ונתעכב, ולא הנהיג אז העולם, על שהוא רחמים, אלא במדת הדין."

ספר מגלה עמוקות על ואתחנן - אופן קסז
ולכך בפעם הראשון נקרא איש צדיק (בראשית ו ט), ואחר כך כשנסתלקה ממנו נשמת משה, נקרא איש האדמה (שם בראשית ט כ), ולכך אמר משה מחני נא (שמות לב לב), כי באותו פעם בימי נח לא התפללתי, אשר מטעם זה נקרא המבול מי נח (ישעיה נד ט), ולא מסרתי את נפשי עליהם כדאיתא בזוהר (ח"א ס"ז ע"ב) על פסוק (שמות לב יא) ויחל משה, אבל עכשיו אמסור את נפשי עליהם. וז"ש נא, נ"א דייקא, ר"ל כען לעת עתה, וז"ש מחנ"י אותיות מ"י נ"ח,


חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 16 אורחים