מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

האם יש בכח שמונה צדיקים להציל

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
אוהב עמו
הודעות: 830
הצטרף: ג' יוני 05, 2018 9:48 pm

האם יש בכח שמונה צדיקים להציל

הודעהעל ידי אוהב עמו » ו' נובמבר 01, 2019 11:57 am

דברי הזוה"ק פרשת ויקרא וז"ל,
ואלו בנח כתיב ויאמר אלהים לנח קץ כל בשר בא לפני וגו', אמר ליה נח ולי מה את עביד, א"ל והקימותי את בריתי אתך וגו' עשה לך תבת עצי גפר, ולא בעי רחמי על עלמא ונחיתו מייא ואובידו בני עלמא ובגין כך מי נח כתיב, מי נח ודאי דביה הוו תליין דלא בעי רחמי על עלמא.


ונראה לכפו"ר שאם היה נח מתפלל על בני דורו היתה מועילה תפילתו להציל את כל הדור ממבול.
והנה באברהם אבינו שהתפלל על אנשי סדום לא ביקש על פחות מט' צדיקים שינצלו. וביאר רש"י
אולי ימצאון שם עשרה - על פחות לא בקש. אמר דור המבול היו שמונה, נח ובניו ונשיהם ולא הצילו על דורם, ועל תשעה על ידי צירוף כבר בקש ולא מצא:


ולדברי הזוה"ק יכול היה על ידי תפילה להציל גם בשמונה.

אוהב עמו
הודעות: 830
הצטרף: ג' יוני 05, 2018 9:48 pm

Re: האם יש בכח שמונה צדיקים להציל

הודעהעל ידי אוהב עמו » ו' נובמבר 01, 2019 11:58 am

וחשבתי לומר, שהרי מתושלח מת ז' ימים קודם המבול, והיה צדיק שהיה מצטרף לתשעה ואם כן יש תביעה על נח שלא התפלל בעוד מתושלח חי, ואז תפילה וט' צדיקים היו מועילים להנצל.
אך יש לדון האם גזירה שנתבטלה בגלל צדיקים שביטלוה חוזרת וניעורה בפטירתם.

בקרו טלה
הודעות: 3371
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: האם יש בכח שמונה צדיקים להציל

הודעהעל ידי בקרו טלה » ו' נובמבר 01, 2019 12:09 pm

אוהב עמו כתב:וחשבתי לומר, שהרי מתושלח מת ז' ימים קודם המבול, והיה צדיק שהיה מצטרף לתשעה ואם כן יש תביעה על נח שלא התפלל בעוד מתושלח חי, ואז תפילה וט' צדיקים היו מועילים להנצל.
אך יש לדון האם גזירה שנתבטלה בגלל צדיקים שביטלוה חוזרת וניעורה בפטירתם.

תורת משה לחת"ס בראשית ו, ט
את האלקי' התהלך נח, פירש"י שהי' צריך סעד לתומכו משא"כ האבות דכתי' בהם אשר התהלכו אבותי לפניו, לפע"ד זהו התנצלות לנח שלא התפלל על דורו, וכתב רבינו בחיי מפני שלא הי' כ"א ח' צדיקים אבל אברהם תפלתו הי' אם ימצא שם עשרה, וק' הא אברהם התפלל על תשעה עם צירוף שכינה כפי' רש"י פ' וירא, והרי בימי נח כשאמר לו הקב"ה לעשות תיבה הי' בחיי מתושלח והי' תשעה עם אשתו ובני נח ונשותיהם, ומ"ט לא התפלל וכי הי' נח יודע שסופו למות קודם המבול, וא"כ הדר' ק' על נח. וי"ל אאע"ה לא הי' צריך סעד לתומכו הי' יכול לצרף השכינה עם ט', אבל נח כל צדקתו הי' בסעד השכינה א"כ כבר הוא בכלל ט' צדיקי' וא"א לצרפו עוד להשלים לעשרה.
קבצים מצורפים
שם ושארית.PDF
(160.4 KiB) הורד 62 פעמים

צביב
הודעות: 1880
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: האם יש בכח שמונה צדיקים להציל

הודעהעל ידי צביב » ו' נובמבר 01, 2019 1:16 pm

נח זכה להקריב קרבן, שהיה לניחוח, וערב, ואם היה מקריב מקודם,
אבל אולי חשש שהעולם אינו מוכן לטהרת הקדש לקרבן.
נערך לאחרונה על ידי צביב ב א' נובמבר 03, 2019 12:46 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

אוהב עמו
הודעות: 830
הצטרף: ג' יוני 05, 2018 9:48 pm

Re: האם יש בכח שמונה צדיקים להציל

הודעהעל ידי אוהב עמו » א' נובמבר 03, 2019 12:23 am

בקרו טלה כתב:תורת משה לחת"ס בראשית ו, ט
את האלקי' התהלך נח, פירש"י שהי' צריך סעד לתומכו משא"כ האבות דכתי' בהם אשר התהלכו אבותי לפניו, לפע"ד זהו התנצלות לנח שלא התפלל על דורו, וכתב רבינו בחיי מפני שלא הי' כ"א ח' צדיקים אבל אברהם תפלתו הי' אם ימצא שם עשרה, וק' הא אברהם התפלל על תשעה עם צירוף שכינה כפי' רש"י פ' וירא, והרי בימי נח כשאמר לו הקב"ה לעשות תיבה הי' בחיי מתושלח והי' תשעה עם אשתו ובני נח ונשותיהם, ומ"ט לא התפלל וכי הי' נח יודע שסופו למות קודם המבול, וא"כ הדר' ק' על נח. וי"ל אאע"ה לא הי' צריך סעד לתומכו הי' יכול לצרף השכינה עם ט', אבל נח כל צדקתו הי' בסעד השכינה א"כ כבר הוא בכלל ט' צדיקי' וא"א לצרפו עוד להשלים לעשרה.
[/quote]
ייש"כ על החתם סופר ועל השם ושארית

אך עדיין לא מצאתי מזור לקושייתי...

בקרו טלה
הודעות: 3371
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: האם יש בכח שמונה צדיקים להציל

הודעהעל ידי בקרו טלה » א' נובמבר 03, 2019 12:53 am

אוהב עמו כתב:אך יש לדון האם גזירה שנתבטלה בגלל צדיקים שביטלוה חוזרת וניעורה בפטירתם.

ספרי פרשת עקב
וכן אתה מוצא בכל מקום שהצדיקים הולכים באה ברכה לרגלם. יצחק ירד לגרר באה ברכה לגרר שנאמר ויזרע יצחק בארץ. ירד יעקב אצל לבן ברכה ירדה לרגלו שנאמר נחשתי ויברכני ה' בגללך. ירד יוסף אצל פוטיפרע ברכה באה לרגליו שנאמר ויברך ה' את בית המצרי בגלל יוסף. ירד יעקב אצל פרעה ירדה ברכה לרגלו שנאמר ויברך יעקב את פרעה. במה ברכו,שנמנע ממנו שני רעב שנאמר ועתה אל תיראו אנכי אכלכל אתכם ואת טפכם וגומר, ואומר וכלכלתי אותך שם, מה כלכול האמור להלן בשני רעבון הכתוב מדבר, אף כלכול האמור כאן בשני רעבון הכתוב מדבר [דברי ר' יוסי (גר"א)]. ר' שמעון בן יוחאי אומר אין זה קידוש השם שדברי צדיקים קיימים בחייהם ובטלים לאחר מיתתן. א"ר אלעזר בר' שמעון רואה אני את דברי ר' יוסי מדבר אבא, שזה קידוש השם שכל זמן שצדיקים בעולם ברכה בעולם, נסתלקו צדיקים מן העולם נסתלקה ברכה מן העולם.

אוהב עמו
הודעות: 830
הצטרף: ג' יוני 05, 2018 9:48 pm

Re: האם יש בכח שמונה צדיקים להציל

הודעהעל ידי אוהב עמו » א' נובמבר 03, 2019 6:32 am

בקרו טלה כתב:
אוהב עמו כתב:אך יש לדון האם גזירה שנתבטלה בגלל צדיקים שביטלוה חוזרת וניעורה בפטירתם.

ספרי פרשת עקב
וכן אתה מוצא בכל מקום שהצדיקים הולכים באה ברכה לרגלם. יצחק ירד לגרר באה ברכה לגרר שנאמר ויזרע יצחק בארץ. ירד יעקב אצל לבן ברכה ירדה לרגלו שנאמר נחשתי ויברכני ה' בגללך. ירד יוסף אצל פוטיפרע ברכה באה לרגליו שנאמר ויברך ה' את בית המצרי בגלל יוסף. ירד יעקב אצל פרעה ירדה ברכה לרגלו שנאמר ויברך יעקב את פרעה. במה ברכו,שנמנע ממנו שני רעב שנאמר ועתה אל תיראו אנכי אכלכל אתכם ואת טפכם וגומר, ואומר וכלכלתי אותך שם, מה כלכול האמור להלן בשני רעבון הכתוב מדבר, אף כלכול האמור כאן בשני רעבון הכתוב מדבר [דברי ר' יוסי (גר"א)]. ר' שמעון בן יוחאי אומר אין זה קידוש השם שדברי צדיקים קיימים בחייהם ובטלים לאחר מיתתן. א"ר אלעזר בר' שמעון רואה אני את דברי ר' יוסי מדבר אבא, שזה קידוש השם שכל זמן שצדיקים בעולם ברכה בעולם, נסתלקו צדיקים מן העולם נסתלקה ברכה מן העולם.

ייש"כ בכפילא.

מציאה נפלאה!
קצת נגד דברי השיטה מקובצת שביאר את קושיית תוס' היאך ייתכן שבנו של נחוניא חופר שיחין מת בנו בצמא, והרי דבר שנצטער בו צדיק ייכשל בו זרעו?
וביאר השיטמ"ק שבאמת לא קיי"ל הכי אלא כל חייו של ר"ח בן דוסא לא הענישו בכך, משום שדרך הקב"ה להתנהג עם הצדיקים כפי סברתם.
קבצים מצורפים
שיטה מקובצת.pdf
(94.11 KiB) הורד 69 פעמים

אצרן
הודעות: 34
הצטרף: א' יולי 14, 2019 5:58 am

Re: האם יש בכח שמונה צדיקים להציל

הודעהעל ידי אצרן » א' נובמבר 03, 2019 6:40 am

איתה במדרש בילקוט:
שלכן לא התארכו ימיו של שמואל הנביא לפי שהאריכה חנה (אמו) בתפלה יותר מדאי.


14CB809E-714D-4CBA-91C8-CBA01CCEBDE0.jpeg
ילקוט
14CB809E-714D-4CBA-91C8-CBA01CCEBDE0.jpeg (202.08 KiB) נצפה 987 פעמים

בקרו טלה
הודעות: 3371
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: האם יש בכח שמונה צדיקים להציל

הודעהעל ידי בקרו טלה » א' נובמבר 03, 2019 7:23 am

אוהב עמו כתב:קצת נגד דברי השיטה מקובצת שביאר את קושיית תוס' היאך ייתכן שבנו של נחוניא חופר שיחין מת בנו בצמא, והרי דבר שנצטער בו צדיק ייכשל בו זרעו?
וביאר השיטמ"ק שבאמת לא קיי"ל הכי אלא כל חייו של ר"ח בן דוסא לא הענישו בכך, משום שדרך הקב"ה להתנהג עם הצדיקים כפי סברתם.

זכית לכוין לדברי הכלי חמדה בפר' ויחי
כלי חמדה_עמוד_1.png
כלי חמדה_עמוד_1.png (79.5 KiB) נצפה 983 פעמים

כלי חמדה_עמוד_2.png
כלי חמדה_עמוד_2.png (57.65 KiB) נצפה 983 פעמים

אוהב עמו
הודעות: 830
הצטרף: ג' יוני 05, 2018 9:48 pm

Re: האם יש בכח שמונה צדיקים להציל

הודעהעל ידי אוהב עמו » ב' נובמבר 04, 2019 6:01 pm

ייש"כ על כל המראי מקומות הנפלאים

חשבתי לחלק במקום שצדיק פוסק הלכה, אם על פי אמת אינו כן אזי מתנהגים כך כל ימי חייו ולא אחרי מותו, דומיא דבית דין מבטל דברי חברו, אך במקטם שצדיק מבטל גזירה על ידי תפילה או ברכה אם תחזור הגזירה לא היהי כבודו של צדיק בכך לחד מ"ד.

האם יש מקור לסברא זו?


חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 20 אורחים