עמוד 1 מתוך 1

ויסע לוט מקדם, ויהי בנסעם מקדם

פורסם: א' נובמבר 10, 2019 12:11 am
על ידי ונתנו ידידים
עה"פ ויסע לוט מקדם פירש"י 'נסע מאצל אברם (ממזרחו) והלך לו למערבו נמצא נוסע ממזרח למערב', וכ"כ האבן עזרא וז"ל 'ויסע לוט מקדם כי סדום מערב בית אל'.
אמנם הוא תמוה דהרי ככר הירדן הוא למזרחו של בית אל ועי, וא"כ לא נסע ממזרח למערב אלא ממערב למזרח.
והנה בפרשת נח (יא ב) כתיב באנשי דור הפלגה 'ויהי בנסעם מקדם', ופירש"י שהיו יושבים שם דכת' ויהי מושבם וגו' הר הקדם' היינו שמפרש המילה 'מקדם' מהר הקדם.
והרמב"ן חולק עליו דדוקא בני שם גרו שם ועוד קושית, ומביא מהאבן עזרא דבני נח ירדו מהתיבה בהרי אררט ושם נתישבו ואררט במזרח הוא סמוך לאשור.
וגם זה תמוה דהרי אררט אינו המזרח הרחוק שנאמר שהלכו מקדם דהיינו מן המזרח ונסעו משם ואדרבה בבל הוא למזרחו של אררט ומה הרויח לנו.
ולולי דבריהם ברצוני להציע פירוש חדש דבשני הפסוקים אין הכונה שנסעו מקדם והלכו לצד אחר, אלא שהלכו ונסעו מצד המזרח של מקום ישיבתם, ונמצא שנסיעתם הוא באמת מהמערב למזרח.
ודוד הפלגה שישבו באררט נסעו מהצד המזרח של מקומם, ונמצא שנסעו לכיוון מזרח, שאילו נסעו למערב היו נוסעים מהצד המערבי.
והסיבה שדיבר הכתוב באופן זה הוא מפני שנסיעתם לא היתה למקום מוגדר ומסוים, אלא נסעו מזה לחפש להם מקום הראוי, ולכן ייחס הנסיעה להמקום שנסעו משם ולא לאיזה כיוון נסעו.
וכן בלוט כיון שאמר לו אברם אם הימין ואשמאילה וגו' ייחס הכתוב נסיעתו לאיזה צד של אברם נסע ואמר שנסע מהצד הקדמוני של אברם.

Re: ויסע לוט מקדם, ויהי בנסעם מקדם

פורסם: א' נובמבר 10, 2019 7:14 am
על ידי אוצר החכמה
בתחילה כשקראתי דבריך לא הבנתי כוונתך על בוריה. מה הכוונה שנסע מצד המזרח של מקום ישיבתו. התורה מתארת שלוט הלך למקום שהוא מזרחית לאברהם ומשם התחיל את נסיעתו? למה זה נחוץ.
ואחר כך הבנתי שאולי כוונתך לומר כך. אם אני ירושלמי ואני מטייל בצפון הארץ ממקום למקום אפשר לומר זאת בשני אופנים. אופן אחד הוא שאני מטייל בצפון הארץ. (ואז צריך שתהיה ארץ מוגדרת שעליה מדברים). ואפשר לומר שאני מטייל [באיזור ש] מצפון למקום מגורי. כך שהאמירה ויסע לוט מקדם פירושה לוט נסע ממקום למקום באיזור שהוא מקדם למקום משכנו של אברהם. על זה הוספת שבאופן כזה אין המקרא יוצא מדי משמעו שיצא ממקום מזרחי לאברהם כי הרי משם מתחילים.

Re: ויסע לוט מקדם, ויהי בנסעם מקדם

פורסם: א' נובמבר 10, 2019 6:44 pm
על ידי כדכד
ואני גם אחרי ההסבר הזה לא הבנתי

Re: ויסע לוט מקדם, ויהי בנסעם מקדם

פורסם: ג' נובמבר 12, 2019 10:28 pm
על ידי ונתנו ידידים
כונתי היתה שאם אומרים שהוא הלך לטייל, אפשר להגדיר את מקום הטיול ואפשר גם להגיד את נקודת המוצא , ובב' המקומות האלו כונת התורה הוא להגיד רק את נקודת המוצא. כי בהפלגה לא היה להם מקום מסוימת שהלכו אלא הסתובבו אנה ואנה כדי למצוא מקום ולכן אמר רק את נקודת המוצא. ובלוט כיון שאמר לו אברהם אם השמאל ואימינה וגו' אמר הכתוב לאיזה צד של אברהם הלך לוט, והביאור הוא כמו שביאר הרב אוצר החכמה