מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

עזרה בפענוח כתבי יד

שיח עורכי ספרים והעוסקים במלאכת הקודש. שאלות, הצעות, עזרה בקריאת כת"י, פתרון וסיוע לבעיות טכניות הקשורות בהפעלת המחשב והתכנות הנלוות
בדיעבד
הודעות: 206
הצטרף: ו' אפריל 22, 2011 7:17 am

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי בדיעבד » ה' יוני 21, 2018 3:46 am

בחיבורו של קרני ראם לרא"מ טויבש, נתקשיתי בקטע זה בהל' ת"ת. מלה אחת שורה האחרונה קשה לקרוא.
מלבד זה, המחבר מביא מחז"ל שהלווה ע"מ שלא לפרוע כיסופא אית לי', ומציין לגמ' כתובות ומס' הדף מטושטש. לע"ע לא הצלחתי לאתר פתגם זה. מישהו יכול לכוון?
גם הוא מזכיר דעת ראשונים "ידוע" שתפיסה מהני בגרמא בנזקין, שיטה זה לא הצלחתי לאתר, האחרונים מביאים דעת הריב"ש שבקלב"מ שחייב בד"ש, אי תפס ל"מ מני'. אבל עי' יש"ש ב"ק פ"ו סי' ו נוקט בפשיטות שלא מועיל תפיסה בנזקי דרמא ומחלק בין גרמא לקלב"מ.
אני מעריך כל עזרה בפיענוח ואיתור.

ונראה לי דעת רבנו דהנה התוס' הקשו דאמאי תרי סהדי פטורי' הא הפקעת הלואתו מותרת וא"כ מה בכך דהעידו אמת מ"מ הי' פטור מלשלם ותירצו דמ"מ כיון שאמת העידו אין לחייבם עיי"ש ונראה לי טעמא דהרי הא דעדים שהעידו שקר חייבי' לשלם אינו אלא משום דינא דגרמי וכמבואר בטח"מ סי' ל"ח ועיי"ש בש"ך באורך וא"כ כ"ז בשהעידו בשקר הוי גרמי ממש אבל בשהעידו האמת נהי דהוי הפקעת הלואתו מ"מ אין זה גרמי אלא גרמא בניזקי' דכל שאין ההיזק ניכר לא הוי גרמי אלא גרמא וכאן לא הוי כהיזק ניכר משום דנהי דהפקעת הלואתו מותר מ"מ כיסופא מיהו אית לי' וכדאמרינן בכתובות ק"ז (?) בלוה ע"מ שלא לפרוע (!) מכ"ש בהפקעת הלואת גוי ומש"ה אין לחשבו יותר מגרמא בניזקין ופטור וז"ב בסברא והנה גרמא בניזקין קיי"ל דחייב בדיני שמים וכבר ידוע דעת הראשוני' דכל היכא דהוי גרמא בניזקין מהני תפיסה (!) וכמ"ש ב??? ועיין ש"ך סי' ק"ח (ך"ח?) ויבואר במ"א באורך
קבצים מצורפים
פענוח.png
פענוח.png (497.15 KiB) נצפה 6936 פעמים

פרנצויז
הודעות: 571
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי פרנצויז » ה' יוני 21, 2018 4:46 am

בדיעבד כתב:בחיבורו של קרני ראם לרא"מ טויבש, נתקשיתי ...
מלבד זה, המחבר מביא מחז"ל שהלווה ע"מ שלא לפרוע כיסופא אית לי', ומציין לגמ' כתובות ומס' הדף מטושטש. לע"ע לא הצלחתי לאתר פתגם זה. מישהו יכול לכוון?
וכאן לא הוי כהיזק ניכר משום דנהי דהפקעת הלואתו מותר מ"מ כיסופא מיהו אית לי' וכדאמרינן בכתובות ק"ז (?) בלוה ע"מ שלא לפרוע (!) מכ"ש בהפקעת הלואת גוי

עיין כתובות דף ק"ח (ע"א ותחילת ע"ב).

פרנצויז
הודעות: 571
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי פרנצויז » ה' יוני 21, 2018 8:18 pm

בדיעבד כתב:בחיבורו של קרני ראם לרא"מ טויבש, נתקשיתי בקטע זה בהל' ת"ת. מלה אחת שורה האחרונה קשה לקרוא.
...
גם הוא מזכיר דעת ראשונים "ידוע" שתפיסה מהני בגרמא בנזקין, שיטה זה לא הצלחתי לאתר, האחרונים מביאים דעת הריב"ש שבקלב"מ שחייב בד"ש, אי תפס ל"מ מני'. אבל עי' יש"ש ב"ק פ"ו סי' ו נוקט בפשיטות שלא מועיל תפיסה בנזקי דרמא ומחלק בין גרמא לקלב"מ.
אני מעריך כל עזרה בפיענוח ואיתור.
...
והנה גרמא בניזקין קיי"ל דחייב בדיני שמים וכבר ידוע דעת הראשוני' דכל היכא דהוי גרמא בניזקין מהני תפיסה (!) וכמ"ש ב??? ועיין ש"ך סי' ק"ח (ך"ח?) ויבואר במ"א באורך

עיין ש"ך חו"מ סי' כ"ח ס"ק ב' שהביא את היש"ש הנ"ל.
ומה שנזכר כאן דעת הראשונים, עיין חידושי רעק"א הנדפסים על גליון השו"ע שם חו"מ סי' כ"ח (על הש"ך הנ"ל) שכותב שדין זה תלוי באשלי רברבי במחלוקת הראשונים עיי"ש, (והובא שם בפתחי תשובה ס"ק ו').

ההוא דאמר
הודעות: 1361
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

פיענוח כת"י א' מרבני ארה"ב

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ו' יוני 22, 2018 2:09 pm

ערש"ק שלום וברכה,
עמלתי בימים האחרונים על פיענוח כת"י של א' מרבני ארה"ב באותם הימים.
אודה על עזרתכם, בפיענוח אחרון.
ומהנהלת הפורום, אבקש נא להמתין באיחוד הדברים, עד שנגלה את הצפנת פענח. בתודה מראש על ההתחשבות.

ההוא דאמר
הודעות: 1361
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: פיענוח כת"י א' מרבני ארה"ב

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ו' יוני 22, 2018 2:10 pm

ומה שהעיר כת"ר מפר העלם שאין זמנו קבוע, כבר קדמו בעולת שלמה [זבחים קד, ב]. וכבר אמרתי כ"ז לפני שנים, ומצאתי שם כל הנ"ל אח"כ.
ואם הייתי חפץ להכנס בדיוקים הייתי אומר, שמשכחת טומאה היוצאה [מ]גופה שלא הותרה טומאה בנשרפין, היינו בעור וטומאת נגעים, ואחר שעובד נעשה ככלי, ומ"מ לולא הטומאה הי' שורף, כי בזה אין דין שפרשו לא יעלו ונשרף אבית הדשן וכעור? ע"ע? שאמרתי על התו' נדה שלנשרפין מדמינן, ואין נ"מ שם בין מחובר לפרוש.
קבצים מצורפים
אחד מרבני ארה''ב 1.png
אחד מרבני ארה''ב 1.png (267.97 KiB) נצפה 6901 פעמים

ההוא דאמר
הודעות: 1361
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: פיענוח כת"י א' מרבני ארה"ב

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ו' יוני 22, 2018 2:11 pm

ועיין כ"מ פי"א ממעשה הקרבנות [ה"ג], שגם בנשרפין יש דין כל שבכליל, משמע שדין כליל לבית הדשן, ועיין לח"מ שם, ויד הלוי שעל? סהמ"צ ?? וצ"ע.

אני בעניותי לא מצאתי ספר 'יד הלוי' על סהמ"צ באוצר.
ובמידה שיש כזה ספר, איזו מצוה מדובר.
קבצים מצורפים
אחד מרבני ארה''ב 2.png
אחד מרבני ארה''ב 2.png (75.07 KiB) נצפה 6911 פעמים

ההוא דאמר
הודעות: 1361
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: פיענוח כת"י א' מרבני ארה"ב

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ו' יוני 22, 2018 2:13 pm

ועיין גגין לא נתקדשו [פסחים פה, ב] ומ"מ שורפין בגגותיהן. והקשתי זה לפני הגאון רמ"ש ז"ל, ותירצתי עפ"י הראב"ד תמיד ל' ורידב"ז בתשובה רנ"ד, שרק גגין שהיו בעת קדוש לא נתקדשו, אבל אשר בנו אח"כ לא גרעי מאויר, ועיין רש"א? מכות י"ב [ע"א] ורטב"א? ל' שצע"ג.

להוי ידוע, כי למרות שמשמע שמדובר ברשב"א, אבל אין רשב"א על מכות י"ב.
קבצים מצורפים
אחד מרבני ארה''ב 3.png
אחד מרבני ארה''ב 3.png (202.98 KiB) נצפה 6911 פעמים

מה שנכון נכון
הודעות: 8946
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: פיענוח כת"י א' מרבני ארה"ב

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ו' יוני 22, 2018 2:16 pm

וכעור? ע"ע?

וכעור עגלה ערופה (עי' תוס' נדה נה ע"א ד"ה שמא).
ויד הלוי שעל? סהמ"צ ??

https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?19074&
https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?157074&
ל"ת קל"ט.
ועיין רש"א? מכות י"ב [ע"א] ורטב"א?
רש"א הוא מהרש"א.
אולי הכוונה לשו"ת הרשב"א סי' ל"ד.

ההוא דאמר
הודעות: 1361
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: פיענוח כת"י א' מרבני ארה"ב

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ו' יוני 22, 2018 2:35 pm

מה שנכון נכון כתב:
וכעור? ע"ע?

וכעור עגלה ערופה (עי' תוס' נדה נה ע"א ד"ה שמא).
ויד הלוי שעל? סהמ"צ ??

https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?19074&
https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?157074&
ל"ת קל"ט.
ועיין רש"א? מכות י"ב [ע"א] ורטב"א?
רש"א הוא מהרש"א.
אולי הכוונה לשו"ת הרשב"א סי' ל"ד.


כל פעם עומד אני נפעם מחדש, על שליטתו של הרב מה שנכון נכון, בכל נושא ועניין, מלבד הגאונות בפיענוח כת"י קשים, שאני נעזר ממנו בתמידות, מלבד זה השליטה בספר התורני.
יה"ר שימלא הי"ת כל משאלותיו לטובה ולברכה. אכי"ר.

ההוא דאמר
הודעות: 1361
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ו' יוני 22, 2018 2:37 pm

ובזה אנחנו מסיימים בעזהי"ת:
וצ"ע אם דין במה לבית הדשן, שאז אולי שייך הדין של פרשו. וגם בפסולין שעל המזבח צ"ע בפרשו אם ירצו. וכבר פלפלתי בזה, אם לדעת התו' חולין [קיז, א ד"ה הוא] ובכורות [כו, א ד"ה תולש] שבעור אין בכלל מעילה רק מדרבנן, גם מחיים כלאחר שחיטה, ומ"מ בצמר עולה הלא יש מעילה מדאורייתא כפסחים ל"ג [ע"א] ועוד. וע"כ כמו קרניים ושופר של עולה שבר"ה כ"ח [ע"א] שמחובר יעלה, א"כ ראי' שעור ג"כ קדוש שבפסול יעלה לכה"פ במחובר, וכ"ש אי גם בפריש, וצ"ע.
ועיין כ"מ פי"א ממעשה הקרבנות [ה"ג], שגם בנשרפין יש דין כל שבכליל, משמע שדין כליל לבית הדשן, ועיין לח"מ שם, ויד הלוי שעל סהמ"צ ל"ת קל"ט, וצ"ע.
ועל המלמ"ל פ"ג מכלי המקדש [?????] הצרכתי עיון גדול בהערתו על רש"י סנהדרין, שהלא צרעת לא טומאת כלים היא רק כמו שרץ ונבלה ופשוט. ובס חנוכה דלא משכחת תקרובת שאסור וטומאת עצמו שכשרץ.

להוי ידוע, כי חפשתי רבות!!! בכל דברי המשנה למלך, בהתייחסותו לרש"י בסנהדרין, והעלתי חרס בידי.
ואולי אין הכוונה באמת למשנה למלך.
קבצים מצורפים
פיענוח כת''י 4.png
פיענוח כת''י 4.png (72.14 KiB) נצפה 6885 פעמים

מה שנכון נכון
הודעות: 8946
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ו' יוני 22, 2018 2:40 pm

צ"ל מביאת מקדש. פ"ג הי"ז.

מרדכי וינטרויב
הודעות: 307
הצטרף: ב' דצמבר 09, 2013 7:19 pm

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי מרדכי וינטרויב » א' יולי 01, 2018 6:33 pm

מאיר חכמים כתב:
נשלם פי' זה שנת הד"ר בהונין
בחדש אדר כ"ד ימים בן(?) יום ששי


בו

הולך בטל
הודעות: 92
הצטרף: ב' מאי 05, 2014 9:12 pm

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי הולך בטל » ה' יולי 05, 2018 8:04 am

צילום כתי''ק זה הוא מתוך חיבור גדול שהתגלגל לאחרונה אל ידידי,
ורשום בראשו שהם חידושי תורה מהגה''ק בעל הברוך טעם,
ונרשם ע''י חתנו הגה''ק רבי חיים מצאנז.
השאלה היא שהכתב לא נראה דומה לכת''י של הדברי חיים
אולי בצעירותו כן היה לו כתב אחרת?
אולי זה מאחד משאר חתניו של הברוך טעם וטעה הכותב וכתב שזה מהדברי חיים?
אם יש לאחד מהחברים איזה פענוח בזה או השוואה ממקום אחר יהיה זה לנו לטובה גדולה.

בתודה מראש!
קבצים מצורפים
WIN_20180705_005142.JPG
WIN_20180705_005142.JPG (106.3 KiB) נצפה 6682 פעמים
WIN_20180705_005142.JPG
WIN_20180705_005142.JPG (106.3 KiB) נצפה 6682 פעמים

לוצאטי
הודעות: 516
הצטרף: א' נובמבר 07, 2010 1:41 pm

עזרה בפיענוח כת"י

הודעהעל ידי לוצאטי » א' יולי 29, 2018 5:37 pm

ירושלמי כ"י וטיקן 133, ברכות ריש פ"ו.
בין השורות יש מילה שאינני מצליח לפענח ('שהם'?). תודה למסייעים
קבצים מצורפים
‏‏לכידה.JPG
‏‏לכידה.JPG (107.83 KiB) נצפה 6482 פעמים

הוד_והדר
הודעות: 1566
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי הוד_והדר » ו' אוגוסט 10, 2018 8:33 am

20180810_012745.png
20180810_012745.png (465.35 KiB) נצפה 6122 פעמים
בשורה הראשונה: "להגר שבא לקבלו ש.... רק על תורה שבכתב"

מה לדעתכם כתוב שם, לא יכולתי לפענח תיבה זו

ההוא דאמר
הודעות: 1361
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ו' אוגוסט 10, 2018 9:44 am

יתכן, על פי המשך הדברים - "שאלו".

ארזי הלבנון
הודעות: 940
הצטרף: ו' דצמבר 09, 2016 1:34 pm

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי ארזי הלבנון » ו' אוגוסט 10, 2018 11:42 am

מה פענוח המסומן בכחול?
קבצים מצורפים
IMG-20180810-WA0005.jpg
IMG-20180810-WA0005.jpg (178.68 KiB) נצפה 6113 פעמים

שבע
הודעות: 1056
הצטרף: ג' יוני 14, 2011 10:22 am

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי שבע » ו' אוגוסט 10, 2018 2:08 pm

שתורתינו הקדושה

ארזי הלבנון
הודעות: 940
הצטרף: ו' דצמבר 09, 2016 1:34 pm

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי ארזי הלבנון » ש' אוגוסט 11, 2018 9:51 pm

שבע כתב:שתורתינו הקדושה

יישר כח גדול
תודה רבה

הרע במיעוטו
הודעות: 457
הצטרף: ש' דצמבר 10, 2016 10:22 pm
מיקום: ישראל
שם מלא: אופנהיימר

Re: עזרה בפיענוח כת"י

הודעהעל ידי הרע במיעוטו » א' אוגוסט 12, 2018 12:11 am

לוצאטי כתב:ירושלמי כ"י וטיקן 133, ברכות ריש פ"ו.
בין השורות יש מילה שאינני מצליח לפענח ('שהם'?). תודה למסייעים

כת"י זה גורס שחוקין במקום ששחוקין הן א"כ מסתבר שיש כאן השלמה מאוחרת שיהו שחוקין

עתניאל בן קנז
הודעות: 1552
הצטרף: ד' מאי 22, 2013 8:27 pm

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי עתניאל בן קנז » א' אוגוסט 12, 2018 2:00 am

הוד_והדר כתב:
20180810_012745.png
בשורה הראשונה: "להגר שבא לקבלו ש.... רק על תורה שבכתב"

מה לדעתכם כתוב שם, לא יכולתי לפענח תיבה זו

אולי 'שיטול'

לוצאטי
הודעות: 516
הצטרף: א' נובמבר 07, 2010 1:41 pm

Re: עזרה בפיענוח כת"י

הודעהעל ידי לוצאטי » א' אוגוסט 12, 2018 3:32 pm

הרע במיעוטו כתב:
לוצאטי כתב:ירושלמי כ"י וטיקן 133, ברכות ריש פ"ו.
בין השורות יש מילה שאינני מצליח לפענח ('שהם'?). תודה למסייעים

כת"י זה גורס שחוקין במקום ששחוקין הן א"כ מסתבר שיש כאן השלמה מאוחרת שיהו שחוקין

אעיין בזה. תודה

ההוא דאמר
הודעות: 1361
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

בקשת פיענוח בכתב יד = מלפני כמאתיים שנה

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' אוגוסט 22, 2018 2:06 pm

אודה לפיענוח מהיר של ב' מילים המסומנות בכת"י.
"ואף כאן הדין הוא כן דאימת יחול הקנין לר"מ בעת הנשואין הא אז הוא ידו כידה ואין בידו להתנות, והדברים האלו הם נכונים ...... בעצמותיהן?, ובזה צדקו דברי הרי"ף ז"ל והתוספות והרא"ה".
ומהנהלת הפורום אבקש חבי כמעט רגע.
קבצים מצורפים
כתב יד הטעון בירור.png
כתב יד הטעון בירור.png (570.8 KiB) נצפה 5820 פעמים
נערך לאחרונה על ידי ההוא דאמר ב ד' אוגוסט 22, 2018 3:20 pm, נערך 2 פעמים בסך הכל.

עובדיה חן
הודעות: 1090
הצטרף: א' מאי 21, 2017 7:27 am

Re: בקשת פיענוח ב' מילים בכתב יד

הודעהעל ידי עובדיה חן » ד' אוגוסט 22, 2018 2:16 pm

נראה כאילו מצטט איזה ספר

ההוא דאמר
הודעות: 1361
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: בקשת פיענוח ב' מילים בכתב יד

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' אוגוסט 22, 2018 2:17 pm

לאחר מכן בהמשך הדברים:
ואי קשיא הא התוספות כתבו ריש פירקין (ד"ה כדרב כהנא) ד"ר ינאי אמרינן למ"ד אין אדם מתנה על דשב"ל ומשמע דלמ"ד אדם מתנה אתי שפיר, וא"כ לא שייך למימר מה שכתבתי לעיל, מלבד דיש לומר דדברי התוספות"

הרעיון סובב והולך סביב רבי ינאי, אולם מהו הפיענוח המדוייק?
קבצים מצורפים
כתב יד הטעון בירור 2.png
כתב יד הטעון בירור 2.png (673.76 KiB) נצפה 5815 פעמים

ההוא דאמר
הודעות: 1361
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: בקשת פיענוח ב' מילים בכתב יד

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' אוגוסט 22, 2018 2:18 pm

עובדיה חן כתב:נראה כאילו מצטט איזה ספר


ייש"כ. אבל אינו נראה כ"כ.

ההוא דאמר
הודעות: 1361
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: בקשת פיענוח בכתב יד

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' אוגוסט 22, 2018 2:30 pm

קטע מספר 3
ומה שהקשינו לעיל בדברי הרי"ף והמהרש"א יש ליישב בענין אחר, והוא דהנה זה וודאי אמת .... הדברים בתוספות דכת' דלא ס"ל הך תירוץ דיש לו עיקר כול', והנה י"ל בגמרא למאי דמסקינן דרב הוא ס"ל בדאורייתא תנאי
קבצים מצורפים
כתב יד הטעון בירור 3.png
כתב יד הטעון בירור 3.png (469.71 KiB) נצפה 5811 פעמים

שבע
הודעות: 1056
הצטרף: ג' יוני 14, 2011 10:22 am

Re: בקשת פיענוח בכתב יד = מלפני כמאתיים שנה

הודעהעל ידי שבע » ד' אוגוסט 22, 2018 3:23 pm

דנ[י]כרין

ההוא דאמר
הודעות: 1361
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: בקשת פיענוח בכתב יד = מלפני כמאתיים שנה

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' אוגוסט 22, 2018 4:06 pm

שבע כתב:דנ[י]כרין


יפה,
יישר כח. [אגב סיומת השורה היא בתוספות דכת[ובות]
מחכה לפיענוח שאר הדברים.
ואולי הרב מה שנכון נכון, יבוא ויגלה לנו צפונות.

זסבה
הודעות: 191
הצטרף: ג' דצמבר 21, 2010 6:08 pm

Re: בקשת פיענוח בכתב יד = מלפני כמאתיים שנה

הודעהעל ידי זסבה » ד' אוגוסט 22, 2018 4:57 pm

אם תדפדף בהכת"י, תמצא עוד פעם ביטוי זה, ותוכל להסתייע משם.
לפעמים מסיים מילתא בביטוי 'בעיא צילותא וצילתא'

לב האבן
הודעות: 227
הצטרף: ג' אוקטובר 29, 2013 3:03 am

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי לב האבן » ה' ספטמבר 06, 2018 11:12 pm

Untitledw.png
Untitledw.png (572.93 KiB) נצפה 4847 פעמים


?

שבע
הודעות: 1056
הצטרף: ג' יוני 14, 2011 10:22 am

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי שבע » ה' ספטמבר 06, 2018 11:28 pm

דהדבר

לב האבן
הודעות: 227
הצטרף: ג' אוקטובר 29, 2013 3:03 am

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי לב האבן » ו' ספטמבר 07, 2018 10:12 am

תודה רבה! ותכתב ותחתם לשנה טובה עם כל קהל עדת ישראל.

אורייתא!
הודעות: 546
הצטרף: ו' אפריל 29, 2011 4:31 pm

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי אורייתא! » ג' אוקטובר 02, 2018 11:27 pm

כתב יד בגב כריכת כתב יד.
אשמח לפענוח תודה רבה.
קבצים מצורפים
2.jpg
2.jpg (35.64 KiB) נצפה 4504 פעמים

שבע
הודעות: 1056
הצטרף: ג' יוני 14, 2011 10:22 am

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי שבע » ג' אוקטובר 02, 2018 11:52 pm

הכתיבה איטלקית

בשורה השלישית:
טוביה אהרן שלמה מנחם

ועל פי זה ניתן לפענח את תחלת השורה השניה
(והאותיות הראשונות של השורה הראשונה)

כל השאר בלועזית

ההוא דאמר
הודעות: 1361
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי ההוא דאמר » א' אוקטובר 07, 2018 1:50 pm

אודה למי שנדבו ליבו רוחו, לפענח את תמונת כתב ידו של רבי יעקב ישראל אלגזי - הארעא דרבנן.
בקישור המצו"ב לספר הזכרון viewtopic.php?f=7&t=38342&start=100#p490502
במידה וירצה שאשלח לו את התמונות באישי אעשה זאת [הגם שניתן להעתיק תמונה].

בתודה מראש,
הה"ד

אורייתא!
הודעות: 546
הצטרף: ו' אפריל 29, 2011 4:31 pm

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי אורייתא! » ד' אוקטובר 10, 2018 12:52 am

שבע כתב:הכתיבה איטלקית

בשורה השלישית:
טוביה אהרן שלמה מנחם

ועל פי זה ניתן לפענח את תחלת השורה השניה
(והאותיות הראשונות של השורה הראשונה)

כל השאר בלועזית

יש"כ גדול.

בריושמא
הודעות: 586
הצטרף: ה' אוקטובר 07, 2010 1:32 pm

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי בריושמא » ד' אוקטובר 10, 2018 8:36 am

השורה האחרונה בלועזית היא:
Emanulo V Anav
כנראה עמנואל מן הענוים.

ולפניה כתוב:
Tobias Arnolo Salomono
כלומר: טוביה אהרן שלמה.

לבי במערב
הודעות: 970
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי לבי במערב » ד' אוקטובר 10, 2018 2:54 pm

הוד_והדר כתב:בשורה הראשונה: "להגר שבא לקבלו ש.... רק על תורה שבכתב"
מה לדעתכם כתוב שם, לא יכולתי לפענח תיבה זו

לפענ"ד הפענוח הוא "ששמ'"*, ומתאים יותר להמשך הענין.
______________________________
*) ואפשר לפרשו בשנים: "ששמר", או "ששמע".

חיי נר
הודעות: 328
הצטרף: ב' פברואר 01, 2016 3:09 pm

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי חיי נר » ב' אוקטובר 22, 2018 4:08 pm

אשמח לקבל את עזרת חברי הפורם בפענוח הכת"י שעל הספר
בתודה מראש
זה הספר..? קיבלתי בתורת ירושה מאבי? ....... הגאון .......
20180705_132216.jpg
20180705_132216.jpg (1.83 MiB) נצפה 3977 פעמים


חזור אל “לשכת הסופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 5 אורחים

cron