מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

עזרה בפענוח כתבי יד

שיח עורכי ספרים והעוסקים במלאכת הקודש. שאלות, הצעות, עזרה בקריאת כת"י, פתרון וסיוע לבעיות טכניות הקשורות בהפעלת המחשב והתכנות הנלוות
אוהב ספרים
הודעות: 160
הצטרף: ב' ינואר 16, 2012 8:04 am

Re: בקשת עזרה בפיענוח כת"י

הודעהעל ידי אוהב ספרים » א' יוני 03, 2012 11:35 pm

כרם כתב:1.
שכל משרתיו שמינה על כל דבר ודבר, לא יעשו עול

2. במסתרי'.


תודה רבה

אוהב ספרים
הודעות: 160
הצטרף: ב' ינואר 16, 2012 8:04 am

Re: בקשת עזרה בפיענוח כת"י

הודעהעל ידי אוהב ספרים » ב' יוני 04, 2012 12:34 am

הוספה חדשה

וכוונתה לסלק הקלפה מהקדושה, וע"כ אמר שדומ' לחטה
שאם לא תסלק הקלפה תעשה פת קיבר קרי ביה פת
קֵבַר, שיתחבר בך החט ויוליכך[ אל הקבר.
קבצים מצורפים
4v-5r.jpg
4v-5r.jpg (44.12 KiB) נצפה 6577 פעמים

אוהב ספרים
הודעות: 160
הצטרף: ב' ינואר 16, 2012 8:04 am

Re: בקשת עזרה בפיענוח כת"י

הודעהעל ידי אוהב ספרים » ב' יוני 04, 2012 1:45 am

בב' הצדדים כתוב 2 דברים, ולא ידעתי פיענוחו, האם יש מי שיודע פשר דבר
קבצים מצורפים
1r.jpg
1r.jpg (128.14 KiB) נצפה 6568 פעמים

אוהב ספרים
הודעות: 160
הצטרף: ב' ינואר 16, 2012 8:04 am

Re: בקשת עזרה בפיענוח כת"י

הודעהעל ידי אוהב ספרים » ב' יוני 04, 2012 10:07 pm

הוספה חדשה - יום שני

והיינו לפתח בית המדרש חטאת רובץ
ואמנם יש להקשות ממה שהיה אומ'
ר' שמעון בן גמליאל כל מי שאין
תוכו כבברו אל יכנס לבית המדרש
.... זה בלומד תורה שלא לשמה
אבל ב..... העונות לא.


'כבברו', מן הסתם טעות הסופר וצריך לומר כברו.
8v-9r.jpg
8v-9r.jpg (77.25 KiB) נצפה 6543 פעמים

אוהב ספרים
הודעות: 160
הצטרף: ב' ינואר 16, 2012 8:04 am

Re: בקשת עזרה בפיענוח כת"י

הודעהעל ידי אוהב ספרים » ג' יוני 05, 2012 12:40 am

הוספה חדשה ב - יום שני בהעלתך

9v-10r.jpg
9v-10r.jpg (145.86 KiB) נצפה 6541 פעמים


כי מטעים טענותיו ומראה לו שאין
כוונתו להחטיאו אדרבה שחפץ
שישמור מצותו ית' ואינו אלא כדי
להכשילו. בא וראה שאין מתועב
בעיניו ית' כמו הגס רוח שנאמ'
תועבת ה' כל גבה לב, והיצר
מראה לאדם [...] משתמר מכמה
עבירות כגון לא יקיים דברו באומרו איש כמוני יפר בריתו אנא תוליך חרפתך, עוד לא יגזול ולא יחמוס לשום אדם כדי לשמור ערכו ומעלתו שהוא חשוב בעיני הבריות
וכן שאר הדברים של [.....] מי שיש לו גאוה ניצול מהם, זאת היא מתחבולות הייצר
[.....] באדם לגיהנם, כי אף אם נודה [......] מכל מה שאומר להם היצר צריך ג"כ
שיודה שעושה הדברי' ההם לתכלית גרוע לא לשם שמים, והלא הירא את ה' נשמר מכל
דברים ההם והוא [...] לפניו ית' והגאה מתועב בעיניו, ומוטב לאדם להתרחק מן
היועצו עפ"י דרכו כי מראה היותו אוהבו והוא שונא אותו

כרם
הודעות: 738
הצטרף: ב' אוגוסט 01, 2011 11:48 pm

Re: בקשת עזרה בפיענוח כת"י

הודעהעל ידי כרם » ג' יוני 05, 2012 12:52 am

2 שורות האחרונות בהוספה הראשונה:

ויתכן זה בלומד תורה שלא לשמה
אבל בעינין העונות לא.

כרם
הודעות: 738
הצטרף: ב' אוגוסט 01, 2011 11:48 pm

Re: בקשת עזרה בפיענוח כת"י

הודעהעל ידי כרם » ג' יוני 05, 2012 1:02 am

אוהב ספרים כתב:הוספה חדשה ב - יום שני בהעלתך

9v-10r.jpg


כי מטעים טענותיו ומראה לו שאין
כוונתו להחטיאו אדרבה שחפץ
שישמור מצותו ית' ואינו אלא כדי
להכשילו. בא וראה שאין מתועב
בעיניו ית' כמו הגס רוח שנאמ'
תועבת ה' כל גבה לב, והיצר
מראה לאדם שבו משתמר מכמה
עבירות כגון [אם] לא יקיים דברו באומרו איש כמוני יפר בריתו אנא תוליך חרפתך, עוד לא יגזול ולא יחמוס לשום אדם כדי לשמור ערכו ומעלתו שהוא חשוב בעיני הבריות
וכן שאר הדברים של חרפה מי שיש לו גאוה ניצול מהם, זאת היא מתחבולות הייצר
שדוחין האדם לגיהנם, כי אף אם נודה שניצול מכל מה שאומר להם היצר צריך ג"כ
שיודה שעושה הדברי' ההם לתכלית גרוע לא לשם שמים, והלא הירא את ה' נשמר מכל
דברים ההם והוא לחן לפניו ית' והגאה מתועב בעיניו, ומוטב לאדם להתרחק מן
היועצו עפ"י דרכו כי מראה היותו אוהבו והוא שונא אותו

אוהב ספרים
הודעות: 160
הצטרף: ב' ינואר 16, 2012 8:04 am

Re: בקשת עזרה בפיענוח כת"י

הודעהעל ידי אוהב ספרים » ג' יוני 05, 2012 1:58 am

הוספה חדשה ג - ב בהעלתך

דע שקודם שחטא אדם היה העולם
גבוה ממה שהוא עתה [..'] מדרגות
ולקיומו מספיק לשמור מצוה א'
כי כן כל שמתעלה היא [מתיחד?]
מעין השלהבת שהולכת ומתקצרת
עד נקודה קטנה, וכשחטא דוד?
הוצרך להרבות לו מצות הן הם
שש מצות שנצטוו לו, אחר המבול
הוצרך להוסיף עו' מצוה א', בא
אברהם הוסיף לו מצוה אחרת כי
כך ידע הוא ית' שצריך לקיו' העולם
דע שכל מעש' בראש'
קבצים מצורפים
9v-10r.jpg
9v-10r.jpg (59.98 KiB) נצפה 6528 פעמים

אוהב ספרים
הודעות: 160
הצטרף: ב' ינואר 16, 2012 8:04 am

Re: בקשת עזרה בפיענוח כת"י

הודעהעל ידי אוהב ספרים » ג' יוני 05, 2012 2:47 am

הוספה חדשה ד - ב בהעלתך
10v-11r.jpg
10v-11r.jpg (37.33 KiB) נצפה 6519 פעמים


עכ"ז היה מברר האוכל בעצמו ומחזיק בו שכלו ומוליד בו
חכמה יתירה עלתה [....] והשאר נשאר מחולק באברים.

כרם
הודעות: 738
הצטרף: ב' אוגוסט 01, 2011 11:48 pm

Re: בקשת עזרה בפיענוח כת"י

הודעהעל ידי כרם » ג' יוני 05, 2012 2:49 am

חכמה יתירה על חכמתו, והשאר נשאר מחולק באברים,

אוהב ספרים
הודעות: 160
הצטרף: ב' ינואר 16, 2012 8:04 am

Re: בקשת עזרה בפיענוח כת"י

הודעהעל ידי אוהב ספרים » ו' יוני 08, 2012 2:04 am

הוספה חדשה - ה בהעלתך

31v-32r.jpg
31v-32r.jpg (138.18 KiB) נצפה 6469 פעמים

ואם תרצה לראות ראיות סי' טוב
הראייה שדוד בתחלה התפלל על השגגות דכתיב שגיאות מי יבין
ואח"כ על הזדונות דכתיב גם מזדים
חשוך עבדך ואח"כ אל יש..... כי אז
מידם אלו העבירות חזקות זה
היא לשון אורח חיים בר"ה דף
שצ"ח ואומר דבתחילה צריך
לבקש דבר מועט ואח"כ דבר
יותר גדול כמו שאמרנו
לעיל ומביא עוד ראהייה? אחרת
[.....] משל [...] בתחלה הגויים
הללו היודעים לבקש על הפתח אומרים תן לי מעט מים ונותנים לו
מעט בצל ונותנים לו בצל בלא פיתא נסיב ליבא כך הצדיקים
יודעי' לרצות בוראם וכו'.

כרם
הודעות: 738
הצטרף: ב' אוגוסט 01, 2011 11:48 pm

Re: בקשת עזרה בפיענוח כת"י

הודעהעל ידי כרם » ו' יוני 08, 2012 11:33 am

בשורה 2, בכת"י בטעות: התתפל, ותוקן על נכון: התפלל.

שורה 4: חשוך עבדך ואח"כ אל י(ש)משלו בי אז
שורה 5: אי(ד)[ת]ם אלו העבירות חזקות זה

בשורה 10: רא(ה)ייה.
שורה 11: ועושה משל הלז בתחלה הגויים

אוהב ספרים
הודעות: 160
הצטרף: ב' ינואר 16, 2012 8:04 am

Re: בקשת עזרה בפיענוח כת"י

הודעהעל ידי אוהב ספרים » ו' יוני 08, 2012 5:47 pm

הוספה חדשה א - עש"ק

[i]כדי שיצטער צער המיתה ובשבילה מעלין אתו, ולכן
אין לשאול מה חטאו התינוקות שמתי' בעריסתן וגם מאות'
שיש להם דעת יתירה, כמ"ש תכבסני ומשלג אלבין, ואין לנו לבן
עז משלג ...... דוד ... .... .... לובן בהיר זך[?] משלג

17v-18r.jpg
17v-18r.jpg (59.77 KiB) נצפה 6443 פעמים

אוהב ספרים
הודעות: 160
הצטרף: ב' ינואר 16, 2012 8:04 am

Re: בקשת עזרה בפיענוח כת"י

הודעהעל ידי אוהב ספרים » ו' יוני 08, 2012 10:20 pm

הוספה ב עש"ק

1v-2r.jpg
1v-2r.jpg (155.05 KiB) נצפה 6439 פעמים


הבורא ית' הכל עשה כדי שיראו מלפניו ע"כ למען ילמד כל אדם לירא
אותו ית' צוה ואמר שום תשים עליך מלך, וידוע
דמלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא, וכל מי שיש בו מעט דעת
יעשה ההפרש כראוי ביניהם [...] כיצד מלך ב"ו יפקיד
פקידים על כל מדינות ועיירות מלכותו איש איש

אוהב ספרים
הודעות: 160
הצטרף: ב' ינואר 16, 2012 8:04 am

Re: בקשת עזרה בפיענוח כת"י

הודעהעל ידי אוהב ספרים » ו' יוני 08, 2012 10:22 pm

הוספה ג

2.jpg
2.jpg (50.57 KiB) נצפה 6438 פעמיםמהתרשלותו ויחדל, וכיוצא בו רבים הובאו[?] בדרז"ל

אוהב ספרים
הודעות: 160
הצטרף: ב' ינואר 16, 2012 8:04 am

Re: בקשת עזרה בפיענוח כת"י

הודעהעל ידי אוהב ספרים » ו' יוני 08, 2012 10:24 pm

הוספה ד

3v-4r.jpg
3v-4r.jpg (97.76 KiB) נצפה 6438 פעמיםבשעת הנאתן, אמר נראין בלשון רבים לפי שהם הכחות הנ"ל
בשעת הנאתן לפי שכל חפצם אינו אלא להחטיא כי בזה
תסתלק הקדושה, ומהרושם שנשאר ממנה הם הזוני'[?] וכלם
מראין לאדם שעצותיהם טובות, ושאין דעתם להעבירו על דת

אוהב ספרים
הודעות: 160
הצטרף: ב' ינואר 16, 2012 8:04 am

Re: בקשת עזרה בפיענוח כת"י

הודעהעל ידי אוהב ספרים » ו' יוני 08, 2012 10:27 pm

הוספה ה

4v-5r.jpg
4v-5r.jpg (77.6 KiB) נצפה 6438 פעמים


ואם ישמע לו הוא שונאו, [....] כי מצינו שהיה מתראה אצל
החכמים ועושה להם רצונם, לפי ששמח הוא כשהוא מנוצח

אוהב ספרים
הודעות: 160
הצטרף: ב' ינואר 16, 2012 8:04 am

Re: בקשת עזרה בפיענוח כת"י

הודעהעל ידי אוהב ספרים » ו' יוני 08, 2012 10:29 pm

הוספה ו

8v-9r.jpg
8v-9r.jpg (63.28 KiB) נצפה 6438 פעמים


המנוול הזה לב"ה אם יהיה כאבן נמוח ואם יהיה כברזל יתפוצץ
ולכן כל אדם משולח[?] שאין דעתו נוטה כלל לעבודתו
ית' יכוף יצרו ליכנס בבית המדרש ויטה לבו לשמוע

אוהב ספרים
הודעות: 160
הצטרף: ב' ינואר 16, 2012 8:04 am

Re: בקשת עזרה בפיענוח כת"י

הודעהעל ידי אוהב ספרים » ו' יוני 08, 2012 10:31 pm

הוספה ז

9v-10r.jpg
9v-10r.jpg (97.04 KiB) נצפה 6438 פעמים


דע שקודם שחטא אדם היה העולם
גבוה ממה שהוא עתה יד' מדרגות
ולקיומו מספיק לשמור מצוה א'
כי כן כל שמתעלה היא מתיחד[?]
מעין השלהבת שהולכת ומתקצרת

אוהב ספרים
הודעות: 160
הצטרף: ב' ינואר 16, 2012 8:04 am

Re: בקשת עזרה בפיענוח כת"י

הודעהעל ידי אוהב ספרים » ו' יוני 08, 2012 10:34 pm

הוספה ח

14v-15r.tif
14v-15r.tif (438.73 KiB) נצפה 6438 פעמים


קרואי' מתים, והתורה השיבה יביא אשם וכו' לפי שאינו מתיישב
בדעתה שיחטא האדם בודאי, אבל יעמוד תמיד ב[...] ופחד
פן יחטא, וכשהוא מסופק מביא אשם תלוי, וכן אמ' ר' אליעזר

אוהב ספרים
הודעות: 160
הצטרף: ב' ינואר 16, 2012 8:04 am

Re: בקשת עזרה בפיענוח כת"י

הודעהעל ידי אוהב ספרים » ו' יוני 08, 2012 10:38 pm

הוספה ט

15v-16r.tif
15v-16r.tif (348.75 KiB) נצפה 6438 פעמים


שאם יכו שני בני אדם אחד לבוש ואחד ערום
יכאב יותר הערום מהמלבוש כך יכאב
יותר הנפש חוץ מהגוף ממה שיכאב בתוך
הגוף, ולפי זה אין צורך למשל החגר[?] [...]
אלא בשביל עצבונא דבשרא הוא חלק הנפש שנשאר
דבוק בגוף מעין השתן שנשאר דבוק בכלי אחרי
שפינוהו.

אוהב ספרים
הודעות: 160
הצטרף: ב' ינואר 16, 2012 8:04 am

Re: בקשת עזרה בפיענוח כת"י

הודעהעל ידי אוהב ספרים » ו' יוני 08, 2012 11:04 pm

הוספה י

1.tif
1.tif (280.01 KiB) נצפה 6438 פעמים


שלא יצליחו מעשיהם כדמות שור הואי' ואין לו כח, אבל
גבר תחלת[?] מעשיהם ממחרת שהיה אחר הזמן, אמנם החמור

אוהב ספרים
הודעות: 160
הצטרף: ב' ינואר 16, 2012 8:04 am

Re: בקשת עזרה בפיענוח כת"י

הודעהעל ידי אוהב ספרים » ו' יוני 08, 2012 11:05 pm

הוספה יאולפי שעשתה עם יש' במצרי' יותר מהראוי צעקו אל ה' ולקחה חלקו[?] כדכתי' אתן צאני נבחרה להיות קרבן ע"ג המזבח שחרית
ובין הערבים נכנס שומרם [...] במקומו הוא הכלב והוא עומד
קבצים מצורפים
2.tif
2.tif (885.9 KiB) נצפה 6063 פעמים

אוהב ספרים
הודעות: 160
הצטרף: ב' ינואר 16, 2012 8:04 am

Re: בקשת עזרה בפיענוח כת"י

הודעהעל ידי אוהב ספרים » ו' יוני 08, 2012 11:07 pm

הוספה יב

16v-17r.tif
16v-17r.tif (812.57 KiB) נצפה 6063 פעמים


נלך שהיו שונאיו או' לו מתי יבנה בית המקדש כאלו אומ' מתי
תמות ובנך יבנה ב"ה והוא או' להם וכו' [...] כמ"ש שואלי' היו לו השוכב עם אשת חבירו מה ענשו א"ל מיתתו בחנק ויש לו

צפנת פענח
הודעות: 112
הצטרף: ה' דצמבר 30, 2010 10:59 pm

פיענוח חתימה

הודעהעל ידי צפנת פענח » ג' יוני 19, 2012 11:06 pm

האם יוכל אחד מהחברים לפענח את החתימה ולזהותו, בתודה למפרע.
קבצים מצורפים
CCF06142012_0004 - Copy.jpg
CCF06142012_0004 - Copy.jpg (198.05 KiB) נצפה 6313 פעמים

יאיר
הודעות: 10406
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: פיענוח חתימה

הודעהעל ידי יאיר » ג' יוני 19, 2012 11:52 pm

מי שרוצה לראות את החתימה בגודל פורפורציונלי ילחץ על התמונה-קליק ימני ו"פתח תמונה".

כרם
הודעות: 738
הצטרף: ב' אוגוסט 01, 2011 11:48 pm

Re: פיענוח חתימה

הודעהעל ידי כרם » ד' יוני 20, 2012 12:07 am

אברהם חיים מייזל בהגאון מו"ה ... זלה"...
אב"ד דק"ק יאנוביץ

כך נראה לפום רהיטא

צפנת פענח
הודעות: 112
הצטרף: ה' דצמבר 30, 2010 10:59 pm

Re: פיענוח חתימה

הודעהעל ידי צפנת פענח » ד' יוני 20, 2012 12:41 am

בשורה השני' כתוב:

אב"ד דק' יאנוב יצ"ו

ונכתב בשנת תקי"ד

ומעתה יש לברר מי כיהן כרב ביאנוב בשנה ההוא.

בשורה הראשונה יש לספק שכתוב:

הקטן [משה?] [יצחק?] [אייזיק?] [זיידל?] בהגאון מ' ישראל זל"ה מצ"פ....

מי יכול לאשר?

צפנת פענח
הודעות: 112
הצטרף: ה' דצמבר 30, 2010 10:59 pm

Re: פיענוח חתימה

הודעהעל ידי צפנת פענח » ד' יוני 20, 2012 6:30 am

מלשון מליצי בהנכתב שם מקודם נראה מוכח דשם החותם הי' יצחק, לכן סבור שכתוב שם יצחק אייזיק.
ובכן מי יוכל לחכמני בזהותו של החותם רבי יצחק אייזיק אב"ד יאנוב נכתב ונחתם בסביבות שנת תקי"ד.
???

אוהב ספרים
הודעות: 160
הצטרף: ב' ינואר 16, 2012 8:04 am

[עזרה] פיענוח כתבי יד 2

הודעהעל ידי אוהב ספרים » ד' יוני 20, 2012 9:48 pm

וממה שצריך לדעת הוא כי
היצ"ר עם היותו אחד מתחלק לכמה
חלקי' כמספר העברות
וגם החלקי'
מתחלקי' וכל שהולך ומתרחק
משורשו הוא יותר קשה וטמא, דהראש'
הוא ריע לא רע כמו שיבא
ומתרשל ממנו קודם שיחטא
ואם האדם מרגיש מהתרשלותו
טוב לו, ואם אינו משגיח
בהתרשלותו אז מזדווג עמו
ועף ממנו שאין כוונתו
לנסותו אלא להחטיאו ולהפכו
לטבעו להסית גם הוא אחרים
ולעשות כמעשהו כמ"ש שקין
נעשה מלאך המות ק"ל שנה, וכן
למך משהמית קין. ולפי שה[....]'
הוא סיבה לאחרים, אמרו בפר'
החליל שכ"י הקדוש ברוך הוא מתחרט על
שעשאו, עם כי כתיב ביה וירא
אלקי' את כל אשר עשה והנה


005.jpg
005.jpg (74.42 KiB) נצפה 6428 פעמים

אוהב ספרים
הודעות: 160
הצטרף: ב' ינואר 16, 2012 8:04 am

בקשה 2

הודעהעל ידי אוהב ספרים » ד' יוני 20, 2012 9:50 pm

ולכן היו הראשוני' לותתין
החטה כי מעשה התחתונים
מ[...]ים העליונים, ובהיות גם


006.jpg
006.jpg (16.64 KiB) נצפה 6425 פעמים

חכם באשי
הודעות: 9985
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: [עזרה] פיענוח כתבי יד 2

הודעהעל ידי חכם באשי » ד' יוני 20, 2012 10:41 pm

בתמונה האחרונה, בשורה האחרונה אני קורא: מעשים העליונים.

חיס
הודעות: 1133
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: [עזרה] פיענוח כתבי יד 2

הודעהעל ידי חיס » ד' יוני 20, 2012 11:08 pm

כתב יד מאמרי התשובה מהרב המקובל אליעזר נחמן פואה בעל "מדרש בחדוש" ארנ"ן זצ"ל .יצא לאור עפ"י כת"י אלול תשנ"ג לונדון.

אוהב ספרים
הודעות: 160
הצטרף: ב' ינואר 16, 2012 8:04 am

Re: [עזרה] פיענוח כתבי יד 2

הודעהעל ידי אוהב ספרים » ה' יוני 21, 2012 12:12 am

חיס כתב:כתב יד מאמרי התשובה מהרב המקובל אליעזר נחמן פואה בעל "מדרש בחדוש" ארנ"ן זצ"ל .יצא לאור עפ"י כת"י אלול תשנ"ג לונדון.חיס, את הידענות שלך הגדולה כבר ידענו

יוסף שרייבער
הודעות: 277
הצטרף: ש' מרץ 12, 2011 11:51 pm

Re: פיענוח חתימה

הודעהעל ידי יוסף שרייבער » ג' יוני 26, 2012 5:23 pm

מישהו שלח לי,על ס' שנדפס בתחילת שנות הת"ק הספר היה שייך גם לר' יהודא אסאד, מי יכול לזהות את החותם?
קבצים מצורפים
pic1.jpg
pic1.jpg (252.64 KiB) נצפה 6188 פעמים
pic2.jpg
pic2.jpg (247.54 KiB) נצפה 6188 פעמים
pic3.jpg
pic3.jpg (237.33 KiB) נצפה 6188 פעמים

אוהב ספרים
הודעות: 160
הצטרף: ב' ינואר 16, 2012 8:04 am

Re: [עזרה] פיענוח כתבי יד 2

הודעהעל ידי אוהב ספרים » ד' יוני 27, 2012 2:24 am

הוספה חדשה ג חקת

שבאכילה ההיא היה בורר האוכל, ועם כי לא
היה בו פסולת כמו הפסולת המתהווה ממה שאנו
אוכלים, כי לא גרעו [... .ג"ע] מהמן שהיה נבלע


012.jpg
012.jpg (34.24 KiB) נצפה 6340 פעמים

שטיינער
הודעות: 235
הצטרף: ד' ינואר 04, 2012 12:56 pm

Re: [עזרה] פיענוח כתבי יד 2

הודעהעל ידי שטיינער » ד' יוני 27, 2012 12:42 pm

אולי פירות ג"ע. או משהו בסגנון.
וכמו שכתב הרמב"ן בפ' בראשית שפירות ג"ע היו נבלעין באיברים.

אוהב ספרים
הודעות: 160
הצטרף: ב' ינואר 16, 2012 8:04 am

Re: [עזרה] פיענוח כתבי יד 2

הודעהעל ידי אוהב ספרים » ד' יוני 27, 2012 5:02 pm

הוספה חדשה ד חקת

ג"כ יסורין יותר כבדים, ואם גם בפעם השלישית
לא שב יוליכו אותו בגיהנם, או ביסורין קשין ממנה
עד [שתתדקר] הבשר ויוכל לשוב בבני אדם להשלי'


018.jpg
018.jpg (44.74 KiB) נצפה 6318 פעמים

חקר
הודעות: 848
הצטרף: ג' נובמבר 22, 2011 12:00 am

Re: [עזרה] פיענוח כתבי יד 2

הודעהעל ידי חקר » ד' יוני 27, 2012 6:06 pm

יותר נראה: שתתרכך

אוהב ספרים
הודעות: 160
הצטרף: ב' ינואר 16, 2012 8:04 am

Re: [עזרה] פיענוח כתבי יד 2

הודעהעל ידי אוהב ספרים » ה' יוני 28, 2012 2:03 am

הוספה חדשה ד בערב

כי יודע שיש בקרבו לב טמא הוא יצה"ר שצופה
לראות אם [i]ש[..]א
פונה ממחשבתו ענין התשוב'
וימצא מקום להחטיאו מחדש וזה"א לב טהור
ברא לי אלקי' ורוח נכון חדש בקרבי. הנה[/i]

025.jpg
025.jpg (37.1 KiB) נצפה 6296 פעמים


חזור אל “לשכת הסופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 9 אורחים