עמוד 24 מתוך 24

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ו' מאי 10, 2019 4:53 pm
על ידי ישראליק
כרמי שלי כתב:מכאן:

. . כתב היד מהמאה ה-13 מכיל גם את הטקסט הנודע הקדום ביותר ביידיש: סופר המחזור כתב ברכה למי שנושא את המחזור הכבד לבית הכנסת. בתוך האותיות המרכיבות את מילת הפתיחה לתפילת טל, שנאמרת באופן מסורתי בפסח, מצויה הברכה המחורזת ביידיש:

גוּט טַק
אִים בְּטַגְֿא
שְ וַיר
דִּיש מַחֲזֹור
אִין בֵּיתֿ הַכְּנֶסֶתֿ
טְרַגְֿא

פירוש הברכה שתרגם חנא שמרוק: "הוא יום טוב יזומן (או יואר) למי שיישא מחזור זה לבית הכנסת" והיא מיועדת למי שעשה את דרכו אל בית הכנסת ונשא איתו את המחזור הכבד מאוד בדרכי העפר הלא סלולות של וורמס בימי הביניים.


אלף תודות!

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ב' מאי 13, 2019 1:15 pm
על ידי .השוחט
באטאגען, דומני קיים עד היום במובן של יגיע.
והתרגום הנכון הוא: יום טוב יגיע למי שאת מחזור זה לבית הכנסת יישא.
דומני שזה לא ממש אידיש, דהיינו שבגרמנית יאמרו כמעט ממש כך.
ולמי שלא שם לב, זה אמור להתחרז, בטגא - טרגא...

יש הרבה מאד יידיש בשותי"ם מעט (אולי זה לא כל כך מעט) אחרי התקופה ההיא, בענייני תקנת עגונות, בתעתיקי גביות העדויות.

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ב' מאי 13, 2019 7:24 pm
על ידי שבע
מי יודע מהי המלה האחרונה שב-2 התמונות הראשונות
האם ניתן לקרוא: אמן?

כמו כן מהי המלה בתמונה השלישית:
מכף כל אויב ואורב ומיד ... וליסטים
ומכף מעול וחומץ

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ד' מאי 15, 2019 10:52 am
על ידי ארזי הלבנון
נכתב על גבי מסמך מלפני כמה עשרות שנים.
מה כתוב בו?

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ד' מאי 15, 2019 10:56 am
על ידי ברוז
של מי החתימה?

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ד' מאי 15, 2019 11:10 am
על ידי מה שנכון נכון
שבע כתב:כמו כן מהי המלה בתמונה השלישית:
מכף כל אויב ואורב ומיד ... וליסטים
ומכף מעול וחומץ

גוער. (ראה כאן).

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ד' מאי 15, 2019 6:31 pm
על ידי דעת_האברך
ארזי הלבנון כתב:נכתב על גבי מסמך מלפני כמה עשרות שנים.
מה כתוב בו?

הריני להזמינם לשיחה בקשר לחוזר ששלחתם בענין מילגת השביעית?

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ד' מאי 15, 2019 6:45 pm
על ידי פרנצויז
ברוז כתב:של מי החתימה?

1.png
1.png (31.67 KiB) נצפה 259 פעמים


אולי דוד משאש?

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ו' מאי 17, 2019 7:51 am
על ידי זקן ששכח
מה שנכון נכון כתב:
שבע כתב:כמו כן מהי המלה בתמונה השלישית:
מכף כל אויב ואורב ומיד ... וליסטים
ומכף מעול וחומץ

גוער. (ראה כאן).


נראים דברי כב', וארשה לעצמי לשאול מה הוא 'גוער'?
אגב, בכתה"י: 'וחומץ', ובספר המודפס 'וחומס'. ובאמת אינו תמוה,
כי יתכן שהוא מפני המבטא המצוי בין בני עדות המזרח להגות אות צ'
דומה מאד לאות ס'. ובר מן דין גם הכוונה שווה.

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ו' מאי 17, 2019 8:28 am
על ידי בריושמא
הרב שבע שאל:
מי יודע מהי המלה האחרונה שב-2 התמונות הראשונות
האם ניתן לקרוא: אמן?

המלה האחרונה היא: לי"א.
ראשי תיבות שנמצאים בכתבי יד שנעתקו באיטליה.
מה פירוש ראשי התיבות הללו? יש אומרים: לברכה יהיה אמן. יש אומרים: לעולם ירשו ארץ. ויש אומרים: לאורך ימים אמן.
ראה: שטיינשניידר, הרצאות על כתבי יד עבריים, עמ' 50.

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ו' מאי 17, 2019 10:10 am
על ידי מה שנכון נכון
זקן ששכח כתב:ארשה לעצמי לשאול מה הוא 'גוער'?

ראה רד"ק תהלים ט, ו "גערת גוים. גערה הקשורה בלא בי"ת לשון השחתה, כמו גער חית קנה (סח, לא), וכמו הנני גער לכם את הזרע (מלאכי ב, ג), וכן גערת גוים זה". ובנד"ד היינו 'מיד משחית'.
ויתכן שהכוונה למי שהשלטון בידו ול'מושלים המחפשים עלילות', כדאיתא גבי תפלת הנכנס לכרך.
וע"ד השערה. מצאנו כמדומה שמכנים לשטן בשם 'יגער' עש"ה יגער ה' בך השטן. אולי גם 'גוער' הוא עד"ז, והכוונה ל'געור', כחילופי מוסר - מסור (ע"פ הפשט) ועוד.
זקן ששכח כתב:אגב, בכתה"י: 'וחומץ', ובספר המודפס 'וחומס'. ובאמת אינו תמוה,
כי יתכן שהוא מפני המבטא המצוי בין בני עדות המזרח להגות אות צ'
דומה מאד לאות ס'. ובר מן דין גם הכוונה שווה.

חילוף זה בתיבה זו ישנו כבר במקרא: חומס נפשו. אשרו חמוץ, מעול וחומץ, והכוונה מל' חמס כמש"ש רש"י, וכאן נקט כ"א לישנא דקרא. ואי"ז רק בגלל המבטא הנ"ל, אלא בשל קרבת האותיות זל"ז בהיותן ממוצא אחד, ובכה"ג מתחלפות הרבה פעמים גם כשההבדל ביניהם במבטא ניכר. (ועל כן 'הכוונה שווה').

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ו' מאי 17, 2019 2:06 pm
על ידי שבע
תודה לרבנים החשובים על עזרתם האדיבה

יצילם ה' מכף כל אויב ואורב
ומיד גוער ולסטים

לעולם ירשו ארץ
לאורך ימים אמן

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: א' מאי 19, 2019 12:10 am
על ידי זקן ששכח
מה שנכון נכון כתב:
זקן ששכח כתב:ארשה לעצמי לשאול מה הוא 'גוער'?

ראה רד"ק תהלים ט, ו "גערת גוים. גערה הקשורה בלא בי"ת לשון השחתה, כמו גער חית קנה (סח, לא), וכמו הנני גער לכם את הזרע (מלאכי ב, ג), וכן גערת גוים זה". ובנד"ד היינו 'מיד משחית'.
ויתכן שהכוונה למי שהשלטון בידו ול'מושלים המחפשים עלילות', כדאיתא גבי תפלת הנכנס לכרך.
וע"ד השערה. מצאנו כמדומה שמכנים לשטן בשם 'יגער' עש"ה יגער ה' בך השטן. אולי גם 'גוער' הוא עד"ז, והכוונה ל'געור', כחילופי מוסר - מסור (ע"פ הפשט) ועוד.
זקן ששכח כתב:אגב, בכתה"י: 'וחומץ', ובספר המודפס 'וחומס'. ובאמת אינו תמוה,
כי יתכן שהוא מפני המבטא המצוי בין בני עדות המזרח להגות אות צ'
דומה מאד לאות ס'. ובר מן דין גם הכוונה שווה.

חילוף זה בתיבה זו ישנו כבר במקרא: חומס נפשו. אשרו חמוץ, מעול וחומץ, והכוונה מל' חמס כמש"ש רש"י, וכאן נקט כ"א לישנא דקרא. ואי"ז רק בגלל המבטא הנ"ל, אלא בשל קרבת האותיות זל"ז בהיותן ממוצא אחד, ובכה"ג מתחלפות הרבה פעמים גם כשההבדל ביניהם במבטא ניכר. (ועל כן 'הכוונה שווה').


ייש"כ.
תודה על הארת עיני בתיבה זו שכדמוני לא נתקלתי בה מעולם בהקשר שכזה.
אגב, לגבי ההשערה, דומה כי רחוקה היא, שהרי 'יגער' נסמך על הקב"ה ולא על השטן.
לגבי חילוף זסשר"ץ, פשוט הוא, אבל הרי כאן אין לנו בכתובים שני אופנים, והיה נראה לי שאחד מהם כתב על פי שמיעה, ופשוט.
וודאי לא אמרתי קבלו דעתי, אלא שכן היה נראה לי ואינו מוכרח.

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: א' מאי 19, 2019 12:31 am
על ידי מה שנכון נכון
השימוש ב'יגער' ככינוי לשטן קרוב לודאי שנמצא בספרים (איני זוכר כעת דוגמאות) ואינו השערה שלי.
הבאתי דוגמאות מהכתובים גם לחומץ.