עמוד 24 מתוך 26

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ו' מאי 10, 2019 4:53 pm
על ידי ישראליק
כרמי שלי כתב:מכאן:

. . כתב היד מהמאה ה-13 מכיל גם את הטקסט הנודע הקדום ביותר ביידיש: סופר המחזור כתב ברכה למי שנושא את המחזור הכבד לבית הכנסת. בתוך האותיות המרכיבות את מילת הפתיחה לתפילת טל, שנאמרת באופן מסורתי בפסח, מצויה הברכה המחורזת ביידיש:

גוּט טַק
אִים בְּטַגְֿא
שְ וַיר
דִּיש מַחֲזֹור
אִין בֵּיתֿ הַכְּנֶסֶתֿ
טְרַגְֿא

פירוש הברכה שתרגם חנא שמרוק: "הוא יום טוב יזומן (או יואר) למי שיישא מחזור זה לבית הכנסת" והיא מיועדת למי שעשה את דרכו אל בית הכנסת ונשא איתו את המחזור הכבד מאוד בדרכי העפר הלא סלולות של וורמס בימי הביניים.


אלף תודות!

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ב' מאי 13, 2019 1:15 pm
על ידי .השוחט
באטאגען, דומני קיים עד היום במובן של יגיע.
והתרגום הנכון הוא: יום טוב יגיע למי שאת מחזור זה לבית הכנסת יישא.
דומני שזה לא ממש אידיש, דהיינו שבגרמנית יאמרו כמעט ממש כך.
ולמי שלא שם לב, זה אמור להתחרז, בטגא - טרגא...

יש הרבה מאד יידיש בשותי"ם מעט (אולי זה לא כל כך מעט) אחרי התקופה ההיא, בענייני תקנת עגונות, בתעתיקי גביות העדויות.

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ב' מאי 13, 2019 7:24 pm
על ידי שבע
מי יודע מהי המלה האחרונה שב-2 התמונות הראשונות
האם ניתן לקרוא: אמן?

כמו כן מהי המלה בתמונה השלישית:
מכף כל אויב ואורב ומיד ... וליסטים
ומכף מעול וחומץ

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ד' מאי 15, 2019 10:52 am
על ידי ארזי הלבנון
נכתב על גבי מסמך מלפני כמה עשרות שנים.
מה כתוב בו?

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ד' מאי 15, 2019 10:56 am
על ידי ברוז
של מי החתימה?

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ד' מאי 15, 2019 11:10 am
על ידי מה שנכון נכון
שבע כתב:כמו כן מהי המלה בתמונה השלישית:
מכף כל אויב ואורב ומיד ... וליסטים
ומכף מעול וחומץ

גוער. (ראה כאן).

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ד' מאי 15, 2019 6:31 pm
על ידי דעת_האברך
ארזי הלבנון כתב:נכתב על גבי מסמך מלפני כמה עשרות שנים.
מה כתוב בו?

הריני להזמינם לשיחה בקשר לחוזר ששלחתם בענין מילגת השביעית?

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ד' מאי 15, 2019 6:45 pm
על ידי פרנצויז
ברוז כתב:של מי החתימה?

1.png
1.png (31.67 KiB) נצפה 4727 פעמים


אולי דוד משאש?

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ו' מאי 17, 2019 7:51 am
על ידי זקן ששכח
מה שנכון נכון כתב:
שבע כתב:כמו כן מהי המלה בתמונה השלישית:
מכף כל אויב ואורב ומיד ... וליסטים
ומכף מעול וחומץ

גוער. (ראה כאן).


נראים דברי כב', וארשה לעצמי לשאול מה הוא 'גוער'?
אגב, בכתה"י: 'וחומץ', ובספר המודפס 'וחומס'. ובאמת אינו תמוה,
כי יתכן שהוא מפני המבטא המצוי בין בני עדות המזרח להגות אות צ'
דומה מאד לאות ס'. ובר מן דין גם הכוונה שווה.

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ו' מאי 17, 2019 8:28 am
על ידי בריושמא
הרב שבע שאל:
מי יודע מהי המלה האחרונה שב-2 התמונות הראשונות
האם ניתן לקרוא: אמן?

המלה האחרונה היא: לי"א.
ראשי תיבות שנמצאים בכתבי יד שנעתקו באיטליה.
מה פירוש ראשי התיבות הללו? יש אומרים: לברכה יהיה אמן. יש אומרים: לעולם ירשו ארץ. ויש אומרים: לאורך ימים אמן.
ראה: שטיינשניידר, הרצאות על כתבי יד עבריים, עמ' 50.

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ו' מאי 17, 2019 10:10 am
על ידי מה שנכון נכון
זקן ששכח כתב:ארשה לעצמי לשאול מה הוא 'גוער'?

ראה רד"ק תהלים ט, ו "גערת גוים. גערה הקשורה בלא בי"ת לשון השחתה, כמו גער חית קנה (סח, לא), וכמו הנני גער לכם את הזרע (מלאכי ב, ג), וכן גערת גוים זה". ובנד"ד היינו 'מיד משחית'.
ויתכן שהכוונה למי שהשלטון בידו ול'מושלים המחפשים עלילות', כדאיתא גבי תפלת הנכנס לכרך.
וע"ד השערה. מצאנו כמדומה שמכנים לשטן בשם 'יגער' עש"ה יגער ה' בך השטן. אולי גם 'גוער' הוא עד"ז, והכוונה ל'געור', כחילופי מוסר - מסור (ע"פ הפשט) ועוד.
זקן ששכח כתב:אגב, בכתה"י: 'וחומץ', ובספר המודפס 'וחומס'. ובאמת אינו תמוה,
כי יתכן שהוא מפני המבטא המצוי בין בני עדות המזרח להגות אות צ'
דומה מאד לאות ס'. ובר מן דין גם הכוונה שווה.

חילוף זה בתיבה זו ישנו כבר במקרא: חומס נפשו. אשרו חמוץ, מעול וחומץ, והכוונה מל' חמס כמש"ש רש"י, וכאן נקט כ"א לישנא דקרא. ואי"ז רק בגלל המבטא הנ"ל, אלא בשל קרבת האותיות זל"ז בהיותן ממוצא אחד, ובכה"ג מתחלפות הרבה פעמים גם כשההבדל ביניהם במבטא ניכר. (ועל כן 'הכוונה שווה').

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ו' מאי 17, 2019 2:06 pm
על ידי שבע
תודה לרבנים החשובים על עזרתם האדיבה

יצילם ה' מכף כל אויב ואורב
ומיד גוער ולסטים

לעולם ירשו ארץ
לאורך ימים אמן

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: א' מאי 19, 2019 12:10 am
על ידי זקן ששכח
מה שנכון נכון כתב:
זקן ששכח כתב:ארשה לעצמי לשאול מה הוא 'גוער'?

ראה רד"ק תהלים ט, ו "גערת גוים. גערה הקשורה בלא בי"ת לשון השחתה, כמו גער חית קנה (סח, לא), וכמו הנני גער לכם את הזרע (מלאכי ב, ג), וכן גערת גוים זה". ובנד"ד היינו 'מיד משחית'.
ויתכן שהכוונה למי שהשלטון בידו ול'מושלים המחפשים עלילות', כדאיתא גבי תפלת הנכנס לכרך.
וע"ד השערה. מצאנו כמדומה שמכנים לשטן בשם 'יגער' עש"ה יגער ה' בך השטן. אולי גם 'גוער' הוא עד"ז, והכוונה ל'געור', כחילופי מוסר - מסור (ע"פ הפשט) ועוד.
זקן ששכח כתב:אגב, בכתה"י: 'וחומץ', ובספר המודפס 'וחומס'. ובאמת אינו תמוה,
כי יתכן שהוא מפני המבטא המצוי בין בני עדות המזרח להגות אות צ'
דומה מאד לאות ס'. ובר מן דין גם הכוונה שווה.

חילוף זה בתיבה זו ישנו כבר במקרא: חומס נפשו. אשרו חמוץ, מעול וחומץ, והכוונה מל' חמס כמש"ש רש"י, וכאן נקט כ"א לישנא דקרא. ואי"ז רק בגלל המבטא הנ"ל, אלא בשל קרבת האותיות זל"ז בהיותן ממוצא אחד, ובכה"ג מתחלפות הרבה פעמים גם כשההבדל ביניהם במבטא ניכר. (ועל כן 'הכוונה שווה').


ייש"כ.
תודה על הארת עיני בתיבה זו שכדמוני לא נתקלתי בה מעולם בהקשר שכזה.
אגב, לגבי ההשערה, דומה כי רחוקה היא, שהרי 'יגער' נסמך על הקב"ה ולא על השטן.
לגבי חילוף זסשר"ץ, פשוט הוא, אבל הרי כאן אין לנו בכתובים שני אופנים, והיה נראה לי שאחד מהם כתב על פי שמיעה, ופשוט.
וודאי לא אמרתי קבלו דעתי, אלא שכן היה נראה לי ואינו מוכרח.

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: א' מאי 19, 2019 12:31 am
על ידי מה שנכון נכון
השימוש ב'יגער' ככינוי לשטן קרוב לודאי שנמצא בספרים (איני זוכר כעת דוגמאות) ואינו השערה שלי.
הבאתי דוגמאות מהכתובים גם לחומץ.

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ד' מאי 29, 2019 1:08 am
על ידי שייף נפיק
20190529_010558.jpg
20190529_010558.jpg (1.15 MiB) נצפה 4425 פעמים
20190529_010607.jpg
20190529_010607.jpg (1.16 MiB) נצפה 4425 פעמים

מצאתי את זה בסוף ספר 'תולדות יצחק' על הגרי''א ספקטור שהיה בבעלות הגרש''מ דיסקין זצ''ל ויתכן שזה כת''י של אביו הגרי''ז דיסקין.
זה נראה שמות של משפחת ספקטור
עכ''פ מתואר כאן פטירתם של משפחה בשואה
מי יפענח ויגיד במי מדובר אולי זה חביא תועלת?
בברכה מרובה

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ד' מאי 29, 2019 1:12 am
על ידי שייף נפיק
20190529_010558.jpg
20190529_010558.jpg (1.15 MiB) נצפה 4423 פעמים
20190529_010558-1.jpg
20190529_010558-1.jpg (1.44 MiB) נצפה 4423 פעמים

נסיתי להפוך..

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ה' מאי 30, 2019 11:34 pm
על ידי ישעיהו
ראיתי באיזה כת"י תורני מהמאה הי"ג, כמה הגהות הפותחות ב-"אא"א" [דהיינו "אמר א"א], האם מישהו אולי נתקל בהגהות בשם זה באיזה כת"י, ויודע אולי מיהו הכותב ?
‏‏לכידה.PNG
‏‏לכידה.PNG (28.82 KiB) נצפה 4270 פעמים

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ו' מאי 31, 2019 9:18 am
על ידי ישעיהו
האם מישהו יכול לעזור לי איך מכניסים לכאן צילום של כמה ס"מ מתוך כת"י סרוק (ולא שזה יהיה בתוך קובץ)

זיהוי כתב - מחברת חדו"ת משנת תרצ"ב

פורסם: ו' מאי 31, 2019 11:53 am
על ידי איש פלוני
אשמח מאד אם מישהו יוכל לזהות את הכתב
כמו"כ מצ"ב חתימה וחותמת המופיעה בסוף המחברת, אודה מאד למי שיתרגם לי את הכתוב שם.
20190531_113616.jpg
20190531_113616.jpg (1.74 MiB) נצפה 4326 פעמים

20190531_113507.jpg
20190531_113507.jpg (3.12 MiB) נצפה 4326 פעמים

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ו' מאי 31, 2019 2:27 pm
על ידי כרמי שלי
ישעיהו כתב:האם מישהו יכול לעזור לי איך מכניסים לכאן צילום של כמה ס"מ מתוך כת"י סרוק (ולא שזה יהיה בתוך קובץ)

בעזרת 'כלי החיתוך'.

סיוע בזיהוי כותב

פורסם: ה' יוני 27, 2019 8:12 am
על ידי ושא_נס
רצו"ב הגהה כ"י על דברי הרמב"ם באבות במשנה אם אין תורה אין דרך ארץ על מ"ש הרמב"ם "הוא ענין פלוסופים...".
להערכתי החכם הכותב חי בסביבות שנת תר"ע.

שמא מאן דהוא יזהה על פי כתב ידו או על פי התוכן והסגנון.

יישר כח רב

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ו' יולי 05, 2019 4:52 am
על ידי קאצ'קלה
נא לעזור לי בתיבות אלו (הרשומות עם קו תחתון), בפענוחן ובפתרונן:

1.JPG
1.JPG (175.49 KiB) נצפה 3737 פעמים

2.JPG
2.JPG (229.76 KiB) נצפה 3737 פעמים

אני קורא כך:
א?ח?ה דבר ציבור קשרתא דבי כנישתא ד?ב.

כת"י זה הוא מגמרא ברכות ח ע"ב. אבל אין לי מושג מה פירושן, ואיך לקרות את המלה הראשונה והאחרונה.

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ו' יולי 05, 2019 12:04 pm
על ידי תוכן
ישעיהו כתב:ראיתי באיזה כת"י תורני מהמאה הי"ג, כמה הגהות הפותחות ב-"אא"א" [דהיינו "אמר א"א], האם מישהו אולי נתקל בהגהות בשם זה באיזה כת"י, ויודע אולי מיהו הכותב ?
‏‏לכידה.PNG


לא כך כתבו א' במאה הי"ג.

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: א' יולי 07, 2019 1:56 pm
על ידי שבע
קאצ'קלה כתב:נא לעזור לי בתיבות אלו (הרשומות עם קו תחתון), בפענוחן ובפתרונן:

1.JPG

2.JPG

אני קורא כך:
א?ח?ה דבר ציבור קשרתא דבי כנישתא ד?ב.

כת"י זה הוא מגמרא ברכות ח ע"ב. אבל אין לי מושג מה פירושן, ואיך לקרות את המלה הראשונה והאחרונה.

איזה דבר ציבור...

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: א' יולי 07, 2019 2:04 pm
על ידי בקרו טלה
קאצ'קלה כתב:אני קורא כך:
א?ח?ה דבר ציבור קשרתא דבי כנישתא ד?ב.

כת"י זה הוא מגמרא ברכות ח ע"ב. אבל אין לי מושג מה פירושן, ואיך לקרות את המלה הראשונה והאחרונה.

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: א' יולי 07, 2019 4:23 pm
על ידי קאצ'קלה
להרב שבע,
מה כתוב בין האות ז' להאות ה'?

לר' בקרו,
'גנזי תלמוד בבלי' העתיק מכת"י זה שהבאתי. אף הוא השמיט את המלה הראשונה.

השאלה במקומה עומדת, מה הן גבוב תיבות אלו?
האם איזה שהוא סימן למאמרים? ניסיתי לשער בכמה דרכים, ולא עלתה בידי.

אגב, בכת"י זה מופיע הנוסח 'וצנועין בדרך ארץ', לא כרוב עדי הנוסח הגורסים 'וצנועין בדבר אחר'.

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: א' יולי 07, 2019 8:54 pm
על ידי יתר10
קאצ'קלה כתב:
אגב, בכת"י זה מופיע הנוסח 'וצנועין בדרך ארץ', לא כרוב עדי הנוסח הגורסים 'וצנועין בדבר אחר'.

הנוסח "בדבר אחר' כנוסח הדפוסים, מופיע בכת"י מינכן בגליון ובכת"י פירנצה, שאר כת"י יש שגורסים "בתשמיש המטה" ויש "בדרך ארץ"

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: א' יולי 07, 2019 9:55 pm
על ידי עיניו כיונים
קאצ'קלה כתב:השאלה במקומה עומדת, מה הן גבוב תיבות אלו?
האם איזה שהוא סימן למאמרים? ניסיתי לשער בכמה דרכים, ולא עלתה בידי.

"קשרתא דבי כנישתא" היינו: בושם של בית הכנסת, קשרתא/כשרתא = קושט (ברכות מג סע"א, ובקטעי גניזה 'קשרתא'), והוא 'דבר ציבור'.
אולי יש קשר בין זה למנהג עדות המזרח להציב בבתי כנסיות מי ורדים לבישום הציבור בזמני שמחה.
נראה לי שהמאמר הזה נכתב תחילה בגיליון ומעתיק הקטע הכניסו שלא במקומו.

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: א' יולי 07, 2019 10:14 pm
על ידי קאצ'קלה
יתר10 כתב:
קאצ'קלה כתב:
אגב, בכת"י זה מופיע הנוסח 'וצנועין בדרך ארץ', לא כרוב עדי הנוסח הגורסים 'וצנועין בדבר אחר'.

הנוסח "בדבר אחר' כנוסח הדפוסים, מופיע בכת"י מינכן בגליון ובכת"י פירנצה, שאר כת"י יש שגורסים "בתשמיש המטה" ויש "בדרך ארץ"

יש גם כת"י לונדון Or. 5558 O/30-33 הגורס 'בדבר אחר'.
ובכת"י מינכן 95, פאריז 671, ואוקספורד 366 'בתשמיש המטה'.
אבל מעניין היכן מצאת חבר לגירסת 'בדרך ארץ'?

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: א' יולי 07, 2019 10:15 pm
על ידי קאצ'קלה
עיניו כיונים כתב:"קשרתא דבי כנישתא" היינו: בושם של בית הכנסת, קשרתא/כשרתא = קושט (ברכות מג סע"א, ובקטעי גניזה 'קשרתא'), והוא 'דבר ציבור'.
אולי יש קשר בין זה למנהג עדות המזרח להציב בבתי כנסיות מי ורדים לבישום הציבור בזמני שמחה.
נראה לי שהמאמר הזה נכתב תחילה בגיליון ומעתיק הקטע הכניסו שלא במקומו.

מעניין.

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: א' יולי 07, 2019 10:28 pm
על ידי יתר10
קאצ'קלה כתב:
יתר10 כתב:
קאצ'קלה כתב:
אגב, בכת"י זה מופיע הנוסח 'וצנועין בדרך ארץ', לא כרוב עדי הנוסח הגורסים 'וצנועין בדבר אחר'.

הנוסח "בדבר אחר' כנוסח הדפוסים, מופיע בכת"י מינכן בגליון ובכת"י פירנצה, שאר כת"י יש שגורסים "בתשמיש המטה" ויש "בדרך ארץ"

יש גם כת"י לונדון Or. 5558 O/30-33 הגורס 'בדבר אחר'.
ובכת"י מינכן 95, פאריז 671, ואוקספורד 366 'בתשמיש המטה'.
אבל מעניין היכן מצאת חבר לגירסת 'בדרך ארץ'?
קטע גניזה שמספר המדף שלו, L-G Talm.I.105

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: א' יולי 07, 2019 10:35 pm
על ידי קאצ'קלה
יתר10 כתב:קטע גניזה שמספר המדף שלו, L-G Talm.I.105

צודק. ייש"כ.

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ב' יולי 29, 2019 4:43 am
על ידי שמואל דוד
אשמח בפענוח התיבות שהקפתי.
4AED7969-BFE7-45DB-8A7A-63624336A399.jpeg
4AED7969-BFE7-45DB-8A7A-63624336A399.jpeg (164.5 KiB) נצפה 3110 פעמים

רש״י תמורה ט. ד״ה מאי טעמא.

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ב' יולי 29, 2019 9:29 am
על ידי יתר10
בקדושתו עד אלף ל"א גרס[י'] אמ' להם.
מעל תיבת אמ' ישנו סימן להגהה בגליון ושם נוסף: מעיקר'
בין תיבת 'אלף' לתיבת 'ל"א' משתקף אותיות מן הצד השני של הדף

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ב' יולי 29, 2019 3:07 pm
על ידי שמואל דוד
יתר10 כתב:בקדושתו עד אלף ל"א גרס[י'] אמ' להם.
מעל תיבת אמ' ישנו סימן להגהה בגליון ושם נוסף: מעיקר'
בין תיבת 'אלף' לתיבת 'ל"א' משתקף אותיות מן הצד השני של הדף

יישר כח גדול!

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ד' יולי 31, 2019 7:52 am
על ידי יקנה
מישהו יכול לעזור לפענח הקדשה זו, הכותב הוא הרב שלום הדאיה (או בנו הרב עובדיה) ז״ל, תודה.


3917D6D5-90C9-4EDD-BCDE-490AD873812F.jpeg
3917D6D5-90C9-4EDD-BCDE-490AD873812F.jpeg (305.74 KiB) נצפה 3044 פעמים


365769F2-BD23-4388-8209-EBB7F8230FFE.jpeg
365769F2-BD23-4388-8209-EBB7F8230FFE.jpeg (75.91 KiB) נצפה 3044 פעמים

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ד' יולי 31, 2019 8:18 am
על ידי בריושמא
מני"ר הגביר המפואר
מכל פז נחמד ויקר רודף צדקה וחסד אוהב התורה ולומדיה ה"ה
הדר בקודש נהדר האדון הנכבד סי' רפאל ביג'ו יחי שמו לעד
ולעולמי עולמים בבנים ובני בנים בעושר ונכסים

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ד' יולי 31, 2019 8:39 am
על ידי יקנה
תודה רבה מאוד מאוד!

מה זה מני״ר? ומה זה סי׳? והאם ידוע למישהו מי זה רפאל ביג׳ו?

ואם כבר, אולי גם החתימה (אני ממש עמארץ בדברים הללו),

14990A6C-B4C7-4CDA-BC0C-632EC8F2CFA9.jpeg
14990A6C-B4C7-4CDA-BC0C-632EC8F2CFA9.jpeg (31.93 KiB) נצפה 3035 פעמים


תודה עוה״פ.

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ד' יולי 31, 2019 9:13 am
על ידי מיני ומינך
הצעיר שלום הדאייא ס"ט

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

פורסם: ד' יולי 31, 2019 9:49 am
על ידי יקנה
תודה רבה!