עמוד 1 מתוך 1

פרק שירה על קלף בכתב אשורית

פורסם: ב' נובמבר 05, 2018 3:04 pm
על ידי חיס
ב"ה

האם נמצא במקורות לכתוב פרק שירה על הקלף בכתב אשורית ?

האם ידוע למישהו שראה פרק שירה על קלף בכתב אשורית ? צילום ?

בברכת ישר כוח ותודה רבה.

חיס

Re: פרק שירה בכתב אשורית

פורסם: ב' נובמבר 05, 2018 5:55 pm
על ידי מה שנכון נכון
אולי יעזור. בהכל ישבחוך נדפס פרק שירה בכתב אשורית. את הטעם לזה ביאר בהקדמה.

Re: פרק שירה על קלף בכתב אשורית

פורסם: ב' נובמבר 05, 2018 10:52 pm
על ידי לענין
אין בזה שום מצוה [כשזה על קלף בכתיבה כדין].
פוק חזי כמה נתלבט מרן בעל יביע אומר להתיר כתיבת פטום הקטורת על קלף.
[עד שהמציא לכתוב בטורים של 3 מילים, ויקרא על שמו 'פטום הקטורת יביע אומר']

Re: פרק שירה על קלף בכתב אשורית

פורסם: ד' נובמבר 07, 2018 2:31 pm
על ידי יהודה בן יעקב
לענין כתב:פוק חזי כמה נתלבט מרן בעל יביע אומר [ח"ט יו"ד סי' כג] להתיר כתיבת פטום הקטורת על קלף.

איני יודע אם יש ללמוד מזה לכתיבת פרק שירה. בפיטום הקטורת נכתבים פסוקים לצורך אמירתם, ובזה דנו הפוסקים לאסור משום איסור כתיבת התורה מגילות [שו"ע יו"ד סי' רפג, ב], אולם בפרק שירה אף הפסוקים הכתובים בה - הם בדרך לימוד, האם נאמר שיש איסור לכתוב גמרא משום שבתוכה יש פסוקים?

Re: פרק שירה על קלף בכתב אשורית

פורסם: ד' נובמבר 07, 2018 3:37 pm
על ידי דרומי
השימוש בכתב אשורי בכלל, לכל מטרה שהיא (מלבד ספרי תורה תפילין ומזוזות), אינו 'חלק'.

Re: פרק שירה על קלף בכתב אשורית

פורסם: ד' נובמבר 07, 2018 8:38 pm
על ידי לענין
גם לדברי תורה???

Re: פרק שירה על קלף בכתב אשורית

פורסם: ד' נובמבר 07, 2018 9:51 pm
על ידי דרומי
כסייג וזהירות ראוי לא להשתמש בכתב זה אפילו לדברי תורה, מלבד במקום שמוכרחים. כן כתב בשולחן מנחם חלק ה' עמ' ריג-ריד. אבל אכן מעיקר הדין מותר בדברי תורה.

Re: פרק שירה על קלף בכתב אשורית

פורסם: ה' נובמבר 08, 2018 4:03 pm
על ידי הא לחמא עניא
חיס כתב:ב"ה
האם נמצא במקורות לכתוב פרק שירה על הקלף בכתב אשורית ?
האם ידוע למישהו שראה פרק שירה על קלף בכתב אשורית ? צילום ?
בברכת ישר כוח ותודה רבה.
חיס

מה יועיל כתב אשורית בפרק שירה??
מהו המעלה בזה??

Re: פרק שירה על קלף בכתב אשורית

פורסם: ה' נובמבר 08, 2018 4:10 pm
על ידי חד ברנש
שמעתי מרבותי, איש מפי איש, שהאומר פרק שירה על קלף (המעובד לפי דיני קלף של מזוזה) ובכתב אשורית, תועיל לו הסגולה המפורסמת בעשרים יום בלבד, ולא בארבעים כרגיל.
ולא אמרו לי הטעם, ולא זכיתי לכוון בעצמי.

Re: פרק שירה על קלף בכתב אשורית

פורסם: ה' נובמבר 08, 2018 9:20 pm
על ידי אב בבינה
ואני שמעתי מסופר אחד שפרשת השירה וקטורת על הקלף הוא סגולה לפרנסה - היינו פרנסת הסופרים...

Re: פרק שירה על קלף בכתב אשורית

פורסם: ה' נובמבר 08, 2018 10:17 pm
על ידי ר_חיים_הקטן
אב בבינה כתב:ואני שמעתי מסופר אחד שפרשת השירה וקטורת על הקלף הוא סגולה לפרנסה - היינו פרנסת הסופרים...

חחח.
חד ברנש כתב:שמעתי מרבותי, איש מפי איש, שהאומר פרק שירה על קלף (המעובד לפי דיני קלף של מזוזה) ובכתב אשורית, תועיל לו הסגולה המפורסמת בעשרים יום בלבד, ולא בארבעים כרגיל.
ולא אמרו לי הטעם, ולא זכיתי לכוון בעצמי.

חחח.

Re: פרק שירה על קלף בכתב אשורית

פורסם: ה' נובמבר 08, 2018 10:31 pm
על ידי חד ברנש
נו,נו. צוחק מי שצוחק אחרון.

Re: פרק שירה על קלף בכתב אשורית

פורסם: א' נובמבר 11, 2018 9:54 am
על ידי חיס
הא לחמא עניא כתב:
חיס כתב:ב"ה
האם נמצא במקורות לכתוב פרק שירה על הקלף בכתב אשורית ?
האם ידוע למישהו שראה פרק שירה על קלף בכתב אשורית ? צילום ?
בברכת ישר כוח ותודה רבה.
חיס

מה יועיל כתב אשורית בפרק שירה??
מהו המעלה בזה??


ראה כאן בשם ספר סדר היום את המעלות.....

https://www.otzar.org/wotzar/book.aspx? ... geid=P0037

Re: פרק שירה על קלף בכתב אשורית

פורסם: א' נובמבר 11, 2018 6:46 pm
על ידי הא לחמא עניא
חיס כתב:
הא לחמא עניא כתב:
חיס כתב:ב"ה
האם נמצא במקורות לכתוב פרק שירה על הקלף בכתב אשורית ?
האם ידוע למישהו שראה פרק שירה על קלף בכתב אשורית ? צילום ?
בברכת ישר כוח ותודה רבה.
חיס

מה יועיל כתב אשורית בפרק שירה??
מהו המעלה בזה??

ראה כאן בשם ספר סדר היום את המעלות.....
https://www.otzar.org/wotzar/book.aspx? ... geid=P0037

הבן איש חי חיבר ספר סדר היום???

Re: פרק שירה על קלף בכתב אשורית

פורסם: ב' נובמבר 12, 2018 12:01 am
על ידי חיס
הבן איש חי חיבר את הספר שנקרא תקון תפלה - סדר היום נמצא באוצר