עמוד 4 מתוך 4

Re: ההדרה משותפת של ספר שדי חמד, לרבי חיים חזקיהו מדיני זלה"ה

פורסם: ו' אוגוסט 30, 2019 2:32 pm
על ידי עמקן
הוא אומר שיש לו מכתב מהבד"ץ. יתכן שזה לא נכון. יתכן שגם אם זה היה נכון בשעתו עדיין אינו מחייב מטעמים שונים, כגון שינויים הנעשים אחר מכתב הנ"ל, מכתב מבד"ץ אחר שדוקא לאחר יש זכות ועוד ועוד. אפשר וצריך לברר כל זה בב"ד. אבל א"א לטעון שיש לך הזכות ואינך רוצה לתבוע אחר לב"ד וממילא הוא צריך לחוש לזכותך. או תברר טענתך בב"ד או אל תבוא בטענות על אחר המוכן לדון איתך בב"ד אם יש לך טענה או לא.

Re: ההדרה משותפת של ספר שדי חמד, לרבי חיים חזקיהו מדיני זלה"ה

פורסם: ו' אוגוסט 30, 2019 4:54 pm
על ידי תוכן
זאת אומרת, שאחד שרשום אצלו בית בטאבו, מותר לשני לפלוש בו ולעשות בו ככל שעולה על רוחו. ואם הלה ירצה, הוא יוכל לתובעו. אבל כל עוד שאינו תובעו, זכותו של כל אחד לעשות מה שהוא רוצה. איזה מין מדינת סדום זה??? הרי התנהגות כזו היא הרס החברה האנושנית!!!

Re: ההדרה משותפת של ספר שדי חמד, לרבי חיים חזקיהו מדיני זלה"ה

פורסם: ו' אוגוסט 30, 2019 5:44 pm
על ידי עמקן
בודאי אסור לפלוש לביתו של השני. אבל זה אינו אומר שכל מי שצועק שזה בית שלי והשני פולש לתוך ביתי צודק. יתכן שהבית באמת הוא של השני, ואינו מובן למה אתה מצדיק הראשון בלי לדעת כל הצדדים. אם השני אינו מוכן לדון בדין תורה כנראה הוא אינו ציית דינא וחשוד על הכל. אבל אם הוא מצהיר שהוא מוכן לדון בדין תורה ודוקא התובע מתחמק, מסתמא יש לו סיבה טובה להעדיף שלא לדון בב"ד.

Re: ההדרה משותפת של ספר שדי חמד, לרבי חיים חזקיהו מדיני זלה"ה

פורסם: ו' אוגוסט 30, 2019 5:51 pm
על ידי תוכן
אני חושש שמזה מסוג הויכוחים שאין פה בקשת האמת. הרי יש פה יהודי, עם שטר חתום מבית דין שהזכויות בשדי חמד שהוא קנה בכסף מלא שייכות לו לנצח נצחים. הוא לקח כמה אנשים לדין תורה ותמיד זכה. בא עוד מישהו וגונב לו את הספר, אז משום שהוא לא תובע אותו מיד לדין תורה, זה אומר שיש לשני את הזכות להמשיך לגנוב? הוא לא מתחמק משום דין תורה, אלא פשוט לא תובע. (לדבריו הוא בכלל לא מודע מה קורה באינטרנט, ולא שמע כלל שמישהו מקליד ומתכוין לפרסם.) אף אחד גם לא תבע אותו לדין תורה. כל מה שיש לנו בגדר אולי, זה מישהו שהתקשר והציע שילך איתו לדין תורה וגם זה לא ברור מה שקרה שם, כי אין כאן שום תיעוד. הרי מדובר בגניבה לאור יום, איזה הצדקה אפשר לתת למעשה נפשע שכזה???

Re: ההדרה משותפת של ספר שדי חמד, לרבי חיים חזקיהו מדיני זלה"ה

פורסם: ו' אוגוסט 30, 2019 6:30 pm
על ידי עמקן
אם העובדות שאתה כותב בנוגע לזכויות ההאיש ההוא מדויקות כמו מה שאתה כתוב על נידון דידן, אני משוכנע שאין לו שום תביעה. לפי דברי אברהם בן ארוש הוא דיבר איתו להדיא, והוא יודע מה קורה כאן. והוא מסרב לתובע אותו לדין, למרות שהוא מוכן לדון בד"ת. בכל דבריו שהוא בכלל לא מודע מה קורה באינטרנט, ולא שמע כלל שמישהו מקליד ומתכוין לפרסם, נשמעים מופרכים, דא"כ איך יתכן שהוא התייחס לשמוע שהוא אינו יודע ממנה. אולי הוא לא ידע בתחילה אבל אין ספק שהוא יודע עכשיו.
וזה שהוא תבע אנשים הרבה פעמים בעבר, לדבריך לא הובא לפני תיעוד על זה, רק מגדל התמיה למה עכשיו החליט להבליג.
ומה שאין לכל זה תיעוד אינו משנה כלום. אם אתה צריך להשדתך עם איש ההוא שחשוד בעיניך להיות גנב, זה דבר שאתה צריך לקחת בחשבון. אבל לקרוא לו גנב משום שאין תיעוד אינו הגינוי. הוא אינו מסתתר, ומכריז שהוא מוכן לדון בד"ת. יש לו חזקת כשרות, ועד שהוכח אחרת א"א לקרוא לו גנב.

Re: ההדרה משותפת של ספר שדי חמד, לרבי חיים חזקיהו מדיני זלה"ה

פורסם: ש' אוגוסט 31, 2019 9:05 pm
על ידי תוכן
כדי שנוכל למקד את הדיון אבקש להבין, האם אתה מודה שלר' עזרא חטאבי יש שטר שהזכויות על השדי חמד שייכות לו?

Re: ההדרה משותפת של ספר שדי חמד, לרבי חיים חזקיהו מדיני זלה"ה

פורסם: ש' אוגוסט 31, 2019 9:06 pm
על ידי עמקן
תוכן כתב:
עמקן כתב:אם העובדות שאתה כותב בנוגע לזכויות ההאיש ההוא מדויקות כמו מה שאתה כתוב על נידון דידן, אני משוכנע שאין לו שום תביעה. לפי דברי אברהם בן ארוש הוא דיבר איתו להדיא, והוא יודע מה קורה כאן. והוא מסרב לתובע אותו לדין, למרות שהוא מוכן לדון בד"ת. בכל דבריו שהוא בכלל לא מודע מה קורה באינטרנט, ולא שמע כלל שמישהו מקליד ומתכוין לפרסם, נשמעים מופרכים, דא"כ איך יתכן שהוא התייחס לשמוע שהוא אינו יודע ממנה. אולי הוא לא ידע בתחילה אבל אין ספק שהוא יודע עכשיו.
וזה שהוא תבע אנשים הרבה פעמים בעבר, לדבריך לא הובא לפני תיעוד על זה, רק מגדל התמיה למה עכשיו החליט להבליג.
ומה שאין לכל זה תיעוד אינו משנה כלום. אם אתה צריך להשדתך עם איש ההוא שחשוד בעיניך להיות גנב, זה דבר שאתה צריך לקחת בחשבון. אבל לקרוא לו גנב משום שאין תיעוד אינו הגינוי. הוא אינו מסתתר, ומכריז שהוא מוכן לדון בד"ת. יש לו חזקת כשרות, ועד שהוכח אחרת א"א לקרוא לו גנב.


כדי שנוכל למקד את הדיון אבקש להבין, האם אתה מודה שלר' עזרא חטאבי יש שטר שהזכויות על השדי חמד שייכות לו?

אני לא מודה, ולא מכחיש. פשוט איני יודע. נראים הדברים שהוא אומר שיש לו. אינו יודע יותר מזה.

Re: ההדרה משותפת של ספר שדי חמד, לרבי חיים חזקיהו מדיני זלה"ה

פורסם: ש' אוגוסט 31, 2019 11:09 pm
על ידי תוכן
עמקן כתב:אני לא מודה, ולא מכחיש. פשוט איני יודע. נראים הדברים שהוא אומר שיש לו. אינו יודע יותר מזה.


אז נצא מנקודת הנחה שיש לו מכתב מהבד"ץ שהזכויות שייכות לו. איזה מין הצדקה יש למישהו אחר אם כך, לקחת לו את הזכויות האלו, ולעשות מזה כסף?

Re: ההדרה משותפת של ספר שדי חמד, לרבי חיים חזקיהו מדיני זלה"ה

פורסם: ש' אוגוסט 31, 2019 11:19 pm
על ידי קו ירוק
מי שלא מחפש לבלות בדיני תורה, ולעשות לעצמו נזק, ובד בבד עם זה קרא את האשכול פה, יודע שמותר לבן הרוש או לאחר לעשות דין לעצמו, אך שיקבל עליו שאם מישהו יתבע אותו שיציית לדין תורה.
הייתי מציע עצה טובה לדבר גם עם קה"ת, ויתכן ששניהם מוציאים ואין אחד מהם יכול לתבוע בפ"ע.

Re: ההדרה משותפת של ספר שדי חמד, לרבי חיים חזקיהו מדיני זלה"ה

פורסם: ש' אוגוסט 31, 2019 11:24 pm
על ידי קו ירוק
למה ללעוס קרא את האשכול. ובפרט: viewtopic.php?f=47&t=45075&start=80#p563113 ואילך.

Re: ההדרה משותפת של ספר שדי חמד, לרבי חיים חזקיהו מדיני זלה"ה

פורסם: א' ספטמבר 01, 2019 12:25 am
על ידי קו ירוק
לכנות אדם גנב או ספק גנב, שלא על פי הלכה - זה הוא החטא.
כתבתי הנראה לענ"ד בממונות, לפי שלל המסמכים שהוצגו פה. יש הלכה בעם ישראל.
אמנם פה זה לא קובץ הלכה, אבל הוא פורום בדברי תורה, ונימקתי פעמיים ושלוש.
דעתך שונה אשמח שתנמק

Re: ההדרה משותפת של ספר שדי חמד, לרבי חיים חזקיהו מדיני זלה"ה

פורסם: א' ספטמבר 01, 2019 12:43 am
על ידי סופר-סתם
ואם יגש אחד מהרבנים דכאן אל חנותו של הנ"ל, אנא יואיל בטובו לצלם ולהעלות את המסמכים לתועלת הכלל וישקוט הסער (לצערי הרב עזרא הלוי לא הציג צילום של המסמכים שברשותו בפתח הספר, אלא משום מה הקליד את תוכנם).
ואם אינו מסכים משום סיבה שהיא לפחות יעיד לנו בעדות ברורה מה כתוב שם (ובפרט מה כתבו לו רבני חב"ד).

Re: ההדרה משותפת של ספר שדי חמד, לרבי חיים חזקיהו מדיני זלה"ה

פורסם: ב' ספטמבר 02, 2019 10:41 pm
על ידי אברהם בן ארוש
תוכן כתב:אז בוא נסכם את המצב. יש לר' עזרא חטאבי מכתב מהבד"ץ העדה החרדית, שהזכויות על השדי חמד שייכות לו. בהתבסס על הזכויות שלו משקיע ר' עזרא מאות אלפי שקלים בההדרת השדי חמד מחדש. בא הרב אברהם בן ארוש ומחליט לקחת לו את הספר ולהרויח ממנו כסף. אין לר' אברהם בן הרוש שום בסיס להפקיע את הזכויות של הר' עזרא חטאבי. מה שיש לו זה טלפון שהוא הציע לר' עזרא להזמין אותו לדין תורה. ובמילים אחרות, יש פה גנב, שמציע לנגנב שאם יש לו בעיה, שהנגנב יתבע אותו. הסברא אומרת, שהגנב סומך על זה שכיון שההלכה היא שהלך אחר הנתבע, הוא מקוה שהוא יוכל ללכת לבית דין שיפסוק לטובתו, או מה שלא יהיה. האם הבנתי את המצב לאישורו?


ידידי הנכבד. אני לא מתכוון להתייחס ברצינות לאדם שנראה להדיא מדבריו שלפני שעשה מעשה לקרוא לאדם גנב, לא טרח אפילו לקרוא בעיון את טענותיו. אם כבר מדברים על טיפת יראת שמים, ועוד בחודש הרחמים והסליחות - קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחרים.

מצד והייתם נקיים, הריני להעיד שלפני שעשיתי מעשה התייעצתי עם כו"כ דיינים מומחים ויראי ה'.

[עיינתי שוב באשכול, וראיתי שכבר קראני ר' תוכן רשע טהור, ואין חדש תחת השמש]

Re: ההדרה משותפת של ספר שדי חמד, לרבי חיים חזקיהו מדיני זלה"ה

פורסם: ג' נובמבר 05, 2019 9:10 am
על ידי תוכן
אברהם בן ארוש כתב:מצד והייתם נקיים, הריני להעיד שלפני שעשיתי מעשה התייעצתי עם כו"כ דיינים מומחים ויראי ה'.


כל ההתייעצות לא שוה כקליפת השום, כיון שלא שמעו את שני הצדדים.

Re: ההדרה משותפת של ספר שדי חמד, לרבי חיים חזקיהו מדיני זלה"ה

פורסם: ג' נובמבר 05, 2019 10:42 am
על ידי קו ירוק
כמו שהבד"צ לא שמעו שני צדדים .....
ומלבד זאת יש מציאות להתייעץ עם רב על ענין בלא לשמוע שני צדדים, לדוג' כאשר הוא מספר את הסיפור ורוצה לדעת איך עליו אישית להתנהג, ורמזתי זאת בתגובתי לעיל, שמקבל ע"ע בינו לבין עצמו לציית דינא בכל מקרה שיתפתח. ומקרי חו"מ כמעט לא נתנו להיכתב, שזה תלוי בשיקול הדעת כל מקרה לגופו.

Re: ההדרה משותפת של ספר שדי חמד, לרבי חיים חזקיהו מדיני זלה"ה

פורסם: ג' נובמבר 05, 2019 12:43 pm
על ידי תוכן
קו ירוק כתב:כמו שהבד"צ לא שמעו שני צדדים .....


מנין לך שהבד"צ לא שמעו את שני הצדדים?

Re: ההדרה משותפת של ספר שדי חמד, לרבי חיים חזקיהו מדיני זלה"ה

פורסם: ג' נובמבר 05, 2019 1:57 pm
על ידי קו ירוק
אני מניח שדבריו של הרב בן ארוש פה באשכול, לא מותירים מקום לספק ביחס אליו.
על מישהו ספציפי אחר לא היה פה דיון.