עמוד 1 מתוך 1

מהי דרך הציון לזוהר חדש?

פורסם: ג' מאי 12, 2020 10:21 am
על ידי ארזי הלבנון
שלום וברכה,
מהי הדרך המקובלת והנכונה לציין לזוהר חדש?
לצורך העניין, מאמר זה:
א"ר יוסי בן קסמא תמיה אני אם מגילה זו לא באה אלא כדי ליחס זרע דוד שבא מרות המואבי' לא יספר יותר ולמה לי כולי האי ליכתוב יוחסא מבועז כשנשא את רות ויאמר אלה תולדות פרץ עד וישי הוליד את דוד. אלא כולא איצטריך בגין צדקת זו שבאה להתגייר ולחסות תחת כנפי השכינה ולהודיע ענותנות' וצניעות שבה וצדקותה

העתקתיו מפרוייקט השו"ת, והמהדורה המצויינת בו היא: ניו יורק תשמ"א, ד"צ מונקאטש תרע"א. הקטע הנ"ל נמצא במהדורה זו, דפים לא,א-ב.

בתודה

Re: מהי דרך הציון לזוהר חדש?

פורסם: ג' מאי 12, 2020 2:57 pm
על ידי חד ברנש