עמוד 1 מתוך 1

איך מלמדים דברי הימים?

פורסם: ב' אוגוסט 06, 2018 11:26 am
על ידי אפרקסתא דעניא
נפל בחלקי ללמד בשנה הבאה ספר דברי הימים.

חשוב לי להדגיש להם את השינויים וההוספות שבין שמואל ומלכים לד"ה. האם יש מישהו שלימד ד"ה ויש לו המלצות?

וכן, האם למישהו יש רעיון בעזרת איזה מפרש לצעוד? (כמובן שהמלבי"ם, והשאלה אם יש ספר בן דורנו שעסק בעניין)

Re: איך מלמדים דברי הימים?

פורסם: ב' אוגוסט 06, 2018 11:53 am
על ידי לענין
קודם תסביר איך מבינים...
כבר אמרו חז''ל שכולו דרשות - מלא משא ג' מאות גמלים, ואומנות מופלאה היא להבין איזה מקרא אינו יוצא מידי פשוטו, וכיצד לבנות מערכת שלימה ומסודרת מתוך הכתובים.
ה' יסייענו תמיד אמן.

Re: איך מלמדים דברי הימים?

פורסם: ב' אוגוסט 06, 2018 12:26 pm
על ידי דרומי
הסדרה של 'דעת מקרא' בוודאי יכולה להועיל, כמובן בהסתייגות מסויימת.

Re: איך מלמדים דברי הימים?

פורסם: ב' אוגוסט 06, 2018 1:00 pm
על ידי צביב
בקול הלשון, יש שיעורים מהגר''י אדלשטיין זצ''ל.

Re: דברי הימים?

פורסם: ג' אוגוסט 07, 2018 12:10 am
על ידי במסתרים
במבוא למהדורת ארטסקרול הרחיבו בענין זה ומשמע שעל זה ייסדו פירושם בלעז.

במחשבה שניה, יתכן שזכרוני מכזב בי. אפשר שהם מדברים על בנין מלכות בית דוד.

Re: איך מלמדים דברי הימים?

פורסם: ג' אוגוסט 07, 2018 10:37 am
על ידי ר_חיים_הקטן
צביב כתב:בקול הלשון, יש שיעורים מהגר''י אדלשטיין זצ''ל.

מהו תוכן השיעורים? מה טבעם?

Re: איך מלמדים דברי הימים?

פורסם: ג' אוגוסט 07, 2018 10:39 am
על ידי גביר
לענ"ד אולי כדאי להשתמש גם במשבצות זהב של רבי שבתי שעפטיל וייס על ספר מלכים. עסקתי לאחרונה בנושא של הריגת זכריה ומצאתי שם הרבה דברים והשוואות בין האמור בדה"י למלכים [במלכים כידוע לא נזכר הסיפור עם זכריה, אבל בכתובים על המלך יהואש ומותו הוא דן ובו ומתייחס בין השאר לשאלה למה לא נזכר במלכים ומתרץ שבזמן שירמיהו כתב מלכים עדיין היה דמו של זכריה תוסס והיה המעשה ידוע לכל ולא נצרכו לכתבו], איני יודע אם תמיד הוא עוסק בהשוואות בין מלכים לדה"י מכל מקום זה ספר טוב מאד וכדאי לבדוק אצלו.

Re: איך מלמדים דברי הימים?

פורסם: ג' אוגוסט 07, 2018 1:15 pm
על ידי צביב
ר_חיים_הקטן כתב:
צביב כתב:בקול הלשון, יש שיעורים מהגר''י אדלשטיין זצ''ל.

מהו תוכן השיעורים? מה טבעם?

בדרך הפשט, על פי מפרשי הפשט, בסביבות פרק בשיעור,

רציתי לשמוע עכשיו הטלפון, ולא מצאתי את השיעורים בנביאים וכתובים.

Re: איך מלמדים דברי הימים?

פורסם: ד' אוגוסט 08, 2018 2:41 pm
על ידי אפרקסתא דעניא
יישר כח לעונים כאן ובפרטי.

ראיתי שבמיוחס לרש"י ובעוד מפרשים כתבו, שמגמת הספר לפאר את מלכות בית דוד, ולכן העלים חטאיהם והרבה לכתוב בשבחם.
תמוה בעיני, הלא הכתובים נכתבו ברוח הקודש, ומה שייך כאן מגמות פוליטיות וכיו"ב?!

Re: איך מלמדים דברי הימים?

פורסם: ד' אוגוסט 08, 2018 2:59 pm
על ידי ארפכשד
ח"ו, מי העלה על ליבו שלפאר מלכות בית דוד זה משהו פוליטי?! האמנם עד כדי פשטה רעת הפוליטיק במחנינו?
לפאר מלכות בית דוד הוא טעם שניתן לעזרא הסופר ברוח הקודש. והוא מצוה גדולה ונכבדה לשבח ולרומם מלכות בית דוד ואין לזה שום קשר לפוליטקה הארורה.

Re: איך מלמדים דברי הימים?

פורסם: ד' אוגוסט 08, 2018 3:04 pm
על ידי אפרקסתא דעניא
סמי מכאן פוליטיקה.

השאלה היא מה שייך לכתוב באופן מוטה, שמסתיר את כל עוונותיו (בדקי דקות, פשיטא) של דהמע"ה, ולעומת זאת כותב על חטא שאול, ובצורה בוטה יותר מאשר במלכים? שמעלים לגמרי את הע"ז של נשות שלמה, ואינו מסביר כלל למה התפלגה המלכות? וכו' וכו'.

Re: איך מלמדים דברי הימים?

פורסם: ד' אוגוסט 08, 2018 4:29 pm
על ידי ההוא גברא
הרי לא כתבו מדעתם אלא ברוח הקודש. אם כן אנחנו דנים למה הקב"ה רצה שיכתבו בספר מלכים כך ובדברי הימים כך.

לכאורה הטעם הוא שכל אחד הוא נבואה לבני אותו דור.
את ספר מלכים כתבו הנביאים שבזמן המלכים, אחיה השילוני דברי שלמה ואליהו דברי אחאב ואלישע דברי יהורם ויהושפט, וישעיהו דברי עוזיהו יותם אחז וחזקיהו, ואז היתה מלכות בית דוד בתוקפה והיה צריך ללמד את המלכים ואת העם שרוב זכויות לא יכפר על מיעוט עוונות, וללמד אותם הנהגת הקב"ה באותו זמן למה היא. כמו תחילת ספר שופטים ומלכים ב יז.
אבל דברי הימים נכתב בזמן בית שני שלא היתה מלכות בית דוד וישראל היו תחת עול הגוים, וצריך ללמד את העם שאם ייטיבו דרכיהם יזכו להשבת מלכות בית דוד ולסייעתא דשמיא ולנצחונות ולניסים כמו שזכו המלכים הצדיקים. ולכן במלך שרובו זכויות כמעט שלא הוזכרו חטאים.

Re: איך מלמדים דברי הימים?

פורסם: ד' אוגוסט 08, 2018 4:46 pm
על ידי איש גלילי
אפרקסתא דעניא כתב:יישר כח לעונים כאן ובפרטי.

ראיתי שבמיוחס לרש"י ובעוד מפרשים כתבו, שמגמת הספר לפאר את מלכות בית דוד, ולכן העלים חטאיהם והרבה לכתוב בשבחם.
תמוה בעיני, הלא הכתובים נכתבו ברוח הקודש, ומה שייך כאן מגמות פוליטיות וכיו"ב?!

מה שתמוה יותר, שזה לא נראה נכון.
כי העלמת החטאים הם רק בחטאי דוד ושלמה, ואילו בכל שאר מלכי יהודה כתובים בספר דברי הימים עוונות רבים שלא נזכרו בספר מלכים.

Re: איך מלמדים דברי הימים?

פורסם: ד' אוגוסט 08, 2018 7:46 pm
על ידי ארפכשד
אפרקסתא דעניא כתב:השאלה היא מה שייך לכתוב באופן מוטה, שמסתיר את כל עוונותיו (בדקי דקות, פשיטא) של דהמע"ה, ולעומת זאת כותב על חטא שאול, ובצורה בוטה יותר מאשר במלכים? שמעלים לגמרי את הע"ז של נשות שלמה, ואינו מסביר כלל למה התפלגה המלכות? וכו' וכו'.
כי הקב"ה חפץ לכבד את מלכות בית דוד. מה קשה לך בזה?
באופן כללי בכל הכ"ד ספרים צריך לדעת שהתנ"ך אינו ספר הסטוריה ויתכן שהוא ירחיב באירועים שוליים מבחינה הסטורית וישמיט או יצמצם באירועים אחרים שכל הסטוריון היה עושה מהם מטעמים. והדברים פשוטים.

Re: איך מלמדים דברי הימים?

פורסם: ד' אוגוסט 08, 2018 11:51 pm
על ידי עינא דשפיר חזי
האברבנאל מאריך (דומני שזה בתחילת שמואל ב') בצורה נפלאה (כדרכו) לבאר את מהותו של הספר, הוא דואל שאלות רבות שמהותן מהי מטרת הספר? מדוע הוא חוזר על רוב ספר שמואל ומשמיט פרטים רבים ומוסיף פרטים אחרים, התשובה שלו כפי שאמרו שעיקר מטרת הספר היא להתמקד במלכות בית דוד, והדברים כבר נמצאים ברש"י הראשון על דברי הימים (דומני שזה מיוחס לרש"י ואינו לרש"י), אבל אין על הסגנון המיוחד של האברבנאל...

אגב, האברבנאל כותב שם בתוך הדברים "ומעולם לא למדתי ספר דברי הימים" - מדהים...

Re: איך מלמדים דברי הימים?

פורסם: ה' אוגוסט 09, 2018 9:28 am
על ידי איש-אחד
איש גלילי כתב:
אפרקסתא דעניא כתב:יישר כח לעונים כאן ובפרטי.

ראיתי שבמיוחס לרש"י ובעוד מפרשים כתבו, שמגמת הספר לפאר את מלכות בית דוד, ולכן העלים חטאיהם והרבה לכתוב בשבחם.
תמוה בעיני, הלא הכתובים נכתבו ברוח הקודש, ומה שייך כאן מגמות פוליטיות וכיו"ב?!

מה שתמוה יותר, שזה לא נראה נכון.
כי העלמת החטאים הם רק בחטאי דוד ושלמה, ואילו בכל שאר מלכי יהודה כתובים בספר דברי הימים עוונות רבים שלא נזכרו בספר מלכים.

ודווקא על מנשה הרשע הגדול ביותר של מלכים וירמיה שהחורבן בא בגללו, דווקא עליו בדה"י מסופר שגלה ושב בתשובה שלימה מה שאין לו זכר במלכים וירמיה.

Re: איך מלמדים דברי הימים?

פורסם: ה' אוגוסט 09, 2018 7:35 pm
על ידי קו ירוק
ראיתי פעם הארה (שלא בחנתיה אל נכון), שספר דבה"י הינו 'מפרש' של הנביאים. יש להשוות לאור בחינה זו.

Re: איך מלמדים דברי הימים?

פורסם: ו' אוגוסט 10, 2018 4:41 pm
על ידי לייטנר
נראה מחלק מהתגובות כאן, שהשאלה שהיתה אמורה להישאל היא: "איך לומדים ספר דברי הימים?"

Re: איך מלמדים דברי הימים?

פורסם: ש' אוגוסט 11, 2018 9:57 pm
על ידי דרומי
נו, חסרון בהסברה הוא חסרון בהבנה...

Re: איך מלמדים דברי הימים?

פורסם: ב' אוגוסט 13, 2018 9:59 pm
על ידי צביב
שיעורים הגר''י אדלשטיין זצ''ל על נביאיך וכתובים נמצאים בקול הלשון (1.1.4.1.2.9)
כתבתי בטעות שלא מצאתי, כי חיפשתי בנביאים וכתובים,
ועכשיו נמצאים בקריאה התורה בטעמים.

שמעתי פעם שבספר מלכים כתב ירמיהו הנביא את סיבות החרבן.
כלומר, שם רמז ירמיהו הנביא את סיבות החרבן,
בתחילה, מחלוקת אדוניהו, בת פרעה, ...

ולכן הזכיר כמה פעמים שיש עניינים שכתוב בספרים אחרים,
כי כאן לא המקום לכתוב דברי המלכים, אלא סיבות החרבן,
וכעין מש''כ בגמ' ( ב''ב י''ד:) סמכינן חורבנא לחורבנא, ונחמתא לנחמתא.

Re: איך מלמדים דברי הימים?

פורסם: ג' אוגוסט 14, 2018 5:07 pm
על ידי כדכד
בגמרא שם משמע שירמיה כולו חורבן ומלכים רק סופו חורבן

Re: איך מלמדים דברי הימים?

פורסם: ג' אוגוסט 14, 2018 6:03 pm
על ידי צביב
הסוף מלמד על תוכן הספר.