מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

שליח ציבור 'דומיא דכהן גדול'

דעת תפילה ופירושה, חקר ועיון בנוסחאות ומנהגי התפילה, לשונם ומקורם של פייטנים
נוטר הכרמים
הודעות: 5699
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

שליח ציבור 'דומיא דכהן גדול'

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ב' ספטמבר 09, 2019 8:27 am

איתא בספר כלבו סימן סה:
ונהגו שאין מתפלל אלא מי שהוא נשוי אשה דומיא דכהן גדול שאמרו ז"ל שתהיה לו אשה לשמרו מן החטא כדאיתא התם ביבמות שהן שומרות אותנו מן החטא ועונש.
מובא בדרכי משה או"ח סי' תקפא ס"ק ב, וכ"ה בארחות חיים הל' תפילה אות עח, ובספר המנהגים טירנא הגהות ר"ה אות קג.

וז"ל מהרש"א בחידושי אגדות תענית טו, א:
ואמר דבעת ההיא פנה אל תפלת הערער וגו' ובמדרש פנה אל תפלת ערערים מבעי ליה בלשון רבים כדכתיב ולא בזה את תפלתם אמר ר"י כלפי הדורות אמר שאין להם כהן ולא בהמ"ק שיכפר אלא התפלה שמתפללין בר"ה וביום הכפורים ונראה דר"ל שהערער דנקט בלשון יחיד הוא הש"ץ שמעמידין הקהל בבהכ"נ במקום כ"ג בר"ה וביוה"כ וע"י תפלתו שמתפלל עליהם לא בזה את תפלתם.


[ובדברי מהרש"א שם משמע שזה רק בתפילה של ר"ה ויוה"כ, אבל במקו"א בדבריו מבואר שאף בש"ץ בכל ימות השנה הוא כן, וז"ל בחידושי אגדות ריש ברכות (ו, ב):
שנאמר מי בכם ירא ה' וגו'. פירושו לפי הדרש מי בכם ירא ה' לבא לביהכ"נ לשמוע בקול עבדו של הקדוש ברוך הוא דהיינו הש"ץ שהוא עובד בתפלתו עבודת כ"ג כמו שכתוב (תענית ב'.) ולעבוד את ה' אלהיך בכל לבבך איזו עבודה שהיא בלב הוי אומר זו תפלה].

וראה עוד בשו"ת לבושי מרדכי רביעאי סי' ב ובשו"ת הרב"ז או"ח סי' ל.

כדכד
הודעות: 3943
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: שליח ציבור 'דומיא דכהן גדול'

הודעהעל ידי כדכד » ב' ספטמבר 09, 2019 4:52 pm

ממה שהביא מר מהכלבו אין ראיה שהש"צ הוא ככהן גדול אלא שכשם שכהן גדול צריך אשה לשמרו מן החטא כך גם הש"צ

קו ירוק
הודעות: 3857
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: שליח ציבור 'דומיא דכהן גדול'

הודעהעל ידי קו ירוק » ב' ספטמבר 09, 2019 5:21 pm

אי משו"ה לא היה צריך להשוותו לכה"ג. ע"כ כוונתו שהוא דומיא דכה"ג.
ובגוף הדברים יש לעיין בדברי הכלבו היכן מצאנו שאשה לכה"ג זה לשומרו מן החטא, ה"ז משם דכתי' וכפר בעדו ובעד ביתו.

אליהו בן עמרם
הודעות: 964
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: שליח ציבור 'דומיא דכהן גדול'

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ב' ספטמבר 09, 2019 7:55 pm

נוטר הכרמים כתב:איתא בספר כלבו סימן סה:
ונהגו שאין מתפלל אלא מי שהוא נשוי אשה דומיא דכהן גדול שאמרו ז"ל שתהיה לו אשה לשמרו מן החטא כדאיתא התם ביבמות שהן שומרות אותנו מן החטא ועונש.
מובא בדרכי משה או"ח סי' תקפא ס"ק ב, וכ"ה בארחות חיים הל' תפילה אות עח, ובספר המנהגים טירנא הגהות ר"ה אות קג.

וז"ל מהרש"א בחידושי אגדות תענית טו, א:
ואמר דבעת ההיא פנה אל תפלת הערער וגו' ובמדרש פנה אל תפלת ערערים מבעי ליה בלשון רבים כדכתיב ולא בזה את תפלתם אמר ר"י כלפי הדורות אמר שאין להם כהן ולא בהמ"ק שיכפר אלא התפלה שמתפללין בר"ה וביום הכפורים ונראה דר"ל שהערער דנקט בלשון יחיד הוא הש"ץ שמעמידין הקהל בבהכ"נ במקום כ"ג בר"ה וביוה"כ וע"י תפלתו שמתפלל עליהם לא בזה את תפלתם.


[ובדברי מהרש"א שם משמע שזה רק בתפילה של ר"ה ויוה"כ, אבל במקו"א בדבריו מבואר שאף בש"ץ בכל ימות השנה הוא כן, וז"ל בחידושי אגדות ריש ברכות (ו, ב):
שנאמר מי בכם ירא ה' וגו'. פירושו לפי הדרש מי בכם ירא ה' לבא לביהכ"נ לשמוע בקול עבדו של הקדוש ברוך הוא דהיינו הש"ץ שהוא עובד בתפלתו עבודת כ"ג כמו שכתוב (תענית ב'.) ולעבוד את ה' אלהיך בכל לבבך איזו עבודה שהיא בלב הוי אומר זו תפלה].

וראה עוד בשו"ת לבושי מרדכי רביעאי סי' ב ובשו"ת הרב"ז או"ח סי' ל.


וכאשר הש"ץ מקריא לכהנים ברכת כהנים, יברכך וכו' - למי הוא דומה?
האם אפשר להעיז ולומר, שהוא אף יותר מזה...באיזשהי בחינה כאותו שעומד על הבימה ונושא ספר התורה בעת הקפת ההושענות?

כדכד
הודעות: 3943
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: שליח ציבור 'דומיא דכהן גדול'

הודעהעל ידי כדכד » ג' ספטמבר 10, 2019 11:57 am

קו ירוק כתב:אי משו"ה לא היה צריך להשוותו לכה"ג. ע"כ כוונתו שהוא דומיא דכה"ג.
ובגוף הדברים יש לעיין בדברי הכלבו היכן מצאנו שאשה לכה"ג זה לשומרו מן החטא, ה"ז משם דכתי' וכפר בעדו ובעד ביתו.

מהסיפא דדברי מר מוכח דלא כהרישא
היינו כיוון שאשה לכה"ג היא מגזה"כ הרי שאינה לשמרו מן החטא ומה שצריך אשה לש"ץ הוא כדי לשמרו מן החטא הרי שההשוואה לכה"ג היא רק טכנית כמו שכה"ג צריך להיות נשוי כך הש"ץ צריך להיות נשוי

קו ירוק
הודעות: 3857
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: שליח ציבור 'דומיא דכהן גדול'

הודעהעל ידי קו ירוק » ג' ספטמבר 10, 2019 1:20 pm

דברנו נסובים אודות דברי הכלבו, והרי הוא זה שכותב כך.

כדכד
הודעות: 3943
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: שליח ציבור 'דומיא דכהן גדול'

הודעהעל ידי כדכד » ג' ספטמבר 10, 2019 6:50 pm

הוא כותב שצריך הש"צ להיות נשוי כדי להשמר מן החטא כדרך שהכהן הגדול היה צריך להיות נשוי
אני טוען שכתב כך לסימנא בעלמא

קו ירוק
הודעות: 3857
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: שליח ציבור 'דומיא דכהן גדול'

הודעהעל ידי קו ירוק » ג' ספטמבר 10, 2019 7:59 pm

מה כוונתו:
שאמרו ז"ל שתהיה לו אשה לשמרו מן החטא

(viewtopic.php?f=50&t=47446&p=574484#p574085)

כדכד
הודעות: 3943
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: שליח ציבור 'דומיא דכהן גדול'

הודעהעל ידי כדכד » ד' ספטמבר 11, 2019 11:45 am

קאי על הש"ץ "נהגו שלא מתפלל אלא מי שהוא נשוי דומיא דכהן גדול, שאמרו חז"ל שצריך לשמרו (את הש"ץ) מהחטא"

קו ירוק
הודעות: 3857
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: שליח ציבור 'דומיא דכהן גדול'

הודעהעל ידי קו ירוק » ד' ספטמבר 11, 2019 12:16 pm

הרי אם כך, ההקשר לכהן גדול היא דוגמא מיקרית ומיותרת (ולשם מה צריך סימנא), אם לא שמתכוון שיש קשר לעבודת הש"ץ עם עבודת כה"ג. אף שג"ז צ"ב.
(אגב לא פיסקת לא נכון, לשיטתך. כי המילים של הכלבו 'שאמרו ז"ל שתהיה לו אשה' קאי אכה"ג ולא אש"ץ).


חזור אל “עיון תפילה וחקר פיוט”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 6 אורחים