"ברוך שעשאני כרצונו" - "ברוך שעשתני אשה"- מקורות

דעת תפילה ופירושה, חקר ועיון בנוסחאות ומנהגי התפילה, לשונם ומקורם של פייטנים
מזמור שיר
הודעות: 342
הצטרף: ה' פברואר 17, 2011 12:17 am

Re: "ברוך שעשאני כרצונו" - "ברוך שעשתני אשה"- מקורות

הודעהעל ידי מזמור שיר » ד' אוקטובר 10, 2012 1:33 am

לענ"ד הבעיה הגדולה של הפירוש החדש על "שעשני כרצונו", שהרב תוכ"ד ביארו בהרחבה, היא שהפירוש הפשוט של לשון הברכה, היא של "השלמה עם המצב", שזהו הפירוש הפשוט של "שעשני כרצונו". וביותר, שהרי בנוסח הברכה אין שום שבח על האשה, לא לחיוב, וגם לא לשלילה, כמו שהגבר מברך. וא"כ איך שייך לפרש שהכונה שהאשה מודה על מעלתה הרוחנית שהיא יותר משל הגבר, כאשר אין בברכה שום שבח על האשה.
ועל הט"ז לכאורה אי"ז קשה. שהרי מפורש בט"ז, כמו שכבר הביא כאן הרב אוה"ח, שהמעלה שלה היא קצת המצוות שיש לה, ויתכן שלא שייך לברך ע"ז להדיא, כאשר לגבר יש פי כמה מצוות, ולכן תקנו הלשון של "שעשני כרצונו". אבל א"א להביא ממנו סיוע לפרש שהברכה היא הודאה על דבר שהיא יותר מהגבר. 

מורה צדק
הודעות: 1560
הצטרף: ד' יולי 14, 2010 12:03 am

Re: "ברוך שעשאני כרצונו" - "ברוך שעשתני אשה"- מקורות

הודעהעל ידי מורה צדק » ד' אוקטובר 10, 2012 7:57 am

איש_ספר כתב:בהזדמנות הקרובה כשנפגש על ספלון קפה שחור, אתענין לדעת מה הינך יודע ומה לא, לע"ע אני מתייחס רק לדברים שכתבת.
רבי אליהו מאני היה מן הגדולים ביותר בדורות האחרונים, וגם הבא"ח עם שנתפרסם יותר, היה מכניע עצמו כלפיו הן בהלכה ואצ"ל בקבלה.
וכבודו של ר"ע אבורביע במקומו מונח. אך לא קרב זא"ז. ואין בכך שום זלזול אלא רק אצל הפתיים והמון העם.

אגב מה עם המנהג שמביא בנתיבי עם שביום העצמאות ("שבו נהיינו לעם" !) אין אומרים תחנון?


אין חולק על גדולתו של מהר"א מני.
לגבי יום העצמאות, רבים מרבני הספרדים סברו כך בזמן קום המדינה. וגם הרב עובדיה הדאיה, שהיה אחד מן הגדולים בדורות האחרונים.

כהן
הודעות: 520
הצטרף: ד' ספטמבר 21, 2011 8:35 pm

Re: "ברוך שעשאני כרצונו" - "ברוך שעשתני אשה"- מקורות

הודעהעל ידי כהן » ד' אוקטובר 10, 2012 10:00 am

לכאו' צ"ב מהו ענין צידוק הדין בברכת האשה הרי מעיקרא כך בריאתה ואי"ז אצלה בתורת עונש וכמו שאין ישראל מברך שלא עשני כהן וכי בגלל שיש מי שיש לו יותר מעלה נחשב אצלו כחסרון שצריך לצדק הדין
אכן צ"ל הביאור דכיון דבעצם קדושת יהדותה היא שוה לאיש ורק מסיבה צדדית פטורה [וכגון מחמת שעבודה לבעל וכש"כ הרא'] ממילא נחשב הדבר כהפסד של דבר שהיתה ראויה אליו

ולפי"ז יל"ע אם עבד החייב במצות כאשה מברך שעשני כרצונו שיתכן שלגביו אין כלל סיבה שיתחייב בשאר המצות וגירותו אינה מושלמת [וידוע בשם הגר"ח שעבד אינו מברך על מ"ע שהז"ג גם לסוברים שאשה מברכת כיון שלגבי המצות שפטור מהם הוא כגוי והשיגו ע"ז מדברי התוס' בגיטין ואכ"מ]

עשוי לנחת
הודעות: 2759
הצטרף: ב' יוני 20, 2011 11:10 pm

Re: "ברוך שעשאני כרצונו" - "ברוך שעשתני אשה"- מקורות

הודעהעל ידי עשוי לנחת » ד' אוקטובר 10, 2012 10:56 am

ומענין לענין באותו ענין, ראה גם בספר החיים לאחי המהר"ל (חלק חיים טובים פרק ג)
"וכבר שאלו לחכם אחד, על שלקח אשה שפילת הקומה מאד. והשיב, אחר שלא יכולתי להמלט והייתי מוכרח ליקח מן הרע, לקחתי מן הרע היותר מעט שאפשר".
בתקוה שכולם כאן אינם מהמברכים שעשני כרצונו....

חכם באשי
הודעות: 9986
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: "ברוך שעשאני כרצונו" - "ברוך שעשתני אשה"- מקורות

הודעהעל ידי חכם באשי » ד' אוקטובר 10, 2012 12:54 pm

עשוי לנחת כתב:ומענין לענין באותו ענין, ראה גם בספר החיים לאחי המהר"ל (חלק חיים טובים פרק ג)
"וכבר שאלו לחכם אחד, על שלקח אשה שפילת הקומה מאד. והשיב, אחר שלא יכולתי להמלט והייתי מוכרח ליקח מן הרע, לקחתי מן הרע היותר מעט שאפשר".

בספר שעשועים, לר' יוסף אבן זבארה, פרק ב, מסופר כן על סורקטס. ועי' גם: משלי שבעים חכמים, סי' סט.

סליחות
הודעות: 393
הצטרף: ה' ספטמבר 08, 2011 5:52 am

Re: "ברוך שעשאני כרצונו" - "ברוך שעשתני אשה"- מקורות

הודעהעל ידי סליחות » ד' אוקטובר 10, 2012 2:46 pm

לסיכום התשובות לשאלותי:
הראשון הראשון שהזכיר ברכה נגדית לנשים (ברוך שעשני כרצונו) הוא הטור, ולאחמ"כ האבודרהם וכו'.
בתקופה מסויימת לאחר שהתפשטה ברכת "שעשני כרצונו", התפתחה ברכה חדשה "ברוך שעשיתני אשה".

אין אזכור ידוע אחר של ברכה נגדית ל-"בא"ה אמ"ה שלא עשני אשה".

חכם באשי
הודעות: 9986
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: "ברוך שעשאני כרצונו" - "ברוך שעשתני אשה"- מקורות

הודעהעל ידי חכם באשי » ד' אוקטובר 10, 2012 2:52 pm

חבל שאף אחד מהכותבים כאן לא עיין במהדורה החדשה של אבודרהם, בהערות 'תהלה לדוד', עמ' קו (מצוי באוצר).
ובעבודתו של ר' אליעזר יהודה בראדט, 'ספר האבודרהם ושימושו בספרי הטור', עמ' 7, ציין לעיין: D. Sperber, On Changes in Jewish Liturgy, Jerusalem 2010, pp. 33-46.; E. Fram, My Dear Daughter, Hebrew Union College Press 2007, p.38.

סליחות
הודעות: 393
הצטרף: ה' ספטמבר 08, 2011 5:52 am

Re: "ברוך שעשאני כרצונו" - "ברוך שעשתני אשה"- מקורות

הודעהעל ידי סליחות » ד' אוקטובר 10, 2012 3:26 pm

חכם באשי כתב:חבל שאף אחד מהכותבים כאן לא עיין במהדורה החדשה של אבודרהם, בהערות 'תהלה לדוד', עמ' קו (מצוי באוצר).
ובעבודתו של ר' אליעזר יהודה בראדט, 'ספר האבודרהם ושימושו בספרי הטור', עמ' 7, ציין לעיין: D. Sperber, On Changes in Jewish Liturgy, Jerusalem 2010, pp. 33-46.; E. Fram, My Dear Daughter, Hebrew Union College Press 2007, p.38.


אדרבה, אולי כבודו יזכה אותנו בתמצות הדברים?

חכם באשי
הודעות: 9986
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: "ברוך שעשאני כרצונו" - "ברוך שעשתני אשה"- מקורות

הודעהעל ידי חכם באשי » ד' אוקטובר 10, 2012 4:00 pm

הערות 'תהלה לדוד' מצוי לפניך באוצר, ומה לך להזדקק אלי?
ואת המקורות הלועזיים אין לי.

יאיר
הודעות: 9896
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: "ברוך שעשאני כרצונו" - "ברוך שעשתני אשה"- מקורות

הודעהעל ידי יאיר » ד' אוקטובר 10, 2012 8:18 pm

getimg.aspx.gif
getimg.aspx.gif (125.17 KiB) נצפה 2052 פעמים

http://www.otzar.org/aspcrops/62045_127 ... 102012.asp


פלגינן
הודעות: 2633
הצטרף: ג' יולי 17, 2012 10:46 pm

Re: "ברוך שעשאני כרצונו" - "ברוך שעשתני אשה"- מקורות

הודעהעל ידי פלגינן » ה' יוני 22, 2017 7:04 pm

מה המקור?
קבצים מצורפים
שעשני כרצונו טעם בגמרא.JPG
שעשני כרצונו טעם בגמרא.JPG (44.89 KiB) נצפה 1704 פעמים

ההוא גברא
הודעות: 585
הצטרף: ב' אוגוסט 29, 2011 4:19 pm

Re: "ברוך שעשאני כרצונו" - "ברוך שעשתני אשה"- מקורות

הודעהעל ידי ההוא גברא » ו' יוני 23, 2017 10:32 am

כמובן מקור ברוך לבעל תורה תמימה.
(וכנודע חלק מסיפוריו לא היו אלא משל היו, שלא זכר בדיוק מה היה ומי אמר מה, ועיין בסוף הקדמתו לתורה תמימה שאפשר שיש בספרו חידושים של אחרים ולא התכוון לגנוב אלא שמע ושכח מי אמר, ויש אומרים ששכח הרבה. וודאי כבר כתבו על זה כאן).

קראקובער
הודעות: 2596
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: "ברוך שעשאני כרצונו" - "ברוך שעשתני אשה"- מקורות

הודעהעל ידי קראקובער » ב' מאי 21, 2018 5:27 pm

הדעה והדבור כתב:המהר"ל מסביר שהנשים מברכות ברכת שעשני כרצונו, מאחר ונבראו מלכתחילה בצורה יותר רוחנית - שעשני כרצונו - שלכתחילה עשה אותי בורא עולם שמלכתחילה ארצה להיות כרצונו. לעומת הגבר שנברא גס יותר ובקושי מגיע לדרגה רוחנית רוחנית גבוהה.

ובשיחות הרצי"ה - בראשית עמ' 77-78, שמות ע´ 380, 'עולת ראיה' ח"א עמ' עא-עב - מסביר שברכה זו מבליטה את מעלתה היתירה של האשה, שהיא מכוּונת יותר לרצונו של ה' יתברך, ולכן דווקא היא יכולה לומר "שעשני כרצונו". וזה שהנשים מחויבות בפחות מצוות, הוא מפני שמצד טבען הן מתוקנות יותר, ולכן נצרכות לפחות מצוות כדי לתקן את עצמן. הדבר בא לידי ביטוי בכך שהאדם נברא עפר מהאדמה, ואילו האשה נבראה מחומר זך יותר, מצלעו של האדם. כלומר, האשה מבטאת התפתחות נוספת מעל קומתו של האיש.

לפי זה הגויים הם במעלה יותר גדולה אפילו מנשים שהם פטורים ממצוות כלל וכלל..


חזור אל “עיון תפילה וחקר פיוט”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 9 אורחים