מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

ביאור בברכת אהבה רבה: 'בעבור אבותינו שבטחו בך'

דעת תפילה ופירושה, חקר ועיון בנוסחאות ומנהגי התפילה, לשונם ומקורם של פייטנים
נוטר הכרמים
הודעות: 7305
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

ביאור בברכת אהבה רבה: 'בעבור אבותינו שבטחו בך'

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ב' מאי 26, 2014 11:42 pm

אהבה רבה אהבתנו ד' אלקינו חמלה גדולה ויתירה חמלת עלינו. אבינו מלכינו בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים כן תחננו ותלמדנו.

בביאור 'בעבור אבותינו שבטחו בך וכו'', מצינו כמה פירושים, הרוקח בפירושי סידור התפילה (עמוד רעח) כתב, בעבור אבותינו שבטחו בך, באברהם והאמין בה', וכשנאמר לאברהם לך לך, וליצחק גור בארץ הזאת, וליעקב אל תירא מרדה מצרימה, חמלת אותם ובטחו בך, ויתהלכו מגוי אל גוי. ותלמדם חוקי חיים [כלומר לפי שבטחו בך למדתם חוקי חיים עץ חיים היא, כי חיים הם למוצאיהם, עקב אשר שמע אברהם בקולי וגו' חוקותי ותורותי, מן ויעקב איש תם יושב אהלים. כן תחונינו כאשר חננתם.

באבודרהם כתב, ובעבור אבותינו שבטחו בך ע"ש (ירמי' ב, ב) זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה. ותלמדם חוקי חיים כלומר נתת להם התורה שהיו בה חקים ומצות ונאמר בה (משלי ד, כב) כי חיים הם למוצאיהם. כן תחוננו אבינו כלומר כמו שחננת להם ולמדתם חוקי חיים תחננו.

וכן פירשו ר"צ הכהן מלובלין בספר פרי צדיק פר' יתרו, ובשפ"א פר' בהר.

אולם נראה להציע ביאור אחר על ענין הבטחון, לפיו נרויח להבין יותר את הקשר בין מידת הבטחון של אבותינו לנתינת התורה להם, וכן את ענין הזכות שבזה לבקשתינו שיחננו ד' ללמדנו תורה.

איתא בגמ' שבת (פח, א), ההוא מינא דחזייה לרבא דקא מעיין בשמעתא, ויתבה אצבעתא דידיה תותי כרעא, וקא מייץ בהו, וקא מבען אצבעתיה דמא, אמר ליה עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו, אכתי בפחזותייכו קיימיתו. ברישא איבעיא לכו למשמע, אי מציתו קבליתו, ואי לא לא קבליתו. אמר ליה אנן דסגינן בשלימותא כתיב בן תמת ישרים תנחם וכו'.

וברש"י שם, דסגינן בשלימותא - התהלכנו עמו בתום לב, כדרך העושים מאהבה וסמכנו עליו שלא יטעננו בדבר שלא נוכל לעמוד בו.

הרי שכל קבלת התורה בדרך הקדמת נעשה לנשמע היתה מכח מידת הבטחון שסמכו אבותינו על הקב"ה ש'לא יטעננו בדבר שלא נוכל לו', ובטחון זה מקורו באהבתם להקב"ה, 'כדרך העושים מאהבה', ובזה הלכו בתמימות וביושר לבב.

ונראה שע"ז אנו מבקשים הנהגת מידה כנגד מידה, שאף שלנו לא מגיע להנחילנו תורה, מ"מ אנו מתפללים שנזכה בעבור אבותינו שבטחו בו מכח הפלגתם במידת האהבה, ולכך זכו ל'ותלמדם חוקי חיים', ואף אנו כיון שמופלגת היא מידת אהבת הקב"ה אותנו 'אהבה רבה אהבתנו וכו', א"כ 'כן תחננו ותלמדנו' מכח אותה אהבה, ודוק.

עשוי לנחת
הודעות: 2759
הצטרף: ב' יוני 20, 2011 11:10 pm

Re: ביאור בברכת אהבה רבה: 'בעבור אבותינו שבטחו בך'

הודעהעל ידי עשוי לנחת » ב' מאי 26, 2014 11:45 pm

נוטר הכרמים כתב:אולם נראה להציע ביאור אחר על ענין הבטחון, לפיו נרויח להבין יותר את הקשר בין מידת הבטחון של אבותינו לנתינת התורה להם, וכן את ענין הזכות שבזה לבקשתינו שיחננו ד' ללמדנו תורה.

איתא בגמ' שבת (פח, א), ההוא מינא דחזייה לרבא דקא מעיין בשמעתא, ויתבה אצבעתא דידיה תותי כרעא, וקא מייץ בהו, וקא מבען אצבעתיה דמא, אמר ליה עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו, אכתי בפחזותייכו קיימיתו. ברישא איבעיא לכו למשמע, אי מציתו קבליתו, ואי לא לא קבליתו. אמר ליה אנן דסגינן בשלימותא כתיב בן תמת ישרים תנחם וכו'.

וברש"י שם, דסגינן בשלימותא - התהלכנו עמו בתום לב, כדרך העושים מאהבה וסמכנו עליו שלא יטעננו בדבר שלא נוכל לעמוד בו.

הרי שכל קבלת התורה בדרך הקדמת נעשה לנשמע היתה מכח מידת הבטחון שסמכו אבותינו על הקב"ה ש'לא יטעננו בדבר שלא נוכל לו', ובטחון זה מקורו באהבתם להקב"ה, 'כדרך העושים מאהבה', ובזה הלכו בתמימות וביושר לבב.

ונראה שע"ז אנו מבקשים הנהגת מידה כנגד מידה, שאף שלנו לא מגיע להנחילנו תורה, מ"מ אנו מתפללים שנזכה בעבור אבותינו שבטחו בו מכח הפלגתם במידת האהבה, ולכך זכו ל'ותלמדם חוקי חיים', ואף אנו כיון שמופלגת היא מידת אהבת הקב"ה אותנו 'אהבה רבה אהבתנו וכו', א"כ 'כן תחננו ותלמדנו' מכח אותה אהבה, ודוק.

נפלא. וכמדומה שכך שמעתי מהגר"י אזרחי לפני כמה שנים. אך בהחלט ייתכן שאני מתבלבל בפירוש אחר.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: ביאור בברכת אהבה רבה: 'בעבור אבותינו שבטחו בך'

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ג' מאי 27, 2014 12:21 am

היתה לי הצעה שיש לפסק את זה כך (ולא כמו שנדפס בסידורים)

אהבה רבה אהבתנו ד' אלקינו, חמלה גדולה ויתירה חמלת עלינו אבינו מלכינו, בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים. כן תחננו ותלמדנו.

דהיינו שבעבור אבותינו הוא נימוק לאהבה ולחמלה המזכרים לעיל ולא למוזכר לקמיה. רק כיוון שהזכרנו שהקב"ה לימדם חוקי חיים אנו מבקשים שגם יחננו וילמדנו. ובזה מיושב מילת כן שלפי הפיסוק הרגיל נראית קצת יתירה, כן העיר כמדומני בסידור עבודת ישראל שנראה שהיא יתירה.

תורה תמימה
הודעות: 226
הצטרף: ה' דצמבר 16, 2010 10:46 am

Re: ביאור בברכת אהבה רבה: 'בעבור אבותינו שבטחו בך'

הודעהעל ידי תורה תמימה » ג' מאי 27, 2014 12:20 pm

אוצר החכמה כתב:היתה לי הצעה שיש לפסק את זה כך (ולא כמו שנדפס בסידורים)

אהבה רבה אהבתנו ד' אלקינו, חמלה גדולה ויתירה חמלת עלינו אבינו מלכינו, בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים. כן תחננו ותלמדנו.

דהיינו שבעבור אבותינו הוא נימוק לאהבה ולחמלה המזכרים לעיל ולא למוזכר לקמיה. רק כיוון שהזכרנו שהקב"ה לימדם חוקי חיים אנו מבקשים שגם יחננו וילמדנו. ובזה מיושב מילת כן שלפי הפיסוק הרגיל נראית קצת יתירה, כן העיר כמדומני בסידור עבודת ישראל שנראה שהיא יתירה.

מה לא טוב הביאור הפשוט: אבינו מלכנו (בבקשה ממך) בעבור (בזכות) אבותינו שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים (אותם למדת, אז עכשיו) כן תחננו ותלמדנו (באותה מידה גם אותנו תחון ותלמד אותנו).

הוה אמינא
הודעות: 1156
הצטרף: ג' ינואר 14, 2014 2:08 am

Re: ביאור בברכת אהבה רבה: 'בעבור אבותינו שבטחו בך'

הודעהעל ידי הוה אמינא » ג' מאי 27, 2014 12:46 pm

ברור שבטחון האבות קשור לענין התורה, שאל"ה לא היה מוזכר כאן.
ושמעתי עוד פירוש, דהתורה לא ניתנה אלא לאוכלי המן, שהיה מבחן של בטחון כמפורש בתורה. ורק ע"י עמידה במידת הבטחון הוכשרו לקבל תורה.

עושה חדשות
הודעות: 9426
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: ביאור בברכת אהבה רבה: 'בעבור אבותינו שבטחו בך'

הודעהעל ידי עושה חדשות » ש' נובמבר 04, 2017 7:09 pm

על עצם דברי הגמ' בשבת, דאמירת נעשה ונשמע היתה מכח הביטחון שלא יטעננו וכו',
האם יש מי שאומר שלא נאמרו הדברים אלא לתשובת המינים?
(זכור לי משהו כזה, בערך. אשמח להשלמה).

החושב
הודעות: 1258
הצטרף: ש' יולי 08, 2017 9:41 pm

Re: ביאור בברכת אהבה רבה: 'בעבור אבותינו שבטחו בך'

הודעהעל ידי החושב » ב' מרץ 04, 2019 8:58 pm

עושה חדשות כתב:על עצם דברי הגמ' בשבת, דאמירת נעשה ונשמע היתה מכח הביטחון שלא יטעננו וכו',
האם יש מי שאומר שלא נאמרו הדברים אלא לתשובת המינים?
(זכור לי משהו כזה, בערך. אשמח להשלמה).

נראה לי שזה כתוב שם באחד הראשונים (אולי ריטב"א) לגבי מודעא רבה לאורייתא.

במסתרים
הודעות: 539
הצטרף: ד' מאי 26, 2010 4:05 am

Re: ביאור בברכת אהבה רבה: 'בעבור אבותינו שבטחו בך'

הודעהעל ידי במסתרים » ב' מרץ 04, 2019 9:06 pm

אוצר החכמה כתב:היתה לי הצעה שיש לפסק את זה כך (ולא כמו שנדפס בסידורים)

אהבה רבה אהבתנו ד' אלקינו, חמלה גדולה ויתירה חמלת עלינו אבינו מלכינו, בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים. כן תחננו ותלמדנו.

לאחרונה נכתב בזה בגליון עץ חיים אלול תשע"ח מדור תמיהות וכו' עם מקורות מראשונים.
viewtopic.php?f=7&t=41892


חזור אל “עיון תפילה וחקר פיוט”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 30 אורחים