מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

שיכוון רגליו כאחת בתפילה <דין נשים>

דעת תפילה ופירושה, חקר ועיון בנוסחאות ומנהגי התפילה, לשונם ומקורם של פייטנים
אויצר_ניק
הודעות: 226
הצטרף: ב' אפריל 23, 2012 10:17 pm
מיקום: ירושלים,ישראל

שיכוון רגליו כאחת בתפילה <דין נשים>

הודעהעל ידי אויצר_ניק » ו' דצמבר 16, 2016 1:14 am

בברכות(י ע''ב)איתא אמר רבי יוסי ברבי חנינא משום ראב''י המתפלל צריך שיכוון את רגליו שנא' 'ורגליהם רגל ישרה' ופרש''י נראין כרגל אחד
ויל''ע מה סייעתא הכא מהא דרגלי המלאכים נראין כרגל אחת שכך צריך להתפלל הא לכאו' העיקר חסר מן הספר דמהיכן ידעינן כלל שבתפילה צריכים להידמות למלאכים.

ישא ברכה
הודעות: 1894
הצטרף: ש' יוני 06, 2015 11:50 pm

Re: שיכוון רגליו כאחת בתפילה

הודעהעל ידי ישא ברכה » ה' ינואר 05, 2017 9:29 pm

אויצר_ניק כתב:בברכות(י ע''ב)איתא אמר רבי יוסי ברבי חנינא משום ראב''י המתפלל צריך שיכוון את רגליו שנא' 'ורגליהם רגל ישרה' ופרש''י נראין כרגל אחד
ויל''ע מה סייעתא הכא מהא דרגלי המלאכים נראין כרגל אחת שכך צריך להתפלל הא לכאו' העיקר חסר מן הספר דמהיכן ידעינן כלל שבתפילה צריכים להידמות למלאכים.האמור שם הוא צורת עמידת המלאכים לפני בורא כל הנמצאים הכ"י, וכיון שמצינו שהמלאכים עומדים רגליים צמודות למדנו שזו צורת העמידה לפני הבורא ית', וממילא גם בתפילה שענינה עמידה לפני האלוקים שברא את העולם יש לעמוד עם רגליים צמודות.

אפשר
הודעות: 1000
הצטרף: א' דצמבר 04, 2016 9:08 pm

Re: שיכוון רגליו כאחת בתפילה

הודעהעל ידי אפשר » ה' ינואר 05, 2017 9:50 pm

ז"ל הב"י אוח צה
והטעם שצריך לכוין את רגליו נראה שהוא לפי שכיון שעומד לדבר עם השכינה צריך לסלק כל מחשבות הגוף מלבו ולדמות כאילו הוא מלאך משרת ורבינו הגדול מהר"י אבוהב ז"ל כתב טעם אחר שהוא רמז שנסתלק ממנו התנועה לברוח ולא להשיג שום חפץ מבלעדי יי':

ועיי"ש בשם הירושלמי דנחלקו י"א כמלאכים וי"א ככהנים. ואנן קיי"ל כמלאכים.

פרי יהושע
הודעות: 3047
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

Re: שיכוון רגליו כאחת בתפילה

הודעהעל ידי פרי יהושע » ו' אפריל 21, 2017 7:22 am

מי שמתפלל בישיבה [כגון חולה זקן, או בנסיעה], צריך לכוון רגליו או לא?.

כח עליון
הודעות: 496
הצטרף: ה' דצמבר 08, 2016 8:08 pm

Re: שיכוון רגליו כאחת בתפילה

הודעהעל ידי כח עליון » ו' אפריל 21, 2017 11:27 am

פרי יהושע כתב:מי שמתפלל בישיבה [כגון חולה זקן, או בנסיעה], צריך לכוון רגליו או לא?.


המשנ"ב כתב שכן, ואף אני התפלאתי בזה, שנמצא ענין הרגלים חשוב לכשעצמו ואינו הגדרה באופן העמידה

פרי יהושע
הודעות: 3047
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

Re: שיכוון רגליו כאחת בתפילה

הודעהעל ידי פרי יהושע » ו' אפריל 21, 2017 11:40 am

אשמח לרישום המקור המדוייק, הבנתי שלא נכתב ע"ז רק לגבי אשה וגם באחרוני הזמן שהשאלה היא האם זה מדין מלאכים או סתם משום יראה, ואין לאשה להידמות למלאכים, אבל יושב אולי לכו"ע אין צריך שאין דרכו לזוז, אלא א"כ הוא על כסא גלגלים, אבל גם אז מה יועיל שיישר רגליו הלא אין לזה קשר למצבו.

כח עליון
הודעות: 496
הצטרף: ה' דצמבר 08, 2016 8:08 pm

Re: שיכוון רגליו כאחת בתפילה

הודעהעל ידי כח עליון » ו' אפריל 21, 2017 1:50 pm

צה ס"ק ב' מהפמ"ג

פרי יהושע
הודעות: 3047
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

Re: שיכוון רגליו כאחת בתפילה

הודעהעל ידי פרי יהושע » ו' אפריל 21, 2017 3:25 pm

ייש"כ, נכון, נזכרתי מדבר שם על "יושב בעגלה", וכנ"ל אולי י"ל קצת אף שאינו מובן בעליל, וצריך תלמוד עוד, כמדומני שמדברים בזה עוד אחרוני הזמן, עי' בפסקי תשובות שם.

ברמן
הודעות: 493
הצטרף: ב' יולי 24, 2017 3:14 pm

האם נשים צריכות לכוון רגליהן כאחת בתפילה

הודעהעל ידי ברמן » ב' נובמבר 13, 2017 2:04 am

המג"א סי' תר"י סק"ה כתב דביוה"כ אנשים לובשים לבן להיות כמלאכים, אבל נשים אין צריכות ללבוש לבן כי אינן מתדמות למלאכים.

ומה הדין בענין לכוין רגליהם בתפילת עמידה, האם נשים צריכות לעשות כן, והא אינן מתדמות למלאכים?

שייף נפיק
הודעות: 2725
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: האם נשים צריכות לכוון רגליהן כאחת בתפילה

הודעהעל ידי שייף נפיק » ב' נובמבר 13, 2017 2:20 pm

ברמן כתב:המג"א סי' תר"י סק"ה כתב דביוה"כ אנשים לובשים לבן להיות כמלאכים, אבל נשים אין צריכות ללבוש לבן כי אינן מתדמות למלאכים.

ומה הדין בענין לכוין רגליהם בתפילת עמידה, האם נשים צריכות לעשות כן, והא אינן מתדמות למלאכים?

דברו בזה הרבה, אמנם יש חילוק פשוט, שביום כפור מתדמים בכל הגוף למלאכים, (שמראים כמה מעלת ישראל ועל ידי זה אפי' המקטרגים מליצים עלינו כמבואר במדרשים ומובא בטור בהל' יום כפור) וזה אי אפשר לנשים, כי כתוב 'עיר גברים', אבל כאן הדימוי הוא רק ברגליים, שחיבור הרגליים יהיה דומה לרגל של מלאך, ובשביל להראות הכנעה כמבואר במפרשי הטור, ולהדמות למלאך רק ברגל להראות הכנעה שייך גם לנשים. ויש להאריך בזה עוד.וקצרתי מפני הנחץ.

שייף נפיק
הודעות: 2725
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: שיכוון רגליו כאחת בתפילה

הודעהעל ידי שייף נפיק » ב' נובמבר 13, 2017 2:31 pm

כעת ראיתי שעמדו בזה באשכול על טבילת נשים בערב יום הכפורים, ולא הבנתי מה שתירצו בזה.

סמל אישי של המשתמש
נהר שלום
הודעות: 2797
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 6:56 pm
מיקום: דע מאין באת ולאן אתה הולך

נשים לא יכולות להדמות למלאכים

הודעהעל ידי נהר שלום » ב' ספטמבר 23, 2019 5:18 am

המשנה ברורה בסי' תרי"ט סקי"ג כתב על המנהג לעמוד בכל יום הכיפורים "וטעם העמידה להיות דוגמת המלאכים. ונשים לא יעמדו", ובשער הציון כתב "כי אין יכולין להדמות להם". האם פשט דבריו שאין עניין של דמיון למלאכם בנשים?
א"כ צ"ע מדוע גם הנשים נוהגות בהצמדת הרגליים בתפילה העמידה וכדומה

סמל אישי של המשתמש
נהר שלום
הודעות: 2797
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 6:56 pm
מיקום: דע מאין באת ולאן אתה הולך

Re: שיכוון רגליו כאחת בתפילה

הודעהעל ידי נהר שלום » ג' ספטמבר 24, 2019 5:03 am

למה כל פעם שמציינים לאשכול אחר, מעבירים את האשכול שפתחת לשם?

עזריאל ברגר
הודעות: 9158
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: שיכוון רגליו כאחת בתפילה

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' ספטמבר 24, 2019 8:10 am

נהר שלום כתב:למה כל פעם שמציינים לאשכול אחר, מעבירים את האשכול שפתחת לשם?

כדי למנוע כפילויות ושילוש של דברים.
והוא בדוק ומנוסה.

י. אברהם
הודעות: 1869
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: שיכוון רגליו כאחת בתפילה

הודעהעל ידי י. אברהם » ג' ספטמבר 24, 2019 12:19 pm

דבריו המאירים של הרשב"א בחידושי אגדות שלו:

לכידה.PNG
לכידה.PNG (37.16 KiB) נצפה 1353 פעמים

כל דבריו.PDF
(439.15 KiB) הורד 95 פעמים

סמל אישי של המשתמש
נהר שלום
הודעות: 2797
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 6:56 pm
מיקום: דע מאין באת ולאן אתה הולך

Re: שיכוון רגליו כאחת בתפילה

הודעהעל ידי נהר שלום » ד' ספטמבר 25, 2019 4:57 am

עזריאל ברגר כתב:
נהר שלום כתב:למה כל פעם שמציינים לאשכול אחר, מעבירים את האשכול שפתחת לשם?

כדי למנוע כפילויות ושילוש של דברים.
והוא בדוק ומנוסה.

אכן. אבל במקרה הזה רק שתיים מהאשכולות באותו נושא, השלישי (הראשון תחילתו של האשכול) לא, ולכן מי שפותח את האשכול רואה שאלה אחרת ממה ששאלתי.


חזור אל “עיון תפילה וחקר פיוט”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 14 אורחים