עמוד 1 מתוך 1

תפלת 'אין כאלקינו' וסידורה

פורסם: ג' אפריל 25, 2017 1:55 pm
על ידי חד ברנש
ר' יהודה בר' יקר כותב, שבתפילת 'אין כאלהינו' יש להקדים את המחרוזת השנייה לראשונה ולפתוח את התפילה ב'מי כאלהינו'.
מדבריו משמע, שכן היה מנהג מקומו (פרובאנס).
גם ר' אהרן הכהן מלוניל רגיל לציין ל'מי כאלהינו' ולא ל'אין כאלהינו'. כך באו"ח אך לא בכלבו!
מצאתי עוד כמה ראשונים בודדים וסידור אחד (שציינו ש' פיק) שהכירו את התפילה בפתיחה 'מי כאלהינו'.

האם מישהו כתב על זה?
האם ידועים ראשונים נוספים בעניין?

תודה לכל סיוע.

Re: 'מי כאלהינו'

פורסם: ג' אפריל 25, 2017 2:00 pm
על ידי מה שנכון נכון
ראה במזו"ו (גולדשמיט ח"א עמ' רט בתוספת. והשווה לעמ' רצא ולח"ב עמ' שלג) שכתב דכן צריך לומר.
וע"ע בסידור רע"ג מוה"ק עמ' לט.

Re: 'מי כאלהינו'

פורסם: ג' אפריל 25, 2017 2:38 pm
על ידי מחולת המחנים
על מנהגנו שאומרים קודם 'אין כאלקינו' ואח"כ 'מי כאלקינו', יש ביאור ידוע בעולם שקודם קובעים בצורה ברורה 'אין כאלקינו אין כאדוננו וכו'', ורק אח"כ באים ושואלים 'מי כאלקינו מי כאדוננו וכו'', וכמו שהיו כאלו שנהגו ללמוד את התירוצים של המו"נ לפני השאלות.

אבל מן הסתם אתה מחפש מקורות קדומים יותר.

Re: 'מי כאלהינו'

פורסם: ג' אפריל 25, 2017 3:03 pm
על ידי לעומקו של דבר
מחולת המחנים כתב:על מנהגנו שאומרים קודם 'אין כאלקינו' ואח"כ 'מי כאלקינו', יש ביאור ידוע בעולם שקודם קובעים בצורה ברורה 'אין כאלקינו אין כאדוננו וכו'', ורק אח"כ באים ושואלים 'מי כאלקינו מי כאדוננו וכו'', וכמו שהיו כאלו שנהגו ללמוד את התירוצים של המו"נ לפני השאלות.

אבל מן הסתם אתה מחפש מקורות קדומים יותר.

בשם הגריח"ז.

Re: 'מי כאלהינו'

פורסם: ג' אפריל 25, 2017 3:04 pm
על ידי מה שנכון נכון
לעומקו של דבר כתב:
מחולת המחנים כתב:על מנהגנו שאומרים קודם 'אין כאלקינו' ואח"כ 'מי כאלקינו', יש ביאור ידוע בעולם שקודם קובעים בצורה ברורה 'אין כאלקינו אין כאדוננו וכו'', ורק אח"כ באים ושואלים 'מי כאלקינו מי כאדוננו וכו'', וכמו שהיו כאלו שנהגו ללמוד את התירוצים של המו"נ לפני השאלות.

אבל מן הסתם אתה מחפש מקורות קדומים יותר.

בשם הגריח"ז.

יש לווארט הזה לפחות עשרה אבות.

Re: 'מי כאלהינו'

פורסם: ג' אפריל 25, 2017 3:24 pm
על ידי חד ברנש
מה שנכון נכון כתב:ראה במזו"ו (גולדשמיט ח"א עמ' רט בתוספת. והשווה לעמ' רצא ולח"ב עמ' שלג) שכתב דכן צריך לומר.
וע"ע בסידור רע"ג מוה"ק עמ' לט.

תודה לך. ידעתי מקורות אלו (הם עולים בחיפוש רגיל בב"א...), ואגב, מסופקני אם הנאמר בסרע"ג יצא אכן מרע"ג.
האם אין בידך מקורות נוספים?

Re: 'מי כאלהינו'

פורסם: ג' אפריל 25, 2017 3:51 pm
על ידי בקרו טלה
לעומקו של דבר כתב:
מחולת המחנים כתב:על מנהגנו שאומרים קודם 'אין כאלקינו' ואח"כ 'מי כאלקינו', יש ביאור ידוע בעולם שקודם קובעים בצורה ברורה 'אין כאלקינו אין כאדוננו וכו'', ורק אח"כ באים ושואלים 'מי כאלקינו מי כאדוננו וכו'', וכמו שהיו כאלו שנהגו ללמוד את התירוצים של המו"נ לפני השאלות.

אבל מן הסתם אתה מחפש מקורות קדומים יותר.

בשם הגריח"ז.
viewtopic.php?f=7&t=19201&p=186731#p186319

Re: 'מי כאלהינו'

פורסם: ג' אפריל 25, 2017 4:29 pm
על ידי פייש
נא לתקן, קדושת שם ה'

Re: 'מי כאלהינו'

פורסם: ג' אפריל 25, 2017 5:17 pm
על ידי חד ברנש
מדוע לתקן? מישהו קורא את הפורום בשירותים?

Re: תפלת 'אין כאלקינו' וסידורה

פורסם: ג' אפריל 25, 2017 10:03 pm
על ידי יניק וחכים
לתקן כונתך למחוק את השם. תיקון נדיר.

Re: תפלת 'אין כאלקינו' וסידורה

פורסם: ה' מאי 04, 2017 6:04 pm
על ידי הא לחמא עניא
בתשובות נודע ביהודה קמא (תשובה י') ישנו פירוש יפה למה אומרים אין כאלוקינו לפני הקטורת.
תא חזי בקובץ המצורף.

Re: תפלת 'אין כאלקינו' וסידורה

פורסם: ה' מאי 04, 2017 7:33 pm
על ידי חד ברנש
כבר קדמו אחד הראשונים.

Re: תפלת 'אין כאלקינו' וסידורה

פורסם: ד' מאי 10, 2017 5:33 pm
על ידי הא לחמא עניא
חד ברנש כתב:כבר קדמו אחד הראשונים.

מי ??? נייתי ספר וניחזי.

Re: תפלת 'אין כאלקינו' וסידורה

פורסם: ד' מאי 10, 2017 5:52 pm
על ידי חד ברנש
ר' יהודה בר' יקר.

Re: תפלת 'אין כאלקינו' וסידורה

פורסם: ה' יוני 08, 2017 12:48 pm
על ידי חד ברנש
כעת מצאתי בסידור אשכנזי, כתב-יד מהמאה הארבע-עשרה או החמש-עשרה, שלצד 'אין כאלהינו' נכתבה ההערה הבאה (פתחתי קיצורים וראשי תיבות):
ראשי תיבות 'אמן' ברוך אתה. הכי פירושו: להשלים ביה ק' ברכות. ויטרי. והמיימון כתב: 'מי' 'מי', ואחריו 'אין' 'אין'.

ואיני יודע היכן כתב זאת 'המיימון', ולוואי שמישהו יצליח לאתרו או, לכל הפחות, להבין מהיכן נובעת טעות זו.

Re: תפלת 'אין כאלקינו' וסידורה

פורסם: ה' יוני 08, 2017 1:40 pm
על ידי צפור בודד
ההודעה ראשונה שלי!

מענין לענין, למה ברוב הסידורים ב'תנו רבנן' בסדר הקרבנות לפני פסוקי דזמרה הנוסח בורית כרשינה 'למה היא באה...', יין קפריסין 'למה הוא בא...' ואולם בהנוסח אחרי 'אין כאלקינו' חסירות מלים האלו?

Re: תפלת 'אין כאלקינו' וסידורה

פורסם: ב' יולי 10, 2017 4:05 pm
על ידי בית האלי
חד ברנש כתב:כעת מצאתי בסידור אשכנזי, כתב-יד מהמאה הארבע-עשרה או החמש-עשרה, שלצד 'אין כאלהינו' נכתבה ההערה הבאה (פתחתי קיצורים וראשי תיבות):
ראשי תיבות 'אמן' ברוך אתה. הכי פירושו: להשלים ביה ק' ברכות. ויטרי. והמיימון כתב: 'מי' 'מי', ואחריו 'אין' 'אין'.

ואיני יודע היכן כתב זאת 'המיימון', ולוואי שמישהו יצליח לאתרו או, לכל הפחות, להבין מהיכן נובעת טעות זו.

ברמב"ם בסדר התפילה דווקא כתוב" אין כאלהינ'", יתכן שברמבם שלפניו היה כתוב מי, כי מישהו שיבש לפי נוסחתו.

Re: 'מי כאלהינו'

פורסם: ה' מרץ 14, 2019 10:48 am
על ידי ביקורת תהיה
מחולת המחנים כתב:על מנהגנו שאומרים קודם 'אין כאלקינו' ואח"כ 'מי כאלקינו', יש ביאור ידוע בעולם שקודם קובעים בצורה ברורה 'אין כאלקינו אין כאדוננו וכו'', ורק אח"כ באים ושואלים 'מי כאלקינו מי כאדוננו וכו''.
הביאור אמור בדרך צחות; בפשטות, המלה 'מי' כאן אינה מלת שאלה, כי אם מלת קריאה מתוך התפעמות, דוגמת: 'מה רבו מעשיך יי', 'מה טבו אהליך יעקב'.

Re: תפלת 'אין כאלקינו' וסידורה

פורסם: ג' מרץ 26, 2019 10:24 pm
על ידי עושה חדשות
טעמי המנהגים - אין כאלוקינו.png
טעמי המנהגים - אין כאלוקינו.png (28.16 KiB) נצפה 1551 פעמים

Re: 'מי כאלהינו'

פורסם: ד' אפריל 17, 2019 11:41 pm
על ידי מוטוש
חד ברנש כתב:מדוע לתקן? מישהו קורא את הפורום בשירותים?

מאיפה אתה יודע?!
מצד שני.
זה לא נקרא כתב מתקיים!

Re: תפלת 'אין כאלקינו' וסידורה

פורסם: ד' אפריל 17, 2019 11:42 pm
על ידי מוטוש
עושה חדשות כתב:
טעמי המנהגים - אין כאלוקינו.png

מזכיר לי נעשה ונשמע!
נעשה. אין כאלוקינו!
נשמע. מי כאלוקינו?

Re: תפלת 'אין כאלקינו' וסידורה

פורסם: ג' מאי 07, 2019 3:08 pm
על ידי ממזרח שמש
הסדר כך: אמ"ן ברוך אתה. אבודרהם