עמוד 1 מתוך 1

סגולה לאריכות ימים אחרי הלל

פורסם: א' יוני 25, 2017 4:38 pm
על ידי בערל
בסידורים נדפס סגולל לאריכות ימים לומר אחרי אחרי הלל הפסוק ואברהם זקן בא בימים וגו' ואח"כ כתוב: ויאמר: זבדיה, ישמרנו ויחיינו וכו'
איני יודע מה זה זבדי', אם זה שם של מלאך לכאו' אסור לומר את זה בפה, כמו שהזהירו במחזורים לא להזכיר השמות אחר תקיעות שופר.

Re: סגולה לאריכות ימים אחרי הלל

פורסם: א' יוני 25, 2017 4:43 pm
על ידי מה שנכון נכון
אם זה גם שם אדם מותר. ראה עזרא ח ח. (וגם היום ישנו).

Re: סגולה לאריכות ימים אחרי הלל

פורסם: א' יוני 25, 2017 4:53 pm
על ידי משה ובני ישראל
בסידור החיד"א

Re: סגולה לאריכות ימים אחרי הלל

פורסם: ג' יוני 27, 2017 2:07 pm
על ידי פי האתון
יש לציין: שבמקור הסגולה יש לכוון גם בניקוד של 'זבדיה' איך שהוא יוצא מהפסוק, יעוין במשנת חסידים (וכמדומני גם בחמדת ימים)

Re: סגולה לאריכות ימים אחרי הלל

פורסם: ג' יוני 27, 2017 2:30 pm
על ידי שייף נפיק

מצו"ב מאמר כתוב מתוך שיעור בענין זה. בזמנו חיפשתי הרבה בענין, ויש לזה מקורות קדומים בקבלה כמעט עד רבי חיים ויטל.

Re: סגולה לאריכות ימים אחרי הלל

פורסם: א' מאי 03, 2020 6:30 am
על ידי לבי במערב
ראה מ"ש בזה ב'סדור רבנו הזקן עם ציונים מקורות והערות' (ראסקין) ע' תפא הע' 31.
[ובן-דודו הרי"מ ז"ל חלק עליו (ס' 'הסידור' ע' קטו הע' 2), וטען לנקד הב' בפת"ח].