עמוד 1 מתוך 1

"יושב תהילות ישראל" - כוונה פשטית

פורסם: ב' ספטמבר 25, 2017 9:30 pm
על ידי ברמן
האם מישהו יודע את הפירוש הפשוט לתואר "יושב תהילות ישראל", שבפסוק ואתה קדוש. פעם ראיתי פירוש בסידור ווילנא, אבל אין הסידור עתה לפני.

בחיפוש באוצר מצאתי ביאור נפלא בשם רבינו המהרש"ך (בעל שו"ת מהרש"ך), בספרו של תלמידו בעל "מלכי יהודה" (עמ' סז-סח, במהדורה החדשה - הנמצאת באוצר החכמה), וזה לשונו:
על פסוק (תהלים כ"ב ל') "ואתה קדוש יושב תהלות ישראל", שמעתי ממורי הרב הגדול מהר"ר שלמה הכהן, שהיה אומר: הקב"ה נקרא קדוש מפני שהוא נבדל בתכלית ההבדל מן התחתונים והעליונים ולכן אנו אומרים קדוש קדוש קדוש בכל יום, ועם כל זה הוא יושב בתוך התהילות של ישראל. שהמלאכים אומרים איה מקום כבודו להעריצו אבל ישראל אינם צריכים לבקש איה מקום כבודו אלא הוא יושב בתוכם ויש להם יותר מעלה מהמלאכים. וזהו ואתה קדוש ונבדל כאשר אמרנו, ועם כל זה יושב בתוך תהלות ישראל. עכ"ל.

Re: "יושב תהילות ישראל" - כוונה פשטית

פורסם: א' מאי 03, 2020 5:22 am
על ידי לבי במערב
לפי' פשש"מ - יעויין במפרשים על-אתר (רש"י, ראב"ע, רד"ק, מצו"ד ועוד).

ולפי' המהרש"ך הנ"ל, יש לציין שכעין זה נתפרש ע"ד החסידות - ראה כש"ט בהוספות סי' ס, ובהנסמן שם [ונת' בארוכה בד"ה ובשנה החמישית גו' ה'תשכ"ה].

Re: "יושב תהילות ישראל" - כוונה פשטית

פורסם: ה' מאי 21, 2020 3:43 pm
על ידי דורש טוב לעמו
ברמן כתב:האם מישהו יודע את הפירוש הפשוט לתואר "יושב תהילות ישראל", שבפסוק ואתה קדוש. פעם ראיתי פירוש בסידור ווילנא, אבל אין הסידור עתה לפני.

בחיפוש באוצר מצאתי ביאור נפלא בשם רבינו המהרש"ך (בעל שו"ת מהרש"ך), בספרו של תלמידו בעל "מלכי יהודה" (עמ' סז-סח, במהדורה החדשה - הנמצאת באוצר החכמה), וזה לשונו:
על פסוק (תהלים כ"ב ל') "ואתה קדוש יושב תהלות ישראל", שמעתי ממורי הרב הגדול מהר"ר שלמה הכהן, שהיה אומר: הקב"ה נקרא קדוש מפני שהוא נבדל בתכלית ההבדל מן התחתונים והעליונים ולכן אנו אומרים קדוש קדוש קדוש בכל יום, ועם כל זה הוא יושב בתוך התהילות של ישראל. שהמלאכים אומרים איה מקום כבודו להעריצו אבל ישראל אינם צריכים לבקש איה מקום כבודו אלא הוא יושב בתוכם ויש להם יותר מעלה מהמלאכים. וזהו ואתה קדוש ונבדל כאשר אמרנו, ועם כל זה יושב בתוך תהלות ישראל. עכ"ל.


ראיתי ביאור נפלא בשם רבי יוסף אלבו, שביאר ש 'יושב' הכוונה למשהו קבוע, לאפוקי מעומד, כלומר שהקב"ה יושב באופן קבוע על תואר אחד קיים כגון 'קדוש' וכן 'תהילות ישראל'.
וביאור 'תהילות ישראל' - שישראל מתהללים בך תמיד שאתה מושיעם מצרתם.
וביאור זה גם הגיוני מצד הקשר הפסוקים, שכן הפסוקים לפני ואחרי מדברים על להושיע מצרות וכו'.