עמוד 1 מתוך 1

מדוע ברכת אתה חונן פותחת בלשון שבח?

פורסם: ה' פברואר 01, 2018 9:57 pm
על ידי לייבעדיג יענקל
נשאלתי מדוע ברכת אתה חונן פותחת בשבח תחילה 'אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה', בניגוד לכל הברכות האמצעיות שפותחות מיד בבקשה. היש מי שעמד ע"כ?

Re: מדוע ברכת אתה חונן פותחת בלשון בקשה?

פורסם: ה' פברואר 01, 2018 10:02 pm
על ידי כח עליון
אומרים (בשם אדם גדול, לא זוכר מי)
שבכל הצרכים של האדם - הוא מרגיש תלוי, גאולה פרנסה רפואה ישועה - הכל מה'
אבל חכמה, האדם לפעמים חושב 'אני מסתדר', יש לי אפי' עודף
לכן צריך להכריז קודם 'אתה חונן'

על דרך הפשטנות, הוא כהמשך לג' ראשונות של שבח, לכן פתח בחלק השבח.

Re: מדוע ברכת אתה חונן פותחת בלשון שבח?

פורסם: ה' פברואר 01, 2018 10:17 pm
על ידי פלגינן
ב"ח סי' קטו.

Re: מדוע ברכת אתה חונן פותחת בלשון שבח?

פורסם: ה' פברואר 01, 2018 10:46 pm
על ידי שייף נפיק
אפשר על דרך מה שאמרו ש'אין הקב"ה נותן חכמה אלא בלב מי שיש בו חכמה' והחכמה הראשונה היא היראה וכמו שכתב נפש החיים, וכשמכיר שהחכמה הכל מאיתו ית' ולא ידינו רמה כל זאת אז ראוי לקבל עוד חכמה. ובאופן דומה, מבואר שבתורה 'כלי ריקן מחזיק מלא אינו מחזיק' שככל שעניו יותר ראוי לקבל תורה יותר, והאריך בזה הרבה ברוח חיים, ולכן מקדימים אמירה זו קודם לבקשת החכמה.

Re: מדוע ברכת אתה חונן פותחת בלשון שבח?

פורסם: ה' פברואר 01, 2018 11:31 pm
על ידי בן אדם
לייבעדיג יענקל כתב:נשאלתי מדוע ברכת אתה חונן פותחת בשבח תחילה 'אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה', בניגוד לכל הברכות האמצעיות שפותחות מיד בבקשה. היש מי שעמד ע"כ?

במקום אחר הארכתי בזה שכמעט בכל התפילות, הברכות האמצעיות מתחילות בתיבת 'אתה'.
בימי החול - אתה חונן
בליל שב"ק - אתה קדשת
במנחה בשבת - אתה אחד
בשבת ר"ח - אתה יצרת
במוצש"ק - אתה חוננתנו (לפי הנוסח המקורי לפני שהוסיפו לומר גם 'אתה חונן')
בימי חג - אתה בחרתנו
ובר"ה במוסף כל שלשת הברכות האמצעיות מתחילות כן - אתה בחרתנו, אתה זוכר, אתה נגלית
ומשמע לכאורה שכיוונו מתקני התפילה בכך ולא סתם מקרה. ואולי בגלל זה השתנה גם נוסח ברכת אתה חונן כדי שנתחיל ב'אתה'.
מלבד ג' תפילות, בשב"ק בשחרית ובמוסף, ובמוסף ר"ח. בשנים הראשונים נראה בגלל שזה פיוט, תכנת שבת - אותיות תשר"ק, וישמח משה - הוא כנראה אותיות י' כ' ל' מתוך פיוט כלשהי, 'ישמח משה' 'כליל תפארת' 'לוחות אבנים' [תיבת 'ושני' היא הוספה מאוחרת].

Re: מדוע ברכת אתה חונן פותחת בלשון שבח?

פורסם: ו' פברואר 02, 2018 2:16 am
על ידי עזריאל ברגר
זכור לי שהוא מטעם לסמוך שבח לשבח דברכת הא-ל הקדוש.

Re: מדוע ברכת אתה חונן פותחת בלשון שבח?

פורסם: ו' פברואר 02, 2018 8:26 am
על ידי בברכה המשולשת
בן אדם כתב:
לייבעדיג יענקל כתב:נשאלתי מדוע ברכת אתה חונן פותחת בשבח תחילה 'אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה', בניגוד לכל הברכות האמצעיות שפותחות מיד בבקשה. היש מי שעמד ע"כ?

במקום אחר הארכתי בזה שכמעט בכל התפילות, הברכות האמצעיות מתחילות בתיבת 'אתה'.
בימי החול - אתה חונן
בליל שב"ק - אתה קדשת
במנחה בשבת - אתה אחד
בשבת ר"ח - אתה יצרת
במוצש"ק - אתה חוננתנו (לפי הנוסח המקורי לפני שהוסיפו לומר גם 'אתה חונן')
בימי חג - אתה בחרתנו
ובר"ה במוסף כל שלשת הברכות האמצעיות מתחילות כן - אתה בחרתנו, אתה זוכר, אתה נגלית
ומשמע לכאורה שכיוונו מתקני התפילה בכך ולא סתם מקרה. ואולי בגלל זה השתנה גם נוסח ברכת אתה חונן כדי שנתחיל ב'אתה'.
מלבד ג' תפילות, בשב"ק בשחרית ובמוסף, ובמוסף ר"ח. בשנים הראשונים נראה בגלל שזה פיוט, תכנת שבת - אותיות תשר"ק, וישמח משה - הוא כנראה אותיות י' כ' ל' מתוך פיוט כלשהי, 'ישמח משה' 'כליל תפארת' 'לוחות אבנים' [תיבת 'ושני' היא הוספה מאוחרת].


השערה זו כבר הועלתה בעבר ע"י וידר.

Re: מדוע ברכת אתה חונן פותחת בלשון שבח?

פורסם: ו' פברואר 02, 2018 10:15 am
על ידי ארזי ביתר
בן אדם כתב:
לייבעדיג יענקל כתב:נשאלתי מדוע ברכת אתה חונן פותחת בשבח תחילה 'אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה', בניגוד לכל הברכות האמצעיות שפותחות מיד בבקשה. היש מי שעמד ע"כ?

במקום אחר הארכתי בזה שכמעט בכל התפילות, הברכות האמצעיות מתחילות בתיבת 'אתה'.
בימי החול - אתה חונן
בליל שב"ק - אתה קדשת
במנחה בשבת - אתה אחד
בשבת ר"ח - אתה יצרת
במוצש"ק - אתה חוננתנו (לפי הנוסח המקורי לפני שהוסיפו לומר גם 'אתה חונן')
בימי חג - אתה בחרתנו
ובר"ה במוסף כל שלשת הברכות האמצעיות מתחילות כן - אתה בחרתנו, אתה זוכר, אתה נגלית
ומשמע לכאורה שכיוונו מתקני התפילה בכך ולא סתם מקרה. ואולי בגלל זה השתנה גם נוסח ברכת אתה חונן כדי שנתחיל ב'אתה'.
מלבד ג' תפילות, בשב"ק בשחרית ובמוסף, ובמוסף ר"ח. בשנים הראשונים נראה בגלל שזה פיוט, תכנת שבת - אותיות תשר"ק, וישמח משה - הוא כנראה אותיות י' כ' ל' מתוך פיוט כלשהי, 'ישמח משה' 'כליל תפארת' 'לוחות אבנים' [תיבת 'ושני' היא הוספה מאוחרת].

יפה מאוד. אודה ולא אבוש, הרעיון חדש לי. ומוצא חן בעיני!

אגב, לגבי מוסף ר"ח לא ביארת.

Re: מדוע ברכת אתה חונן פותחת בלשון שבח?

פורסם: ו' פברואר 02, 2018 10:33 am
על ידי פלגינן
בברכה המשולשת כתב:
בן אדם כתב:
לייבעדיג יענקל כתב:נשאלתי מדוע ברכת אתה חונן פותחת בשבח תחילה 'אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה', בניגוד לכל הברכות האמצעיות שפותחות מיד בבקשה. היש מי שעמד ע"כ?

במקום אחר הארכתי בזה שכמעט בכל התפילות, הברכות האמצעיות מתחילות בתיבת 'אתה'.
בימי החול - אתה חונן
בליל שב"ק - אתה קדשת
במנחה בשבת - אתה אחד
בשבת ר"ח - אתה יצרת
במוצש"ק - אתה חוננתנו (לפי הנוסח המקורי לפני שהוסיפו לומר גם 'אתה חונן')
בימי חג - אתה בחרתנו
ובר"ה במוסף כל שלשת הברכות האמצעיות מתחילות כן - אתה בחרתנו, אתה זוכר, אתה נגלית
ומשמע לכאורה שכיוונו מתקני התפילה בכך ולא סתם מקרה. ואולי בגלל זה השתנה גם נוסח ברכת אתה חונן כדי שנתחיל ב'אתה'.
מלבד ג' תפילות, בשב"ק בשחרית ובמוסף, ובמוסף ר"ח. בשנים הראשונים נראה בגלל שזה פיוט, תכנת שבת - אותיות תשר"ק, וישמח משה - הוא כנראה אותיות י' כ' ל' מתוך פיוט כלשהי, 'ישמח משה' 'כליל תפארת' 'לוחות אבנים' [תיבת 'ושני' היא הוספה מאוחרת].


השערה זו כבר הועלתה בעבר ע"י וידר.

ראה נ' וידר, '"ישמח משה" – התנגדות וסנגוריה', התגבשות נוסח התפילה במזרח ובמערב, א, עמ' 295–322.
אעתיק משם קטע אחד של פיוט שעיטר את 'ישמח משה' ופתח בתיבת 'אתה'. אך ככלל ראוי לעיין שם היטב בכל המאמר:
פיוט ישמח משה0.JPG
פיוט ישמח משה0.JPG (74.04 KiB) נצפה 4670 פעמים

פיוט ישמח משה1.JPG
פיוט ישמח משה1.JPG (38.26 KiB) נצפה 4670 פעמים

פיוט ישמח משה2.JPG
פיוט ישמח משה2.JPG (42.37 KiB) נצפה 4670 פעמים

פיוט ישמח משה3.JPG
פיוט ישמח משה3.JPG (23.84 KiB) נצפה 4670 פעמים

Re: מדוע ברכת אתה חונן פותחת בלשון שבח?

פורסם: ו' פברואר 02, 2018 11:07 am
על ידי בן אדם
בברכה המשולשת כתב:
בן אדם כתב:
לייבעדיג יענקל כתב:נשאלתי מדוע ברכת אתה חונן פותחת בשבח תחילה 'אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה', בניגוד לכל הברכות האמצעיות שפותחות מיד בבקשה. היש מי שעמד ע"כ?

במקום אחר הארכתי בזה שכמעט בכל התפילות, הברכות האמצעיות מתחילות בתיבת 'אתה'.
בימי החול - אתה חונן
בליל שב"ק - אתה קדשת
במנחה בשבת - אתה אחד
בשבת ר"ח - אתה יצרת
במוצש"ק - אתה חוננתנו (לפי הנוסח המקורי לפני שהוסיפו לומר גם 'אתה חונן')
בימי חג - אתה בחרתנו
ובר"ה במוסף כל שלשת הברכות האמצעיות מתחילות כן - אתה בחרתנו, אתה זוכר, אתה נגלית
ומשמע לכאורה שכיוונו מתקני התפילה בכך ולא סתם מקרה. ואולי בגלל זה השתנה גם נוסח ברכת אתה חונן כדי שנתחיל ב'אתה'.
מלבד ג' תפילות, בשב"ק בשחרית ובמוסף, ובמוסף ר"ח. בשנים הראשונים נראה בגלל שזה פיוט, תכנת שבת - אותיות תשר"ק, וישמח משה - הוא כנראה אותיות י' כ' ל' מתוך פיוט כלשהי, 'ישמח משה' 'כליל תפארת' 'לוחות אבנים' [תיבת 'ושני' היא הוספה מאוחרת].


השערה זו כבר הועלתה בעבר ע"י וידר.

תודה רבה על הידיעה הזאת!

Re: מדוע ברכת אתה חונן פותחת בלשון שבח?

פורסם: ו' פברואר 02, 2018 11:09 am
על ידי בן אדם
ארזי ביתר כתב:
בן אדם כתב:
לייבעדיג יענקל כתב:נשאלתי מדוע ברכת אתה חונן פותחת בשבח תחילה 'אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה', בניגוד לכל הברכות האמצעיות שפותחות מיד בבקשה. היש מי שעמד ע"כ?

במקום אחר הארכתי בזה שכמעט בכל התפילות, הברכות האמצעיות מתחילות בתיבת 'אתה'.
בימי החול - אתה חונן
בליל שב"ק - אתה קדשת
במנחה בשבת - אתה אחד
בשבת ר"ח - אתה יצרת
במוצש"ק - אתה חוננתנו (לפי הנוסח המקורי לפני שהוסיפו לומר גם 'אתה חונן')
בימי חג - אתה בחרתנו
ובר"ה במוסף כל שלשת הברכות האמצעיות מתחילות כן - אתה בחרתנו, אתה זוכר, אתה נגלית
ומשמע לכאורה שכיוונו מתקני התפילה בכך ולא סתם מקרה. ואולי בגלל זה השתנה גם נוסח ברכת אתה חונן כדי שנתחיל ב'אתה'.
מלבד ג' תפילות, בשב"ק בשחרית ובמוסף, ובמוסף ר"ח. בשנים הראשונים נראה בגלל שזה פיוט, תכנת שבת - אותיות תשר"ק, וישמח משה - הוא כנראה אותיות י' כ' ל' מתוך פיוט כלשהי, 'ישמח משה' 'כליל תפארת' 'לוחות אבנים' [תיבת 'ושני' היא הוספה מאוחרת].

יפה מאוד. אודה ולא אבוש, הרעיון חדש לי. ומוצא חן בעיני!

אגב, לגבי מוסף ר"ח לא ביארת.

אכן, לגבי מוסף ר"ח עוד לא הצלחתי לפענח במה שונה תפילה זו משאר כל התפילות, אדרבא, אשמח אם יש לך ביאור בזה.

Re: מדוע ברכת אתה חונן פותחת בלשון שבח?

פורסם: ו' פברואר 02, 2018 3:33 pm
על ידי לייבעדיג יענקל
יישר כח גדול לכל המשיבים

Re: מדוע ברכת אתה חונן פותחת בלשון שבח?

פורסם: ש' פברואר 03, 2018 10:15 pm
על ידי עבד הזמן
בן אדם כתב:אכן, לגבי מוסף ר"ח עוד לא הצלחתי לפענח במה שונה תפילה זו משאר כל התפילות, אדרבא, אשמח אם יש לך ביאור בזה.

זכרוני שיש בספרים שראשי חדשים לעמך ר"ת רחל, וזוהי סיבת השינוי משאר התפילות הפותחות ב"אתה".

Re: מדוע ברכת אתה חונן פותחת בלשון שבח?

פורסם: ש' פברואר 03, 2018 10:23 pm
על ידי בן אדם
עיקר כוונתי לא היה שהדבר תלוי אם טמון בזה איזה רמז וכדו', אלא שמזה שהוא לשון פיוטי ולא פרוזאי סימן היא שאין זה הנוסח המקורי אלא פיוט מאוחר שניתוסף, שהרי מטבע הברכות ביסודם אינם לשון פיוטי.
ואכן בבירור נוסחאות קדומות חסרות נוסחאות אלו, וכנראה שבשבת כמו ביו"ט כל התפילות היו שווים בברכה האמצעית.
אכן יש כאלה הטוענים שגם בשבת היו מתחילים ב'אתה בחרתנו', ויעיד ע"ז אלו הנוסחאות שמסתיימים ב'מקדש ישראל' במקום 'מקדש השבת' (כעין שיטת הירושלמי), משום הכלל שצריך לסיים מעין הפתיחה.
מאידך יש הטוענים שהנוסח 'אתה קדשת את יום השביעי' היא הנוסח המקורי גם בשאר תפילות השבת, ולכן מסיימים 'מקדש השבת', שהרי "ישמח משה" או "תכנת שבת רצית קרבנותיה" אינם באותו ענין של 'מקדש השבת' בניגוד להכלל שיש לסיים מעין הפתיחה.

Re: מדוע ברכת אתה חונן פותחת בלשון שבח?

פורסם: ש' פברואר 03, 2018 10:36 pm
על ידי עזריאל ברגר
בן אדם כתב:הכלל שיש לסיים מעין הפתיחה.

זהו כלל שנוי במחלוקת בבבלי, ולא קיי"ל כוותיה, ואכן זכור לי שיש כמה ברכות שאין אנו מקפידים בהם על כלל זה, ואינני זוכר אותן כעת.

Re: מדוע ברכת אתה חונן פותחת בלשון שבח?

פורסם: ש' פברואר 03, 2018 10:43 pm
על ידי בן אדם
פלגינן כתב:
בברכה המשולשת כתב:השערה זו כבר הועלתה בעבר ע"י וידר.

ראה נ' וידר, '"ישמח משה" – התנגדות וסנגוריה', התגבשות נוסח התפילה במזרח ובמערב, א, עמ' 295–322.
אעתיק משם קטע אחד של פיוט שעיטר את 'ישמח משה' ופתח בתיבת 'אתה'. אך ככלל ראוי לעיין שם היטב בכל המאמר:

לא ראיתי את גוף המאמר, אבל האם ישנו אפשרות שהנוסח שלנו היא קיצור ומקורו בפיוט הזה?

Re: מדוע ברכת אתה חונן פותחת בלשון שבח?

פורסם: ש' פברואר 03, 2018 10:50 pm
על ידי בן אדם
עזריאל ברגר כתב:
בן אדם כתב:הכלל שיש לסיים מעין הפתיחה.

זהו כלל שנוי במחלוקת בבבלי, ולא קיי"ל כוותיה, ואכן זכור לי שיש כמה ברכות שאין אנו מקפידים בהם על כלל זה, ואינני זוכר אותן כעת.

אשמח אם תוכל יותר להרחיב בדיבורך. לי זכור דברי הגמ' בברכות דף מט.
מאי הוי עלה? אמר רב ששת: פתח ברחם על עמך ישראל חותם במושיע ישראל, פתח ברחם על ירושלים - חותם בבונה ירושלים. ורב נחמן אמר: אפילו פתח ברחם על ישראל חותם בבונה ירושלים, משום שנאמר: בונה ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס, אימתי בונה ירושלים ה' - בזמן שנדחי ישראל יכנס.
הרי גם ר"נ לא פליג על ר"ש אלא משום שעדיין יש לזה קשר ענייני בין הפתיחה להחתימה, בניגוד לרב ששת שלדידיה בעינן שיהיה משותף גם בלשונם ומשמעותם הפשוטה. אבל לא מצאתי מאן דפליג לגמרי על עיקר הדין.

Re: מדוע ברכת אתה חונן פותחת בלשון שבח?

פורסם: ש' פברואר 03, 2018 11:55 pm
על ידי כח עליון
הערה, לכאו' הפתיחה ב'אתה' הוא כהמשך לפתיחה של 'אתה קדוש'.

(ל'בן אדם'. הפיוט הנ"ל נתחבר לפני כ900 שנה, אחרי שחובר נוסח התפילה)

Re: מדוע ברכת אתה חונן פותחת בלשון שבח?

פורסם: א' פברואר 04, 2018 12:26 am
על ידי בן אדם
כח עליון כתב:הערה, לכאו' הפתיחה ב'אתה' הוא כהמשך לפתיחה של 'אתה קדוש'.

(ל'בן אדם'. הפיוט הנ"ל נתחבר לפני כ900 שנה, אחרי שחובר נוסח התפילה)

והפיוט שלנו 'ישמח משה' מתי התחבר? לפני זה?

Re: מדוע ברכת אתה חונן פותחת בלשון שבח?

פורסם: א' פברואר 04, 2018 10:08 am
על ידי עזריאל ברגר
עזריאל ברגר כתב:
בן אדם כתב:הכלל שיש לסיים מעין הפתיחה.

זהו כלל שנוי במחלוקת בבבלי, ולא קיי"ל כוותיה, ואכן זכור לי שיש כמה ברכות שאין אנו מקפידים בהם על כלל זה, ואינני זוכר אותן כעת.

פסחים קד,א.

Re: מדוע ברכת אתה חונן פותחת בלשון שבח?

פורסם: א' פברואר 04, 2018 10:15 am
על ידי פלגינן
בן אדם כתב:
כח עליון כתב:הערה, לכאו' הפתיחה ב'אתה' הוא כהמשך לפתיחה של 'אתה קדוש'.

(ל'בן אדם'. הפיוט הנ"ל נתחבר לפני כ900 שנה, אחרי שחובר נוסח התפילה)

והפיוט שלנו 'ישמח משה' מתי התחבר? לפני זה?

אין עדויות קדומות יותר מסוף תקופת הגאונים, וגם אז היו כאלו שלא קיבלו את אמירת 'ישמח משה' (וגם רש"י היה אומר 'אתה בחרתנו' במקום זה). ראה וידר שם.

Re: מדוע ברכת אתה חונן פותחת בלשון שבח?

פורסם: א' פברואר 04, 2018 11:15 pm
על ידי בן אדם
בברכה המשולשת כתב:השערה זו כבר הועלתה בעבר ע"י וידר.

עברתי כעת על דבריו, לא מצאתי שדן בענין הדגשת תיבת 'אתה' בתחילת ברכות האמצעיות. הוא רק טוען דבר אחד, שנוסח 'ישמח משה' היא הוספה מאוחרת, ובאה במקום 'אתה בחרתנו'.
לגופו של הנידון שישמח משה היא חלק מפיוט, הוא מביא שם בהערות:
‏‏לכידה.PNG
‏‏לכידה.PNG (30.12 KiB) נצפה 4550 פעמים

Re: מדוע ברכת אתה חונן פותחת בלשון בקשה?

פורסם: ב' פברואר 05, 2018 12:08 am
על ידי נוטר הכרמים
כח עליון כתב:אומרים (בשם אדם גדול, לא זוכר מי)
שבכל הצרכים של האדם - הוא מרגיש תלוי, גאולה פרנסה רפואה ישועה - הכל מה'
אבל חכמה, האדם לפעמים חושב 'אני מסתדר', יש לי אפי' עודף
לכן צריך להכריז קודם 'אתה חונן'
.

ראה בספר 'אהל רחל' שיחות הגר"ש אויערבאך שליט"א על אלול, מאמר 'בהיותו קרוב'. שם הוסיף כי בעצם המטבע 'אתה חונן' מבוסס על הפס' 'כי ד' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה', והדגשה זו היא מן הטעם הנ"ל, יעו"ש.

Re: מדוע ברכת אתה חונן פותחת בלשון שבח?

פורסם: ב' פברואר 05, 2018 5:14 am
על ידי בברכה המשולשת
בן אדם כתב:
בברכה המשולשת כתב:השערה זו כבר הועלתה בעבר ע"י וידר.

עברתי כעת על דבריו, לא מצאתי שדן בענין הדגשת תיבת 'אתה' בתחילת ברכות האמצעיות. הוא רק טוען דבר אחד, שנוסח 'ישמח משה' היא הוספה מאוחרת, ובאה במקום 'אתה בחרתנו'.
לגופו של הנידון שישמח משה היא חלק מפיוט, הוא מביא שם בהערות:
‏‏לכידה.PNG


ייש"כ
וכעת הזכירו לי דברי כתר"ה שיש לעיין עוד בדברי לוגר בספרו ביחס לאתה חונן (ללא הסכמה בהכרח עם כל דבריו)

Re: מדוע ברכת אתה חונן פותחת בלשון שבח?

פורסם: ב' פברואר 05, 2018 7:58 am
על ידי בברכה המשולשת
ועוד נזכרתי שלוידר יש מאמר מיוחד על אתה חונן

Re: מדוע ברכת אתה חונן פותחת בלשון שבח?

פורסם: ב' פברואר 05, 2018 9:02 am
על ידי לייבעדיג יענקל
בברכה המשולשת כתב:
ייש"כ
וכעת הזכירו לי דברי כתר"ה שיש לעיין עוד בדברי לוגר בספרו ביחס לאתה חונן (ללא הסכמה בהכרח עם כל דבריו)

Re: מדוע ברכת אתה חונן פותחת בלשון שבח?

פורסם: ב' פברואר 05, 2018 9:05 am
על ידי לייבעדיג יענקל
בברכה המשולשת כתב:ועוד נזכרתי שלוידר יש מאמר מיוחד על אתה חונן

Re: מדוע ברכת אתה חונן פותחת בלשון שבח?

פורסם: א' פברואר 18, 2018 9:09 pm
על ידי האמת והשלום
בן אדם כתב:
לייבעדיג יענקל כתב:נשאלתי מדוע ברכת אתה חונן פותחת בשבח תחילה 'אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה', בניגוד לכל הברכות האמצעיות שפותחות מיד בבקשה. היש מי שעמד ע"כ?

במקום אחר הארכתי בזה שכמעט בכל התפילות, הברכות האמצעיות מתחילות בתיבת 'אתה'.
בימי החול - אתה חונן
בליל שב"ק - אתה קדשת
במנחה בשבת - אתה אחד
בשבת ר"ח - אתה יצרת
במוצש"ק - אתה חוננתנו (לפי הנוסח המקורי לפני שהוסיפו לומר גם 'אתה חונן')
בימי חג - אתה בחרתנו
ובר"ה במוסף כל שלשת הברכות האמצעיות מתחילות כן - אתה בחרתנו, אתה זוכר, אתה נגלית
ומשמע לכאורה שכיוונו מתקני התפילה בכך ולא סתם מקרה. ואולי בגלל זה השתנה גם נוסח ברכת אתה חונן כדי שנתחיל ב'אתה'.
מלבד ג' תפילות, בשב"ק בשחרית ובמוסף, ובמוסף ר"ח. בשנים הראשונים נראה בגלל שזה פיוט, תכנת שבת - אותיות תשר"ק, וישמח משה - הוא כנראה אותיות י' כ' ל' מתוך פיוט כלשהי, 'ישמח משה' 'כליל תפארת' 'לוחות אבנים' [תיבת 'ושני' היא הוספה מאוחרת].

לגבי מה שכתבת דפתיחת ברכות אמצעיות דמוצש"ק שהנוסחא האמיתית היא אתה חוננתנו ולא אתה חונן אינה נכונה ולא עוד אלא שיש מן הראשונים שאמר דאם יאמר אתה חוננתנו לא יצא כלל מפני שזה שינוי ממטבע שטבעו חכמים,וכן הרמב"ם ועוד שהב"י הביא שם בסימן רצד,ועיין שם מה שכתב הח"ח בשער הציון שמ"מ אין זה מעכב אדם שאמר אתה חוננתנו ולא אתה חונן ואז אתה חוננתנו דיון דיש מן הראשונים שכתבו שכך יש לומר לכתחילה במוצ"ש אלא שלא מצאתים בב"י אף אע"פ שהביא שהמנהג שלא לומר במוצ"ש כ"א אתה חוננתנו ועיין בב"ח שמאריך על זה מאוד.

Re: מדוע ברכת אתה חונן פותחת בלשון שבח?

פורסם: א' פברואר 18, 2018 10:32 pm
על ידי בן אדם
לא הבנתי כ"כ מה שאתה טוען, אז אעתיק את דברי הב"י, וז"ל: "כתוב בארחות חיים: 'אין מתחילין באתה חוננתנו, לפי שהמשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכה אינו אלא טועה, אלא מתחיל אתה חונן עד וחננו מאתך ומתחיל אתה הבדלת בין קודש לחול, וכ"כ הרמב"ם וכ"כ בסדר ר"ע' עכ"ל. והעולם נוהגין לומר אתה חוננתנו שאין זה נקרא שינוי מטבע שהכל ענין א' הוא".
מבואר בב"י שני נוסחאות -
א] נוסח הרמב"ם וסידור רב עמרם גאון היא שאין אומרים כלל 'אתה חוננתנו', רק 'אתה חונן', וממשיכים בהבדלה [אתה הבדלת וכו'].
ב] מנהג העולם לומר אתה חוננתנו במקום אתה חונן, ואין אומרים אתה חונן כלל.
האורחות חיים רצה לעקור המנהג מחמת חשש משנה ממטבע שטבעו חכמים, כי הנוסח 'אתה חוננתנו' באה במקום 'אתה חונן' ונמצא שאין אומרים אתה חונן שהיא הנוסח שטבעו חכמים. וע"ז באה הב"י לחלוק שהעולם אינו חושש לדברי הא"ח. הרי שלפני שני הנוסחאות גם יחד, אין אומרים גם 'אתה חונן' וגם 'אתה חוננתנו', שאם היו אומרים שניהם, לא היה מקום בכלל לחשוש לחשש שינוי מטבע שטבעו חכמים, וזה לא ס"ד לא להא"ח ולא להב"י לומר שני הנוסחאות גם יחד.
וכ"כ הרמ"א בד"מ על אתר: "ומיהו משמע דלכ"ע אין לומר תרווייהו. וכן מצאתי בהגהות מנהגים בשם מוהר"ר מנחם שטעות לומר אתה חוננתנו ואתה חונן, ואין לומר אתה חונן כלל, אך מתחיל אתה חוננתנו, או מתחיל אתה חונן ואומר אתה הבדלת כדרך שכתב הרמב"ם". וכ"כ המהרש"ל בהגהותיו על הטור: "דטועין האומרים אתה חוננתנו ואתה חונן, ואצ"ל כי אם אתה חוננתנו, או כמ"ש הרמב"ם אתה חונן וכולל ההבדלה בתוכו ואומר ואתה הבדלת בין קודש לחול וכו' כמ"ש בסדר תפלות".
ובב"ח רצה ליישב מנהג דידן. אבל כנראה מנהגנו נובע שמצד אחד הנוסח שלנו היה 'אתה חוננתנו' ולא כהרמב"ם, ומצד שני חששו משינוי מטבע שטבעו חכמים, ולכן שילבו את שניהם גם יחד.

Re: מדוע ברכת אתה חונן פותחת בלשון שבח?

פורסם: ד' פברואר 21, 2018 12:23 am
על ידי נשר
לייבעדיג יענקל כתב:נשאלתי מדוע ברכת אתה חונן פותחת בשבח תחילה 'אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה', בניגוד לכל הברכות האמצעיות שפותחות מיד בבקשה. היש מי שעמד ע"כ?


זה עתה שמעתי הקלטה של הגר"מ שפירא זצ"ל, שואל את השאלה הנ"ל, מדוע נצרכת הקדמת השבח לבקשת אתה חונן, ותירץ (כהמשך לתוכן דבריו באותו שיעור שעוסק בזה שתפילה בנויה על מידת הרחמים) שישנה הגבלה אחת שיכולה לעכב מהאדם את ההנהגה של מידת הרחמים והיא "מי שאין בו דעת". הדין שאסור לרחם על מי שאין בו דעת נלמד מהנהגת הקב"ה בעצמו - "כי לא עם בינות על כן לא ירחמנו עושהו". אדם שלא מכיר בכך שהדעת שלו היא מהקב"ה זה הסימן הגדול ביותר שהוא לא בר דעת. "אין לך חוסר דעה גדול יותר מאשר זה שחושב שכבר יש לו דעת", לכן הפתיחה של חלק בקשת הרחמים בשמו"ע, היא דוקא בהכרה הברורה שאתה הוא החונן לאדם דעת, בכך מפקיע האדם את עצמו מלהיות חסר דעה ולעמוד ולבקש שיתנהגו עמו במידת הרחמים. עכ"ד.

Re: מדוע ברכת אתה חונן פותחת בלשון שבח?

פורסם: ד' פברואר 21, 2018 12:28 am
על ידי מה שנכון נכון
שהקדמת חונן הדעת היא משום שמי שאין בו דעה אסור לרחם עליו - כ"ה באבודרהם (בביאור שאלת הירושלמי היאך בטלוה בשבת).
וע"ע מהר"ל נתיב התורה פי"ד.

Re: מדוע ברכת אתה חונן פותחת בלשון שבח?

פורסם: ו' מרץ 08, 2019 12:40 pm
על ידי ר_חיים_הקטן
מן הראוי לציין כאן מה שראיתי היום בסידור ארץ ישראל (בעריכת הרב שאקי, שנת תשע"ח) עמ' 103 שכתב שבנוסח א"י הקדום בכל התפילות של שבת התחילו הברכה הרביעי עם המלים: "הנח לעמך בשבת בריתך מנוחה ושלום השטק ובטח וכו'..." ומה שאנחנו אומרים דבר אחר לכל תפילה הם פיוטים שנתוספו אח"כ.

Re: מדוע ברכת אתה חונן פותחת בלשון שבח?

פורסם: ה' מרץ 21, 2019 1:45 am
על ידי עושה חדשות
ר_חיים_הקטן כתב:מן הראוי לציין כאן מה שראיתי היום בסידור ארץ ישראל (בעריכת הרב שאקי, שנת תשע"ח) עמ' 103 שכתב שבנוסח א"י הקדום בכל התפילות של שבת התחילו הברכה הרביעי עם המלים: "הנח לעמך בשבת בריתך מנוחה ושלום השקט ובטח וכו'..." ומה שאנחנו אומרים דבר אחר לכל תפילה הם פיוטים שנתוספו אח"כ.
אם אפשר בבקשה להעלות את כל הנוסח.

Re: מדוע ברכת אתה חונן פותחת בלשון שבח?

פורסם: ה' מרץ 21, 2019 11:52 am
על ידי בברכה המשולשת
עושה חדשות כתב:
ר_חיים_הקטן כתב:מן הראוי לציין כאן מה שראיתי היום בסידור ארץ ישראל (בעריכת הרב שאקי, שנת תשע"ח) עמ' 103 שכתב שבנוסח א"י הקדום בכל התפילות של שבת התחילו הברכה הרביעי עם המלים: "הנח לעמך בשבת בריתך מנוחה ושלום השקט ובטח וכו'..." ומה שאנחנו אומרים דבר אחר לכל תפילה הם פיוטים שנתוספו אח"כ.
אם אפשר בבקשה להעלות את כל הנוסח.


הנח לענך בשבת בריתך מנוחה ושלום והשקט ובטח ככתוב בתורתך ושמרו בני ישראל את השבת לעשות... וינפש או"א רצה במנוחתנו קדשנו במצוותיך טהר לבנו לעבדך באמת והנחילנו באהבה וברצון שבת קדשך וישמחו בך אוהבי שמך. בא"י מקדש ישראל ואת יום השבת
ויעויין שם בהרחבה בהערות המהדיר