עמוד 1 מתוך 1

פיוט י-ה א-לי -מה המקורות והטעמים באלו חגים נאמר?

פורסם: א' אפריל 15, 2018 2:26 am
על ידי גם זו לטובה
.

Re: פיוט י-ה א-לי -מה המקורות והטעמים באלו חגים נאמר?

פורסם: א' אפריל 15, 2018 5:50 am
על ידי שבטיישראל
הפיוט אמר בכל החגים אחר ברכת ההפטרה ולפני אשרי, חוץ מבימים בהם אומרים תפילה אחרת באותו מקום, דהיינו בשבת שאומרים יקום פורקן, ביום שמזכירין נשמות שהוא לעולם ביום בו קורין כל הבכור (אחש"פ, ב' דשבועות, שמע"צ), ובשמח"ת שאומרים הפיוטים שישו ושמחו.
בא"י שיש רק יום אחד יו"ט נוצר המנהג להזכיר נשמות ביום האחרון של החג בא"י וכתוצאה מזו יוצא שא"א הפיוט כי אם ביום א' דפסח ויום א' דסוכות כשחל בימות החול (בשערי אפרים הביא מנהג שלא לאומרו גם ביום א' דפסח שמברכים טל אך אין המנהג כן).

Re: פיוט י-ה א-לי -מה המקורות והטעמים באלו חגים נאמר?

פורסם: א' אפריל 15, 2018 6:46 pm
על ידי צורב מתחיל
שבטיישראל כתב:הפיוט אמר בכל החגים אחר ברכת ההפטרה ולפני אשרי, חוץ מבימים בהם אומרים תפילה אחרת באותו מקום, דהיינו בשבת שאומרים יקום פורקן, ביום שמזכירין נשמות שהוא לעולם ביום בו קורין כל הבכור (אחש"פ, ב' דשבועות, שמע"צ), ובשמח"ת שאומרים הפיוטים שישו ושמחו.
בא"י שיש רק יום אחד יו"ט נוצר המנהג להזכיר נשמות ביום האחרון של החג בא"י וכתוצאה מזו יוצא שא"א הפיוט כי אם ביום א' דפסח ויום א' דסוכות כשחל בימות החול (בשערי אפרים הביא מנהג שלא לאומרו גם ביום א' דפסח שמברכים טל אך אין המנהג כן).

ביחס למודגש - במקומות האומרים תפילת טל לפני מוסף, מה זה שונה משמח"ת וכדו'?

Re: פיוט י-ה א-לי -מה המקורות והטעמים באלו חגים נאמר?

פורסם: ב' אפריל 16, 2018 12:34 pm
על ידי שבטיישראל
צורב מתחיל כתב:
שבטיישראל כתב:הפיוט אמר בכל החגים אחר ברכת ההפטרה ולפני אשרי, חוץ מבימים בהם אומרים תפילה אחרת באותו מקום, דהיינו בשבת שאומרים יקום פורקן, ביום שמזכירין נשמות שהוא לעולם ביום בו קורין כל הבכור (אחש"פ, ב' דשבועות, שמע"צ), ובשמח"ת שאומרים הפיוטים שישו ושמחו.
בא"י שיש רק יום אחד יו"ט נוצר המנהג להזכיר נשמות ביום האחרון של החג בא"י וכתוצאה מזו יוצא שא"א הפיוט כי אם ביום א' דפסח ויום א' דסוכות כשחל בימות החול (בשערי אפרים הביא מנהג שלא לאומרו גם ביום א' דפסח שמברכים טל אך אין המנהג כן).

ביחס למודגש - במקומות האומרים תפילת טל לפני מוסף, מה זה שונה משמח"ת וכדו'?

המדובר במנהג (ארצי ישראלי) חדש כך שאין טעם לדון בה אפ' כמו כל המנהגים האלו (ובפרט שמייסדי מנהגים אלו לא היו בקיאים ולא התחשבו בכגון דא).
ומ"מ עדיין יש בזה הבדל גדול שהרי א"א הפיוטים קודם אשרי כי אם קודם שמו"ע במקום תוך התפילה ולק"מ.

Re: פיוט י-ה א-לי -מה המקורות והטעמים באלו חגים נאמר?

פורסם: ד' אפריל 18, 2018 12:34 am
על ידי עושה חדשות
ראה כאן כמה הפניות.
וכמדומה שהקונטרס סלה אהללך מופיע בגוגל בוקס, (חסום לי).

Re: פיוט י-ה א-לי -מה המקורות והטעמים באלו חגים נאמר?

פורסם: ו' מאי 01, 2020 4:32 am
על ידי לבי במערב
נמצא בהיברא-בוקס.