מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה

דעת תפילה ופירושה, חקר ועיון בנוסחאות ומנהגי התפילה, לשונם ומקורם של פייטנים
ניים ושכיב
הודעות: 483
הצטרף: ה' ינואר 16, 2014 2:21 pm

התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה

הודעהעל ידי ניים ושכיב » ג' יוני 12, 2018 3:08 pm

בחלק מהסידורים מודפסות באמצע 'שומע תפילה' בקשות על מחילת עוונות ועל פרנסה.
  1. מה המקור להוספות אלו?
    מצאתי שהתפילות הללו כתובות בקיצור של"ה. ובשל"ה עצמו מובא מהזוה"ק שיש להתוודות בשומע תפילה, ושיש להתפלל על המזון לפני הסעודה (ולכן הקיצשל"ה כתב לומר את התפילה על המזון בשחרית).
  2. מה טעם להוסיף אותן אחר שכבר ביקשנו את סלח לנו ואת ברך עלינו?
  3. אחר שמוסיפין, למה לא להוסיף אותן באמצע סלח לנו וברך עלינו?

מקורות
הודעות: 279
הצטרף: ה' אוגוסט 22, 2013 11:30 am

Re: התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה

הודעהעל ידי מקורות » ב' יולי 02, 2018 11:09 am

ערוך השולחן אורח חיים סימן קי"ט סעיף ב':
ודע דזה דבר פשוט שלא התירו חז"ל להוסיף בשמ"ע אלא במקרה כשצריך לזה אבל להוסיף תפלה קבועה תמידיות בשמ"ע הוא העזה יתירה וחוצפא כלפי אנשי כנה"ג ועל זה יודה כל ת"ח וכל אשר יראת ה' בקרבו ובכן יש לצעוק על המדפיסים שהוסיפו בסידורים בשמע קולנו תפלה קבועה אנא ה' חטאתי וכו' אתה הוא הזן ומפרנס וכו' ורבים מעמי הארץ אומרים זה תמיד ככל תפלת י"ח ולבי עלי דוי על המעשה הזה ושמעתי שכבר הרעיש על זה אחד מגדולי הדור בדור שלפנינו אלא שבעוה"ר אימסר עלמא בידא דטיפשאי והמדפיסים עושים כרצונם ואין בידינו למחות וזה שהביאו מזוהר שטוב לשאול על מזונותיו תמיד אפילו הוא עשיר או להתודות על חטאיו [מג"א סק"א] זהו ודאי כן הוא אבל לא לעשות נוסחא קבוע בתוך תפלות אנשי כנסת הגדולה ואם ירצה יכול לומר אותם אחר התפלה ואחר יהיו לרצון ומי ימחה בידו וכבר אמרו בגמרא דאחר התפלה יכול לומר אפילו כסדר של יוה"כ:

כדכד
הודעות: 4337
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה

הודעהעל ידי כדכד » ב' יולי 02, 2018 7:11 pm

האדמו"ר מקאמארנא כותב שיש להקפיד לפחות תפלה אחת ביום שלא להוסיף על הנוסח הקבוע מהאי טעמא, אבל בשאר התפלות, לדעתו, אפשר להוסיף

אשר177
הודעות: 289
הצטרף: א' ספטמבר 17, 2017 11:07 pm

Re: התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה

הודעהעל ידי אשר177 » ב' יולי 02, 2018 9:13 pm

מקורות כתב:ערוך השולחן אורח חיים סימן קי"ט סעיף ב':
ודע דזה דבר פשוט שלא התירו חז"ל להוסיף בשמ"ע אלא במקרה כשצריך לזה אבל להוסיף תפלה קבועה תמידיות בשמ"ע הוא העזה יתירה וחוצפא כלפי אנשי כנה"ג ועל זה יודה כל ת"ח וכל אשר יראת ה' בקרבו ובכן יש לצעוק על המדפיסים שהוסיפו בסידורים בשמע קולנו תפלה קבועה אנא ה' חטאתי וכו' אתה הוא הזן ומפרנס וכו' ורבים מעמי הארץ אומרים זה תמיד ככל תפלת י"ח ולבי עלי דוי על המעשה הזה ושמעתי שכבר הרעיש על זה אחד מגדולי הדור בדור שלפנינו אלא שבעוה"ר אימסר עלמא בידא דטיפשאי והמדפיסים עושים כרצונם ואין בידינו למחות וזה שהביאו מזוהר שטוב לשאול על מזונותיו תמיד אפילו הוא עשיר או להתודות על חטאיו [מג"א סק"א] זהו ודאי כן הוא אבל לא לעשות נוסחא קבוע בתוך תפלות אנשי כנסת הגדולה ואם ירצה יכול לומר אותם אחר התפלה ואחר יהיו לרצון ומי ימחה בידו וכבר אמרו בגמרא דאחר התפלה יכול לומר אפילו כסדר של יוה"כ:מצד אחד אני מסכים עם הערוך השולחן, שזו חוצפה להוסיף תפילות וברכות וכו' כי כמו שהוא כותב אימסר עלמא בידא דטיפשאי... מאידך הרי גם הנוסח שהוא קורא לו "תפילות אנשי כנסת הגדולה" אינו מהם... והרי אין שני סידורים מתנבאים בסגנון אחד... והרבה יש להאריך בזה...

קאצק
הודעות: 281
הצטרף: ד' אוגוסט 28, 2013 1:30 pm

Re: התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה

הודעהעל ידי קאצק » ג' יולי 03, 2018 9:21 am

בסידור החדש של עוז והדר מובא.

טוב להתוודות ב'שומע תפילה' ויאמר 'חטאתי עויתי פשעתי'. ויתפלל על מזונותיו אפילו אם הוא עשיר . ואם יש לו עוון מחודש מזכירו בפירוש בתפילה הקודמת אצלו, ויאמר התפילה בהכנעה ועכ"פ בקול בוכים, ויקבל עליו שלא לעשות עוד כזה מדעתו, ואם לאו אז מקטרגים עליו ח"ו מלמעלה (מ"ב סי' קיט סק"י).

שים-שלום
הודעות: 340
הצטרף: ג' מאי 09, 2017 10:09 pm

Re: התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה

הודעהעל ידי שים-שלום » ג' יולי 03, 2018 4:31 pm

ראוי מאד אל האדם שבאומרו תפלת הלחש יאמר וידוי בשומע תפלה: אנא ה' חטאתי עויתי ופשעתי לפניך כו' כנזכר בזוהר פ' בלק דקצ"ה ע"ב, וז"ל: "לבתר לשואה גרמיה גו חסידים בשומע תפלה לפרטא חטאוי." גם ראוי לשאול על מזונותיו בברכת שומע תפלה, להורות שהוא בוטח בו יתברך אשר בידו מזון לכל חי (שעה"כ, לז ע"א).

יש כמה נוסחים לתפילה בשומע תפילה.
אחת משם סידור הרש"ש, אחת משם הרב חיד"א בעבודת הקודש, ואחת משם הרב בא"ח. אני מניח שישנם נוספות...

עושה חדשות
הודעות: 8526
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' יוני 10, 2019 2:45 pm

בערוה"ש הנ"ל כתב:ושמעתי שכבר הרעיש על זה אחד מגדולי הדור בדור שלפנינו
האם ידוע מי הרעיש בזה?

קו ירוק
הודעות: 4212
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה

הודעהעל ידי קו ירוק » ב' יוני 10, 2019 4:16 pm

יש להניח שהעה"ש אינו בדאי. לדידן סגי שהוא הרעיש בזה.. ודבריו פשוטים בתכלית.

הורודנאי
הודעות: 143
הצטרף: ו' יוני 22, 2018 1:50 pm

Re: התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה

הודעהעל ידי הורודנאי » ב' יוני 10, 2019 4:25 pm

עושה חדשות כתב:
בערוה"ש הנ"ל כתב:ושמעתי שכבר הרעיש על זה אחד מגדולי הדור בדור שלפנינו
האם ידוע מי הרעיש בזה?

בכתר ראש מהדו"ח משערים שכוונתו לר' חיים מואלאזין

חיימשה
הודעות: 1797
הצטרף: ב' מאי 29, 2017 2:49 pm

Re: התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה

הודעהעל ידי חיימשה » ב' יוני 10, 2019 4:42 pm

קו ירוק כתב:יש להניח שהעה"ש אינו בדאי. לדידן סגי שהוא הרעיש בזה.. ודבריו פשוטים בתכלית.
אם הבנתי נכון, כוונת כת''ר שלמרות שהמ''ב חולק, והוא נסמך על גדולים וטובים כמו שעה''כ, השל''ה, הבא''ח, כבודו הכריע כי הצדק עם הערוה''ש כי ''דבריו פשוטים בתכלית''?

מה שנכון נכון
הודעות: 9291
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ב' יוני 10, 2019 5:12 pm

כדברי הערה"ש כתב כבר הט"ז קכב, ב שההיתר להוסיף בכל ברכה מענינה ובש"ת הוא רק בדרך עראי, ולא בקביעות דהוי כמוסיף על תק"ח. אך הברכ"י שם סק"ב והיפ"ל קיט, א פליגי עליה. הביאם הכה"ח קיט, ה עש"ב.

קו ירוק
הודעות: 4212
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה

הודעהעל ידי קו ירוק » ב' יוני 10, 2019 5:36 pm

חיימשה כתב:
קו ירוק כתב:יש להניח שהעה"ש אינו בדאי. לדידן סגי שהוא הרעיש בזה.. ודבריו פשוטים בתכלית.
אם הבנתי נכון, כוונת כת''ר שלמרות שהמ''ב חולק, והוא נסמך על גדולים וטובים כמו שעה''כ, השל''ה, הבא''ח, כבודו הכריע כי הצדק עם הערוה''ש כי ''דבריו פשוטים בתכלית''?

כנראה שלא עיינת במ"ב בפנים (קכ"ב ז).
וגם החיי"א מיירי במה שהוא יודע שנצרך לו, ולא כנוסח קבוע. (מלבד דעדיף אחרי אלקי נצור כדי שיוכל לענות אחרי הש"ץ).

בברכה המשולשת
הודעות: 10973
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ב' יוני 10, 2019 5:56 pm

עושה חדשות כתב:
בערוה"ש הנ"ל כתב:ושמעתי שכבר הרעיש על זה אחד מגדולי הדור בדור שלפנינו
האם ידוע מי הרעיש בזה?


באזור אליהו ציינו גם לדברי רבינו היעב"ץ בלוח ארש

בברכה המשולשת
הודעות: 10973
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ב' יוני 10, 2019 5:57 pm

וכדי לצאת דעת כולם, יש הנוהגים לראות בעיניים תוספות אלו ולא להוציא בפה.

חיימשה
הודעות: 1797
הצטרף: ב' מאי 29, 2017 2:49 pm

Re: התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה

הודעהעל ידי חיימשה » ב' יוני 10, 2019 6:05 pm

קו ירוק כתב:
חיימשה כתב:
קו ירוק כתב:יש להניח שהעה"ש אינו בדאי. לדידן סגי שהוא הרעיש בזה.. ודבריו פשוטים בתכלית.
אם הבנתי נכון, כוונת כת''ר שלמרות שהמ''ב חולק, והוא נסמך על גדולים וטובים כמו שעה''כ, השל''ה, הבא''ח, כבודו הכריע כי הצדק עם הערוה''ש כי ''דבריו פשוטים בתכלית''?

כנראה שלא עיינת במ"ב בפנים (קכ"ב ז).
וגם החיי"א מיירי במה שהוא יודע שנצרך לו, ולא כנוסח קבוע. (מלבד דעדיף אחרי אלקי נצור כדי שיוכל לענות אחרי הש"ץ).

לא ידעתי מה מצאת שם. במ''ב קי''ט סק''ד כ' במפורש בשם המג''א והרבה אחרונים שטוב להתוודות בשומע תפלה, ולשאול על מזונותיו אפילו הוא עשיר, ודלא כט''ז, כמו''כ מהמשך דבריו ''אם יש לו עוון מחודש'' משמע במפורש שהרישא מיירי בכל אופן ובלי סיבה מיוחדת.

קו ירוק
הודעות: 4212
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה

הודעהעל ידי קו ירוק » ב' יוני 10, 2019 6:10 pm

עכ"פ מה שברור שדוקא תפילה הנדפסת כנוסח קבוע סופה שאיננה נכנסת לאוזני המתפלל, ולכן שכ"א יאמר לעצמו מה שצריך (וההנהגה בזה עדיין נפרדת אצל גדולי ישראל אם להזכיר או לא).

חיימשה
הודעות: 1797
הצטרף: ב' מאי 29, 2017 2:49 pm

Re: התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה

הודעהעל ידי חיימשה » ב' יוני 10, 2019 6:12 pm

קו ירוק כתב:עכ"פ מה שברור שדוקא תפילה הנדפסת כנוסח קבוע סופה שאיננה נכנסת לאוזני המתפלל, ולכן שכ"א יאמר לעצמו מה שצריך (וההנהגה בזה עדיין נפרדת אצל גדולי ישראל אם להזכיר או לא).
דברים נכונים בהחלט. זהו סוג של התחמקות משאלתי הקודמת?

קו ירוק
הודעות: 4212
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה

הודעהעל ידי קו ירוק » ב' יוני 10, 2019 6:21 pm

הא בהא תליא. זה לא נוסח קבוע גם אם מרבה בתפילה. להט"ז צריך סיבה מיוחדת להוסיף, ולהמג"א יכול להיות רגיל בזה, אבל עדיין אינה חלק מהתפילה.

חיימשה
הודעות: 1797
הצטרף: ב' מאי 29, 2017 2:49 pm

Re: התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה

הודעהעל ידי חיימשה » ב' יוני 10, 2019 6:26 pm

קו ירוק כתב:הא בהא תליא. זה לא נוסח קבוע גם אם מרבה בתפילה. להט"ז צריך סיבה מיוחדת להוסיף, ולהמג"א יכול להיות רגיל בזה, אבל עדיין אינה חלק מהתפילה.

הערוה''ש אוסר להוסיף שלא במקרה, המ''ב כתב בשם כו''כ אחרונים שטוב לנהוג כן בקביעות, וביוהרא אופיינית 'פשוטה בתכלית' אתה קובע שהערוה''ש הוא הצודק מביניהם...

קו ירוק
הודעות: 4212
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה

הודעהעל ידי קו ירוק » ב' יוני 10, 2019 6:35 pm

נוקדן במצקת.. מה הקשר בין דברי, לענין מה נוהגים הלכה למעשה?

חיימשה
הודעות: 1797
הצטרף: ב' מאי 29, 2017 2:49 pm

Re: התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה

הודעהעל ידי חיימשה » ב' יוני 10, 2019 7:56 pm

קו ירוק כתב:נוקדן במצקת.. מה הקשר בין דברי, לענין מה נוהגים הלכה למעשה?

את הבדיחה לא הבנתי בבורותי. והסברא של הערוה''ש מתיישבת על לבי היטב, ועדיין:
הרי כבר כמה דורות שהתפלות הללו מודפסות ברוב הסידורים, מה שאומר שחלק גדול מכלל ישראל נוהג לאומרם בתפלתו.
נשגב מבינתי מהו התענוג הגדול לנקוט צד ולהפוך את כולם טועים, ולקבוע מסמרות כערוה''ש נגד רוב פוסקים.
האין זה נובע מהרצון להתכבד בקלון חברו?

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 6745
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' יוני 10, 2019 8:22 pm

חיימשה כתב:הרי כבר כמה דורות שהתפלות הללו מודפסות ברוב הסידורים, מה שאומר שחלק גדול מכלל ישראל נוהג לאומרם בתפלתו.
נשגב מבינתי מהו התענוג הגדול לנקוט צד ולהפוך את כולם טועים, ולקבוע מסמרות כערוה''ש נגד רוב פוסקים.

רוב הסידורים - לאו דווקא.
ורוב הפוסקים - לאו דווקא.
ועכ"פ ברור שלא מעט מהפוסקים חלקו על זה.
ולדוגמא אצלנו בחב"ד מאוד שוללים תפילות אלו ודומיהן.

חיימשה
הודעות: 1797
הצטרף: ב' מאי 29, 2017 2:49 pm

Re: התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה

הודעהעל ידי חיימשה » ב' יוני 10, 2019 8:31 pm

עזריאל ברגר כתב:
חיימשה כתב:הרי כבר כמה דורות שהתפלות הללו מודפסות ברוב הסידורים, מה שאומר שחלק גדול מכלל ישראל נוהג לאומרם בתפלתו.
נשגב מבינתי מהו התענוג הגדול לנקוט צד ולהפוך את כולם טועים, ולקבוע מסמרות כערוה''ש נגד רוב פוסקים.

רוב הסידורים - לאו דווקא.
ורוב הפוסקים - לאו דווקא.
ועכ"פ ברור שלא מעט מהפוסקים חלקו על זה.
ולדוגמא אצלנו בחב"ד מאוד שוללים תפילות אלו ודומיהן.

אכן ברור שאם בחב''ד שוללים אז רוב פוסקים שוללים, ואם אינו מודפס ב''תהילת השם'' אז גם לא ברוב הסידורים... קואליציה מענייינת

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 6745
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' יוני 10, 2019 9:27 pm

חיימשה כתב:
עזריאל ברגר כתב:
חיימשה כתב:הרי כבר כמה דורות שהתפלות הללו מודפסות ברוב הסידורים, מה שאומר שחלק גדול מכלל ישראל נוהג לאומרם בתפלתו.
נשגב מבינתי מהו התענוג הגדול לנקוט צד ולהפוך את כולם טועים, ולקבוע מסמרות כערוה''ש נגד רוב פוסקים.

רוב הסידורים - לאו דווקא.
ורוב הפוסקים - לאו דווקא.
ועכ"פ ברור שלא מעט מהפוסקים חלקו על זה.
ולדוגמא אצלנו בחב"ד מאוד שוללים תפילות אלו ודומיהן.

אכן ברור שאם בחב''ד שוללים אז רוב פוסקים שוללים, ואם אינו מודפס ב''תהילת השם'' אז גם לא ברוב הסידורים... קואליציה מענייינת

לא אמרתי שאנחנו הרוב.
אלא שאינני יודע אם מישהו עמד למנין לראות האם "רוב הסידורים" הכניסו את זה, והאם "רוב הפוסקים" הסכימו או שללו.

קו ירוק
הודעות: 4212
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה

הודעהעל ידי קו ירוק » ב' יוני 10, 2019 9:30 pm

הפוסקים מביאים אותה תפילה חטאתי וגו' מאות שנים (וכמובן אפשר לומר כל נוסח שנראה למתפלל, אדרבא מי מבין בדיוק את הנוסח על הפרנסה).
הנידון באחרונים אם לאומרה הרבה או לעיתים.

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 6745
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' יוני 10, 2019 9:32 pm

קו ירוק כתב:הפוסקים מביאים אותה תפילה חטאתי וגו' מאות שנים (וכמובן אפשר לומר כל נוסח שנראה למתפלל, אדרבא מי מבין בדיוק את הנוסח על הפרנסה).
הנידון באחרונים אם לאומרה הרבה או לעיתים.

מביאים לאמרה כל יום?
לא.
אז זה בדיוק כשיטת הערוך השלחן...

קו ירוק
הודעות: 4212
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה

הודעהעל ידי קו ירוק » ב' יוני 10, 2019 9:35 pm

במג"א שלי לא כתוב 'כל יום'.. אבל זה נוסח שהיה מודפס בסידורים ולא ראה צורך לחזור על זה.
והערה"ש כותב כגדולים אחרים לא לאומרה אלא לעיתים בלבד.
מה התקשת?

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 6745
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' יוני 10, 2019 10:12 pm

חיימשה כתב:ערוה''ש נגד רוב פוסקים.

זה מה שהפריע לי.
כאילו הערוך השולחן הוא דעת-יחיד בזה, נגד רוב הפוסקים ורוב עם ישראל וכו'.

חיימשה
הודעות: 1797
הצטרף: ב' מאי 29, 2017 2:49 pm

Re: התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה

הודעהעל ידי חיימשה » ב' יוני 10, 2019 10:50 pm

עזריאל ברגר כתב:
חיימשה כתב:ערוה''ש נגד רוב פוסקים.

זה מה שהפריע לי.
כאילו הערוך השולחן הוא דעת-יחיד בזה, נגד רוב הפוסקים ורוב עם ישראל וכו'.

יש פסק של שעה''כ, חיד''א, בא''ח, רש''ש, המג''א, חיי''א, מ''ב, וכמו''כ הוא מודפס בסידורים ברוב המהדורות מאות שנים.
לא שהערוה''ש יחיד, אבל הוא נגד דעת רוב הפוסקים ומנהג העולם.
אין לי בעיה עם מי שפוסק כערוה''ש, מחיתי על הניסוח של הענין, שמשתמע שהערוה''ש צודק נגד כל החולקים, כאילו מדובר במחלוקת בין שני מורי הוראה בשכונת בית וגן, תוך נסיון להטעות שגם החי''א והמ''ב מסכימים לדעתו, ולא היא.

שמואל שלומוביץ
הודעות: 492
הצטרף: א' מרץ 10, 2019 12:15 am

Re: התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה

הודעהעל ידי שמואל שלומוביץ » ג' יוני 11, 2019 1:11 am

הראיה מהסידורים והעמדתם למנין או ליצירת קואלציות היא משונה מאד.
באופן עקבי כל הסידורים הולכים ומתנפחים ומוסיפים עוד ועוד. והסיבות הם מסחריות בהחלט.
ומסיבה זו מלעיטים אותנו ומאכילים אותנו מכל הבא ליד, ומוסיפים כוונות וענינים ואגרות וסגולות ומזמורים ורעיונות, העיקר שלא יוכלו לומר שאין בזה מה שיש מאחרים. ואם מצינו מי שהשמיט דברים מהסידור, כבר נדע שמדובר במדפיס ערכי במיוחד. ומאז שמישהו הדפיס בסידור נוסח אשכנז כוונות מקובלים בתפילת ר"ח בשם הבני יששכר, כמעט לא יעיז מישהו למחוק זאת מהסידור כדי שלא יפסיד לקוחות שהתרגלו לזה (בלי לפתוח דיון אם זה נכון כשלעצמו ולמי).
צא ולמד בכמה סידורים הודפסה תפילת השל"ה לפני עשור ובכמה היום. ואנחנו לא נדע מה יהיה עוד בעתיד.
ויצירת מנהג העולם ממה שאנשים אחמרים כל מה שכתוב בסידור גם היא בעיתית. ילך כ"א ויראה את אלו שעדיין נשמעים אומרים פסוקים קודם ברכת התורה מאז הגן ועד הנה, באשר נדפסו בסידורים פסוקי הפעוטות ....

חיימשה
הודעות: 1797
הצטרף: ב' מאי 29, 2017 2:49 pm

Re: התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה

הודעהעל ידי חיימשה » ג' יוני 11, 2019 2:24 am

שמואל שלומוביץ כתב:הראיה מהסידורים והעמדתם למנין או ליצירת קואלציות היא משונה מאד.
באופן עקבי כל הסידורים הולכים ומתנפחים ומוסיפים עוד ועוד. והסיבות הם מסחריות בהחלט.
ומסיבה זו מלעיטים אותנו ומאכילים אותנו מכל הבא ליד, ומוסיפים כוונות וענינים ואגרות וסגולות ומזמורים ורעיונות, העיקר שלא יוכלו לומר שאין בזה מה שיש מאחרים. ואם מצינו מי שהשמיט דברים מהסידור, כבר נדע שמדובר במדפיס ערכי במיוחד. ומאז שמישהו הדפיס בסידור נוסח אשכנז כוונות מקובלים בתפילת ר"ח בשם הבני יששכר, כמעט לא יעיז מישהו למחוק זאת מהסידור כדי שלא יפסיד לקוחות שהתרגלו לזה (בלי לפתוח דיון אם זה נכון כשלעצמו ולמי).
צא ולמד בכמה סידורים הודפסה תפילת השל"ה לפני עשור ובכמה היום. ואנחנו לא נדע מה יהיה עוד בעתיד.
ויצירת מנהג העולם ממה שאנשים אחמרים כל מה שכתוב בסידור גם היא בעיתית. ילך כ"א ויראה את אלו שעדיין נשמעים אומרים פסוקים קודם ברכת התורה מאז הגן ועד הנה, באשר נדפסו בסידורים פסוקי הפעוטות ....

הדברים נכונים ואין ראיה ממה שמודפס בסידורים.
אלא אחר מאות שנים שזה מודפס, במציאות נוהגים כן, ומי שבא לערער על מה שנוהגים כה רבים צריך אילן גדול לתלות בו, ולא זהו המצב בנידון שלפנינו בו שורה ארוכה של האחרונים מחזקים את הנהוג.


חזור אל “עיון תפילה וחקר פיוט”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 22 אורחים