עמוד 1 מתוך 1

מיפוי נוסחאות תפילה בתקופת הדפוס

פורסם: ג' יוני 12, 2018 4:24 pm
על ידי פלגינן
ידידינו הדגול ר' אהרן גבאי עשה עבודה נפלאה של מיפוי נוסחאות התפילה. הוא פרסם על כך מאמר בירושתנו ז [בשם יהודה כהן], והוא אף מחזיק במאגר של כל הנוסחאות.
הנ"ל עוסק בחקר נוסחאות הגניזה וכתה"י, אך לא בנוסחאות המאוחרות יותר, לאחר הדפוס.
ברצוני לחקור מספר מנהגי תפילה שהתפתחו בעיקר בתקופת הדפוס ועד ממש לדורות האחרונים. כמובן שהקושי גדול ביותר לאור השפע העצום של הסידורים. האם ישנה רשימה של סידורים נבחרים/משפיעים/מייצגים שאותם יש לבדוק בכדי לחקור את ההתפתחות? כמובן שמיפוי לפי ענפים ונוסחאות מרכזיות יועיל מאוד, אך גם רשימה מעורבת תועיל מאוד.
[בזכרוני שהייתה פעם רשימה כזו בפורום, אך איני מוצא.]

Re: מיפוי נוסחאות תפילה בתקופת הדפוס

פורסם: ג' יוני 12, 2018 5:21 pm
על ידי תוכן
צריך להבחין בין סידורים שהעתיקו מקודמיהם, לבין סידורים שהוגהו על ידי מגיהים. הסידורים שהוגהו הם אלו שקבעו את הנוסח במישרים, ואילו אלו שהעתיקו קבעו את הנוסח לכל היותר בעקיפין, מחמת טעויות, השמטות או הוספות.

נדמה לי שהסידורים החשובים ביותר שנערכו על ידי מגיהים הם:

סידור ר' שבתי.

סידור ר' עזריאל מוילנא.

שערי תפילה לר' זלמן הענא.

סידור ויעתר יצחק לר' יצחק סטנוב.

סידור ר' יעקב עמדן ולוח ארש.

סידורי ר' וואלף היידנהיים.

סידור עבודת ישראל לבער.

יבואו החכמים ויוסיפו וישלימו.

Re: מיפוי נוסחאות תפילה בתקופת הדפוס

פורסם: ג' יוני 12, 2018 6:35 pm
על ידי בקרו טלה
תוכן כתב:נדמה לי שהסידורים החשובים ביותר שנערכו על ידי מגיהים הם:

סידור ויעתר יצחק לר' יצחק סטנוב.

יצחק סטאנוב - מי היה האיש?

Re: מיפוי נוסחאות תפילה בתקופת הדפוס

פורסם: ג' יוני 12, 2018 9:43 pm
על ידי אשר177
בקרו טלה כתב:
תוכן כתב:נדמה לי שהסידורים החשובים ביותר שנערכו על ידי מגיהים הם:

סידור ויעתר יצחק לר' יצחק סטנוב.

יצחק סטאנוב - מי היה האיש?


זה שהיו מי שהתנגדו לו, לא הופך אותו למופרך מכל וכל. הבן אדם השקיע המון בענייני נוסח התפילה. והמינימום ר' מגיע לו.

Re: מיפוי נוסחאות תפילה בתקופת הדפוס

פורסם: ד' יוני 13, 2018 1:28 am
על ידי איש_ספר
באישי.

Re: מיפוי נוסחאות תפילה בתקופת הדפוס

פורסם: ד' יוני 13, 2018 9:04 am
על ידי פלגינן
תודה. אשמח לקבל גם רשימה של הסידורים המשמעותיים משנות ת"ק-ת"ש.

Re: מיפוי נוסחאות תפילה בתקופת הדפוס

פורסם: ה' יוני 14, 2018 2:35 am
על ידי שבטיישראל
אשר177 כתב:
בקרו טלה כתב:
תוכן כתב:נדמה לי שהסידורים החשובים ביותר שנערכו על ידי מגיהים הם:

סידור ויעתר יצחק לר' יצחק סטנוב.

יצחק סטאנוב - מי היה האיש?


זה שהיו מי שהתנגדו לו, לא הופך אותו למופרך מכל וכל. הבן אדם השקיע המון בענייני נוסח התפילה. והמינימום ר' מגיע לו.


י האיש צחק סטאנוב שר"י היה זייפן כרוני וחצי מין שהשקיע המון בכדי לסרס ולשנות את נוסח התפילה כפי שיסדו הקדמונים נ"ע.

הבעיה נעוץ בזה שלדאבוננו כמה וכמה תעו אחר האיש ושינו נוסחאות שונות בסידור התפילה בעקבותיו, ולכן מן הצורך להקדיש תשומת לב לספרו וסידורו ויעתר יצחק בכדי לדעת מה בדיוק ואיך ולמה שינה את הנוסח.

Re: מיפוי נוסחאות תפילה בתקופת הדפוס

פורסם: א' יולי 08, 2018 7:08 pm
על ידי שים-שלום
האר"י סמך ידו על סידור ספרד ויניציא רפ"ד.

Re: מיפוי נוסחאות תפילה בתקופת הדפוס

פורסם: א' יולי 08, 2018 7:44 pm
על ידי שבטיישראל
שים-שלום כתב:האר"י סמך ידו על סידור ספרד ויניציא רפ"ד.

הבל הבלים

לא היה ולא נברא

Re: מיפוי נוסחאות תפילה בתקופת הדפוס

פורסם: א' יולי 08, 2018 8:51 pm
על ידי שים-שלום
שבטיישראל כתב:
שים-שלום כתב:האר"י סמך ידו על סידור ספרד ויניציא רפ"ד.

הבל הבלים

לא היה ולא נברא


באר דבריך

Re: מיפוי נוסחאות תפילה בתקופת הדפוס

פורסם: ב' יולי 09, 2018 4:29 am
על ידי שבטיישראל
אין מה לבאר !

אמרת ש"האריז"ל סמך ידו על בידור ספרד ויניציא רפ"ד".
וע"ז הגבתי שזה הבל והבלים ולא היה ולא נברא !

מה לא מובן ?

Re: מיפוי נוסחאות תפילה בתקופת הדפוס

פורסם: ב' יולי 09, 2018 10:38 am
על ידי שים-שלום
שבטיישראל כתב:אין מה לבאר !

אמרת ש"האריז"ל סמך ידו על בידור ספרד ויניציא רפ"ד".
וע"ז הגבתי שזה הבל והבלים ולא היה ולא נברא !

מה לא מובן ?


אכן הלשון אינה מדוייקת
אך מתבאר מכתבי הרח"ו שקיבל את הגהות התפילה על סדר סידור זה (שעה"כ נ ע"ד)
וז"ל בעולת תמיד (וכן הוא בנגיד ומצוה ופע"ח):
הנה דע כי רצוני להגיה קצת הגהות שיש להגיה, והם מיוסדים על סדר הסדור של מנהג הספרדים, כפי נוסחת סידור גדול של תפלות כל השנה הנדפס בשנת רפ"ד ליצירה. ואכתוב בלבד המלות והתיבות שצריך להגיה עכ"ל.

ומשמע שהגיה את כל הסידור, וכדי שלא יאריך לכתוב את כל נוסח התפילה, כתב רק את הגהותיו ע"פ נוסח זה.

אמנם בשעה"כ שם כתב ענין הי"ב שערים שיש בשמים כנגד י"ב שבטים וכל אחד יאחוז בנוסח אבותיו, אך כבר כתבו על כך הבאים אחריו בקודש, שכל שאינו יודע מהו נוסח אבותיו ידבק בנוסח האר"י, ומכאן משמע שהיה נוסח מסודר לכל התפילה ע"פ האר"י, וא"כ איה נוסח זה? אלא פשוט כדלעיל.
ואכן סדר התפילה בסידור חמדת ישראל למהרש"ו כמעט זהה לנוסח ויניציא רפ"ד למעט דקדוקי תיבות, והגהות שהוסיף מדעתו ע"פ סדרי הכוונות וע"פ דעתו הרחבה, ופלא שכנ"ל סודרו סידורי הרש"ש, וכבר העיד הרש"ש שכל דבריו מיוסדים על כתבי האר"י בלבד, ומשמע שהבין כנ"ל שנוסח האר"י כנוסח הספרדים. ואע"פ שהעיד הבא"ח שאין לסמוך על נוסחאות סידורי הרש"ש, פשוט שמדובר בדקדוקי תיבות, ולא יתכן שכל הנוסח השתבש.

ואדרבה, אשמח לשמוע השגות, שוודאי טחו עיני מראות דבר מה.