עמוד 1 מתוך 1

קדיש אחרי ישתבח

פורסם: ג' יולי 10, 2018 9:29 am
על ידי עובדיה חן
נקלעתי לבי"כ ובתפילת שחרית אחרי ישתבח קפץ אחד מן המתפללים ואמר קדיש,לאחר מכן אמר החזן ברכו וכו.
איך צריך להתייחס למקרה זה.

Re: קדיש אחרי ישתבח

פורסם: ג' יולי 10, 2018 2:59 pm
על ידי יהודי טבעי
לכאורה, אם האומר קדיש היה אחד מהעשרה שאמרו פסוקי דזמרה וישתבח, שפיר דמי, כי הקדיש שייך לישתבח, וכמו שכתב הרמ"א שאין אומרים קדיש אלא אחר תפילה או לימוד.
ואילו הברכו שייך לברכת יוצר, וזה שייך דווקא לשליח ציבור של ברכת יוצר.
ורק לכתחילה ראוי לסמוך הקדיש לברכו ולא להפסיק ביניהם, כדי לחבר בין פסוקי דזמרה לברכת ק"ש ותפילה.

Re: קדיש אחרי ישתבח

פורסם: ג' יולי 10, 2018 7:54 pm
על ידי אישצפת
יש מקומות שנהגו שהאבלים אומרים את כל הקדישים גם אם אינם שלוחי צבור.

Re: קדיש אחרי ישתבח

פורסם: ג' יולי 10, 2018 9:20 pm
על ידי אשר177
אני לא מבין מה הבעיה, תקרא לראשון חזן, ואח"כ תחליף את החזן.

Re: קדיש אחרי ישתבח

פורסם: ג' יולי 10, 2018 11:28 pm
על ידי שבענו מטובך
יהודי טבעי כתב:לכאורה, אם האומר קדיש היה אחד מהעשרה שאמרו פסוקי דזמרה וישתבח, שפיר דמי, כי הקדיש שייך לישתבח, וכמו שכתב הרמ"א שאין אומרים קדיש אלא אחר תפילה או לימוד.
ואילו הברכו שייך לברכת יוצר, וזה שייך דווקא לשליח ציבור של ברכת יוצר.
ורק לכתחילה ראוי לסמוך הקדיש לברכו ולא להפסיק ביניהם, כדי לחבר בין פסוקי דזמרה לברכת ק"ש ותפילה.

יש אומרים שהקדיש שאחרי ישתבח מקומו בין ברכות ק"ש ושמו"ע, אלא שהקדימו לאומרו לפני ברכו כדי שלא להפסיק בין גאולה לתפילה. ראה באריכות פסקי מהרי"ץ - בארות משה (ר"ה-יוה"כ) עמ' שכא-שכד.

Re: קדיש אחרי ישתבח

פורסם: ד' יולי 11, 2018 4:20 am
על ידי אחד מעיר
אתה רוצה שהש"ץ יחזור על הקדיש?

Re: קדיש אחרי ישתבח

פורסם: ד' יולי 11, 2018 1:17 pm
על ידי משולש
בעיקרון אפשר להחליף חזן גם באמצע חזרת הש"ץ, ראה בהלכות ברכת כהנים. (וכל העניין של קדיש יתום זה סוג של "החלפת חזן", והיתום בשעה שהוא אומר את הקדיש הוא נחשב לשליח הציבור לכל דבר).