עמוד 1 מתוך 1

תפילת יום כפור קטן - ''אשר ערכתי היום - כמה ימים - בנעימים''

פורסם: ה' אוגוסט 09, 2018 2:46 pm
על ידי שייף נפיק
מה פשר הגירסא ''כמה ימים''
וכי היו כמה ימי תפילות של ערב ראש חודש?

Re: תפילת יום כפור קטן - ''אשר ערכתי היום - כמה ימים - בנעימים''

פורסם: ה' אוגוסט 09, 2018 2:49 pm
על ידי משולש
שייף נפיק כתב:מה פשר הגירסא ''כמה ימים''
וכי היו כמה ימי תפילות של ערב ראש חודש?

הגירסא המקורית: "עשרת הימים" (זו סליחה למנחה של יום כיפור, באשכנז בוודאי, ומסתמא גם בפולין וליטא והונגריה).
כדי לא להיות "דובר שקרים" שינו כמה שינויים לא ראי זה כראי זה. (וכן שינו ב"זכר פר ושעיר פנימי וחיצון" שהם קרבנות מיוחדים ליום כיפור בלבד, ואין עוד שעיר פנימי חוץ מיום כיפור כמדומני. ומשום מה ברוב מקומות אומרים את הנוסח המוטעה).

Re: תפילת יום כפור קטן - ''אשר ערכתי היום - כמה ימים - בנעימים''

פורסם: ה' אוגוסט 09, 2018 3:03 pm
על ידי שייף נפיק
יפה מאוד!
הא מנא לך?

והאם גם 'בת עמי לא תחשה' הוא במקורו ליום כפור? אם כן מובן מאוד הזכרת ''כאיש לקח מלא חופניו קטורת סמים דקה'' וגם ''עבודת משרתים באי היכל חדר בחדר''

ולמה נעלמו תפילות אלו מיום כפור?

Re: תפילת יום כפור קטן - ''אשר ערכתי היום - כמה ימים - בנעימים''

פורסם: ה' אוגוסט 09, 2018 4:42 pm
על ידי אראל
משולש כתב:
שייף נפיק כתב:מה פשר הגירסא ''כמה ימים''
וכי היו כמה ימי תפילות של ערב ראש חודש?

הגירסא המקורית: "עשרת הימים" (זו סליחה למנחה של יום כיפור, באשכנז בוודאי, ומסתמא גם בפולין וליטא והונגריה).
כדי לא להיות "דובר שקרים" שינו כמה שינויים לא ראי זה כראי זה. (וכן שינו ב"זכר פר ושעיר פנימי וחיצון" שהם קרבנות מיוחדים ליום כיפור בלבד, ואין עוד שעיר פנימי חוץ מיום כיפור כמדומני. ומשום מה ברוב מקומות אומרים את הנוסח המוטעה).

פשיהא, נפלא ביותר!
לא חשבתי על זה מעולם

אשתדל אי"ה לבדוק בנוסחאות הישנים שבידי

Re: תפילת יום כפור קטן - ''אשר ערכתי היום - כמה ימים - בנעימים''

פורסם: ה' אוגוסט 09, 2018 5:57 pm
על ידי יהודה בן יעקב
שייף נפיק כתב:יפה מאוד!
הא מנא לך?

בסידור עליות אליהו כתבו במסורת התפילה, שבשערי ציון ובנוהג כצאן יוסף 'היום בנעימים', וי"ג 'זה כמה ימים'.

עיי"ש מה שכתבו על עוד שינויים בנוסחי הסליחות והשינויים ליוכ"ק.

Re: תפילת יום כפור קטן - ''אשר ערכתי היום - כמה ימים - בנעימים''

פורסם: ה' אוגוסט 09, 2018 6:05 pm
על ידי שבטיישראל
משולש כתב:
שייף נפיק כתב:מה פשר הגירסא ''כמה ימים''
וכי היו כמה ימי תפילות של ערב ראש חודש?

הגירסא המקורית: "עשרת הימים" (זו סליחה למנחה של יום כיפור, באשכנז בוודאי, ומסתמא גם בפולין וליטא והונגריה).
כדי לא להיות "דובר שקרים" שינו כמה שינויים לא ראי זה כראי זה. (וכן שינו ב"זכר פר ושעיר פנימי וחיצון" שהם קרבנות מיוחדים ליום כיפור בלבד, ואין עוד שעיר פנימי חוץ מיום כיפור כמדומני. ומשום מה ברוב מקומות אומרים את הנוסח המוטעה).


איפוא ראית סידור בו הוחלף הנוסח "זכר פר פנים ושעיר פנימי וחיצון" ביוכ"ק ?
בכל הסידורים שראיתי קטע זו נשאר ע"פ הנוסח המקורי

אגב, גם הקטע "חלבי ודמי הנמעט בצומי" יש בזה בעיה של דובר שקרים אם אינו מתענה

Re: תפילת יום כפור קטן - ''אשר ערכתי היום - כמה ימים - בנעימים''

פורסם: ה' אוגוסט 09, 2018 6:09 pm
על ידי שבטיישראל
שייף נפיק כתב:יפה מאוד!
הא מנא לך?

והאם גם 'בת עמי לא תחשה' הוא במקורו ליום כפור? אם כן מובן מאוד הזכרת ''כאיש לקח מלא חופניו קטורת סמים דקה'' וגם ''עבודת משרתים באי היכל חדר בחדר''

ולמה נעלמו תפילות אלו מיום כפור?


סליחות אלו "נעלמו" יחד עם כל פיוטי הסליחות ליוה"כ ובכללם גם עצם המנהג הקדמון (מימות הגאונים ז"ל) לומר סליחות בכלך חמשה התפילות ביוה"כ (כבר היה לנו כמה אשכולות בענין זה).
עצם השם "יום כיפור קטן" לסדר סליחות זו הנאמר בתפילת מנחה בער"ח נעוץ בזה שמקורן של סליחות אלו הם בתפילת מנחה ביוה"כ.

הפזמון "בת עמי" הוא פזמון לתפילת מנחה ביוה"כ למנהג רומא (ועי' בפי' קמחא דאבישונא פירוש לפזמון).

Re: תפילת יום כפור קטן - ''אשר ערכתי היום - כמה ימים - בנעימים''

פורסם: ו' אוגוסט 10, 2018 3:39 pm
על ידי משולש
שבטיישראל כתב:עצם השם "יום כיפור קטן" לסדר סליחות זו הנאמר בתפילת מנחה בער"ח נעוץ בזה שמקורן של סליחות אלו הם בתפילת מנחה ביוה"כ.

יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא.
ביום כיפור קטן אומרים כחמש פעמים ויעבור, ובמנחה של יום כיפור גדול (וכן בשחרית ומוסף) כלום?
ראוי לכל הפחות לאלו שמקפידים לומר "יוכ"ק" שיאמרו גם "יוכ"ג" (יום כיפור גדול), הלא כן?

Re: תפילת יום כפור קטן - ''אשר ערכתי היום - כמה ימים - בנעימים''

פורסם: ש' אוגוסט 11, 2018 9:59 pm
על ידי דרומי
יתכן בפשטות שקיצרו במנחה כדי לשמור כח לנעילה... ויש כעין זה בספרים.

Re: תפילת יום כפור קטן - ''אשר ערכתי היום - כמה ימים - בנעימים''

פורסם: א' אוגוסט 12, 2018 4:37 am
על ידי שבטיישראל
משולש כתב:
שבטיישראל כתב:עצם השם "יום כיפור קטן" לסדר סליחות זו הנאמר בתפילת מנחה בער"ח נעוץ בזה שמקורן של סליחות אלו הם בתפילת מנחה ביוה"כ.

יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא.
ביום כיפור קטן אומרים כחמש פעמים ויעבור, ובמנחה של יום כיפור גדול (וכן בשחרית ומוסף) כלום?
ראוי לכל הפחות לאלו שמקפידים לומר "יוכ"ק" שיאמרו גם "יוכ"ג" (יום כיפור גדול), הלא כן?


הטענות על השמטת הסליחות ידועות מאז, אך מה לעשות שכן כבר נתפשט המנהג לפני רבות בשנים.
דווקא טענה זו אינו טענה.

טרם ענית לשאלתי איפה מצאת נוסח שונה להקטע "זכר פר פנים ושעיר פנימי וחיצון".

Re: תפילת יום כפור קטן - ''אשר ערכתי היום - כמה ימים - בנעימים''

פורסם: א' אוגוסט 12, 2018 4:37 am
על ידי שבטיישראל
דרומי כתב:יתכן בפשטות שקיצרו במנחה כדי לשמור כח לנעילה... ויש כעין זה בספרים.

ללא קשר.
גם בשחרית ומוסף הושמטו הסליחות בתקופה מסוימת.

Re: תפילת יום כפור קטן - ''אשר ערכתי היום - כמה ימים - בנעימים''

פורסם: א' אוגוסט 12, 2018 10:02 am
על ידי ביקורת תהיה
משולש כתב:וכן שינו ב"זכר פר פנים ושעיר פנימי וחיצון" שהם קרבנות מיוחדים ליום כיפור בלבד, ואין עוד שעיר פנימי חוץ מיום כיפור כמדומני.

פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים הם חטאות פנימיות, אולם כאן אין ספק שהכוונה לקרבנות יום הכפורים.

Re: תפילת יום כפור קטן - ''אשר ערכתי היום - כמה ימים - בנעימים''

פורסם: א' אוגוסט 12, 2018 5:28 pm
על ידי משולש
שבטיישראל כתב:
משולש כתב:
שבטיישראל כתב:עצם השם "יום כיפור קטן" לסדר סליחות זו הנאמר בתפילת מנחה בער"ח נעוץ בזה שמקורן של סליחות אלו הם בתפילת מנחה ביוה"כ.

יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא.
ביום כיפור קטן אומרים כחמש פעמים ויעבור, ובמנחה של יום כיפור גדול (וכן בשחרית ומוסף) כלום?
ראוי לכל הפחות לאלו שמקפידים לומר "יוכ"ק" שיאמרו גם "יוכ"ג" (יום כיפור גדול), הלא כן?


הטענות על השמטת הסליחות ידועות מאז, אך מה לעשות שכן כבר נתפשט המנהג לפני רבות בשנים.
דווקא טענה זו אינו טענה.

טרם ענית לשאלתי איפה מצאת נוסח שונה להקטע "זכר פר פנים ושעיר פנימי וחיצון".

"רבות בשנים" כמה? (להערכתי זה לא מגיע למאתיים, אבל אשמח לשמוע אם יש לך מקור ברור).
טענה זו היא כן טענה.
(ולמי שאמר ששומרים כח לנעילה שוב התהפכו היוצרות כי השו"ע כותב שבנעילה מקצרים בסליחות יותר מכל התפילות).
לגבי "זכר פר פנים" לא ראיתי במקום קדום או נפוץ, אלא רק בתפילת ישורון וחשבתי שיש לו מקור, אנסה לברר אצלו אם אצליח להשיג אותו בלי נדר.