עמוד 1 מתוך 1

שתחדש עלינו את החודש הבא

פורסם: ג' נובמבר 14, 2017 10:36 am
על ידי ברמן
לקראת שבת מברכין.
ראיתי בשם מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, שהיה נוהג לומר בברכת החודש: "יה"ר... שתחדש עלינו את החודש הבא...", ולא כפי הנוסח המצוי שאומרים "שתחדש עלינו את החודש הזה...".

Re: שתחדש עלינו את החודש הבא

פורסם: ג' נובמבר 14, 2017 10:57 am
על ידי בקרו טלה
כן מובא בלוח לארץ ישראל טיקוצ'ינסקי בשם האדר''ת

Re: שתחדש עלינו את החודש הבא

פורסם: ו' נובמבר 17, 2017 1:11 pm
על ידי ברמן
בקרו טלה כתב:כן מובא בלוח לארץ ישראל טיקוצ'ינסקי בשם האדר''ת

מה מקור נוסח הסידורים?

Re: שתחדש עלינו את החודש הבא

פורסם: ג' נובמבר 21, 2017 5:19 pm
על ידי כדכד
הסידור היחיד שראיתי בו "הבא" זה סידור רינת ישראל
בכל הסידורים האחרים כתוב "הזה" כך שמסתבר שזה היה הנוסח תמיד והאדר,ת והרב אלישיב שינו מסברה
דומני שבאיזה מקום ראיתי שמישב הנוסח "הזה" שכוונתו "הזה" שמתפללים עליו

Re: שתחדש עלינו את החודש הבא

פורסם: ג' נובמבר 21, 2017 11:24 pm
על ידי יהודה בן יעקב
כדכד כתב:דומני שבאיזה מקום ראיתי שמישב הנוסח "הזה" שכוונתו "הזה" שמתפללים עליו

למרות שעדיין לא הזכירו את שם החודש הבא???

Re: שתחדש עלינו את החודש הבא

פורסם: ד' נובמבר 22, 2017 7:56 am
על ידי מתון
גם בס' הליכות אבן ישראל (להגרי"י פישר ז"ל, שבת פכ"ג) כתב שצריך לומר "את החודש הבא".

Re: שתחדש עלינו את החודש הבא

פורסם: ד' נובמבר 22, 2017 8:35 am
על ידי בברכה המשולשת
כדכד כתב:הסידור היחיד שראיתי בו "הבא" זה סידור רינת ישראל
בכל הסידורים האחרים כתוב "הזה" כך שמסתבר שזה היה הנוסח תמיד והאדר,ת והרב אלישיב שינו מסברה
דומני שבאיזה מקום ראיתי שמישב הנוסח "הזה" שכוונתו "הזה" שמתפללים עליו


עצם אמירת תפילה זו מחודשת, כך שבכל מקרה זה לא היה הנוסח תמיד

Re: שתחדש עלינו את החודש הבא

פורסם: ד' נובמבר 22, 2017 11:02 am
על ידי כדכד
כוונתי תמיד מעת שהתחילו לומר זאת בברכת החודש

Re: שתחדש עלינו את החודש הבא

פורסם: ד' נובמבר 22, 2017 6:39 pm
על ידי הא לחמא עניא
מהו הסידור הקדום ביותר שמביא תפילה זו???

Re: שתחדש עלינו את החודש הבא

פורסם: ד' נובמבר 22, 2017 7:07 pm
על ידי בברכה המשולשת
הא לחמא עניא כתב:מהו הסידור הקדום ביותר שמביא תפילה זו???


קארלסרוא תקס"ה (כך כתוב באזור אליהו)

Re: שתחדש עלינו את החודש הבא

פורסם: ד' נובמבר 22, 2017 7:34 pm
על ידי איש גלילי
כדכד כתב:הסידור היחיד שראיתי בו "הבא" זה סידור רינת ישראל

כעת בתפילת ערבית נקלעתי לביהמ"ד שהיה שם רק סדור רינת ישראל, והסתכלתי בברכת החודש, וראיתי שכתוב "החודש הזה". יש הבדל בסדור בין נוסח אשכנז לנוסח ספרד?

Re: שתחדש עלינו את החודש הבא

פורסם: ד' נובמבר 22, 2017 8:07 pm
על ידי בברכה המשולשת
כתוב הזה (הבא)
(הספקתי לראות רק ספרד.)

Re: שתחדש עלינו את החודש הבא

פורסם: ד' נובמבר 22, 2017 8:12 pm
על ידי לענין
ומענין לענין,
'ראש חדש... יהיה ביום ראשון הבא עלינו לטובה' - מי בעל''ט, החודש או היום?
בפשטות זה הולך על היום, ולכן כשיש ב' ימים ר''ח לכאו' צ''ל 'הבאים'.

Re: שתחדש עלינו את החודש הבא

פורסם: ד' נובמבר 22, 2017 8:58 pm
על ידי בברכה המשולשת
לענין כתב:ומענין לענין,
'ראש חדש... יהיה ביום ראשון הבא עלינו לטובה' - מי בעל''ט, החודש או היום?
בפשטות זה הולך על היום, ולכן כשיש ב' ימים ר''ח לכאו' צ''ל 'הבאים'.

ג"ז נוסח מחודש (מרוו"ה). הנוסח המקורי הוא ראש חודש פלוני ביום פלוני (אזור אליהו)

Re: שתחדש עלינו את החודש הבא

פורסם: ד' נובמבר 22, 2017 9:25 pm
על ידי איש גלילי
בברכה המשולשת כתב:כתוב הזה (הבא)
(הספקתי לראות רק ספרד.)

מוזר, כמדומני שראיתי בפירוש 'הזה' בלבד. אולי זה השתנה במהדורות חדשות? הסדור שהיה בידי היה כמדומני משנת ה'תשמ"ד.

Re: שתחדש עלינו את החודש הבא

פורסם: ד' נובמבר 22, 2017 9:28 pm
על ידי חיימקה
לענין כתב:ומענין לענין,
'ראש חדש... יהיה ביום ראשון הבא עלינו לטובה' - מי בעל''ט, החודש או היום?
בפשטות זה הולך על היום, ולכן כשיש ב' ימים ר''ח לכאו' צ''ל 'הבאים'.

posting.php?f=50&mode=quote&p=189953

Re: שתחדש עלינו את החודש הבא

פורסם: ד' נובמבר 22, 2017 9:33 pm
על ידי לענין
תודה רבה מאד!!!!

Re: שתחדש עלינו את החודש הבא

פורסם: ה' נובמבר 23, 2017 10:21 am
על ידי כדכד
איש גלילי כתב:
כדכד כתב:הסידור היחיד שראיתי בו "הבא" זה סידור רינת ישראל

כעת בתפילת ערבית נקלעתי לביהמ"ד שהיה שם רק סדור רינת ישראל, והסתכלתי בברכת החודש, וראיתי שכתוב "החודש הזה". יש הבדל בסדור בין נוסח אשכנז לנוסח ספרד?

לענ"ד ההבדל הוא בין המהדורות החדשות יותר לבין הישנות יותר ולא בין הנוסחאות.
בחדשות כתוב כמו שכתב הרב בברכה המשולשת ובישנות כתוב רק "הזה" כמו מה שראה מר.

Re: שתחדש עלינו את החודש הבא

פורסם: ה' נובמבר 23, 2017 10:24 am
על ידי כדכד
לענין כתב:ומענין לענין,
'ראש חדש... יהיה ביום ראשון הבא עלינו לטובה' - מי בעל''ט, החודש או היום?
בפשטות זה הולך על היום, ולכן כשיש ב' ימים ר''ח לכאו' צ''ל 'הבאים'.

עד כמה שאני זוכר הרי ראש חודש הוא באמת רק יום אחד ויהיה זה תרתי דסתרי לומר "הבאים" ולכן כתבו (איני זוכר איפה) שלא לומר "ולמחרתו" אלא כשהיום הראשון בשבת ויהיה ברור שזה לא למחרת אלא עוד שבוע

חדש עלינו את החודש "הזה"

פורסם: ג' אוקטובר 09, 2018 12:53 pm
על ידי אישצפת
לכאורה צריך ביאור כיצד אנחנו עומדים בסוף חודש ומבקשים בתפילת מוסף 'חדש עלינו את החודש הזה' שבעצם כוונתנו היא על החודש הבא. ובשלמא בתפילות אפילו ביום האחרון של השנה מבקשים אנחנו בלשון 'השנה הזאת' כי היא מטבע של ברכה ונתקנו תפילות לכל יום מימי השנה, אבל בראש חודש ראשון שהוא בעצם סוף חודש מן הדין לא היה צריך להתפלל מוסף כלל. כי תפילות כנגד קרבנות תקנום ובזמן בית המקדש לא היו מקריבים ביום האחרון של החודש?.

Re: חדש עלינו את החודש "הזה"

פורסם: ג' אוקטובר 09, 2018 2:28 pm
על ידי שייף נפיק
החודש הזה שנתחדש עכשיו, וחידושו כבר התחיל. ודוק.

Re: חדש עלינו את החודש "הזה"

פורסם: ד' אוקטובר 10, 2018 6:48 pm
על ידי אפרקסתא דעניא
הג"ר יעקב מאיר זוננפלד שליט"א, רבה של רכסים, שהוא אולטרא אקסטרא שמרן, אומר "את החודש הבא".

Re: שתחדש עלינו את החודש הבא

פורסם: ה' אוקטובר 11, 2018 4:38 am
על ידי בן ראובן
בברכה המשולשת כתב:
לענין כתב:ומענין לענין,
'ראש חדש... יהיה ביום ראשון הבא עלינו לטובה' - מי בעל''ט, החודש או היום?
בפשטות זה הולך על היום, ולכן כשיש ב' ימים ר''ח לכאו' צ''ל 'הבאים'.

ג"ז נוסח מחודש (מרוו"ה). הנוסח המקורי הוא ראש חודש פלוני ביום פלוני (אזור אליהו)


וכן נוסח סידור בעל התניא, ולפי זה מתיישב היטב גם נוסח "הבא" בלשון יחיד: "ראש חודש פלוני - ביום פלוני וביום פלוני - הבא עלינו לטובה, יחדשהו הקב"ה" וכו'.

Re: חדש עלינו את החודש "הזה"

פורסם: ה' אוקטובר 18, 2018 6:35 pm
על ידי הא לחמא עניא
אפרקסתא דעניא כתב:הג"ר יעקב מאיר זוננפלד שליט"א, רבה של רכסים, שהוא אולטרא אקסטרא שמרן, אומר "את החודש הבא".

יש לו מסורת מרבותיו שאמרו כך או שהוא עצמו הנהיג לומר כן?

Re: חדש עלינו את החודש "הזה"

פורסם: ה' אוקטובר 18, 2018 6:56 pm
על ידי קו ירוק
הא לחמא עניא כתב:
אפרקסתא דעניא כתב:הג"ר יעקב מאיר זוננפלד שליט"א, רבה של רכסים, שהוא אולטרא אקסטרא שמרן, אומר "את החודש הבא".

יש לו מסורת מרבותיו שאמרו כך או שהוא עצמו הנהיג לומר כן?

וכשיגש לבימה להיות ש"ץ, מה יעשה ?

Re: חדש עלינו את החודש "הזה"

פורסם: ה' אוקטובר 18, 2018 8:15 pm
על ידי אפרקסתא דעניא
שמעתי זאת ממנו בתור ש"ץ, ואינני יודע ממי קיבל לומר כן.

Re: חדש עלינו את החודש "הזה"

פורסם: ו' אוקטובר 19, 2018 9:54 am
על ידי מקורות
א. לגבי "הבא עלינו לטובה", ראה בשער אפרים, שער י', סעיף לט שקאי על כל החודש, וראה מה שכתב בפתחי שערים שם שמביא ראיות לזה מאה"ע וחו"מ.

ב. לגבי החודש הזה, ראה שם בסעיף לז שכתב: "יש מי שכתב שנכון לידע בשעה שמברכין החודש אימת יהיה המולד, והטעם לפי שעיקר של שם החודש הוא על חידושה של לבנה שהוא המולד, וכן אנו אומרים יחדשהו כו'".

לכן נראה פשוט שאלו שמודיעים זמן המולד לפני 'יהי רצון', יש לומר ש"החודש הזה" ר"ל המולד שזה עתה הזכרנו. ולאלו שמודיעים את זמן המולד אחר כך, י"ל בדוחק קצת שקאי על המולד הזה שאנו באים להזכיר תיכף.