עמוד 1 מתוך 1

ברכות שמונה עשרה כנגד סדר של נביאים

פורסם: ב' מאי 13, 2019 1:43 am
על ידי נהר שלום
בס"ד
מאמר מעניין

Re: ברכות שמונה עשרה כנגד סדר של נביאים

פורסם: ב' מאי 13, 2019 7:20 am
על ידי אבק פורח
ג' ראשונות מאד נחמד. השאר היה נראה לי קצת מאולץ ולא כ"כ השתכנעתי.

Re: ברכות שמונה עשרה כנגד סדר של נביאים

פורסם: ב' מאי 13, 2019 11:11 am
על ידי דרומי
מאולץ עד מאוד. השורה הכי מאולצת לענ"ד היא שברכת 'רצה' היא כנגד ספר איוב, שכן בתחילתו ובסופו מדובר על קרבנות...

Re: ברכות שמונה עשרה כנגד סדר של נביאים

פורסם: ב' מאי 13, 2019 2:53 pm
על ידי חרסון
איוב באמת מאולץ. אבל יש 'חאפים' יפים. יואל, מלאכי, זכריה...

Re: ברכות שמונה עשרה כנגד סדר של נביאים

פורסם: ב' מאי 13, 2019 10:48 pm
על ידי טור תלגא
מענין לענין הר' יהושע הלר כתב ספרו דברי יהושע לבאר הירושלמי ברכות פ"ב
א"ר חייא רובא אנא מן יומי לא כוונית אלא חד זמן בעי מכוונה והרהרית בלבי ואמרית מאן עליל קומי מלכא קדמי ארקבסה אי ריש גלותא. שמואל אמר אנא מנית אפרוחיא. רבי בון בר חייא אמר אנא מנית דימוסיא.
ועל דברי שמואל שהי' מונה אפרוחים הוא מבאר כל ברכה משמונה עשרה נגד עוף אחר הנזכר בפרשת שמיני וראה, וזה נפלא.

Re: ברכות שמונה עשרה כנגד סדר של נביאים

פורסם: ג' מאי 14, 2019 10:12 am
על ידי רעואל המדייני
אז כך:
ג' ראשונות מסתבר מראש שג' ספרי נביאים יהיו כנגד חג"ת, וממילא יקבילו לג' ברכות ראשונות, ואכן ההתאמה עולה היטב.
ג' אחרונות ההתאמה דחוקה, ונכתבה בדרך שמא.

יב אמצעיות יש מהן כמה וכמה שאכן מדובר על תוכן עיקרי בספר: הושע, יואל, חבקוק, צפניה, חגי, זכריה ואולי אף עמוס.
אלו יכולים להוכיח על השאר.
אני מתפלא על חרסון שהתייחס דווקא לספר מלאכי כהקבלה יפה, הלא הקבלתו היא מן הדחוקות יותר.

Re: ברכות שמונה עשרה כנגד סדר של נביאים

פורסם: ג' מאי 14, 2019 10:17 am
על ידי דרומי
האם יש מדרש/מקור כלשהו שנותן חשיבות לי"ב הספרים בתרי עשר ורואה בהם רמזים ומקבילות?

במבט שטחי אין זה אלא ליקוט מזדמן, ובוודאי אין סיבה להעדיף את י"ב ספרים אלו ולהתייחס אליהם ביתר חשיבות מאשר ספר מלכים, שמואל, יהושע ושופטים

Re: ברכות שמונה עשרה כנגד סדר של נביאים

פורסם: ג' מאי 14, 2019 10:36 am
על ידי חרסון
רעואל המדייני כתב:אני מתפלא על חרסון שהתייחס דווקא לספר מלאכי כהקבלה יפה, הלא הקבלתו היא מן הדחוקות יותר.


פליטת הקולמוס היא. מלאכי זה שמע קולנו נכון? אז התכוונתי לחגי.

Re: ברכות שמונה עשרה כנגד סדר של נביאים

פורסם: ד' מאי 15, 2019 2:37 pm
על ידי רעואל המדייני
הראוני שכתב הגר"א רעיון דומה: ז ברכות עמידה דשבת וי"ט ברכות עמידה דחול הם כו כנגד כו ספרי התנ"ך [כאשר ספר במדבר נחלק לשלוש].

Re: ברכות שמונה עשרה כנגד סדר של נביאים

פורסם: ד' מאי 15, 2019 3:37 pm
על ידי אבק פורח
רעואל המדייני כתב:ב אמצעיות יש מהן כמה וכמה שאכן מדובר על תוכן עיקרי בספר: הושע, יואל, חבקוק, צפניה, חגי, זכריה ואולי אף עמוס.
אני בכלל לא השתכנעתי שמדובר על התוכן העיקרי.
יש לי תחושה עזה שחלק מהתאמות "התוכן העיקרי" נעשה לפי הצורך. למשל, אילו היו שואלים אותי מראש לאיזו ברכה להתאים את יואל הייתי בוחר בברכת השנים, לא בהשיבנו!
את הושע היה הרבה יותר מתבקש לחבר להשיבנו (שובה ישראל) אך מה לעשות שזה לא מסתדר?
היחיד שאני רואה קשר אמיתי הוא חבקוק, אבל אחד מתוך 12 זה לא מספיק...

Re: ברכות שמונה עשרה כנגד סדר של נביאים

פורסם: ה' מאי 16, 2019 9:36 pm
על ידי רעואל המדייני
כ"ת, שים לב שבהוספת שתי אותיות התחלפה כוונת הציטוט.
בהודעתי דובר על 'תוכן עיקרי' בספר, דהיינו אחד מתכניו העיקריים של הספר.
בהודעתך מדובר על 'התוכן העיקרי'.