עמוד 1 מתוך 1

על תפקידה של תפלת 'והוא רחום' ומשקלה

פורסם: ג' אוגוסט 20, 2019 6:01 am
על ידי אבא יודן
א. כפי שכתבו הרבה ראשונים תפלת 'והוא רחום' נתקן על ידי שלשה זקנים בזמן אחד, אם כן איך נשמט שני קטעים גדולים בנוסח ספרד, האם זה טעות גרידא? למה לא מחויבים לשחזר אותם, אחרי שקללו החכמים שבאותו הדור 'פורץ גדר ישכנו נחש' - כמובא הבית יוסף.
ב. [הערת אגב, איזה גדר הוא זה? אשר מי שאינו אומרו פְּרָצוֹ].
ג. לפי הנראה, הפסוקים לא בנויים על נושא אחד, והתפלות לא מבוססות על רעיון מרכזי, ואפילו לא בקטע אחד לבד. האמנם כן!? זה צורם מאד לבן ימינו, האם זה היה הנורמה בימיהם?
ד. וכמו כן בענין ליקוטי פסוקים וקטעי פסוקים.
לאורך כל 'תפלת והוא רחום' איננה בולטת שיטה מסויימת. מתי מביא פסוק במילואו, או מתי קטעו, וכן מאיזה סיבה כותב לפעמים בפרוזה?
כבר ציינתי כאן בשאר לקוטי פסוקים הבאים לפעמים בתפלה, שכפי הנראה הקפידו להכניס לפחות קטע אחד שלא מן המקרא, אך ב'והוא רחום' לא ניכר שום סדר בזה?
ה. ואשר מתמיה ביותר, המשפטים הבאים בפרוזה ביני הפסוקים. אשר משמשים כמין הקדמה או סיומת, על שם מה הם באים? ומתי לא הוצגו בכלל?
סוף דבר: תפלת 'והוא רחום' צריך נגר בן נגר להולמו.
יש עוד דברים אשר כואב לי וכעת די בזה.
- הננו מצרף פה נוסחת והוא רחום מתוך שלשה כתות בישראל - אשר כיום הם הרוב, מסודר לפי פסוקים, ולפי פרוזה. וגם ניתן כאן המשך הפסוקים בכתב כהה.
- וכדי לתת ביטוי לתמיהה הגדולה, הצגתי בסוף ליקוט של תוכן הרעיונות שבתוך נוסח אשכנז לפי סדר לוגי כנהוג היום.
נא ונא לעזור בכל בדל מידע, או ציון מראי מקומות, ויותר טוב להעתיקם ולצרפם כאן.
ישר כח

והוא רחום שלש נוסחאות_Page_05.jpg
והוא רחום שלש נוסחאות_Page_05.jpg (272.91 KiB) נצפה 584 פעמים
והוא רחום שלש נוסחאות_Page_06.jpg
והוא רחום שלש נוסחאות_Page_06.jpg (297.06 KiB) נצפה 584 פעמים
והוא רחום שלש נוסחאות_Page_03.jpg
והוא רחום שלש נוסחאות_Page_03.jpg (275.06 KiB) נצפה 584 פעמים
והוא רחום שלש נוסחאות_Page_04.jpg
והוא רחום שלש נוסחאות_Page_04.jpg (144.69 KiB) נצפה 584 פעמים
והוא רחום שלש נוסחאות_Page_01.jpg
והוא רחום שלש נוסחאות_Page_01.jpg (281.86 KiB) נצפה 584 פעמים
והוא רחום שלש נוסחאות_Page_02.jpg
והוא רחום שלש נוסחאות_Page_02.jpg (247.54 KiB) נצפה 584 פעמים
והוא רחום שלש נוסחאות_Page_07.jpg
והוא רחום שלש נוסחאות_Page_07.jpg (706.9 KiB) נצפה 584 פעמים
והוא רחום שלש נוסחאות_Page_08.jpg
והוא רחום שלש נוסחאות_Page_08.jpg (383.95 KiB) נצפה 584 פעמים
והוא רחום בפרוטרוט_Page_1.jpg
והוא רחום בפרוטרוט_Page_1.jpg (214.52 KiB) נצפה 584 פעמים
והוא רחום בפרוטרוט_Page_2.jpg
והוא רחום בפרוטרוט_Page_2.jpg (197.72 KiB) נצפה 584 פעמים
והוא רחום בפרוטרוט_Page_3.jpg
והוא רחום בפרוטרוט_Page_3.jpg (165.83 KiB) נצפה 584 פעמים

Re: על תפקידה של תפלת 'והוא רחום' ומשקלה

פורסם: ה' אוגוסט 22, 2019 8:46 pm
על ידי אבא יודן
האמנם?!
מתוך עשרות ומאות מחברים וחוקרים, אין מי שעשה קצת סדר בנושא, ולוא אף אחד!
אמתמה.