עמוד 1 מתוך 1

המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים

פורסם: ד' אוגוסט 21, 2019 10:26 am
על ידי תוכן
בכל בוקר אומרים: 'המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים', שהכוונה שאנו משבחים להקב"ה שהוא מרחם על הארץ ומרחם על הדרים עליה ומאיר להם. ולא זכיתי להבין, הרי לולא היושבים על הארץ, אין טעם לרחם על הארץ כי הארץ כשלעצמה כיון שאינה אלא עפר לא זקוקה לרחמים או לאור לשום דבר אחר. וא"כ איך שייך לשבח לה' שהוא מרחם על הארץ. אלא כך היה צריך לומר: 'המאיר לדרים על הארץ ברחמים'.

Re: המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים

פורסם: ד' אוגוסט 21, 2019 11:13 am
על ידי עזריאל ברגר
ותיבעי לך "ברוך מרחם על הארץ"?

Re: המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים

פורסם: ד' אוגוסט 21, 2019 11:16 am
על ידי חלמישצור
י"ג: "ומאיר לעולם כולו וליושביו שברא במידת הרחמים".

ועיין כאן.

Re: המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים

פורסם: ד' אוגוסט 21, 2019 11:29 am
על ידי אישצפת
כבר עמד על זה רבי דוד אבודרהם
ואם תאמר מה מועלת האורה לארץ דבשלמא לדרים עליה יש תועלת גדולה שיוצאים לעסקיהם. ויש לומר שגם לארץ יש תועלת גדולה כמו האנשים שיוצאים לעסקיהם כי השמש מגדלת הצמחים והמתכות וממתיק לפירות כמו שנאמר וממגד תבואות שמש.