מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

הצנעת השעיר בתפילת המוספים

דעת תפילה ופירושה, חקר ועיון בנוסחאות ומנהגי התפילה, לשונם ומקורם של פייטנים
סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12416
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

הצנעת השעיר בתפילת המוספים

הודעהעל ידי איש_ספר » ה' נובמבר 26, 2015 11:25 pm

כידוע מנהגינו (לראשונה בסדרס"ג וסדרע"ג) שאומרים בתפילת מוסף מקראות המוספים, אבל כשמגיעים למנחות והנסכים. א"א את כל המקראות אלא מקצרים במטבע קבוע: ומנחתם ונסכיהם כמדובר שלשה עשרונים לפר ושני עשרונים לאיל ועשרון לכבש ויין כנסכו ושעיר לכפר ושני תמידים כהלכתם.

למשל כך כתבה התורה את מוסף של סוכות:

ובחמשה עשר יום לחדש השביעי מקרא-קדש יהיה לכם כל-מלאכת עבדה לא תעשו וחגתם חג ליהוה שבעת ימים : יג והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה פרים בני-בקר שלשה עשר אילם שנים כבשים בני-שנה ארבעה עשר תמימם יהיו : יד ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד לשלשה עשר פרים שני עשרנים לאיל האחד לשני האילם : טו ועשרון עשרון לכבש האחד לארבעה עשר כבשים : טז ושעיר-עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה :

את כל המודגש אנו משמיטים, ומקצרים במטבע קבוע שלמעלה.

ומנהג אר"י אינו כן אלא שאומרים כל הפסוקים עד גמירא וכ"ה גם במחזורי רומניא. (יעוין במאמרו המצוין של ר"י גולדשטיין בירושתנו על הזכרת ר"ח בר"ה).

והנה מילא מה שמשמיטים את המנחות ופוטרים בכמדובר, עוד אפשר להבין, אבל קצת פלא שהשעיר לחטאת שהוא מוסף (וי"א שהוא עיקר המוסף) גם את המקרא שלו אנו משמיטים, ורק מזכירים אותו בקיצור. (בר"ה למשל, במקום פסוק שלם: ושעיר עזים אחד חטאת לכפר עליכם, אנו אומרים בס"ה: ושעיר לכפר (ובהמשך תיקנו לומר: ושני שעירים ואכ"מ).

האם מדברים על כל הענין הזה? (עצם הקיצור של המנחות ובעקבותיהם השעיר?)


-

פלתי
הודעות: 2260
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: מידי דלא רמיזא באוצר?

הודעהעל ידי פלתי » ה' נובמבר 26, 2015 11:43 pm

בקובץ מגדל דוד ליובאוויטש
קבצים מצורפים
1111.jpg
1111.jpg (113.81 KiB) נצפה 3891 פעמים

פלתי
הודעות: 2260
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: מידי דלא רמיזא באוצר?

הודעהעל ידי פלתי » ה' נובמבר 26, 2015 11:48 pm

ברוך שאמר
קבצים מצורפים
1111.jpg
1111.jpg (119.9 KiB) נצפה 3882 פעמים

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12416
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

הצנעת השעיר בתפילת המוספים

הודעהעל ידי איש_ספר » ה' נובמבר 26, 2015 11:50 pm

יש"כ גדול. אשמח למקורות גם מן הקדמונים...
אגב, כמה אחרונים כתבו שעיקר תפילת המוסף נתקנה כנגד החטאת של המוספים!

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12416
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: הצנעת השעיר בתפילת המוספים

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' ספטמבר 09, 2019 11:04 pm

איש_ספר כתב:אגב, כמה אחרונים כתבו שעיקר תפילת המוסף נתקנה כנגד החטאת של המוספים!

בתשו' רבינו משולם לר"ת (בסה"י חלק השו"ת סי' מג) הוא משיב לר"ת, אודות מה שר"ת ייחס לו כאילו אמר שאין מקריבין שעיר של ר"ח בר"ה
ב. ומה ששמע רבינו אומרים משמי בשעיר דאינו קרב, שמע השומע
וטעה, כי לא אמרתי שלא היה קרב, אלא כך אמרתי שלא היה נזכר
במקום שהיה לו להזכר אלא כיסתו התורה . ואי זה זה ראש השנה,
כי בחומש הפקודים כשהזכיר במוסף ראש השנה ושעיר עזים אחד
לחטאת, אמר הכתוב (שם ו) מלבד עולת החודש
הרי דהוא עיקר קרבן החדש ועוד דהא בחטאת משתעי קרא, והיה לו לומר זה חטאת תקריבו מלבד
חטאת החודש שכבר קרב,
התיבות המודגשות אין להן מובן

והראה אאמו"ר שיח' שבכת"י כתוב, במקום הרי דהוא, חדא דהוא
ולפי"ז יש להשלים החסר כך:

כי בחומש הפקודים כשהזכיר במוסף ראש השנה ושעיר עזים אחד
לחטאת, אמר הכתוב (שם ו) מלבד עולת החודש [והו"ל
למימר מלבד חטאת החודש]
חדא דהוא עיקר קרבן החדש, ועוד
דהא בחטאת משתעי קרא, והיה לו לומר זה חטאת תקריבו מלבד
חטאת החודש שכבר קרב,והוא כו"פ !

וזכינו בזה גם לדברי רבינו משולם, שהחטאת היא עיקר המוסף!

דרומי
הודעות: 6564
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: הצנעת השעיר בתפילת המוספים

הודעהעל ידי דרומי » ג' ספטמבר 10, 2019 11:16 am

לא הבנתי איך אפשר לומר שעיקר תקנת המוסף היא החטאת, בשעה שבשבת אין בכלל חטאת

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12416
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: הצנעת השעיר בתפילת המוספים

הודעהעל ידי איש_ספר » ג' ספטמבר 10, 2019 11:42 am

אם היו אומרים שכל תפילת המוסף לא נתקנה אלא כנגד החטאת לפי שהיא מכפרת וכו', היה מקום לקושיא ממוסף של שבת.
כל שאמרו, שעיקר הקרבן שכנגדו נתקנה התפילה הוא החטאת, אכן גם כנגד העולה היה ראוי אולי לתקן תפילה אע"פ שאינו עיקר...
והנה שמענו מר' משולם שעיקר קרבן המוסף הוא החטאת שבו, ומעתה לא ארוכה הדרך לומר שהוא הדין והוא הטעם לענין התפילה.

דרומי
הודעות: 6564
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: הצנעת השעיר בתפילת המוספים

הודעהעל ידי דרומי » ג' ספטמבר 10, 2019 12:23 pm

המהלך נראה בבחינת 'יש להקשות בדוחק'.

עכ"פ אם נקבל את הסברא שיש בחטאת איזה ענין עיקרי בקשר לקרבן המוסף, נוכל ליישב קצת את נוסח סידור בעה"ת בענין "שני שעירים לכפר" בחג השבועות - וכבר האריכו בזה באשכול אחד (או יותר).

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12416
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: הצנעת השעיר בתפילת המוספים

הודעהעל ידי איש_ספר » ג' ספטמבר 10, 2019 12:42 pm

דרומי כתב:המהלך נראה בבחינת 'יש להקשות בדוחק'.

).
מאליו מובן שיש איזו משמעות שהיא תחילת הענין...

ואעתיק מש"כ אצלי בערך מוסף (בנדפס הוא בקצרה יותר)

עי'חק"ל או"ח סי' נד (צז א) ד"ה וכדי שעיקר התפילה כנגד שעיר החטאת המכפר, ושכ"מ מד' הר"ן ר"ה סופ"ד, שצ"ל בר"ה "ואת מוספי" לכלול בו שעיר של ר"ח, עי' ציון 648, ולא הזכיר שאר עולות ר"ח, ושכ"מ אף ממש"כ הרא"ש ברכות פ"ג סי' טו שטעם הסוברים שאין תפילת מוסף באה בנדבה, משום שאין חטאת שבה באה נדבה, אע"פ שעולה שבה אפשר להתנדב כעולת יחיד, עי' ציון 987, ומ' שאין אומרים שיתפלל מוסף כנגד עולת המוספים, ושכ"מ ממה שאומרים בכל תפילות המוספים ואת מוסף בל' יחיד, עי' ציון 484, אע"פ שיש עולות רבים בקרבן מוסף. (ועי' ציון 653, שיש מי שכתב בד' הר"ן שאומרים בר"ה פסוקי מוסף ר"ה ואפשר שאף אמרו פסוק של מלבד עולת החודש הכתובה במוספי ר"ה, וא"א פסוקי ר"ח, ולפי"ז לא החסירו אלא הזכרת שעיר של ר"ח ולפיכך כ' הר"ן שי"ל מוספי משום השעיר שאת העולה כבר הזכיר). ועי' משיבת נפש (לוריא) פר' אמור, עמ' קפה, שעיקר תפילת מוסף היא כנגד קרבנות שכולם כליל כעולה, ולא קרבנות הנאכלים.

פייש
הודעות: 168
הצטרף: ב' ינואר 09, 2012 11:28 pm

Re: הצנעת השעיר בתפילת המוספים

הודעהעל ידי פייש » ג' ספטמבר 10, 2019 10:06 pm

לא אמר ר' משולם עיקר קרבן המוסף, רק קרבן החודש, ואולי חודש שאני דשם אמר קרא חטאת לה' וכדרש דגמ'.
אגב בתוס' השמיטו טענה זו שהיא העיקר


חזור אל “עיון תפילה וחקר פיוט”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 24 אורחים