עמוד 1 מתוך 1

האם מנהג פשוט לומר אבינו מלכינו בסליחות של בה"ב?

פורסם: ב' מאי 04, 2020 9:43 am
על ידי איש_ספר
בישיבות אומרים

איך המנהג בשאר מקומות (שאומרים בהם סליחות)?


בבעלז לא אומרים אפי' בתענית ציבור (וכידוע שגם בתענ"צ הוא מנהג מאוחר)ומן הסתם כ"ש שבבה"ב לא אומרים.


אשמח לשמוע

Re: האם מנהג פשוט לומר אבינו מלכינו בסליחות של בה"ב?

פורסם: ב' מאי 04, 2020 9:49 am
על ידי יהודה בן יעקב
מנהג בתי הכנסת חוג חת"ס (כמו שהיה בהונגריה) שלא אמרו אף בתענ"צ.

Re: האם מנהג פשוט לומר אבינו מלכינו בסליחות של בה"ב?

פורסם: ב' מאי 04, 2020 4:56 pm
על ידי מעט דבש
ראה 'לוח ההלכות והמנהגים' (של הרב זלזניק).

Re: האם מנהג פשוט לומר אבינו מלכינו בסליחות של בה"ב?

פורסם: ב' מאי 04, 2020 11:12 pm
על ידי שבטיישראל
איש_ספר כתב:בישיבות אומרים

איך המנהג בשאר מקומות (שאומרים בהם סליחות)?


בבעלז לא אומרים אפי' בתענית ציבור (וכידוע שגם בתענ"צ הוא מנהג מאוחר)ומן הסתם כ"ש שבבה"ב לא אומרים.


אשמח לשמוע


זה כנראה שילוב חדש של תע"צ עם בה"ב.
למנהג האשכנזים הרי א"א אבינו מלכנו רק בעשי"ת.

Re: האם מנהג פשוט לומר אבינו מלכינו בסליחות של בה"ב?

פורסם: ג' מאי 05, 2020 5:04 am
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
עד שהגעתי לארה"ב, לא ראיתי המנהג הזה. ובאנגליה אמרו בתע"צ, רק בבה"ב לא אמרו.

גם אמירת שומר ישראל לא היה מנהג וותיק, ולדעתי היו מוסיפים אותו בעת צרה, עד שהוקבע לכל יום. ראיתי כמדומני במנהגי ווירצבורג שהוסיפו אותו בעת צרות מסוימות, ומאז לא פסקו, ושיערתי שכן היה בהרבה מקומות עד שהוקבעו.

באמת, הסליחות דבה"ב הולכים ונשכחים. הרבה ישיבות בליקווד אין אומרים אותו, והרבה בתי כנסיות ביטלוהו, משום שפחדו שיעזבו אותם מתפלליהם. במקרה היום התפללתי בגינת איש מסוים, רב חסידי בבית כנסת חסידי. אמנם התפלל שם אדם גדול מהדור הישן שהתעקש שיאמרו בה"ב, וכנראה הסכימו שיהיה לפחות זכות בימים טרופים אלו, ולכן זכיתי לומר בה"ב היום.

Re: האם מנהג פשוט לומר אבינו מלכינו בסליחות של בה"ב?

פורסם: ג' מאי 05, 2020 9:27 am
על ידי עזריאל ברגר
ליטוואק פון בודאפעסט כתב:גם אמירת שומר ישראל לא היה מנהג וותיק, ולדעתי היו מוסיפים אותו בעת צרה, עד שהוקבע לכל יום

מעניין מנהגנו (חב"ד) שאומרים אותו בשני וחמישי, ובסליחות שלפני ראש-השנה (וכן בסליחות של צום גדליה), אבל לא בשאר התעניות - אם לא חלו בשני וחמישי.
ליטוואק פון בודאפעסט כתב:באמת, הסליחות דבה"ב הולכים ונשכחים.

וכבר כתבתי שלפענ"ד היה ראוי בשנה זו לומר את הסליחות דבה"ב גם מי שאינו רגיל לאמרן בכל שנה, אלא שלע"ע לא מצאתי לי חבר.
ובדרך כלל החזן במנין שלנו הוא מאחב"י הספרדים האומרים סליחות בכל שני וחמישי (ואומרים כמדומני ד פעמים י"ג מידות), אך בדיוק אתמול היה חזן אשכנזי, שאמר רק פעם א' י"ג מידות, וחבל...

Re: האם מנהג פשוט לומר אבינו מלכינו בסליחות של בה"ב?

פורסם: ג' מאי 05, 2020 5:35 pm
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
האיך קרה שבמנין של חסידים אמרו בה"ב?

פשוט, שהיה שם איש אחד והוא אמר להם לעשותו. ולמה הקשיבו לו? משום שהוא איש גדול מאד, שלמד שבעים שנה בהתמדה גדולה ובשקידה עצומה.

הדרך הוא לפניך, תלמד כמו שהוא לומד, ותתנזר מעוה"ז כמו שהוא מתנזר, ואז יקשיבו גם לך ויאמרו בה"ב בעת הצורך.