עמוד 2 מתוך 2

Re: ברכת החודש

פורסם: ב' אוגוסט 26, 2019 3:24 am
על ידי שמואל דוד
שייף נפיק כתב:לא זכיתי להבין השאלה

לכאורה מתחילה יש לבקש לתורה וליראת שמים .... וידוע ה״וארט״ שלא ברכו בתורה תחילה ...

Re: ברכת החודש

פורסם: ד' אוגוסט 28, 2019 8:43 pm
על ידי נוטר הכרמים
ישבתי עם המחשב באיזה ביהכ"נ בא' מפרברי ירושלים, אחד הציץ וראה שאני מתעסק עם עניני תפילה,
והעיר באזני, למה העולם נוהג לעמוד אוטומטית ל'יהי רצון' שלפני ברכת החודש, הרי זו תחנה בעלמא,
וטען שמנהג משובש זה השתרש עקב שבעבר היו נוטלים את הספר תורה כבר לפני היה"ר, וקמו לכבוד הס"ת.

מה דעתכם?

Re: ברכת החודש

פורסם: א' ספטמבר 08, 2019 7:57 am
על ידי שמואל דוד
שמואל דוד כתב:
שייף נפיק כתב:לא זכיתי להבין השאלה

לכאורה מתחילה יש לבקש לתורה וליראת שמים .... וידוע ה״וארט״ שלא ברכו בתורה תחילה ...

עכשיו חשבתי שי״ל שאם אין קמח אין תורה ולכן מתחילה מבקשים פרנסה כו׳

Re: ברכת החודש

פורסם: א' ספטמבר 08, 2019 9:23 am
על ידי שייף נפיק
נוטר הכרמים כתב:ישבתי עם המחשב באיזה ביהכ"נ בא' מפרברי ירושלים, אחד הציץ וראה שאני מתעסק עם עניני תפילה,
והעיר באזני, למה העולם נוהג לעמוד אוטומטית ל'יהי רצון' שלפני ברכת החודש, הרי זו תחנה בעלמא,
וטען שמנהג משובש זה השתרש עקב שבעבר היו נוטלים את הספר תורה כבר לפני היה"ר, וקמו לכבוד הס"ת.

מה דעתכם?


שמעתי מאאמו''ר שליט''א מה שאמר בזה הר' סימוניק זצ''ל, שמה שמחזיקים הס''ת הוא בשביל שאסור לבקש בשבת בקשות, ולכן מחזיקים ס''ת להראות שאין זה תפילה שהרי בתפילה אסור להחזיק שום דבר שלא יתבלבל כוונתו.. ולכן אמר שאפשר להחזיק את המשקפיים.. שוב סיפרתי את זה לבנו שיחי' ואמר לי שכך הציע סימוניק לעשות פ''א בבית ישראל כשהיו צריכים את הס''ת למנין אחר..