עמוד 2 מתוך 2

Re: נשים עשו הקפות ורקדו עם הספרי תורה

פורסם: ו' מאי 10, 2013 4:30 am
על ידי שבטיישראל
כתונת_פסים כתב: מספר הרב שלמה ריסקין שבשנת תשל"ג בעת שהיה רבה של ביכנ"ס לינקולן סקוור בניו-יורק פנו אליו בליל שמיני עצרת קבוצה של נשים מהקהילה ובפיהן בקשה: לקיים הקפות לנשים ביום תשיעי של חג, הלא הוא שמחת-תורה. מכיוון שהפניה היתה בחג, הוא לא יכל להתקשר לרבו ולהתייעץ אתו, הוא דן בנושא בעצמו והחליט להתיר את ההקפות.


מעניין, אם כך היה דעתו גם כשהתיר לחלל את השבת באפרת ביום השלג לפני כשנתיים, או שאז מכיון שרבו כבר לא היה בין החיים הותרה הרצועה, ואידך זיל גמור

Re: הקפות לנשים עם ס"ת?

פורסם: ו' מאי 10, 2013 6:46 am
על ידי כתונת_פסים
היתר גמור.pdf
(65.87 KiB) הורד 249 פעמים


אנו למדים מדברי הרמ"א, ראשית דס"ל לעיקר שמותרת בכל ומעיד רק שבמדינתנו המנהג כסברא הראשונה, והדבר הזה מוכח גם ממה שביו"ד שם בסי' רפ"ב לא הגיה כלום על דברי המחבר שם שמתיר לנדות לקרות בתורה.

ונדמה שלזה הוא שכיוון גם הגר"א סק"ו שציין בדבריו גם ליו"ד סימן רפ"ב, והיינו כנזכר, דממה, שהרמ"א לא הגיה גם שם, מוכח דס"ל דאפי' הסברא הראשונה שכתב לא כתב אלא לחומרא בעלמא כיעו"ש.

Re: הקפות לנשים עם ס"ת?

פורסם: ו' מאי 10, 2013 7:03 am
על ידי כתונת_פסים
אין סיבה הלכתית עקרונית שאשה נדה לא תוכל לגעת בס"ת,


היעב"ץ בספרו מור וקציעה תמה על המנהג שכתב הרמ"א, וסיים, דשמא לא נתכוון הרמ"א לפוטרון וכו' אלא באותה שעה ששופעות דמים, דדמי לטינוף, ואזיל הרמ"א לטעמיה בהג"ה סי' ע"ו סעיף ד' שדין קרי כצואה, והכי נמי דם נדה, יעו"ש.

Re: הקפות לנשים עם ס"ת?

פורסם: ו' מאי 10, 2013 8:24 am
על ידי אוצר החכמה
מה שכתבתי שמותר להן לנגוע בס"ת משום שאינו מקבל טומאה כן הוא להדיא ברמב"ם הלכות תפילין ומזוזה פרק י' הלכה ח' כל הטמאין ואפילו נדות ואפילו כותי מותר לאחוז ספר תורה ולקרות בו. שאין דברי תורה מקבלין טומאה. והעתיקו המחבר יו"ד רפ"ב סעיף ט' יעו"ש בב"י.


אני רציתי להדגיש שאין לזה שייכות להלכות טומאה וטהרה, ואין זה משום שהספר תורה הוא דבר שאינו מקבל טומאה כמו פשוטי כלי עץ, כמו שהיה מקום לטעות מהמילים משום שאינו מקבל טומאה, הביטוי אין דברי תורה מקבלים טומאה הוא רעיוני ואין לזה שייכות להבדלים ההלכתיים בין פשוטי כלי עץ למתכת וכדומה.

Re: נשים עשו הקפות ורקדו עם הספרי תורה

פורסם: ו' מאי 10, 2013 9:49 am
על ידי תוכן
שבטיישראל כתב:
כתונת_פסים כתב: מספר הרב שלמה ריסקין שבשנת תשל"ג בעת שהיה רבה של ביכנ"ס לינקולן סקוור בניו-יורק פנו אליו בליל שמיני עצרת קבוצה של נשים מהקהילה ובפיהן בקשה: לקיים הקפות לנשים ביום תשיעי של חג, הלא הוא שמחת-תורה. מכיוון שהפניה היתה בחג, הוא לא יכל להתקשר לרבו ולהתייעץ אתו, הוא דן בנושא בעצמו והחליט להתיר את ההקפות.


מעניין, אם כך היה דעתו גם כשהתיר לחלל את השבת באפרת ביום השלג לפני כשנתיים, או שאז מכיון שרבו כבר לא היה בין החיים הותרה הרצועה, ואידך זיל גמור


מה היתה הסיבה לחלל שבת מפני השלג?

Re: הקפות לנשים עם ס"ת?

פורסם: ו' מאי 10, 2013 12:24 pm
על ידי עשוי לנחת
אשה שעובדת באיזור חילוני וצריכה להתמודד עם שאלות על הבעיה בנשות הכותל מחפשת מאמר קליט וברור שיסביר באופן ברור את הבעיה שבדבר.
[אבקש מאוד שלא לדון כאן בענין, הדבר פשוט וברור, וכולם מבינים שיש כאן רמאות גדולה מצידם, ובוודאי המטרה אינה קדושה, אך יש שבתמימות טוענות שנשים בהיסטוריה כן עטו על עצמן טו"ת ויש נשים שכבר שנים באות "במסירות" לכותל בכל מזג אויר, וא"כ ודאי שכוונתן טהורה, ובכל אופן המאמר צריך להיות עבור הסברה לאנשים שאינם מבינים ביהדות, אז רק מאמר ברור וקליט יעזור כאן ולא דיונים עג"ב הפורום].
אם למישהו יש חומר בנושא או שנתקל ברשת באיזה מאמר, אשמח אם יביאהו הנה.

Re: הקפות לנשים עם ס"ת?

פורסם: ו' מאי 10, 2013 12:34 pm
על ידי היא שיחתי
עשוי לנחת כתב:אשה שעובדת באיזור חילוני וצריכה להתמודד עם שאלות על הבעיה בנשות הכותל מחפשת מאמר קליט וברור שיסביר באופן ברור את הבעיה שבדבר.
[אבקש מאוד שלא לדון כאן בענין, הדבר פשוט וברור, וכולם מבינים שיש כאן רמאות גדולה מצידם, ובוודאי המטרה אינה קדושה, אך יש שבתמימות טוענות שנשים בהיסטוריה כן עטו על עצמן טו"ת ויש נשים שכבר שנים באות "במסירות" לכותל בכל מזג אויר, וא"כ ודאי שכוונתן טהורה, ובכל אופן המאמר צריך להיות עבור הסברה לאנשים שאינם מבינים ביהדות, אז רק מאמר ברור וקליט יעזור כאן ולא דיונים עג"ב הפורום].
אם למישהו יש חומר בנושא או שנתקל ברשת באיזה מאמר, אשמח אם יביאהו הנה.

אני לא חושב שיש עם זה בעיה (לא נ"ל שיש איסור לללבוש טו"ת לנשים)
מעבר לזה שהם פשוט רפורמים
ההסבר להתנגדות הוא פשוט, הם מייצגים התנהלות ואירגון רפורמי, ואנחנו נגד כל דבר שרפורמי עושה לידינו, כמו שיבוא נוצרי ויעשה שם תפילה, לענ"ד אין כאן מקום לכל מאמר שיסבך העניין

Re: הקפות לנשים עם ס"ת?

פורסם: ו' מאי 10, 2013 12:38 pm
על ידי עשוי לנחת
היא שיחתי כתב:
עשוי לנחת כתב:אשה שעובדת באיזור חילוני וצריכה להתמודד עם שאלות על הבעיה בנשות הכותל מחפשת מאמר קליט וברור שיסביר באופן ברור את הבעיה שבדבר.
[אבקש מאוד שלא לדון כאן בענין, הדבר פשוט וברור, וכולם מבינים שיש כאן רמאות גדולה מצידם, ובוודאי המטרה אינה קדושה, אך יש שבתמימות טוענות שנשים בהיסטוריה כן עטו על עצמן טו"ת ויש נשים שכבר שנים באות "במסירות" לכותל בכל מזג אויר, וא"כ ודאי שכוונתן טהורה, ובכל אופן המאמר צריך להיות עבור הסברה לאנשים שאינם מבינים ביהדות, אז רק מאמר ברור וקליט יעזור כאן ולא דיונים עג"ב הפורום].
אם למישהו יש חומר בנושא או שנתקל ברשת באיזה מאמר, אשמח אם יביאהו הנה.

אני לא חושב שיש עם זה בעיה (לא נ"ל שיש איסור לללבוש טו"ת לנשים)
מעבר לזה שהם פשוט רפורמים
ההסבר להתנגדות הוא פשוט, הם מייצגים התנהלות ואירגון רפורמי, ואנחנו נגד כל דבר שרפורמי עושה לידינו, כמו שיבוא נוצרי ויעשה שם תפילה, לענ"ד אין כאן מקום לכל מאמר שיסבך העניין

בכל זאת...
למה לא, אפשר הרבה הסברים, אבל אני מחפש מאמר בכל זאת, גם על הרפורמיות גופא.

Re: נשים עשו הקפות ורקדו עם הספרי תורה

פורסם: ו' מאי 10, 2013 12:47 pm
על ידי למאי_נמ?
תוכן כתב:
שבטיישראל כתב:מעניין, אם כך היה דעתו גם כשהתיר לחלל את השבת באפרת ביום השלג לפני כשנתיים, או שאז מכיון שרבו כבר לא היה בין החיים הותרה הרצועה, ואידך זיל גמור.

מה הייתה הסיבה לחלל שבת מפני השלג?

עפ"י המופיע באינטרנט, היה צורך לפנות את הכבישים כדי לאפשר לרכבי הצלה ובטחון לעבור שם (מהעובדות אינני יודע דבר).

Re: הקפות לנשים עם ס"ת?

פורסם: ו' מאי 10, 2013 1:46 pm
על ידי מזמור שיר
עשוי לנחת כתב:אשה שעובדת באיזור חילוני וצריכה להתמודד עם שאלות על הבעיה בנשות הכותל מחפשת מאמר קליט וברור שיסביר באופן ברור את הבעיה שבדבר.
[אבקש מאוד שלא לדון כאן בענין, הדבר פשוט וברור, וכולם מבינים שיש כאן רמאות גדולה מצידם, ובוודאי המטרה אינה קדושה, אך יש שבתמימות טוענות שנשים בהיסטוריה כן עטו על עצמן טו"ת ויש נשים שכבר שנים באות "במסירות" לכותל בכל מזג אויר, וא"כ ודאי שכוונתן טהורה, ובכל אופן המאמר צריך להיות עבור הסברה לאנשים שאינם מבינים ביהדות, אז רק מאמר ברור וקליט יעזור כאן ולא דיונים עג"ב הפורום].
אם למישהו יש חומר בנושא או שנתקל ברשת באיזה מאמר, אשמח אם יביאהו הנה.

מהאתר של הרב נויגרשל:
לאור פסיקתו חסרת ההגיון וחסרת האחריות של בית המשפט בענין התנועה הרפורמית והתפילה בכותל המערבי (אותה תנועה שהכריזה כי אינה מצפה כלל לבנין בית המקדש וכי אין למקום כל קדושה ומשמעות עפ"ל) ניתן לקרוא מאמר מקיף בענין התנועה הרפורמית
בספר "למה הם שונים" מאת הרב מרדכי נויגרשל.

Re: הקפות לנשים עם ס"ת?

פורסם: ו' מאי 10, 2013 1:55 pm
על ידי עשוי לנחת
מזמור שיר כתב:
עשוי לנחת כתב:אשה שעובדת באיזור חילוני וצריכה להתמודד עם שאלות על הבעיה בנשות הכותל מחפשת מאמר קליט וברור שיסביר באופן ברור את הבעיה שבדבר.
[אבקש מאוד שלא לדון כאן בענין, הדבר פשוט וברור, וכולם מבינים שיש כאן רמאות גדולה מצידם, ובוודאי המטרה אינה קדושה, אך יש שבתמימות טוענות שנשים בהיסטוריה כן עטו על עצמן טו"ת ויש נשים שכבר שנים באות "במסירות" לכותל בכל מזג אויר, וא"כ ודאי שכוונתן טהורה, ובכל אופן המאמר צריך להיות עבור הסברה לאנשים שאינם מבינים ביהדות, אז רק מאמר ברור וקליט יעזור כאן ולא דיונים עג"ב הפורום].
אם למישהו יש חומר בנושא או שנתקל ברשת באיזה מאמר, אשמח אם יביאהו הנה.

מהאתר של הרב נויגרשל:
לאור פסיקתו חסרת ההגיון וחסרת האחריות של בית המשפט בענין התנועה הרפורמית והתפילה בכותל המערבי (אותה תנועה שהכריזה כי אינה מצפה כלל לבנין בית המקדש וכי אין למקום כל קדושה ומשמעות עפ"ל) ניתן לקרוא מאמר מקיף בענין התנועה הרפורמית
בספר "למה הם שונים" מאת הרב מרדכי נויגרשל.

מישהו יכול לעלות או ללנקק?

Re: הקפות לנשים עם ס"ת?

פורסם: ו' מאי 10, 2013 2:53 pm
על ידי מזמור שיר
למיטב ידיעתי הספר אינו נמצא ברשת.

Re: הקפות לנשים עם ס"ת?

פורסם: ו' מאי 10, 2013 2:58 pm
על ידי הכהן
כין שאני חסום, איני יודע מה יש בלינק זה שמצאתי בגוגל.
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j ... zSmOTKpVGA

נשים בתשליך

פורסם: ש' מאי 11, 2013 11:59 pm
על ידי יעקב כהן
ספר קצה המטה סימן תקצח ס"ק ז לגבי תשליך שהוזכר בתחילת האשכול.

Re: הקפות לנשים עם ס"ת?

פורסם: א' מאי 12, 2013 2:27 pm
על ידי למאי_נמ?
כמדומה שעוד לא הוזכר באשכול שנשים הלובשות טלית עוברות ב"לא ילבש" (אע"פ שאין איסור לאשה להטיל ציציות בבגד של אשה שיש בו ד' כנפות, מ"מ בזמנינו טלית הוא בגד של גברים).

כתונת_פסים כתב:
היתר גמור.pdf

דמגוגיה. הרי עיקר העניין הוא המנהג, ולזה הציץ אליעזר מראה שחומרות אלו אינן חד-משמעיות, אבל האם הוא היה מתיר לנשים לרקוד עם ס"ת (כנגד המנהג) או להתעטף בטלית ותפילין? (אגב, עדיף לציין את המקור, שמי שאינו מעוניין להוריד את הקובץ יוכל לראות בלא"ה).

Re: הקפות לנשים עם ס"ת?

פורסם: ב' מאי 13, 2013 8:53 pm
על ידי כתונת_פסים
כתונת_פסים כתב:
היתר גמור.pdf

דמגוגיה. הרי עיקר העניין הוא המנהג, ולזה הציץ אליעזר מראה שחומרות אלו אינן חד-משמעיות, אבל האם הוא היה מתיר לנשים לרקוד עם ס"ת (כנגד המנהג) או להתעטף בטלית ותפילין? (אגב, עדיף לציין את המקור, שמי שאינו מעוניין להוריד את הקובץ יוכל לראות בלא"ה).[/quote]

לעיל העלו מהרב אליהו שלזינגר שאסר לעשות הקפות לנשים וטעמו מפני דברי הרמ"א יעו"ש ומול זה העליתי את מה שכתב בזה הציץ אליעזר, שאין לחשוש לדברי הרמ"א וכי הרמ"א עצמו לא חשש לה.

Re: הקפות לנשים עם ס"ת?

פורסם: ג' מאי 14, 2013 5:06 pm
על ידי מחולת המחנים
מצאתי ברשת על שלמה ריסקין

תקדים בישוב אפרת: הנשים יקראו את מגילת רות בבית כנסת גם לגברים

נשים דתיות מאפרת יקראו בשבועות את מגילת רות בבית הכנסת גם בפני מתפללים גברים, זאת באישורו של הרב שלמה ריסקין. אחת הקוראות: "זה טבעי שנשים יקראו את המגילה, הגברים בקהילה שלנו מעודדים אותנו"
ישי פרידמן | 14/5/2013 1:23

בחג השבועות הקרוב הולך להתרחש באחד מבתי הכנסת ביישוב אפרת תקדים מיוחד: שתי נשים יעלו לקרוא את מגילת רות כאשר גברים וגם נשים יאזינו להן. מדובר בבית כנסת אורתודוקסי לכל דבר ועניין, המלווה על ידי רב היישוב אפרת שלמה ריסקין שאישר למתפללות בית הכנסת 'זמר הזית' לקרוא את המגילה.

"היוזמה לקריאת המגילה על ידי נשים התחילה באילוץ", מספרת דינה מן, אחת משתי הקוראות. הסוגייה עלתה כאשר בחג פורים האחרון חיפשו בקהילת 'זמר הזית' בעל קורא שיקרא את המגילה ולא נמצא אחד כזה. נשות הקהילה, שרבים מהן קוראות מגילות לנשים, שלחו שאילתא הלכתית לרב ריסקין ושאלו אותו האם הן יכולות לקרוא את מגילת אסתר משום שלא נמצא גבר אחד לרפואה.

הרב של אפרת אמנם טען שבקריאת מגילת אסתר, נשים אינן יכולות להוציא את הגברים ידי חובת המצווה, אך הוא פתח פתח להיתר כאשר אמר שמותר לנשים לקרוא מגילות אחרות. "אחד מעקרונות של בית הכנסת שלנו זה שילוב נשים במסגרת ההלכה", אומרת מן ומוסיפה כי זאת, "תחת ההדרכה והפסיקה של הרב שלמה ריסקין. הנקודה הזו טבועה עמוק בתוך הרעיון של בית הכנסת שלנו" היא אומרת.


נצמדים לפסקיו. הרב ריסקין צילום: אור תורה סטון

ילדות מחזנות את 'אנעים זמירות'

קריאת המגילה תהיה בעזרת נשים, כאשר מחיצה תפריד בין הגברים לנשים. את המגילה תקראנה שתי נשים מיד לאחר התפילה. זו לא הפעם הראשונה שנשים משתלבות בסדרי התפילה. כך למשל מספרת מן שאת התפילה "אנעים זמירות" שאומרים בסוף תפילת שבת, נוהגות גם בנות בית הכנסת לשיר בדיוק כמו הבנים.

"אני וחברותי כבר שנים מעורות בקריאת תורה ומגילה לנשים וזה כל כך טבעי שאנחנו נמשיך במסורת הזו גם בבית הכנסת שלנו" מסבירה מן את הרצון לשלב גם את מגילת רות במסורת הקהילתית, "גם הגברים בקהילה שלנו מקבלים את זה בשמחה ובטבעיות".

"אני לא חושבת שאנחנו שונים מהעולם האורתודוקסי הרגיל", טוענת מן, "יש למשל בירושלים כל-כך הרבה מניינים שונים בבתי הכנסת, כך שאני לא חושבת שהקהילה שלנו נמצאית באיזשהו קצה. מה גם שאנחנו מאוד נצמדים לפסקים של הרב ריסקין, שנחשב כידוע לסמכות תורנית מקובלת בעולם האורתודוקסי".

הרב שלמה ריסקין מאשר לnrg יהדות שהוא אכן התיר לנשים לקרוא מגילה לגברים, כאשר יש מחיצה ואומר שאין בזה בעיה הלכתית בכלל. "זה נכון וזה מצויין שנשים יקראו את המגילה מאחורי מחיצה, גם לגברים", אומר הרב ריסקין, "אמנם לא התרתי את מגילת אסתר משום שיש חילוקי דינים בעניין זה, למרות שספרדים התירו. מנהג אשכנז הוא לאסור משום שהמצווה בקריאת מגילה היא שונה בין נשים לגברים. אבל במגילת רות לעומת זאת אין שום בעיה. ההלכה מתירה ולכן אני לא אוסר".

אני מתנצל על העתקת הדברים המזעזעים הנ"ל, אך מן החובה להראות את פרצופם של הרפורמים הללו.

אולי גם לחידוש זה יימצאו מקורות "הלכתיים", אך א"כ אומר שעפ"י ההלכה יש יותר היתר שלא לקרוא כלל מגילת רות בשבועות מאשר בצורה כזאת, וכבר אמרו חז"ל באבות עונשו של המגלה פנים בתורה שלא כהלכה.

Re: הקפות לנשים עם ס"ת?

פורסם: ג' מאי 14, 2013 6:48 pm
על ידי אורח
יפה.
בטח שנה שעברה קראו שם את המגילה לפני התפילה כדרכם של הצדיקים במקומות כיו"ב, אבל השנה, סיבה למסיבה, פרסומי ניסא ! יקראו את המגילה בעיתה ובזמנה.
הקטע הכי מצחיק בכתבה זה האמירה כי רבה של אפרת נחשב סמכות ! הלכתית ! בעולם האורטודקסי!

אגב הרב ישראל רוזן כתב בטורו, ששאל פעם את הגרשז"א על דבר מסוים היכן המקור לאיסורו, והשיבו הגרש"ז, איפה כתוב שאסור לשים חתולים בארון קודש?

ההצעה להנחת חתולים מתייחס לחתולים וחתולות כאחד, השימוש בלשון זכר אינו אלא וכו'.

Re: הקפות לנשים עם ס"ת?

פורסם: ה' מאי 16, 2013 8:47 am
על ידי אוצר החכמה
קטע הכי מצחיק בכתבה זה האמירה כי רבה של אפרת נחשב סמכות ! הלכתית ! בעולם האורטודקסי!


כשאני קראתי את זה שאלתי את עצמי אם הדוברת בשמה הובאו הדברים בכתבה (כמובן בהנחה שיש בכלל דוברת כזאת ואינה פרי דמיון הכותב) היא פשוט תמימה מאד, או ליצנית כרבה.

Re: הקפות לנשים עם ס"ת?

פורסם: ה' מאי 16, 2013 6:41 pm
על ידי תוכן
בחלקים מהציבור הד"ל ריסקין נחשב לסמכות, ביחד עם שרלו דרוקמן ועוד.

Re: הקפות לנשים עם ס"ת?

פורסם: ו' מאי 17, 2013 10:36 am
על ידי עשוי לנחת
בנותן ענין...
עבור 'ענה כסיל כאולתו', מצוה לפרסם, מי שיכול...
נשות הכותל פ. חובב.JPG
נשות הכותל פ. חובב.JPG (442.77 KiB) נצפה 3978 פעמים

Re: הקפות לנשים עם ס"ת?

פורסם: ו' מאי 17, 2013 7:53 pm
על ידי מזמור שיר
מוצלח מאד. יישר כח.

Re: הקפות לנשים עם ס"ת?

פורסם: ב' מאי 20, 2013 10:09 am
על ידי ארזי ביתר
מזמור שיר כתב:מוצלח מאד. יישר כח.

Re: נשים עשו הקפות ורקדו עם הספרי תורה

פורסם: ב' ספטמבר 02, 2013 2:15 pm
על ידי החזן
חכם באשי כתב:מישהו יכול להסביר לי, ממתי הנשים החלו ללכת לתשליך?! מדוע איכשר דורנו שהנשים רצות למקורות המים כדי לומר תשליך?! זה היה בדורות קודמים?
על ברכת הלבנה, שעליה אמרו רבותינו, ששקולה כקבלת פני שכינה, הסבירו הפוסקים שאין הנשים מברכות, בגלל 'כל כבודה בת מלך פנימה', אז מדוע נשתנה דינו של ה'תשליך'.

עד שאתה תוהה על מנהג הנשים, צא ולמד על המנהג עצמו: http://heb.hartman.org.il/Dvarim_Achadi ... nd_Comment

Re: הקפות לנשים עם ס"ת?

פורסם: ב' ספטמבר 02, 2013 5:52 pm
על ידי שלח

Re: הקפות לנשים עם ס"ת?

פורסם: ב' ספטמבר 02, 2013 6:13 pm
על ידי שלח
החזן כתב:
חכם באשי כתב:מישהו יכול להסביר לי, ממתי הנשים החלו ללכת לתשליך?! מדוע איכשר דורנו שהנשים רצות למקורות המים כדי לומר תשליך?! זה היה בדורות קודמים?
על ברכת הלבנה, שעליה אמרו רבותינו, ששקולה כקבלת פני שכינה, הסבירו הפוסקים שאין הנשים מברכות, בגלל 'כל כבודה בת מלך פנימה', אז מדוע נשתנה דינו של ה'תשליך'.

עד שאתה תוהה על מנהג הנשים, צא ולמד על המנהג עצמו: http://heb.hartman.org.il/Dvarim_Achadi ... nd_Comment

האם המובא פה מאתר שלום הרטמן הוא כפירה?

Re: הקפות לנשים עם ס"ת?

פורסם: ב' ינואר 13, 2014 10:15 am
על ידי תיקונים
אחר הצהריים של חג שמיני עצרת בקהילת אייזנשטט, נשי הקהילה מוזמנות על ידי השמש לטקס מיוחד במינו.
במשך השנה אין לנשים אפשרות להשתתף באופן פעיל בתפילות בבית הכנסת, בלילי חג הסוכות שערי עזרת הנשים נעולות, אין כניסה, הנשים נשארות בביתן להשגיח על הנרות הדולקים בסוכות, כדי שלא יארע חלילה אסון. עכשיו תפקידן של הנשים להכין את ספרי התורה לתפילות שמחת תורה.
כמה נוגע ללב הוא מראה של סבתא זקנה המחבקת בהתרגשות ספר תורה. רק ילדים מורשים לעיתים לצפות בנעשה ואף לעזור – לגברים הכניסה אסורה.
בליל שמחת תורה בית הכנסת נוצץ, כל כלי הקודש מוצגים סביב ארון הקודם. לא יפלא איפוא שבלילה מופקדת שמירה בבית הכנסת.
לוח מנהגי ארץ הגר תשס"ד – מנהגי קהילת אייזנשטט.

Re: הקפות לנשים עם ס"ת?

פורסם: ב' ינואר 13, 2014 4:48 pm
על ידי תיקונים
בקהילת אייזנשטט.jpg
בקהילת אייזנשטט.jpg (20.47 KiB) נצפה 3757 פעמים

http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?1 ... 0&page=218

Re: הקפות לנשים עם ס"ת?

פורסם: ב' ינואר 13, 2014 10:17 pm
על ידי זנב לשועלים
עשוי לנחת כתב:בנותן ענין...
עבור 'ענה כסיל כאולתו', מצוה לפרסם, מי שיכול...
נשות הכותל פ. חובב.JPG
רק חבל על הפסק המוזר שטלית שנקשרה ע"י אשה פסולה!!

Re: הקפות לנשים עם ס"ת?

פורסם: ג' ינואר 14, 2014 1:40 am
על ידי איש רגיל
זנב לשועלים כתב:
עשוי לנחת כתב:בנותן ענין...
עבור 'ענה כסיל כאולתו', מצוה לפרסם, מי שיכול...
נשות הכותל פ. חובב.JPG
רק חבל על הפסק המוזר שטלית שנקשרה ע"י אשה פסולה!!

שולחן ערוך אורח חיים הלכות ציצית סימן יד:
והאשה כשרה לעשותן. הגה: ויש מחמירים להצריך אנשים שיעשו אותן, וטוב לעשות כן לכתחלה. (מרדכי ה"ק והגהות מיימון מהלכות ציצית ותוס' דף מ"ב).

Re: הקפות לנשים עם ס"ת?

פורסם: ג' ינואר 14, 2014 8:15 am
על ידי זנב לשועלים
איש רגיל כתב:
זנב לשועלים כתב:
עשוי לנחת כתב:בנותן ענין...
עבור 'ענה כסיל כאולתו', מצוה לפרסם, מי שיכול...
נשות הכותל פ. חובב.JPG
רק חבל על הפסק המוזר שטלית שנקשרה ע"י אשה פסולה!!

שולחן ערוך אורח חיים הלכות ציצית סימן יד:
והאשה כשרה לעשותן. הגה: ויש מחמירים להצריך אנשים שיעשו אותן, וטוב לעשות כן לכתחלה. (מרדכי ה"ק והגהות מיימון מהלכות ציצית ותוס' דף מ"ב).

ועיי"ש במשנ"ב שהרמ"א החמיר רק לכתחילה אבל אם עשתה הציצית כשרה.

Re: הקפות לנשים עם ס"ת?

פורסם: ג' ינואר 14, 2014 9:20 am
על ידי איש רגיל
ברןר שהרמ"א החמיר רק לכתחילה, הוא כתכ כן להדיא. רק רציתי להביא שיש ראשונים הסוברים כן מדינא, ואין שיטתם דחויה, אלא אדרבא, ראוי לכתחילה להחמיר.

Re: הקפות לנשים עם ס"ת?

פורסם: ג' ינואר 14, 2014 9:28 am
על ידי עשוי לנחת
שימו לב על מה אתם מתווכחים!...

Re: הקפות לנשים עם ס"ת?

פורסם: ג' פברואר 18, 2014 9:31 pm
על ידי עשוי לנחת
לא עיינתי כראוי, רק ראיתי שיש מאמר העוסק בעניין האשכול
בסוד שיח ויקהל תשעד.pdf
(456.33 KiB) הורד 235 פעמים