כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

דיונים ועניינים בענייני השקפה, מצוות מתחדשות, ארץ ציון וירושלים.
מצליח
הודעות: 324
הצטרף: א' יולי 12, 2015 6:46 am

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

הודעהעל ידי מצליח » ד' מרץ 23, 2016 6:51 pm

חזרה להאדמו"ר מסאטמאר ורש"ש, נפלא הדבר שבעוד שהאדמו"ר מסאטמאר אינו רגיל כ"כ להזכיר בד"ת שלו מספרי אחרונים ומכש"כ לפלפל בהם ומי מדבר שיבהיר דבריהם..... יצא מגדרו בענין הרש"ש שבספריו דברי יואל עה"ת נמצא -כמדומה בכ"מ- איך שמתרץ כוונת הרש"ש בכתבו 'מכאן סתירה קצת לבעלי דעת הגלגול', וגם בספרו ויואל משה העמיק לבאר דבריו בהגה אחר בש"ס בכמה אופנים.

שומע ומשמיע
הודעות: 1240
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » ש' מרץ 26, 2016 9:59 pm

אני לא יודע כמה אני מעניין מישהו אבל לי יש יש יחס מסויים לרש"ש [אני לא חסיד].
יש לו חשבונות חזקים ביותר. עם חידושים מוזרים ביותר. [למשל: כתובות ט, כתובות יד, פסחים? לגבי אכילת חמץ לפני פסח לר' יהודה].
אני מאד אוהב לעיין בדבריו, אבל הוא לא מהווה בשבילי בר סמכא. ולפי מה שידוע לי לא היה לו שום מעמד ציבורי כל שהו גם בחייו.

ע. התשבי
הודעות: 324
הצטרף: ג' אוקטובר 13, 2015 1:41 am

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

הודעהעל ידי ע. התשבי » א' מרץ 27, 2016 2:50 pm

שומע ומשמיע כתב:יש לו חשבונות חזקים ביותר. עם חידושים מוזרים ביותר. [למשל: כתובות ט, כתובות יד, פסחים? לגבי אכילת חמץ לפני פסח לר' יהודה].

וברוח הפורים, יש שדרשו משם אסמכתא לכוססים ציפורניהם בפיהם, שזכו למעלת 'שורפן - חסיד'...

בקרו טלה
הודעות: 2509
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

הודעהעל ידי בקרו טלה » א' מרץ 27, 2016 3:23 pm

שומע ומשמיע כתב:יש לו חשבונות חזקים ביותר. עם חידושים מוזרים ביותר. [למשל: כתובות ט, כתובות יד, פסחים? לגבי אכילת חמץ לפני פסח לר' יהודה].

כא:
גמ' ריב"ב אומר כותח כו' אסור למכור ל' יום קודם לפסח. הן בשבת הגי' ר"י סתמא וכ"ה ברש"י ותוספות כאן ובר"ן בפ"ק (ב ב) ד"ה ומיהו ונ"ל דהוא הנכון ואזיל לטעמי' דאין ביעור חמץ אלא שריפה וכפירוש רש"י לעיל (יב ב) דשלא שע"ב היינו בתחלת שש וכל שש וה"ה צ"י קודם וכדמוכח מדבריו לקמן (כז ב) ד"ה שאם לא מצא עצים וכהטור בסי' תמ"ה. ולפ"ז כש"כ דלא מהני ביטול לדידי' בתוך ל"י ומיושב קושיית הש"א בסי' ע"ז בהא דא"ל לא מצא עצים לשרפו יהא יושב ובטל והקשה והלא יוכל לבטל וא"ת לפ"ז איך שרי לאכול ולהאכיל חמץ ל"י קודם הלא מבערו שלא ע"י שריפה י"ל דחום הטבעי אשר בבע"ח המעכל המזון הוי כשריפה זכר לדבר לקמן (לב) אף בזו י"ל בה היתר הסקה כו' מריצה לפני כלבו כו' וראיה לדבר דאמרינן (בשבת כה) כשם כו' כך מצוה לשרוף אה"ת שנטמאת ופרש"י דדמיא לקדש ולקמן (מו) במשנת כיצד מפרישין חלה בטומאה ביו"ט פרש"י דאי לאו משום יו"ט הוי שרי להאכילה לכלבים. וכן פי' (בביצה כז ב) במשנה וזה דלא כתוס' שם והר"ן בפ' מפנין. אולם לפ"ז יהיה סתירה למש"כ (בשבת סו) דלר"י חמץ בשריפת עצים דוקא ובדרך רחוק קצת י"ל דאדם נקרא עץ כדכתיב כי האדם עץ השדה בניחותא כפי' הראב"ע שם וה"ה בהמה חיה ועוף:

שומע ומשמיע
הודעות: 1240
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » א' מרץ 27, 2016 9:35 pm

העירו לי באישי ואני ורצה לסייג.
כתבתי קצר ולכן היה משמע כאילו אני בא לומר 'מי הוא ואני לא חייב לו' וכיו"ב.

ברור לי שאם הוא זכה שכלל ישראל ילמד את דבריו הרי שהוא היה גברא רבא. אני רק אומר
שלא חייבים לקבל את מסקנותיו כדיעה מחייבת. והוא לא התקבל כאחד מרבותינו.

חכם באשי
הודעות: 9987
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

הודעהעל ידי חכם באשי » א' מרץ 27, 2016 9:41 pm

מתוך שבחו בא לידי גנותו.

שומע ומשמיע
הודעות: 1240
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » א' מרץ 27, 2016 9:46 pm

חכם באשי כתב:מתוך שבחו בא לידי גנותו.

אני מתאמץ לכתוב בכבוד. זה לא פיר לדעתי, לעשות אותי 'מגנה'. פתחו פה מראש דיון על עניין מורכב, וכך היא דרכה של תורה.

שיף
הודעות: 2133
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

הודעהעל ידי שיף » א' מרץ 27, 2016 10:14 pm

שומע ומשמיע כתב:
חכם באשי כתב:מתוך שבחו בא לידי גנותו.

אני מתאמץ לכתוב בכבוד. זה לא פיר לדעתי, לעשות אותי 'מגנה'. פתחו פה מראש דיון על עניין מורכב, וכך היא דרכה של תורה.

אנחנו נשתדל להתאמץ לכבד אותך גם...

איש בער
הודעות: 371
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 11:42 pm

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

הודעהעל ידי איש בער » א' מרץ 27, 2016 10:20 pm

מעניין מאוד ל'שמוע' את דעתך.
אולי תזכה לנו באשכול בה ת'שמיע' את דעתך על שאר הגאונים, מי מחייב, למי יש חשבונות חזקים, מי מעניין אותך, במי מהן אתה מעיין בתדירות, ובמי רק לעתים נדירות, וכו' וכו'
ועל הכל מי מהן התקבל מרבותינו, ובאיזה כלי מדידה שיערת זאת.

חכם באשי
הודעות: 9987
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

הודעהעל ידי חכם באשי » א' מרץ 27, 2016 10:31 pm

לוקחים גאון עולם, חריף ומבריק, כרש"ש (ולא שהוא צריך את המלצתי והסכמתי), נטפלו לאיזו שורה בודדת שהוא כתב בנוגע לגילגול, וזהו! כל מה שהוא כתב שווה לפח!! להיכן הגענו? האם הוא פקפק בתורת הגלגול? הוא שאל. אסור? אסור לשאול? ואגב, מה בדיוק "בעלי הגלגול" ענו על הערתו? יש להם מה לענות או שהתירוץ הכי פשוט שלהם זה לפסול את הספר.
מקובלנו, שדבר אחד טוב יציל על כל הספר (הגאון מליסא ועוד), ולא להפך!
(ואגב, אני מעדיף להאמין שהוא כתב את דבריו בנוגע לגלגול. לא מקובלת עלי הגישה, לתלות באחרים מה שלא בדיוק מסתדר. כך נוהגים בקטעים התמוהים שבאבן עזרא לשמות וכך נוהגים בעוד דברים.

שומע ומשמיע
הודעות: 1240
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » א' מרץ 27, 2016 10:35 pm

אני מבין את כעסכם, אבל כמדומני שאתם לא מכירים את העובדות הפשוטות והמוסכמות.
אני לא כותב על שום אחד מגאוני ישראל שהתקבלו בכלל ישראל. הרש"ש לא התקבל בשום זמן ומקום, הוא היה אברך שישב ולמד לבד. וגם היום אף אחד לא יודע עליו באופן אישי משהו ממשי. וכן אין לנו ממנו דבר מלבד הערותיו.
הוא היה דוד של האחים ראם, וכך הערותיו הנפלאות נכנסו לגמרות שלנו.
וכי אין מתמידים שאתם מכירים, שיש להם שאלות טובות עם מסקנות לא נכונות? ואכן מסקנותיו במקרים רבים לא מקובלות, אבל זכה וזיכה ואשרי חלקו.

שומע ומשמיע
הודעות: 1240
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » א' מרץ 27, 2016 10:41 pm

חכם באשי כתב:לוקחים גאון עולם, חריף ומבריק, כרש"ש (ולא שהוא צריך את המלצתי והסכמתי), נטפלו לאיזו שורה בודדת שהוא כתב בנוגע לגילגול, וזהו! כל מה שהוא כתב שווה לפח!! להיכן הגענו? האם הוא פקפק בתורת הגלגול? הוא שאל. אסור? אסור לשאול? ואגב, מה בדיוק "בעלי הגלגול" ענו על הערתו? יש להם מה לענות או שהתירוץ הכי פשוט שלהם זה לפסול את הספר.
מקובלנו, שדבר אחד טוב יציל על כל הספר (הגאון מליסא ועוד), ולא להפך!
(ואגב, אני מעדיף להאמין שהוא כתב את דבריו בנוגע לגלגול. לא מקובלת עלי הגישה, לתלות באחרים מה שלא בדיוק מסתדר. כך נוהגים בקטעים התמוהים שבאבן עזרא לשמות וכך נוהגים בעוד דברים.

אתה מדבר על החסידים או עלי הקטן? אני לא זרקתי שום ד"ת לפח חלילה. אבל לא חייבים לקבל כל מה שתלמיד חכם כותב בהערותיו על הש"ס. וכמ"ש בהודעתי לעיל.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 15065
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » א' מרץ 27, 2016 10:42 pm

שומע ומשמיע כתב:אני מבין את כעסכם, אבל כמדומני שאתם לא מכירים את העובדות הפשוטות והמוסכמות.
אני לא כותב על שום אחד מגאוני ישראל שהתקבלו בכלל ישראל. הרש"ש לא התקבל בשום זמן ומקום, הוא היה אברך שישב ולמד לבד. וגם היום אף אחד לא יודע עליו באופן אישי משהו ממשי. וכן אין לנו ממנו דבר מלבד הערותיו.
הוא היה דוד של האחים ראם, וכך הערותיו הנפלאות נכנסו לגמרות שלנו.
וכי אין מתמידים שאתם מכירים, שיש להם שאלות טובות עם מסקנות לא נכונות? ואכן מסקנותיו במקרים רבים לא מקובלות, אבל זכה וזיכה ואשרי חלקו.


אף אחד לא כועס. אבל דבריך ממש מגוחכים.

שומע ומשמיע
הודעות: 1240
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » א' מרץ 27, 2016 10:43 pm

למה?

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 15065
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » א' מרץ 27, 2016 10:51 pm

כי יש הרבה מחכמינו שכל מה שיש לנו מהם זה ספריהם ואף אחד לא מעלה בדעתו לומר הוא היה אברך נחמד שישב ולמד וכל שאר הדברים המצחיקים שכתבת (כגון אף אחד לא יודע עליו באופן אישי משהו ממשי).

בסופו של דבר ספרו של הרש"ש על הש"ס הוא ספר מצויין וכל הלומדים או רבים מהם מחפשים בו כשהם מתקשים בקושיה וזה מה שקובע.

שומע ומשמיע
הודעות: 1240
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » א' מרץ 27, 2016 10:55 pm

יש חכמים שהתקבלו בתור דעה מחייבת, ויש שלא.
מה שכתבתי שנשאר רק ההערות, באתי רק להדגיש שגם מה שלומדים אותו זה בעיקר בתור הערות לעיון, ולא כ"כ כשיטה בפנ"ע.

בקשר למה שלא מכירים אותו. אכן יש ראשונים שכיום לא ידוע פרטים עליהם, אבל הם התקבלו כבר, בספריהם שנשארו, כרבותינו.
אכן זהו ספר מצויין כמו שכתבתי בפירוש, לא כתבתי ברור?
נערך לאחרונה על ידי שומע ומשמיע ב א' מרץ 27, 2016 10:59 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 15065
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » א' מרץ 27, 2016 10:59 pm

כי בכל הנושא אף אחד לא דן אם לסמוך על פסיקת הרש"ש באיזה נושא, והרש"ש גם לא כתב תשובות להלכה, הנושא הוא לימוד דבריו ולכן לא מובן מה רצית. ואיני מבין מה הכוונה שיטה בפני עצמה.
אגב לא רציתי להזקק לזה לעיל אבל אני משער שגם אתה יודע שיש הרבה גדולי עולם שיש בהם גם דברים תמוהים ומעולם לא עלה על דעתנו לפסול מישהו בגלל דבר תמוה שנמצא בו.

שיף
הודעות: 2133
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

הודעהעל ידי שיף » א' מרץ 27, 2016 10:59 pm

אמנם הרש"ש לא כיהן במשרה תורנית ידועה ואף ברח מזה בענוותנותו, אךהוא לא היה 'סתם מתמיד' של פעם מהעיר וילנא, שזה לבד כבר הרבה יותר מסתם מתמיד שהכרנו בדורותינו
מאמרים לזכרו כבר נדפס בספר רמת שמואל [תרל"ג] ובו מספד מר מהמגיד מישרים דוילנא רבי יצחק אליהו לנדא
כ"כ יצא כרוז בעת פטירתו מאת רבני וילנא על ביטול מלאכה וביטול ת"ת בשעת הלוייתו
במאורי האומה ח"ד, מביא שרבי יעקב קמינצקי אמר בשם הגר"י סלנטר זצ"ל על הרש"ש שהוא צדיק ועניו אמיתי ומובטח שחבורו על הש"ס יתקבל על כל הלומדים


שומע ומשמיע
הודעות: 1240
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » א' מרץ 27, 2016 11:04 pm

אוצר החכמה כתב:כי בכל הנושא אף אחד לא דן אם לסמוך על פסיקת הרש"ש באיזה נושא, והרש"ש גם לא כתב תשובות להלכה, הנושא הוא לימוד דבריו ולכן לא מובן מה רצית.

רציתי את מה שכתבתי בקשר למסקנותיו [וקצת יותר מאשר פסיקה למעשה, אלא אפילו בתור שיטה עיקרית בסוגיה], לא יותר מזה. ולא ברור לי אם אנחנו מתווכחים.
אולי מתחילה נוצר רושם שבאתי לגנות חלילה.
שיף כתב:אכן הרש"ש לא כיהן במשרה תורנית ידועה ואף ברח מזה בענוותנותו, אמנם הוא לא היה 'סתם מתמיד' של פעם מהעיר וילנא, שזה לבד כבר הרבה יותר מסתם מתמיד שהכרנו בדורותינו
מאמרים לזכרו כבר נדפס בספר רמת שמואל [תרל"ג] ובו מספד מר מהמגיד מישרים דוילנא רבי יצחק אליהו לנדא
כ"כ יצא כרוז בעת פטירתו מאת רבני וילנא על ביטול מלאכה וביטול ת"ת בשעת הלוייתו
במאורי האומה ח"ד, מביא שרבי יעקב קמינצקי אמר בשם הגר"י סלנטר זצ"ל על הרש"ש שהוא צדיק ועניו אמיתי ומובטח שחבורו על הש"ס יתקבל על כל הלומדים
.
ברוך שכיוונתי, שכתבתי שאם זכה שדבריו נתקבלו בכלל ישראל, בודאי היה גברא רבא.

שומע ומשמיע
הודעות: 1240
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » א' מרץ 27, 2016 11:10 pm

אני מודה שאכן בלינקים ששלחו לי כאן, ראיתי שהייתה לו הכרה ציבורית יותר ממה שחשבתי.

א. חיים
הודעות: 571
הצטרף: ו' מרץ 11, 2016 4:53 am

רש"ש מפורסם

הודעהעל ידי א. חיים » ב' מרץ 28, 2016 1:53 am

בגמ' שבת קמ ע"ב
ואמר רב פפא: האי מאן דאפשר למישתי שיכרא ושתי חמרא - עובר משום בל תשחית. ולאו מילתא היא, בל תשחית דגופא עדיף.

ובמהרש"א
ורב פפא לטובת עצמו אמרה שהוא היה עושה שכר כדאמרי' פ' ע"פ דאמר רב פפא אי לאו דעבדי שיכרא לא איעתרו וק"ל.

וברש"ש
שם ולאו מילתא היא. עח"א שפי' דר"פ לטובת עצמו אמר כן שהיה עושה שכר. ואני אומר על פירושו ולאו מילתא היא. דמאי יענה על ר"ח (מאי נוגע בדבר היה) דהאי ולאו מילתא היא שב ג"כ על דבריו. ואולי דלזה כוון ר"פ לעיל (קיח ב') באמרו 'לדידי חשדן ולא הוה בי' כי יש שהיה חושדין אותו כפי' מהרש"א:

אבא יודן
הודעות: 937
הצטרף: ב' אוגוסט 10, 2015 2:34 pm

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

הודעהעל ידי אבא יודן » ב' מרץ 28, 2016 4:41 am

בקשר לגלגול ראה דברי יואל פרשת פקודי מה שכתב ליישב דבריו. [ומעניין שבמדרש תבא על הקטע של "מה ביאתך וכו'" לא העיר מאומה]
וראה עוד מה שמצאתי יפה תואר פרשת תשא שלדבריו יש מחלוקת אם יש ענין גלגול בכלל. [סליחה על הדפוס הנושן לא צלמתי מדפוס וילנא כי הנקדנים יאמרו שנכדי הרש"ש הכניסום...]
יפה תואר.jpg
יפה תואר.jpg (435.21 KiB) נצפה 4811 פעמים

חכם באשי
הודעות: 9987
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

הודעהעל ידי חכם באשי » ב' מרץ 28, 2016 9:22 am

המחלוקת על הגלגול ידועה ומפורסמת, וכבר רס"ג כתב באמו"ד דברים חריפים נגד שיטה זו, אבל לא זה הנושא, כי אחרי שנתקבלה דעת המקובלים, שיש גלגולים, נתפסת (שלא בצדק, לדעתי) הערתו של הרש"ש כ"מחלוקת" על השיטה וממילא כסיבה לפסילת הספר.


שומע ומשמיע,
עצתי לך, אל תמשיך להתנצל. כמה שאתה יותר "מתנצל" אתה מסתבך יותר.

זקן ששכח
הודעות: 2611
הצטרף: ג' מאי 25, 2010 12:03 am

Re: רש"ש מפורסם

הודעהעל ידי זקן ששכח » ב' מרץ 28, 2016 10:17 am

א. חיים כתב:ברש"ש
שם ולאו מילתא היא. עח"א שפי' דר"פ לטובת עצמו אמר כן שהיה עושה שכר. ואני אומר על פירושו ולאו מילתא היא. דמאי יענה על ר"ח (מאי נוגע בדבר היה) דהאי ולאו מילתא היא שב ג"כ על דבריו. ואולי דלזה כוון ר"פ לעיל (קיח ב') באמרו 'לדידי חשדן ולא הוה בי' כי יש שהיה חושדין אותו כפי' [b]מהרש"א[/b]:

מעניין מאד. כשהוא מצטט את דברי המהרש"א קורא לו בשם 'חכם אחד' וזה מובן, לפי שבא לתקוף אותו. ואילו בסיום דבריו קורא לו בשמו המפורש!

סעדיה
הודעות: 1160
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 10:43 pm

Re: רש"ש מפורסם

הודעהעל ידי סעדיה » ב' מרץ 28, 2016 10:33 am

זקן ששכח כתב:
א. חיים כתב:ברש"ש
שם ולאו מילתא היא. עח"א שפי' דר"פ לטובת עצמו אמר כן שהיה עושה שכר. ואני אומר על פירושו ולאו מילתא היא. דמאי יענה על ר"ח (מאי נוגע בדבר היה) דהאי ולאו מילתא היא שב ג"כ על דבריו. ואולי דלזה כוון ר"פ לעיל (קיח ב') באמרו 'לדידי חשדן ולא הוה בי' כי יש שהיה חושדין אותו כפי' [b]מהרש"א[/b]:

מעניין מאד. כשהוא מצטט את דברי המהרש"א קורא לו בשם 'חכם אחד' וזה מובן, לפי שבא לתקוף אותו. ואילו בסיום דבריו קורא לו בשמו המפורש!

ר"ת עי' חי' אגדות.

ציטרון
הודעות: 90
הצטרף: ב' יולי 25, 2011 5:54 pm

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

הודעהעל ידי ציטרון » ג' מרץ 29, 2016 6:09 pm

[quote="חכם באשי"]
המחלוקת על הגלגול ידועה ומפורסמת, וכבר רס"ג כתב באמו"ד דברים חריפים נגד שיטה זו, אבל לא זה הנושא, כי אחרי שנתקבלה דעת המקובלים, שיש גלגולים, נתפסת (שלא בצדק, לדעתי) הערתו של הרש"ש כ"מחלוקת" על השיטה וממילא כסיבה לפסילת הספר.

גרמת לעצמך אוקסימורון בדבריך, אבל תרשה לי לחלוק לחלוטין על תפיסתך ש״נתקבלה דעת המקובלים״.
איפה בדיוק נתקבלה ? בהלכות דעות לרמב״ם ? יש שולחן ערוך לכך ? מצאת את הגלגול באיזו רשימת עיקרי יהדות של מאן דהו ? (כאילו אם זה היה מופיע בנ״ל זה היה מחייב....).
אדרבה, דעתם של רס״ג ואחרים, לרבות הערתו של הרש״ש, פועלות הפוך מהכיוון הנושב כאן, שאם גדולים כאלה כתבו כך, אזי המסקנה איננה שהם לא גדולים, חלילה, אלא שאין זה עיקר מיסודי התורה, ומותר לפקפק בו.

בברכה המשולשת
הודעות: 9120
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' מרץ 29, 2016 6:12 pm

יש מושג שכלל ישראל קיבל שיטה מסויימת ואין לחלוק עליה, אך הגדולים שאחזו אחרת לפני שהקבלה על כלל ישראל אינם נחשבים ח"ו כמינים בגלל זה (יעויין בדברי מרן הראי"ה במאמרו לאחדותו של הרמב"ם)

חכם באשי
הודעות: 9987
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

הודעהעל ידי חכם באשי » ג' מרץ 29, 2016 6:50 pm

מדוע שעניין הגלגול יופיע בשו"ע? זה משהו הלכתי?
וכל דבר שאינו מופיע בשו"ע ומקובל בציבור הרחב (היום), זה לא נקרא שהתקבל בקרב ישראל?

עיק
הודעות: 400
הצטרף: ש' פברואר 26, 2011 9:15 pm

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

הודעהעל ידי עיק » ד' מרץ 30, 2016 12:25 am

בברכה המשולשת כתב:יש מושג שכלל ישראל קיבל שיטה מסויימת ואין לחלוק עליה, אך הגדולים שאחזו אחרת לפני שהקבלה על כלל ישראל אינם נחשבים ח"ו כמינים בגלל זה (יעויין בדברי מרן הראי"ה במאמרו לאחדותו של הרמב"ם)


קשה להגדיר מה נקרא קבלת כלל ישראל לעניין זה. ולולא דמסתפינא הייתי אומר שהרבה מעניינים אלו של מנהגים וקבלת האומה בטלים היום כשבעוה"ר רוב עמ"י אינו שומ"צ.

א. חיים
הודעות: 571
הצטרף: ו' מרץ 11, 2016 4:53 am

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

הודעהעל ידי א. חיים » ד' מרץ 30, 2016 12:32 am

לפי המהלך שלך, א"כ איננו מחוייבים כעת לפסיקת השלחן ערוך ... ח"ו.

בברכה המשולשת
הודעות: 9120
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ד' מרץ 30, 2016 9:26 am

עיק כתב:
בברכה המשולשת כתב:יש מושג שכלל ישראל קיבל שיטה מסויימת ואין לחלוק עליה, אך הגדולים שאחזו אחרת לפני שהקבלה על כלל ישראל אינם נחשבים ח"ו כמינים בגלל זה (יעויין בדברי מרן הראי"ה במאמרו לאחדותו של הרמב"ם)


קשה להגדיר מה נקרא קבלת כלל ישראל לעניין זה. ולולא דמסתפינא הייתי אומר שהרבה מעניינים אלו של מנהגים וקבלת האומה בטלים היום כשבעוה"ר רוב עמ"י אינו שומ"צ.


מי שאינו שומר תומ"צ אינו נכלל בהגדרת הכלל לעניין זה (יעויין בדברי מרן הראי"ה באדר היקר)

עיק
הודעות: 400
הצטרף: ש' פברואר 26, 2011 9:15 pm

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

הודעהעל ידי עיק » ד' מרץ 30, 2016 10:41 pm

א. חיים כתב:לפי המהלך שלך, א"כ איננו מחוייבים כעת לפסיקת השלחן ערוך ... ח"ו.


אני מבין מדבריך שבלי המהלך שלי אנו כן מחוייבים לפסיקת השו"ע. וכך אתה מבטל בהינף יד את הט"ז והמג"א, הש"ך והפר"ח, הח"מ והב"ש, החכ"צ והתומים וכל הפוסקים שקמו בעם ישראל מאז ועד היום.
אלא ע"כ שמה שמחייב הוא דרך בירור ההלכה כמקובל אצל הפוסקים. וזה אינו מכח מנהג שנהגו וממילא אינו עניין לכאן.

עיק
הודעות: 400
הצטרף: ש' פברואר 26, 2011 9:15 pm

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

הודעהעל ידי עיק » ד' מרץ 30, 2016 10:43 pm

בברכה המשולשת כתב:
עיק כתב:
בברכה המשולשת כתב:יש מושג שכלל ישראל קיבל שיטה מסויימת ואין לחלוק עליה, אך הגדולים שאחזו אחרת לפני שהקבלה על כלל ישראל אינם נחשבים ח"ו כמינים בגלל זה (יעויין בדברי מרן הראי"ה במאמרו לאחדותו של הרמב"ם)


קשה להגדיר מה נקרא קבלת כלל ישראל לעניין זה. ולולא דמסתפינא הייתי אומר שהרבה מעניינים אלו של מנהגים וקבלת האומה בטלים היום כשבעוה"ר רוב עמ"י אינו שומ"צ.


מי שאינו שומר תומ"צ אינו נכלל בהגדרת הכלל לעניין זה (יעויין בדברי מרן הראי"ה באדר היקר)


אם לדין יש תשובה. ואם קבלה היא - אעיין בספר הנ"ל.

א. חיים
הודעות: 571
הצטרף: ו' מרץ 11, 2016 4:53 am

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

הודעהעל ידי א. חיים » ה' מרץ 31, 2016 1:09 am

עיק כתב:
א. חיים כתב:לפי המהלך שלך, א"כ איננו מחוייבים כעת לפסיקת השלחן ערוך ... ח"ו.


אני מבין מדבריך שבלי המהלך שלי אנו כן מחוייבים לפסיקת השו"ע. וכך אתה מבטל בהינף יד את הט"ז והמג"א, הש"ך והפר"ח, הח"מ והב"ש, החכ"צ והתומים וכל הפוסקים שקמו בעם ישראל מאז ועד היום.
אלא ע"כ שמה שמחייב הוא דרך בירור ההלכה כמקובל אצל הפוסקים. וזה אינו מכח מנהג שנהגו וממילא אינו עניין לכאן.


אורים ותומים בקיצור תקפו כהן:
ועכ"פ הנכון כמו שכתב הש"ך כי הכל תלוי בראות עיני הדיינין לפי ענין הנדון וצריך ישוב גדול, כי לולי זאת ח"ו תיפוק תורה ויהיה ממש כל דאלים גבר, ובעו"ה נשכח התורה מאתנו אשר אין בכל חו"מ ממש דין אחד שאין בו בכללים או בפרטים מחלוקת הפוסקים ראשונים או אחרונים, וא"כ לשוא עמלו בונים הפוסקים ומחברים בראיות שונות ופלפול עמוק בתורה, כי לעולם המוחזק יטעון קים ליה וח"ו תורתינו הפקר, ולכן צריך ישוב רב ובפרט דין שנזכר בשו"ע, והמחבר והרמ"א השמיטו דעת החולק, קבלה בידי וכן ראיתי מדיינים מומחים וכן דן אני ובא מבלי לטעון קים ליה כדעת החולק, כיון שהרב ב"י ורמ"א שמו זכרונו אחרי הדלת אין לחוש לו, וקיימו וקבלו חכמי הדור לשמור ולעשות ככל האומר במטבע הקצר שו"ע והגהת רמ"א. ולדעתי אין ספק כי הכל בכתב מיד ה' השכיל על ידם, כי קושיות רבות שהקשו עליהם אחרונים ותירצו בדרך חריף ועמוק, וכמו כן כללו במתק וקוצר לשונם דינים הרבה, ולאין ספק שלא כוונו להכל כי איך היה אפשר לרב המלאכה מלאכת שמים שהיה עליהם, ומי הוא הגבר שיעשה חיבור על כל התורה לקוח מכל דברי הראשונים ואחרונים ולא יכבד עליהם מלאכה מלאכת שמים, רק רוח ה' נוססה בקרבם להיות לשונם מכוון להלכה בלי כוונת הכותב, וחפץ ה' בידם הצליח. ולכן ח"ו לומר קים ליה נגד הכרעת המחבר ורמ"א.

וזאת כתב מי שלדעתך הוציא מחזקת ההלכה כשו"ע ורמ"א ...
אלא הענין הוא - שדורות האחרונים הסכימו לפסוק כמו השו"ע ורמ"א ונושאי כליהם לפי כללי ההלכה, ולכן אין לזוז מפסקי כל הנ"ל. (חוץ מדינים בודדים שגדולי חכמי הדורות שלאחריהם חלקו עליהם, ואז יש הנוהגים כמו האחרונים. אבל אי"ז מבטל חלילה את הכלל שפוסקים כמו השו"ע וכו', שהוא מכח קבלת ישראל).
והבוחר יבחר.

מתון
הודעות: 263
הצטרף: ב' מאי 18, 2015 5:15 pm

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

הודעהעל ידי מתון » ה' מרץ 31, 2016 2:56 am

בספר שה לבית - גשמי ברכה (הירשלר) עמ' תמ"ד מובא סיפור מעוניין ו...

שמעתי מהאדמו"ר ממונסי שליט"א שזקינו הרה"ק אהבת ישראל היה מחשיב את הגהות הרש"ש על הש"ס, ואמר: "שדבר נדיר הוא, שכל מה שהוא מגיה הוא לענין ודבריו נכונים". פעם אחת היתה לו קושיא על הרש"ש ששכח מדברי הרמב"ם, ואמר האהבת ישראל: "פלא הוא בעיני שגאון כזה ישכח את דברי הרמב"ם". והוסיף: "אבל אצל הרבי ר אלימלך לא היה קורה דבר כזה"

עיק
הודעות: 400
הצטרף: ש' פברואר 26, 2011 9:15 pm

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

הודעהעל ידי עיק » ה' מרץ 31, 2016 10:52 am

א. חיים כתב:
עיק כתב:
א. חיים כתב:לפי המהלך שלך, א"כ איננו מחוייבים כעת לפסיקת השלחן ערוך ... ח"ו.


אני מבין מדבריך שבלי המהלך שלי אנו כן מחוייבים לפסיקת השו"ע. וכך אתה מבטל בהינף יד את הט"ז והמג"א, הש"ך והפר"ח, הח"מ והב"ש, החכ"צ והתומים וכל הפוסקים שקמו בעם ישראל מאז ועד היום.
אלא ע"כ שמה שמחייב הוא דרך בירור ההלכה כמקובל אצל הפוסקים. וזה אינו מכח מנהג שנהגו וממילא אינו עניין לכאן.


אורים ותומים בקיצור תקפו כהן:
ועכ"פ הנכון כמו שכתב הש"ך כי הכל תלוי בראות עיני הדיינין לפי ענין הנדון וצריך ישוב גדול, כי לולי זאת ח"ו תיפוק תורה ויהיה ממש כל דאלים גבר, ובעו"ה נשכח התורה מאתנו אשר אין בכל חו"מ ממש דין אחד שאין בו בכללים או בפרטים מחלוקת הפוסקים ראשונים או אחרונים, וא"כ לשוא עמלו בונים הפוסקים ומחברים בראיות שונות ופלפול עמוק בתורה, כי לעולם המוחזק יטעון קים ליה וח"ו תורתינו הפקר, ולכן צריך ישוב רב ובפרט דין שנזכר בשו"ע, והמחבר והרמ"א השמיטו דעת החולק, קבלה בידי וכן ראיתי מדיינים מומחים וכן דן אני ובא מבלי לטעון קים ליה כדעת החולק, כיון שהרב ב"י ורמ"א שמו זכרונו אחרי הדלת אין לחוש לו, וקיימו וקבלו חכמי הדור לשמור ולעשות ככל האומר במטבע הקצר שו"ע והגהת רמ"א. ולדעתי אין ספק כי הכל בכתב מיד ה' השכיל על ידם, כי קושיות רבות שהקשו עליהם אחרונים ותירצו בדרך חריף ועמוק, וכמו כן כללו במתק וקוצר לשונם דינים הרבה, ולאין ספק שלא כוונו להכל כי איך היה אפשר לרב המלאכה מלאכת שמים שהיה עליהם, ומי הוא הגבר שיעשה חיבור על כל התורה לקוח מכל דברי הראשונים ואחרונים ולא יכבד עליהם מלאכה מלאכת שמים, רק רוח ה' נוססה בקרבם להיות לשונם מכוון להלכה בלי כוונת הכותב, וחפץ ה' בידם הצליח. ולכן ח"ו לומר קים ליה נגד הכרעת המחבר ורמ"א.

וזאת כתב מי שלדעתך הוציא מחזקת ההלכה כשו"ע ורמ"א ...
אלא הענין הוא - שדורות האחרונים הסכימו לפסוק כמו השו"ע ורמ"א ונושאי כליהם לפי כללי ההלכה, ולכן אין לזוז מפסקי כל הנ"ל. (חוץ מדינים בודדים שגדולי חכמי הדורות שלאחריהם חלקו עליהם, ואז יש הנוהגים כמו האחרונים. אבל אי"ז מבטל חלילה את הכלל שפוסקים כמו השו"ע וכו', שהוא מכח קבלת ישראל).
והבוחר יבחר.


הרי זה שטר ושוברו בצדו: "לפסוק כמו השו"ע, דהיינו כמו השו"ע ורמ"א ונושאי כליהם".
פשוט שהעניין אינו השו"ע, אלא השו"ע ונושאי כליו, שזה בעצם אומר כל גדולי הפוסקים שקמו בעם ישראל. ומה שמיוחד בשו"ע הוא שאת כליו בחרו אותם נושאי כלים לשאת, ותל"מ.
ומדברי התומים כבר עשו ר' עובדיה יוסף ודעמיה מטעמים ובנו עליהם מגדלים. אך בסופו של דבר לא ניתן להכחיש שנושאי כלי השו"ע, והתומים בכללם, חולקים על השו"ע על ימין ועל שמאל.
לגוף דברי התומים, הוא מדבר על טענת קים לי שאי אפשר לטעון כנגד השו"ע והרמ"א. זוהי לא קבלה בדרכי הפסיקה, אלא קבלה בהתנהלות בתי הדין - מכיוון שאם נחשוש לכל פוסק לא יוכל לצאת דין ברור כמעט אף פעם והממון ישאר כמעט תמיד ביד המוחזק, קבלו שלא לחשוש לקים לי כדי שיהיה אפשר לקיים דין כמו שצריך. ממילא אין מכאן ראיה לדיני איסור והיתר.

א. חיים
הודעות: 571
הצטרף: ו' מרץ 11, 2016 4:53 am

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

הודעהעל ידי א. חיים » ה' מרץ 31, 2016 11:12 am

הייתי מציע שתעיין שוב בדברי התומים, בטעמו שאין לומר קים לי כמו דעה שלא הובאה בשו"ע. ותחליט לבד אם הביאור שלך בדבריו הוא נכון.
לענ"ד מוגזם לומר שנ"כ השו"ע חולקים עליו על ימין ועל שמאל (ובודאי שלא לקולא).

עיק
הודעות: 400
הצטרף: ש' פברואר 26, 2011 9:15 pm

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

הודעהעל ידי עיק » ה' מרץ 31, 2016 12:08 pm

א. חיים כתב:הייתי מציע שתעיין שוב בדברי התומים, בטעמו שאין לומר קים לי כמו דעה שלא הובאה בשו"ע. ותחליט לבד אם הביאור שלך בדבריו הוא נכון.

אני חושב שההדגשה שהדגשת הטעתה אותך.

א. חיים
הודעות: 571
הצטרף: ו' מרץ 11, 2016 4:53 am

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

הודעהעל ידי א. חיים » ה' מרץ 31, 2016 12:23 pm

ולדעתי אין ספק כי הכל בכתב מיד ה' השכיל על ידם, כי קושיות רבות שהקשו עליהם אחרונים ותירצו בדרך חריף ועמוק, וכמו כן כללו במתק וקוצר לשונם דינים הרבה, ולאין ספק שלא כוונו להכל כי איך היה אפשר לרב המלאכה מלאכת שמים שהיה עליהם, ומי הוא הגבר שיעשה חיבור על כל התורה לקוח מכל דברי הראשונים ואחרונים ולא יכבד עליהם מלאכה מלאכת שמים, רק רוח ה' נוססה בקרבם להיות לשונם מכוון להלכה בלי כוונת הכותב, וחפץ ה' בידם הצליח. ולכן ח"ו לומר קים ליה נגד הכרעת המחבר ורמ"א.

עכשיו אתה מרוצה?


חזור אל “אספקלריא”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 13 אורחים