עמוד 1 מתוך 3

נשיקת הילדים

פורסם: ג' אוגוסט 15, 2017 12:40 pm
על ידי האדרת והאמונה
ידוע שהח"ח לא היה מנשק את הילדים שלו. בעבר הביאו כאן סיפור שהר''י יעקבסון סיפר שפעם הורה אמר לו שהוא לא מנשק את הילדים כי הח"ח לא נישק את הילדים שלו. אז הוא ענה לו "כשאתה תתייחס לילדים שלך כמו שהח"ח התייחס אליהם, אז תוכל לא לנשק אותם כמו שהח"ח לא נישק, האם לפני כל פעם שאתה כועס עליהם אתה עושה את זה בצורה שהח"ח "כעס"? (אם בכלל הוא כעס, ובוודאי לא "פירק עליהם את העצבים של כל היום")".

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ג' אוגוסט 15, 2017 12:52 pm
על ידי אש משמים
לא לחסוך בנתינת חום ואהבה לילדים!!
לתת בלי גבול נשיקות וחיבוקים!!

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ג' אוגוסט 15, 2017 6:33 pm
על ידי מעט דבש

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ג' אוגוסט 15, 2017 8:24 pm
על ידי הגיונות
יש מכתב מרבי שלמה איגר שכתב "והנשיקות נעתרות" (על משקל לשון הכתוב במשלי כז). ועל הרבה מגדולי ישראל (כגון הגרי"ח זוננפלד), ובפרט מגדולי החסידות (הסבא קדשיא מרודשיץ), מצינו שהיו נמנעים מלנשק את ילדיהם.

המעניין הוא שבהקדמה לספר 'אור עינים' כותב הרה"ק ר' אליעזר צבי מקומרנא שהנהגה זו אינה רק ממדרגית הצדיקים הגדולים, אלא שייכת לכל החושקים בדרכי החסידות (ח"ב, באמצע כלל כא):

אל ינשק לבניו על ידם ומכ"ש על פניהם, והוא בין קטנים ובין גדולים, לפי שמדה זו אינו כלל מהקדושה"

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ג' אוגוסט 15, 2017 9:06 pm
על ידי יאיר
לענ"ד הק' ולצערי לא מתאים לדורנו כלל וכלל

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ג' אוגוסט 15, 2017 9:09 pm
על ידי אפרים זלמן
יאיר כתב:לענ"ד הק' ולצערי לא מתאים לדורנו כלל וכלל

וגם לא לתקופות התנ''ך.

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ג' אוגוסט 15, 2017 9:12 pm
על ידי יאיר
אפרים זלמן כתב:
יאיר כתב:לענ"ד הק' ולצערי לא מתאים לדורנו כלל וכלל

וגם לא לתקופות התנ''ך.

איני יודע למה התכוונת אך שיהיה ברור:

כוונתי היתה שלא מתאים לדורנו להמנע מכך כיון שכיום הילדים זקוקים לגילוי אהבה יותר מדורות קודמים,

גם מבחינה נפשית וגם בשביל חוסן הורי רוחני.

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ג' אוגוסט 15, 2017 9:54 pm
על ידי קראקובער
יאיר כתב:
אפרים זלמן כתב:
יאיר כתב:לענ"ד הק' ולצערי לא מתאים לדורנו כלל וכלל

וגם לא לתקופות התנ''ך.

איני יודע למה התכוונת אך שיהיה ברור:

כוונתו למילה החמישית בשיר השירים (עיי"ש ברש"י), ותרתי משמע...

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ג' אוגוסט 15, 2017 9:56 pm
על ידי אפרים זלמן
וישק יעקב לרחל (יש ע''ז אשכול, ועכ''פ המדרש אומר שזה היה מחמת קרבה משפחתית) ועוד.

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ג' אוגוסט 15, 2017 10:02 pm
על ידי אש משמים
אולי כדאי לקרוא את הכותרת שוב "נשיקת הילדים"

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ג' אוגוסט 15, 2017 10:07 pm
על ידי דרומי
מסתבר שאותם צדיקים וחסידים שלא נשקו לילדיהם, גם לא נשקו מעולם לגלידה ולא לקוקה קולה... (להבדיל).

וכמו שאמר פעם יהודי חכם על צדיק אחד שהיה מתפלל במהירות והיו שחשבו כי ראוי לחקותו: קודם כל תחקו אותו באכילתו הקצרה והזעירה...

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ג' אוגוסט 15, 2017 10:09 pm
על ידי הגיונות
דרומי כתב:מסתבר שאותם צדיקים וחסידים שלא נשקו לילדיהם, גם לא נשקו מעולם לגלידה ולא לקוקה קולה... (להבדיל).

וכמו שאמר פעם יהודי חכם על צדיק אחד שהיה מתפלל במהירות והיו שחשבו כי ראוי לחקותו: קודם כל תחקו אותו באכילתו הקצרה והזעירה...


אתה צודק. ובדיוק לכן הבאתי את הדברים המעניינים שכתב הרה"ק ר' אליעזר צבי מקומרנא, שלדבריו הנהגה זו אינה רק ממדרגית הצדיקים הגדולים, אלא שייכת לכל החושקים בדרכי החסידות, הוא כתב את זה כהוראה כללית לכל החפצים לילך בדרכי החסידות.

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ג' אוגוסט 15, 2017 11:26 pm
על ידי הרואה
הגיונות כתב:יש מכתב מרבי שלמה איגר שכתב "והנשיקות נעתרות" (על משקל לשון הכתוב במשלי כז). ועל הרבה מגדולי ישראל (כגון הגרי"ח זוננפלד), ובפרט מגדולי החסידות (הסבא קדשיא מרודשיץ), מצינו שהיו נמנעים מלנשק את ילדיהם.

המעניין הוא שבהקדמה לספר 'אור עינים' כותב הרה"ק ר' אליעזר צבי מקומרנא שהנהגה זו אינה רק ממדרגית הצדיקים הגדולים, אלא שייכת לכל החושקים בדרכי החסידות (ח"ב, באמצע כלל כא):

אל ינשק לבניו על ידם ומכ"ש על פניהם, והוא בין קטנים ובין גדולים, לפי שמדה זו אינו כלל מהקדושה"

בתנ"ך רואים שנשיקות היה דבר מצוי, ולמשל שיעקב חיבק ונשק לאפרים ומנשה, לכן אי אפשר לומר שזה לא יכול להיות מהקדושה.
נניח שיש מידת חסידות שלא לנשק את הילדים, כל מידת חסידות שייך לעשותה רק אחרי משקל החסידות (עיין מסילת ישרים פרק כ'), ולאדם רגיל כיום קשה להאמין ששייך שיהיה נכון לו לא לנשק את ילדיו.
ויתכן שיש אנשים זכים שקרבה גופנית גורמת להם לסרך תאוה שאצל אנשים פחות טהורים זה לא יפריע כלל.

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ג' אוגוסט 15, 2017 11:31 pm
על ידי אוצר החכמה
איזה מידת חסידות יש שלא לנשק לילדים ??

(הענין של הקדושה אינו מובן)

אני לא מכיר את העניין עם הח"ח. אבל בנו אומר עליו שלא היה לו גם ידידות אישית עם אף אדם כי כל עניינו היה המטרה של כבוד שמים. (היו הרבה גדולים שהיה להם ידידים מדוד המלך ועד אחרוני אחרונים וכנראה שיש בזה צד מיוחד של הח"ח) ואולי משום כך גם לא נישק, אם השמועה נכונה.

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ג' אוגוסט 15, 2017 11:53 pm
על ידי יאיר
הגיונות כתב:יש מכתב מרבי שלמה איגר שכתב "והנשיקות נעתרות" (על משקל לשון הכתוב במשלי כז). ועל הרבה מגדולי ישראל (כגון הגרי"ח זוננפלד), ובפרט מגדולי החסידות (הסבא קדשיא מרודשיץ), מצינו שהיו נמנעים מלנשק את ילדיהם.

המעניין הוא שבהקדמה לספר 'אור עינים' כותב הרה"ק ר' אליעזר צבי מקומרנא שהנהגה זו אינה רק ממדרגית הצדיקים הגדולים, אלא שייכת לכל החושקים בדרכי החסידות (ח"ב, באמצע כלל כא):

אל ינשק לבניו על ידם ומכ"ש על פניהם, והוא בין קטנים ובין גדולים, לפי שמדה זו אינו כלל מהקדושה"

אוצה"ח נראה שכבודו צודק אבל יש לך כעת אתגר להסביר את הדעות לעיל..

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ג' אוגוסט 15, 2017 11:55 pm
על ידי שערי חכמה
הגיונות כתב:יש מכתב מרבי שלמה איגר שכתב "והנשיקות נעתרות" (על משקל לשון הכתוב במשלי כז). ועל הרבה מגדולי ישראל (כגון הגרי"ח זוננפלד), ובפרט מגדולי החסידות (הסבא קדשיא מרודשיץ), מצינו שהיו נמנעים מלנשק את ילדיהם.

היו מגדולי הדורות שנמנעו מלנשק את בניהם כיון שסברו שיש לייחד את כל האהבה לקב"ה, בבחינת "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך".
וטעם נוסף עד"ז, ע"פ מ"ש הפוסקים שאין לנשק בניו בבית הכנסת מפני שאין לגלות אהבה לדבר אחר במקום השראת השכינה, וסברו דה"ה מי שמרגיש תמיד בבחינת שויתי ה' לנגדי תמיד ראוי לו להמנע מזה תמיד. מסתבר מאד שגם טעמו של הח"ח היה אחד מאלו, ולא מטעם קדושה שהוא תמוה בתכלית.

מיותר לציין שגם אם גישה זו נכונה, מדרגה זו אינה שייכת אלא ליחידים ממש, ובאופן שהנשיקה נצרכת לילד לצרכי נפשו וחינוכו בודאי שאסור למנוע זאת ממנו, ובדורינו אין ספק שהדבר נצרך מאד.

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ג' אוגוסט 15, 2017 11:59 pm
על ידי יאיר
בקיצור, נראה שאם הח"ח זצ"ל היה בדורנו, לא היה נוהג מנהג זה..

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ד' אוגוסט 16, 2017 12:02 am
על ידי הגיונות
לרגע לא כתבתי ולא עלה על דעתי שבזמננו אנו יש להימנע מלנשק את הילדים. אדרבה, ציינתי את דבריו של הרה"ק ר' אליעזר צבי מקומרנא דווקא בגלל הדברים יוצאי-הדופן הללו.

שערי חכמה כתב:היו מגדולי הדורות שנמנעו מלנשק את בניהם כיון שסברו שיש לייחד את כל האהבה לקב"ה, בבחינת "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך".
וטעם נוסף עד"ז, ע"פ מ"ש הפוסקים שאין לנשק בניו בבית הכנסת מפני שאין לגלות אהבה לדבר אחר במקום השראת השכינה, וסברו דה"ה מי שמרגיש תמיד בבחינת שויתי ה' לנגדי תמיד ראוי לו להמנע מזה תמיד. מסתבר מאד שגם טעמו של הח"ח היה אחד מאלו, ולא מטעם קדושה שהוא תמוה בתכלית.


בספר 'איש על החומה' מסופר שהטעם של הגרי"ח זוננפלד היה "שהרי מנשק הוא בפיו את ספר התורה ושאר ספרי הקודש, ואיך ינשק בו את ילדיו נשיקות חולין".

אגב, שמעתי שגם האמרי אמת מגור נהג שלא לנשק את ילדיו.

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ד' אוגוסט 16, 2017 12:09 am
על ידי הגיונות
כעת מצאתי את שכתב בספר 'באהלי צדיקים' עמ' קט:

פעם הביא הרה"ק את בתו לזקינו הסבא קדישא [מרודשיץ] שיברך אותה, והייתה אז בת ג' חודשים. וראה אביה איזה דבר חכמה ממנה, ונשקה על ראשה. והביט עליו זקינו הסב"ק בתמהון, יען הקפיד מאוד הסב"ק מלנשק את בניו ובנותיו הקטנים (קפידא זו מובא בשל"ה שהוא סגולה לאיכות ימים ושנים


מישהו מהפורום קדישא יכול לאתר היכן מובא השל"ה? ומה בדיוק נאמר שם?

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ד' אוגוסט 16, 2017 12:14 am
על ידי מענה איש
וכי גם לביתם לא נשקו? (על דרך מעולם לא קראתי לאשתי וכו')

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ד' אוגוסט 16, 2017 12:27 am
על ידי סגי נהור
עיקר הענין לענ"ד, שנשיקת הילדים היא פעולה טבעית ו"אוטומטית" של האדם, ביטוי טבעי לרגש אנושי מולד, ומשכך חשו בעלי המדרגה שהיא אינה ראויה לאלו שכל פעולותיהם מדודות בפלס ומכוונות ע"פ תכליתן ומטרתן, אשר גם רגשותיהם מונהגים המה ע"פ השכל. העיקרון הזה נמצא (מכיוונים שונים) הן בחסידות והן בשיטת המוסר.

על אדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש מסופר שחפץ פעם לנשק את בנו בילדותו, ואז ישב וכתב עבורו מאמר חסידות, שאותו העניק לו במתנה כשגדל. וכוונת הסיפור ברורה, שבחר לבטא את רגש האהבה שעלה בו כלפי בנו במעשה נעלה ובעל ערך ולא בנשיקה חסרת תועלת.

אכן נראה שאין הדברים אמורים באנשים כערכנו, הן משום שאנו איננו עומדים במדרגה כזו, והן משום שגם ילדינו אינם עומדים בה...

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ד' אוגוסט 16, 2017 12:35 am
על ידי הגיונות
סגי נהור כתב:על אדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש מסופר שחפץ פעם לנשק את בנו בילדותו, ואז ישב וכתב עבורו מאמר חסידות, שאותו העניק לו במתנה כשגדל. וכוונת הסיפור ברורה, שבחר לבטא את רגש האהבה שעלה בו כלפי בנו במעשה נעלה ובעל ערך ולא בנשיקה חסרת תועלת.

[ראה בשמועות וסיפורים (עמ' קלא) שאדמו"ר הריי"צ סיפר שאצל אביו אדמו"ר הרש"ב כל העניינים של "קירוב חיצוני" כנישוק וליטוף היו פעמים ספורות בלבד].

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ד' אוגוסט 16, 2017 12:48 am
על ידי ישא ברכה
בעז"ה

אין ספק שכל הסיפור הזה מוזר, קשה לומר שיש מישהו שחושב שיש בעיה שאב ינשק את בניו, וכמו שרואים מהתנ"ך שזה דבר קיים בין אוהבים, ומה שהביא כאן מאן דהוא שיש לייחד את כל האהבה להקב"ה, על פניו זה גם נראה דבר לא נכון, כפי איךש הקב"ה ברא את העולם ולימד אותנו בתורתו אין סתירה בין אהבת ה' לאהבת ישראל/ולאהבת ילדיו, ואמנם ברור שהראוי הוא שאהבת ה' תהיה גדולה מכל האהבות [והאדם יסכים להקריב עבור ה' את כל שאר האהובים], וגם א"כ זה מעלה שאנחנו לא רואים אצל הנביאים הגדולים קשה להאמין שאצל כל מיני אדמורי"ם היא קיימת.

גם הדברים שכתב הרב סגי נהור נראים לי קצת תמוהים, ההתנתקות מהרגשות הטבעיים היא לרוב מזויפת ואיננה אמיתית, הקב"ה ברא אותנו עם הרגשות האלו, ולא מסתבר שה' ברא אותם רק כדי שנתגבר עליהם.. בכל אופן התנ"ך רצוף בהנהגות כאלו, כך שאם אבותינו הנביאים שידעו את ה' פנים אל פנים, לא מצינו כזאת, כ"ש שאנחנו לא צריכים להצתדק בזה.. אגב, ההתיחסות לנישוק כמעשה חסר תועלת איננה נכונה, זה גוף חוית האהבה בין האב לבנו, וזה חלק מהטוב שה' נתן לאדם בילד שה' נתן לו.

אני יאמר מילה אקוה שאינני עובר את הגבול, יש טיפוסים שונים, יש כאלו בעלי אופי חם יותר ויש כאלו בעלי אופי קר שקשה להם להפגין את רגשותיהם, אני משער שהרב אלישיב גם לא נשק אף פעם בפומבי לנכד שלו, ואילו הרב עובדיה היה להיפך וגם זרים יכלו לחוש את חיבתו. ואני לא חושב שיהיה אפשר להוציא מעשה רב מכל הנהגה כזו. כמובן שהחיצוניות לא מעידה בהכרח על הפנימיות, ויש הרבה אמצעים לבטות אהבה. עשרה עמקים בלב.

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ד' אוגוסט 16, 2017 12:51 am
על ידי שלמה בן חיים
מי שחושב לפני שהוא מנשק את ילדיו המתוקים, וזו סוגיא אצלו אם כן לנשקם או לא, אולי עדיף שבאמת לא ינשק, כי על זה נאמר 'ונעתרות נשיקות שונא'.

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ד' אוגוסט 16, 2017 12:55 am
על ידי סעדיה
ישא ברכה כתב:בעז"ה

אין ספק שכל הסיפור הזה מוזר, קשה לומר שיש מישהו שחושב שיש בעיה שאב ינשק את בניו, וכמו שרואים מהתנ"ך שזה דבר קיים בין אוהבים, ומה שהביא כאן מאן דהוא שיש לייחד את כל האהבה להקב"ה, על פניו זה גם נראה דבר לא נכון, כפי איךש הקב"ה ברא את העולם ולימד אותנו בתורתו אין סתירה בין אהבת ה' לאהבת ישראל/ולאהבת ילדיו, ואמנם ברור שהראוי הוא שאהבת ה' תהיה גדולה מכל האהבות [והאדם יסכים להקריב עבור ה' את כל שאר האהובים], וגם א"כ זה מעלה שאנחנו לא רואים אצל הנביאים הגדולים קשה להאמין שאצל כל מיני אדמורי"ם היא קיימת.

גם הדברים שכתב הרב סגי נהור נראים לי קצת תמוהים, ההתנתקות מהרגשות הטבעיים היא לרוב מזויפת ואיננה אמיתית, הקב"ה ברא אותנו עם הרגשות האלו, ולא מסתבר שה' ברא אותם רק כדי שנתגבר עליהם.. בכל אופן התנ"ך רצוף בהנהגות כאלו, כך שאם אבותינו הנביאים שידעו את ה' פנים אל פנים, לא מצינו כזאת, כ"ש שאנחנו לא צריכים להצתדק בזה.. אגב, ההתיחסות לנישוק כמעשה חסר תועלת איננה נכונה, זה גוף חוית האהבה בין האב לבנו, וזה חלק מהטוב שה' נתן לאדם בילד שה' נתן לו.

אני יאמר מילה אקוה שאינני עובר את הגבול, יש טיפוסים שונים, יש כאלו בעלי אופי חם יותר ויש כאלו בעלי אופי קר שקשה להם להפגין את רגשותיהם, אני משער שהרב אלישיב גם לא נשק אף פעם בפומבי לנכד שלו, ואילו הרב עובדיה היה להיפך וגם זרים יכלו לחוש את חיבתו. ואני לא חושב שיהיה אפשר להוציא מעשה רב מכל הנהגה כזו. כמובן שהחיצוניות לא מעידה בהכרח על הפנימיות, ויש הרבה אמצעים לבטות אהבה. עשרה עמקים בלב.

http://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=6418#p56717

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ד' אוגוסט 16, 2017 12:56 am
על ידי שומר הגחלת
שלמה בן חיים כתב:מי שחושב לפני שהוא מנשק את ילדיו המתוקים, וזו סוגיא אצלו אם כן לנשקם או לא, אולי עדיף שבאמת לא ינשק, כי על זה נאמר 'ונעתרות נשיקות שונא'.

אהה...
אני מוכן לקבל טיעון של בן אדם שחושב לפני שהוא מנשק אותם,
רק אם הוא גם חושב לפני שהוא מתכעס עליהם...

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ד' אוגוסט 16, 2017 1:24 am
על ידי סגי נהור
ישא ברכה כתב:גם הדברים שכתב הרב סגי נהור נראים לי קצת תמוהים, ההתנתקות מהרגשות הטבעיים היא לרוב מזויפת ואיננה אמיתית, הקב"ה ברא אותנו עם הרגשות האלו, ולא מסתבר שה' ברא אותם רק כדי שנתגבר עליהם.. בכל אופן התנ"ך רצוף בהנהגות כאלו, כך שאם אבותינו הנביאים שידעו את ה' פנים אל פנים, לא מצינו כזאת, כ"ש שאנחנו לא צריכים להצתדק בזה.. אגב, ההתיחסות לנישוק כמעשה חסר תועלת איננה נכונה, זה גוף חוית האהבה בין האב לבנו, וזה חלק מהטוב שה' נתן לאדם בילד שה' נתן לו.

אין לי חשק להאריך, ובפרט שלדכוותיה דמר גם האריכות לא תועיל. ואעיר בקצרה.

הן אמת שאהבת אב לבנו היא רגש נכון ע"פ התורה, וכמאמר כרחם אב על בנים, אבל הקב"ה הטביע באדם רגש ע"מ שיעבדו ויזככו ויבחר מתי וכיצד לתת לו ביטוי ע"פ הנצרך, ולא כדי שיבטאו כמות שהוא כפי שנברא שבזה אינו נבדל מהבהמה. ועל זה נצטווינו כל מעשיך יהיו לשם שמים.

ואמת שבימינו הנשיקה היא דבר שיש בה תועלת עבור הילד (ומן הסתם גם עבור ההורה), ורמזתי לזה בסוף דברי. וגם בלאו הכי לרובנו יש מעשים יותר דחופים לדקדק בהם לפני שבוחנים את הנשיקות שאנו נותנים לילדים. אבל הנהגת אותם בעלי מדרגה ברורה ומובנת, וכאמור הדברים מבוארים הן במשנת החסידות והן אצל בעלי המוסר. ודי בזה.

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ד' אוגוסט 16, 2017 1:31 am
על ידי שומר הגחלת
אם תקיימו דיון בנושא נשיקת הילדים,
הדיון הבא עלול להיות נשירת הילדים.
ל"ע.

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ד' אוגוסט 16, 2017 3:25 am
על ידי אשר ברא
מענה איש כתב:...

במטותא מנייכו לא להגיב על דברי גדולים בהנף יד.

והנה שמעתי בשם הק' ר' פנחס מקאריץ ז״ל, שאמר מפני מה דרך האדם לאהוב ביותר את בנו בעת שהוא קטן וכל מה שנתגדל יותר, נתמעט אהבתו מלהשתעשע עמו, והוא כי כל מה שהוא יותר קטן עוד היא סמוך להתאוה, וכל מה שנתגדל הוא מתרחק יותר בריחוק שנים מן התאוה ע״כ נתמעט החיבה להשתעשע עמו, ע״כ.

והנה בעוה״ר מהדרין ליפות התינוק בעודו קטן בכל מיני יופי, והוא לאהבת התאוה ר״ל כנ״ל הן באמת שצריך לאהוב את בניו וליפות אותו, אבל רק ליפות אותו במצות ולהרגילו בדרך השם, וחנוך לנער ע״פ דרכו במצות, שזאת אינו מהתאוה הגשמיות רק מהתאוה הרוחניות, ועי״ז גם כי יזקין לא יתור ממנו...

וזה שאה"כ... והי' לכם לציצית (לשון הסתכלות) וראיתם אותם, היינו הבנים, להסתכל גם עליהם שלא ליפותם בגשמיות כנ״ל רק, וזכרתם את כל מצות ד', ועשיתם אותם, ועשיתם לשון פועל לאחרים, ר תם קאי על הבנים, היינו ללמוד את הבנים שיעשו מצות ד', ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, היינו שתאותכם להשתעשע עם הילד ע״י יפותו ביופי הגשמיות כנ"ל בשם הק' מקאריץ ז״ל מפני שזאת הוא מפני קורבתו להתאוה, רק, למען תזכרו ועשיתם את כל מצותיו, ואז, והייתם קדושים לאלקיכם... אכיה״ר. (אמרי יהודה - ברעזאן פ' שלח)

לא תקח האם על הבנים שמעתי בשם הרב הצדיק המפורסים בוצינא קדישא מוה׳ פיוויש מזבריזא זלה״ה מוסר השכל על אותן ב״א ונהוג הוא ברבת בני עמינו שנוטלין התינוק על ידיהם ומשתעשעין בו והיא כולו תאוות והחיבוק ונישוק שהם עושין בהתינוק הם כאילו עושין בנשותיהם עצמן רק שבושין לעשות זאת בנשותיהן וזהו שהזהירה תורה לא תקח האם על הבנים ודפח״ח.

ובשם הה״מ דקהילתינו שמעתי הטעם ע״ז שבהיות הבן בילדותו אוהבין אותו מאוד ואח״ז נכבה האהבה כי מתחילה מצד התאווה אוהבין אותו וכמבואר בשם הצדיק הנ״ל ואח"ז כשיש להבן בעצמו תאוות אז שונאים אותו ר״ל שנעשה ריחוק באהבה וכמבואר ודפח"ח. (אור צדיקים פ' כי תצא)

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ד' אוגוסט 16, 2017 9:26 am
על ידי דרומי
על הבעש"ט הק' עצמו מסופר בזה"ל ("היום יום" טז תמוז, והוא מספר השיחות תש"א ע' 32):

אהבת ישראל של הבעש"ט - אין לשער. הרב המגיד אמר: הלואי היו נושקים הספר תורה באותה האהבה שהיה מורי מנשק את הילדים בהוליכו אותם אל ה'חדר' כשהיה 'באהעלפער'.

אך שם מדובר בילדים אחרים ולא בילדיו שלו, והחילוק מובן.

זכורני עוד שמסופר על חסיד גדול שהיה ידוע כאיש שכלי עד מאוד, ועליו מסופר שלא נשק לילדיו מלבד ילדו הצעיר שנקרא על שם רבו (כמדומני שמואל - ע"ש אדמו"ר מהר"ש מליובאוויטש), ולו כן היה מנשק לעתים.

בכל מקרה, לענ"ד מכל המקרים הבודדים המסופרים עולה כי היתה זו הנהגה יוצאת דופן הידועה במיוחד אצל כמה, ולא שכן היתה ההנהגה הרגילה אצל חסידים ואנשי מעשה.

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ד' אוגוסט 16, 2017 9:55 am
על ידי גביר
את בני הראשונים לא נשקתי לפני הברית, אבל אחר כך חשבתי על כך שבעצם כל עוד אין הם בני שמונה ימים לא חל עליהם דין 'ערל' וממילא אין עניין שלא לנשקם עד היום השמיני. אשמח לדעת יותר על ההנהגה הראויה בזה.

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ד' אוגוסט 16, 2017 9:59 am
על ידי דרומי
יש סיפור ידוע על אימא בתקופות הקשות ברוסיה שהתאפקה מלנשק את ילדיה עד שנכנסו לברית מאוחר מאוד. איני זוכר הפרטים.

ולגבי אם הילד נקרא 'ערל', ידוע בדרך בדיחותא השאלה: למה כשמביאים את התינוק לברית כולם נעמדים, ואילו כשהוא יוצא אין פוצה פה ומצפצף? ומסבירים, שכאשר הוא נכנס הוא עדיין 'ערל', ויהודים מדרכם לכבד את ה'ערלים' - מפני דרכי שלום וכו' - ולכן נעמדים, אולם כשהוא יוצא הוא כבר סתם 'יהודי משלנו' ותו לא...

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ד' אוגוסט 16, 2017 10:56 am
על ידי קראקובער
גביר כתב:את בני הראשונים לא נשקתי לפני הברית, אבל אחר כך חשבתי על כך שבעצם כל עוד אין הם בני שמונה ימים לא חל עליהם דין 'ערל' וממילא אין עניין שלא לנשקם עד היום השמיני. אשמח לדעת יותר על ההנהגה הראויה בזה.

יש ירושלמי שדן לגבי ליל שמיני ומסיק שדינו כערל אז תקפיד בפעם הבא גם על הלילה שלפני.

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ד' אוגוסט 16, 2017 12:22 pm
על ידי הגיונות
דרומי כתב:על הבעש"ט הק' עצמו מסופר בזה"ל ("היום יום" טז תמוז, והוא מספר השיחות תש"א ע' 32):

אהבת ישראל של הבעש"ט - אין לשער. הרב המגיד אמר: הלואי היו נושקים הספר תורה באותה האהבה שהיה מורי מנשק את הילדים בהוליכו אותם אל ה'חדר' כשהיה 'באהעלפער'.


וראה גם את שכתב נכד הבעש"ט בספר 'דגל מחנה אפרים' (עמ' רנז):

עוד פעם אחת שמעתי ממנו בליל שבת דאמר לי בתוך אשר ביאר הפסוק מי יעלה לנו השמימה וחיבק ונשיק אותי ואמר...


אמנם, מעניין לציין, לדברים אחרים ושונים שכתב הרה"ק מקומרנא ('אוצר החיים' פרשת בהר, ובסגנון שונה בספר 'שלחן הטהור' סי' קט):

שמעתי מורי [הבעש"ט] שאמר לאיש אחד חכם שנשק את בנו, ואמר לו בני, הוה יודע שאני אוהב את נפחות שבפחותים מישראל מכל מה שתוכל לדמות מן הפחיתות, יותר הרבה ממה שאתה אוהב את בנך יחידך, אעפ"כ איני נושק אותו. וזה החכם היה הרב אב"ד דק"ק קאלמינע, תלמיד מובהק של מרן אור ישראל אור שבעת הימים מרן הבעש"ט

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ד' אוגוסט 16, 2017 12:23 pm
על ידי הגיונות
גביר כתב:את בני הראשונים לא נשקתי לפני הברית, אבל אחר כך חשבתי על כך שבעצם כל עוד אין הם בני שמונה ימים לא חל עליהם דין 'ערל' וממילא אין עניין שלא לנשקם עד היום השמיני. אשמח לדעת יותר על ההנהגה הראויה בזה.

viewtopic.php?f=17&t=33784

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ד' אוגוסט 16, 2017 1:49 pm
על ידי איש גלילי
הגיונות כתב:
דרומי כתב:על הבעש"ט הק' עצמו מסופר בזה"ל ("היום יום" טז תמוז, והוא מספר השיחות תש"א ע' 32):

אהבת ישראל של הבעש"ט - אין לשער. הרב המגיד אמר: הלואי היו נושקים הספר תורה באותה האהבה שהיה מורי מנשק את הילדים בהוליכו אותם אל ה'חדר' כשהיה 'באהעלפער'.


וראה גם את שכתב נכד הבעש"ט בספר 'דגל מחנה אפרים' (עמ' רנז):

עוד פעם אחת שמעתי ממנו בליל שבת דאמר לי בתוך אשר ביאר הפסוק מי יעלה לנו השמימה וחיבק ונשיק אותי ואמר...


אמנם, מעניין לציין, לדברים אחרים ושונים שכתב הרה"ק מקומרנא ('אוצר החיים' פרשת בהר, ובסגנון שונה בספר 'שלחן הטהור' סי' קט):

שמעתי מורי [הבעש"ט] שאמר לאיש אחד חכם שנשק את בנו, ואמר לו בני, הוה יודע שאני אוהב את נפחות שבפחותים מישראל מכל מה שתוכל לדמות מן הפחיתות, יותר הרבה ממה שאתה אוהב את בנך יחידך, אעפ"כ איני נושק אותו. וזה החכם היה הרב אב"ד דק"ק קאלמינע, תלמיד מובהק של מרן אור ישראל אור שבעת הימים מרן הבעש"ט

מסתבר שהעדות של הדמ"א חזקה יותר מכל מקור אחר.

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ד' אוגוסט 16, 2017 2:56 pm
על ידי דרומי
הדגל מחנה אפרים לא היה אז ילד ככל הנראה אלא מבוגר יותר. ולא על זה הוא הדיון אלא על נשיקת ילידם.

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ד' אוגוסט 16, 2017 6:56 pm
על ידי ברוז
גביר כתב:את בני הראשונים לא נשקתי לפני הברית, אבל אחר כך חשבתי על כך שבעצם כל עוד אין הם בני שמונה ימים לא חל עליהם דין 'ערל' וממילא אין עניין שלא לנשקם עד היום השמיני. אשמח לדעת יותר על ההנהגה הראויה בזה.

ידוע לי על אחד מגדולי הדור שמקפיד לא להסתכל על תינוק קודם מילתו.

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ד' אוגוסט 16, 2017 8:02 pm
על ידי הרואה
ברוז כתב:
גביר כתב:את בני הראשונים לא נשקתי לפני הברית, אבל אחר כך חשבתי על כך שבעצם כל עוד אין הם בני שמונה ימים לא חל עליהם דין 'ערל' וממילא אין עניין שלא לנשקם עד היום השמיני. אשמח לדעת יותר על ההנהגה הראויה בזה.

ידוע לי על אחד מגדולי הדור שמקפיד לא להסתכל על תינוק קודם מילתו.

כל עוד שלא נדע מי הוא אותו אחד מגדולי הדור זה לא אומר כלום.

Re: נשיקת הילדים

פורסם: ד' אוגוסט 16, 2017 9:10 pm
על ידי ר_חיים_הקטן
"סוד הנשיקה בתנ"ך ובחז"ל"
https://books.google.co.il/books?id=qQ9 ... 9A&f=false